Goudsche Courant, donderdag 13 februari 1941

£ ËRSTE BIJID DONDERDAG 13 FEBRUARI SCHOUWBURG BIOSCOOP GOUDAs MOOISTE THEATER TEL 3750 A LOSSE NUNIiWERS van de GOUDSCHE COURANT i S8 i zijn dagelijks verkrijgbaar b a BAKKER Spoorstratt 1 E BRUYNIKS Kbn Wiihelniindwe IJ N V P J ENDENBURG Veerstal 18 J DE QROOT Wachtelsiraat 43 A HAMOEN Burg Martenssmgel W De Kiosk N RIJS Karnemelksloot J SCHOUTEN Vondcislrt lioek Roemer Vlsscherstis SPOORBOEKHANDEL SUtW BOSKOOP pa D C 4 WILLiK Zljde o 14 en bij de agenten in de omliggen gemeenten Damea an Heerai die een gelukkig harmonisch huwelP wenacnrai te sluiten en hieimede m hun omgeving kunnen slagen scbrqven vol vertrouwen naar het Bemiddelingskantoor HiLVERSUM Vaartwag 147 te Hilversum Telefoon T Ons kantoor heeft zeer vele goede en tiescfaadfde relati in alle loingen Heeren zonder positie of inkomen verleenen wi o bemiddelmg niet U kunt verzekerd ztin van de strilcst gehe want dit is ww ons een eerezaak s Schrijft U sns BW wenscben en wV Mellen ons met aU krachten vew U iseseUktMOK ♦ Allé inlichtingen kunt U kosteloos ia blanco co ontvangen Postsegel vj voor antveecd insluiten O 169 50 va de he hi ett he va ze oa et ie hl T dl VI O e VI ra J dl it Advertentiën Z die iets te vorderen liebben no of verschuldigd zi a aan R van LOKLANli deurwaarder te Qouda iHBdettade onder den naam Stoon S veibbriek ZUID HOLLAND te uda gelieven zulks vóór 1 Maart 1 scfariftel k op te geven aan Mr a J F HEYMAN Jr advocaat te Rotterdam Eendrachtiweg S9 9 T ALIA HEATER GOUDA ia EIWE 0 103 Vanaf VrQdag U Februari tot tot en met Woenidag l9Febr Can praehl film dia U Immer zuil vergelen O 475 42 REUNIE y efVo a leai eitllif I Hteriljk vttwannd I Vanaf Vrijdag 14 Februari tot en net Woensdag 19 Februari FiLMS en VARIÉTÉ Het maclitige sensationeele filmwerk met CONRAD VEIOT Kmmy Sonnemann en liana Marr In De Zoon der Bergen Wilhelm Teil OP ONS TOONEEL Steeds iets nieuws 11II Steeds iets apartsiII I Het succes van den Haag Bekend van het Kurhauscabaret ScbevenIngen Toegang boven 14 Jaar Qratis fietsenstalling Zandagaahtend 16 Febr aanvang 10 30 De sensationeele spionnageSIm lOODE ORCHIDEEËN net Olga Taehaahawa en Kari Ludwloh Oiahl ZiterdagmIddag 2 uur Matinee voor lederen leeftUd met speciaal gekozen programma Kinderen entree vanaf 15 ctnt Volwassenen ivondprijzen G 477 35 ONDERSTAANDE BON LOOPT ZATERDAG 15 FEBR AF BOOHEH i v rWS BON 102 5 I M O N O E WIT altijd voorraad o 479 38 Advertentiën ANDERE BUOEN worden zonder eaniga prijtverhooging door onze ADVERTENTIEAFDEEUNG geplaatst Bi opgaven voor meerdere bladen is één taksl voldoende INJ §NDING verzocht AAN ONS BUREAU GOUDA ▼ MARKT 31 Vanaf Vrydag 14 Febr t m DInsd 18 Fehr Weer eeni een echte HOLLANDSCHC filn Met onze bekende HOLLANOSCHC artisten Lily Bouwmeester Aaf Bouber Paul Storm Ousta Chrispijn Mulder Const van Kerckhoven Vadertje Langéeen Een vrojlijke amusante film VOOR ALLE LEEFTIJDEN Vrijdagavond populaire prijzen BS cl 40 of 60 at Aanvang der voorstellingen Vrijdag en Maandagavond 8 uur 15 Dinsdagavond 7 uur 15 Zaterdag vanaf e uur en S uur IS doorloopend Zondag vanaf 3 uur S uur 0 en 8 uur IS doorloopend 70 4a TBEEXING BAIGBTON S CO WalUga Pcamleleenlng IS a Sa KLASSE 12a LliST TaERlNG VAN OONDËBDAG 13 FEB IAUU941 HOOGE FBEMIËN r 1600 B8 S t 1000 6416 9040 13486 f 400 4927 11491 13912 14668 1917S r 300 4081 8113 9866 12238 t 100 3178 3700 4397 4669 8838 901S 13333 13388 138 13968 30003 20698 PBEMIËH VAM f 70 5 i A3 1128 2304 J24I 4093 49i 6 6734 66i 8 7099 8169 441 634 698 790 830 864 900 980 1043 llft7 1339 1386 1413 14S8 1608 1616 lié 166 179 1 237 i 3J76 439b 4409 60e £ 51 9 6870 6872 32 6643 7109 7370 8196 8282 8974 9016 2069 2962 3676 4793 6458 603T 3783 3076 3038 3846 4871 6490 6069 6874 7972 8749 9341 1911 264 3409 4481 6219 6898 6664 7627 8463 9029 192S 2806 3636 4661 6278 6960 6720 7668 8566 9112 1946 2848 3662 4724 6366 6984 6734 ans 2175 2630 3176 3178 3668 3966 4898 4933 6641 6702 6304 6371 7013 701S 7805 7894 8670 8694 9137 9146 8060 sua 8799 8827 9368 9473 9598 9720 10071 10090 10137 10166 10336 10463 10469 10497 10781 1071je 10817 10836 10960 IlOOl 11162 11301 11232 11243 11390 11391 11657 11721 11723 12011 12088 12140 12315 12469 12608 12660 12697 12786 12853 12972 12987 12992 13225 13263 13383 13413 13431 13594 13664 13884 14018 14175 14192 14231 14415 14416 14890 14927 1 971 15018 16240 15296 15363 5435 15569 16586 16B42 16114 16146 16103 16512 16556 16576 16689 168 a 1683 16835 16909 16928 16989 17271 17379 17386 17431 17609 17624 17625 17616 17678 17686 17766 17847 17864 17020 18083 1824 18423 18603 18687 18739 18925 19066 10115 I9I65 19182 19206 19369 19360 19465 19488 19S28 19609 19830 in902 19913 20013 20181 20191 20232 20369 20366 2042U 20466 20472 20613 20629 30735 20742 20913 SEEM PBEMtSN 20 b 66 86 96 96 101 119 166 189 193 suS 227 266 326 366 404 406 431 473 480 522 638 580 620 704 709 752 763 783 814 817 847 866 969 1062 1068 1111 1135 1138 lltti ll ll 1188 1193 1207 1220 1226 1277 1283 1301 1368 1420 1494 1626 1664 1674 1681 1594 1610 1826 1628 1081 1643 1683 1707 1716 1747 1804 1842 1892 1894 lua 1998 2039 2099 3117 2122 2129 2137 2146 2107 3186 2206 2210 2339 2263 2265 291 2362 2406 31 616 2439 2446 2457 2486 2533 2549 2580 2590 2601 2S38 2643 2862 2667 2799 2807 2853 2883 2835 $ 383 3860 aeei 3130 8171 3188 3225 3283 3351 3369 3401 3413 3429 3449 8462 3566 3684 8598 3601 3606 361 3640 3663 3800 3821 3822 3860 3948 4012 4016 4063 4096 4103 4115 4123 4209 4216 4234 4238 371 4327 4é30 4446 4461 4474 4677 4587 4690 4624 4644 4718 4736 4738 4761 4781 4796 4801 4820 4869 4874 4903 4S11 4918 6023 6064 5110 5137 6140 6147 6182 6240 5264 6293 6371 6409 B7r7 5622 6626 5667 6602 6654 68t7 üb t 5681 6768 6824 5840 6925 6931 6991 6038 6U51 6088 6164 6168 6179 6183 6266 8316 6380 6386 6668 6696 6637 6660 6662 8708 6749 6770 8798 6817 6834 6802 6881 690 6 66 7020 7069 7076 7084 7116 7176 7191 7348 7261 7264 7281 7361 7356 7362 7383 7891 7486 7669 7673 7693 7699 7606 7664 7665 7711 2 776 7861 1883 7903 7904 7953 8102 8166 8231 8267 8327 8338 8396 8436 8446 8478 8493 8499 8677 8691 8736 8761 8789 8801 8802 8847 8858 8883 8804 8S14 8930 8833 l 4R 8997 9024 9043 9103 91M 100 IM 9263 9810 316 9335 9361 9466 9489 94TS 8479 sssa 9853 9683 9771 9784 9862 9800 9927 9971 9989 lOOOT 10030 10038 lÖlOl 10113 10132 10129 1018 1014T 10168 10188 10191 1019S lOSSl 10306 10323 letSl 10368 108 10870 10S77 10390 10416 10428 10434 10440 10490 10498 lOSlT 10660 10 M 11 621 10668 10666 10T33 10760 10780 10808 10848 10860 10674 10906 10988 lf 91 lUBO 1103S 11047 11112 1U 4 11427 11536 11638 11688 11676 11688 11696 11698 11881 11899 11700 11730 11786 11798 l 82a 11833 11836 11843 11888 11987 11939 11948 11970 13003 1I068 13083 13064 13086 13176 12308 13213 13981 13386 13810 12338 13386 13400 13460 13468 13498 13616 13S1 13654 13687 l 674 13676 13683 13889 12696 13631 12833 13848 13678 13681 13703 12738 13748 13760 12773 13788 12814 13886 13903 13939 1 997 13004 13014 13031 13086 13048 13049 13052 18066 13138 13163 13168 13159 18176 13186 13198 13356 13306 13307 13310 13318 13318 13382 ISSOs 13876 13633 13710 13733 13736 18786 13767 13814 13855 1386 13908 13913 13971 13977 1403 14087 14090 14094 14143 14196 14338 14238 142S3 14267 14386 14318 14336 14 03 14439 14431 14468 14491 14631 14655 14593 14846 14888 14711 14731 14724 14736 14759 1488 14883 14953 14967 14980 l4096 14988 16011 16013 16063 1M67 16063 16066 15066 16187 16177 16304 16333 162S7 15357 16361 15383 16385 16287 16289 13296 16419 15517 16622 15595 16822 16636 16800 15830 16867 15876 15938 16029 16038 16070 16078 16081 16848 16897 16918 16939 16 17033 17086 17043 17100 1 17248 17380 17393 17396 lï 17447 17463 17493 17680 It 17683 17738 17778 17809 lit 17936 18018 18038 18068 18 18248 1838 18376 18388 IS 18769 18767 18703 18801 18 16108 16111 16175 18181 16209 16260 16270 16295 16309 16328 18332 16333 16373 16388 16396 18405 16494 16633 16S73 16683 18684 16596 16648 18661 1M71 16701 16706 16747 16770 16791 B66 16986 18970 16976 16990 17000 12 17219 17220 17333 TS06 17810 17316 17328 17360 17377 87 17690 17591 17607 17834 17671 Bl7 17864 17884 17898 17911 78 18160 18189 18196 18212 18230 S 8 18407 18482 18686 18640 18858 18840 18860 18860 18881 18962 19016 19034 19043 19073 19133 19139 18193 t 187 19198 1 3 S 19264 19371 19318 19348 10B76 19406 19479 19489 19606 19616 19627 19539 19613 19633 1M39 19678 19698 19709 18764 19784 19T86 19798 19798 18803 19863 19865 19878 1S958 19960 19990 30006 30048 30090 20176 30317 20335 20400 20436 20443 30466 30620 20589 20681 20888 30893 20698 20706 20714 20720 30724 30730 30779 20792 20847 80860 20972 ONOtCORRIGEERP J 184 Dag in dag uil wordt het bewijs geleverd van de ▼ erkoopkracht iran COimANTENRECLAME HET IS ALLES VOOR UW EIGEN LANDGENOOTEN WINTERHULP NEDERIAND sen giUfi ré ft£ux i Ëehep K A é wH V G 480 348 PROVINCIALE PUBUCA TIE VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW ENVISSCHERU KOMT MEN lEHANO OP STRAAT TEGEN PRUS LUNZAAO De Provinciale Voedselcomnussans maakt bekend dat de onlangs vastgestelde prys van ƒ 16 per 100 kg voor lijnzaad dat aan zaaizaadeischen voldoet slechts zal gelden voor partuen welke vóór 24 Februan 1941 zullen worden ingeleverd Alle lijnzaad na dien datumingenomen wordt uitbetaald tot den noi malen nchtprus van 1 14 por 100 kg 4552 20 dan kan men zich afvragen of hij of zij gewoon i te rooken misscUea of hij of zij wel eens naar een bioscoop gaat miMChieB of hij of zij naar een radio pleegt te luisteren misst ea maai men behoeft zich niet af te vragen of hij of zij een krant leesti Dat doet hij dat doet zij zeker heel zeker en iederen dagi Vandaar dat couranten reclame logischerw s de kernis van iedere goede reclame campagne Vraagt inlichtingen ▼ oorbeelden etc van eountntenreclame bQ de erkende advertentiebureauz of het Cebuco Dam 2 Amsterdam rhafis Ml der ieders bereik door den bijzonder lagen prijs f 1 90 iog f 14 ri i JAAPJE OCCR JAC VAN LOOY Alom yer krijgbaar A W SUTHOPr ÜITG MU N V LEIDEN ABONNEERT U OP DE Goudsche Courant Zy biedt U dagelijks het laatste nieuws uit binnen en buitenland en aantrekkelijke rubrieken voor het geheele gezin een mooi Zondagsblad bovendien en daarbu Goed verzorgd nieuws uit TTw eigen gemeente en omgeving De abonnementsprijs I edraagt eiken avond aan huls bezorgd Unrteert in dit U in Cionda ttZ per kwartaal f 0 7S per maand of 17 cent HUWELIJK per week buiten Gonda bU onze agenten 18 cent per week Aljoimementen worden aangenomen aan het Bureau te Gouda Markt 31 Telef 2745 bij den heer W F Steenbergen de Lange van Wyngaardenstraat 10 door onze bezorgers en bu de agenten buiten Gouda BEBGAMBACHT J de Bruin Hoofdstraat 0 171 GODDEBAK A Verboom Smitsstraat 24 HAASTRECHT J M de Graaf J v Arkelstraat C 1801 MOOBDRECBT W de Wit Stevenstraat 10 NIEirWERKERKa dUSSEI C M Kauffelt Kortenoord 1 ODDEWATER Firma Babms Boekhandel BEEOWUK S Slappendel Raaahuiswe E 77 SCHOONHOVEN H Bleyenburg Voorhaven 6 STOLWUK H v d Heuvel Goudscheweg G 154 WADDINXVEEN A Koster Jan Dorrekenskade 39 BOSKOOPi C de Groot Zijde 320 IMOEBCAPEUiE Jac van Marie Julianastraat 121 Vul dit ia en zend het aan een der bovenstaande adresien Ondergeteekende bestelt liienttede een abonnement w de Goudsche Courant met ingang van heden betaling per kwartaal p maand per wede d oriulen wat niet gewenacht worciji Naam Wooi laatf en D n