Goudsche Courant, maandag 17 februari 1941

Dag der Duitsche Politie Kamploenscliappen keurturnen Voetbal DE GEZANT V KILLINGER NA ZUN ONTVANGST BU OENBOEMEENSCHEN KONING Eenige dagen geleden overhandigd de Duitsche gezant in Roemenie Manfred v KiUinger aan Koning Michael I In Boekarest ign geloofsbrieven Onze foto toont dengezant na hjet verlaten van het paleis Scherli DE JAN VAN DER HEIDEN IN DIENST vAn WINTERHULF NEDER HET EERSTE LUSTRUM van het SportfondSenbad te Delft De DilftLAND Zaterdagmiddag gaf op den Amstel e Amsterdam de Jan van he Reddingsbrigade gaf der Heyden van de Amsttrdamsche brandw r ten demonstratie een Polygoon een tt water geraakte auto langen Hjd kan uithouden De chefbad meester zakt m een nagemaakte auto onder water en verblijft daar Polygoon attractie van de Winterhulp Nederland collecte circa S minuten DUITSCHE LIEDEREN AAN DE MIDDELLANDSCHE ZEE DUITSCHE EN ITALIAAIföCHE VLIEGERS LUISTEREN IN EKN VRU UUR NAAR DUITSCHE LIEDEREN Hoffmnmi DE HERDENKING VAN DEN SDraFDAO VAN JAN LIGTHART HET MONUMENT VAN OT EN SIEN BEKENDE FIGUREN UIT DE BOEKJES VAN JAN LIGTHART IN HET ZUIDERPARK IN DEN HAAG Polygoon