Goudsche Courant, zaterdag 22 februari 1941

IS 1 Zesde jaarga g No 41 Je moet je eens wat meer laten dieren 1 Daar krijg ik zoo n mwe huidTan Ja maar nü beb ik daar last van Haar Handrik Ufa snacD hond B at COODII DOB Hindeloopér woninginrichiinff BES TBRSCHIL Met Bijbelsche voorstellingen en bloemen in de kleuren rood en blauw beschilderde meubelen betegelde muren en een overvloed van blauw porselein en aardewerk Zilverkasten ook waarin in miniatuur alle dagelijksche gebruiksvoorwerpen geloof Hij baby haüt Zij I at i van onze buren Hij Ontzettend cooaia dat monnel brult Waar WK je dan toch PBc wacht bier nu al eenaorl Haar Laa ik heb toieb dadelijk geaegd datbat mitiCbian wel rijf miMten later aoa wordenl Ekstr Juffrouw n behoeft daar niét bnder te gaan staan dat zie jè zoo wél I T Qm NIET DOOR C babt TOM die rekening een aear ongnnstigondag ait naa u ttt l Boe aooP Het ia randaag tocb b wstcP Ja maar ik krijg m n a iA q d a atatel Ekstr Wat zegt u Die dame heeft Mag ik baar portret Zoo dat is een goeie daal Eindelijk hebben we dien brandstichter achter slot en grendel Hè Karel wat kun je toch een rara geluiden maken 1 OOK BEN VRAAQ Wat zegt u meneer Neen ik ben niet om geslagen Ik wasch elkén Woensdag de zeilen yele kostbare waren brachten de Oostinjevaarders vroeger naar Hindeloopen het stadje aan de Zuidwestkust van Friesland mee kleurige Indische sitsen waarin verschillende tinten rood waren verwerkt en teer blauw porselein Het is in dezen tijd dat de Hindelooper voorkeur voor de kleuren blEiuw en rood is ontstaan Blauw en rpod beschilderden zl hun meubelen blauw en rood was de bodstrap de bedtrap die naar de bedstede leidde hoog gebouwd om de slapers tegen boog water te beveiligen Bübelsche fragmenten waren vaak het onderwerp van dte schilderingen en verder een overvloed van rozen en andere bloemen Bijbelsche fragmenten ook lieten de tegels ien waarmee de wanden voor een groot deel waren belegd blauwe tegels waartegen weer kastjes hingen met blauw porselein Rijk was men in die dagen in Hindeloopen zoo rijk dat mes bij velen zilverkastjes vand waarin in zilver een enkele maal zelfs in ioud alle voorwerpen stonden in miniatuur wel te ver staan welke dagelijks in de huishouding werden gebruikt Chnstreeks 1780 had de voorspoed echter zijn toppunt bereikt geleidelijk kwam toen het verval Veel van wat de Hindeloopen in hun rijke dagen bezaten is bijeengebracht door de Hiddé Nijland Stichting en ondergebracht in het oude gemeentehuis van Hindeloopen Hier kan men ook de kostbare Ideederdrachten zien waarin eveneens de kleuren rood en blauw een groote rol spelen Patdoa haM op m a hoed geiataal Kaar n flt ia io het kind Man man als je zoo blijft drinken bereikje nooit de zeventig zooala ik Die waarschuwing komt een beetje te laat jnffie ik ben girteren net tachtig geworden 1 OP HET HtrWELUKSBUBBAU TUSSOHEN VERLIEFDEN 350 000 eens zien f Het spijt me maar boren de UXXOOO golun Terstiakktti we gedn fcto Zij Zal ie evenreel Tan IM blijTen houden als ik oud en leelijk ben geworden f Hij Ouder kun je natuurlijk word i maar ledijker in mijn eogan nooit Ekstr DE GOUDSCHE COURANT ZATERDAG 22 FEBRUARI 1941 mmM