Goudsche Courant, maandag 10 februari 1941

A N W B wandeltocht in het Gooi Felle brand te Spanbroek KtN NOODWINKEL POSTKANTOOR I PTT heeft in twee aansluii hdi noudvMnktls aan den Goudschen Smgel Je BottC rdam ten bijkantour gtvctiüd Htt nieuwe noodpositkanloor dat binnenkort ui gebruik genomen a uilrden tPolyffoon EEN FELU BRAND WOEDDE IN HET DORP SPANBROEK WAAR DRIE HUIZEN IN VLAMMEN OPGINGEN MET BEHULP yAN DE MOTORBRANDSPUITEN UIT HOOG WOUD EN WOGNUM WtST MEN VERDERE UITBREIDING VAN DEN BRAND TE VOOnKOmfi OVERZICHT TIJDENS HET BLUSSC HINCSWERK Fulygoon ZAlERUAG WERD HET CARILLON VAN HfcT NIEL WE LEIDSCHE 8TADHCIS het geschenk van de burgerij tudenten enf unisten voor het eerS t door den beiaardier den heer R rfeenngbespeeld De beiaardier bij een dei klokken Potyaoov DC Rli lKN VAN EEN ENGELSl H VLIEGTUIG VAN HET TYPE GLENN M RT1N BR NDEND NEERGESCHOTEN DOOR EEN ITALIAANSCHEN JAGER IN HET LUCHTRUIM VAN CATANIA Stapll GISTEREN ORGANISEERDE DE A N W B IN HET GOOI EN kSMLAND Lon winterwandeltocht met onbekende bestemming De deelnemers sters onderweg op de door den inge treden dooi bijna onbegaanbare boschpaden Polygoon I F7ER DAGEN IS TE BERLIJN DE EERSTE VEKTOONING GEGEVENVAN UE GROOTE FILM SIEG IM WESTEN De opnamen hiervoorwfrden tijdens den veldtocht door de ilmoperateurs aan htt fiont metlevensgtvaar gemaakt Een de er niamien aan den arbeid Sriiprf K Jr li N KEN SPAKENBURGSCHK GABDEKOBE Dat de griep n Spakenburg sterk ik afgenomenwordt h w en d K r het weer sterk toegenomen roek aan de scholen De klompen in hun hokjes in de araerobe van éen dezer scholen w jn n op een druk be ek Polygoon EKN DEZER DAGEN werd In een Duitiohe marinehaven de Engelirhe ondirzeeboot Seal welke donrDultsehe yeostrijdkrachten whs buit gemaakt in dimstgetiteld De duikboot had getracht de OosIjpo binnente dilngen en wa ï daarbij in een mijnenveld geraakt waai 7ij in handen van Dultsehe patroullkiaartuiKcnviel Op de foto Int hijachen van de Dultsehe Martnevlag Hollnndj