Goudsche Courant, zaterdag 8 februari 1941

Huldiging van Jan Bosman Keuring van pony s Brand te Boxtel VKIJDAGMIDDAC WERD DE TWEEDE AANKOMENDE VAN DEN ELFSTEDENTOCHT Bosman fèestettjfc in zijn woonplaats Bi eukelcn ingehaaldJan Bosman wordt door zijn dorpsgenooten toegejuicht fPoiyfloon s mMiMi VELDLOOP LV ÜE SNEEl W In de opleidingskampen van dèn Ar e dienst op de Veluwe neemt de licham ijke opvoeding een belangriik Ia in Dagelijks wordt het lichaam gehard en het uithouduigsverniog m n fi ml Eenigroép toekoriistigc leiders tijdens een veldimip in het frii Veluwsche winterlandschap f It BOXTEL brak door onbekende oorzaak brand uil in de magazijnen van dpn manufacturen en meubelhandel De Ooievaar waarbij een negatijarig jongetje in de vlpmmen omkwam Het totaal verwoeste aebouw HM Zuidei UriKB T KEEKT TEIU i Mc vrc flnke wii t ant E en muzu k Ki pel v iii c n Mi t ci van MS t ien tocht Vn Jgkci Trnn d i 4 u iK TT ann OL ITSCHE SOLDATEN OP SICILIB Door middel van de gebarentaal wordt s oedig coniact gezocht met de kleine ItaliaanscKe vrienden j Hoffniunn OP DE VEEMARKT TE ROTTERDAM had Vrijdag de keuring plaats van heng sten ingeschreven in het Nederlandsche Shetlandpony Stamboek De maat der paarden i een beiangrijke factor en WQrd t tijdens de keuring nauwkeurig of fPolïgoo gemeten met een in een wandelstok gemonteerde meetlat üüll GEi NTEK NEERDE FRANSCHE SOLDATEN KEERDEN ÜIT ZWITSERLAND TEuLG Met toestemming van de Duitsehe Rijk sregeéririg keerden dezur d geil iO UOd geïnterneerde Fransche officieren en manschappen naijr hun vaderland terug Onze foto toont kleurlingen troepen bij het cvcrschri ffen vsm de grens bij Veyrier DK SECRETABISCiE NEKAAL VAN HET DEPARTEMENT VAN VOLKSVOORLH lil ING EN KUNSTEN IN OTTERDAM Dr Goedewaagen tijdens den rondgang door het Museum Boymans Links de wethouder van hOijriwwijs en Voik ontwikkeling L de Groot DE ELFSTEDENTOCHT EEN GROEP DEELNEMERS ONDERWEG Polygoon