Goudsche Courant, maandag 24 februari 1941

Afdeeling I wit ADD 13 8 1 20 36 22 134 DHC 14 8 2 20 37 25 1 43 Sparta 13 7 5 15 34 28 1 15 DWS 13 e 4 15 19 18 1 15 DFC 14 8 4 16 31 25 1 14 HDVS H3 5 4 14 34 24 1 08 FeUenoord 14 6 S 14 27 29 1 Stormvogels 14 S 7 12 23 28 0 80 t Gooi 14 2 S 7 20 33 0 50 KFC 12 0 11 1 12 43 0 08 PSV 18 11 2 2 24 49 19 1 60 Juliana IS 8 3 4 19 45 28 1 27 LONOA 16 8 4 4 20 37 25 1 2 NAC 13 6 4 3 16 26 17 U3 Eindhoven 15 7 3 6 17 34 30 i ia MW 15 e 4 S 16 27 22 1 07 NOAD 15 7 1 7 15 26 33 1 BW 14 5 2 7 12 24 28 086 Willem n 14 4 3 7 11 22 26 0 79 Helmond 14 3 3 8 9 15 34 0 64 Roermond 14 2 4 8 8 20 52 0 57 L imburgla 16 3 3 10 23 34 0 56 Afdeeling V Noord Be Qulck 10 7 3 0 17 25 8 1 70 Velocltaa 10 7 0 3 14 19 16 1 40 Leeuwarden 11 7 1 3 15 33 14 I 36 HSC 10 5 3 2 13 19 16 1 30 Heerenveen 10 2 4 4 8 21 37 080 Sneek 11 2 4 S 8 13 17 0 73 WW 10 3 1 8 7 22 34 0 70 GVAV 9 2 2 S 18 13 0 67 Achilles 9 1 4 4 A 27 31 0 67 Veendam i 10 1 4 5 20 30 0 60 Ie Klas Ai Emma 12 12 0 0 24 52 10 2 UW 10 1 2 15 38 21 1 50 Quick 10 3 1 15 46 23 1 50 MarUnit 11 0 S 12 30 09 109 13 2 5 14 38 25 1 07 BMT 10 0 6 8 28 34 0 80 auedrecht 10 2 6 8 23 39 0 80 Vlos U 3 8 26 6 0 75 Neptunua 11 0 8 A 20 29 0 54 Spartaan 10 1 7 S 29 53 OJiO Unites 11 2 8 4 32 44 0 36 la Hu B Overmaas T 8 0 U 18 8 1 71 ÜVS 11 9 0 18 40 IS 1 83 SW 11 2 14 24 18 1 27 Vr 8chaar U 7 0 14 29 25 1 18 ODS 10 4 3 11 22 24 1 10 Excelsior 8 3 2 8 22 21 1 Gouda 10 3 3 8 22 27 0 80 Fluka 11 2 8 7 17 25 083 HoUandlaaa 8 1 2 4 14 23 OJSO VDL ia 2 0 10 4 24 W 0 33 Wuttrpolo De tweede Jdogtol UNITAS SCHIET UIT HAAR SPORTNIEUWS Een 3 3 te Delft Voor rust deelde Hennes D V S daarna D RC de lakens uit In een tot de laatste minuut spamiut den wedstrijd heeft O H C een zege weten te bevechten op Hermes D V a i t zag er zeifa aanvankelijk naar uit tui de Schiedammers met de punten zouden gaun strijken De geheele eerste helft behield Schiedam het overwicht en wist dii dan ook in een 3 1 voorsprong uit te d ukken Na de rust waren de bordjes veriiungon en nam D H C het beate van hat p in handen Telkenmale kwamen de gastbeeren toen terug voor liet vijandelijk doel en de doelpunten blevm niet u Na twee minuten spelen werd reeds het tweede doelpunt gemaakt en na 28 minuten spelen kwam de gelijkmaker Meer doe punten werden er niet meer gemaakt Belde doelen kwamen nog telkens in gevaar maar het geluk voor den een en leï ongeluk voor den ander behoedde de dooien nogmaals voor doorboring Over het algemeen was zoowel het olaitnen ais het positiekiezen van Hennes D V S heter dan bij D I C en hieraan ligt het ook voor een groot deel dat D H C haar overwicht niet met meer goaltjes kon uitdrukken Vooral V d Engel viel togen telkenmale moest hij het onderspit dei en blJ de duels om den bal en zelden was hij op zijn plaata Ook keeper v d Broek speelde niet zijn besten wedstrijd ZiJu uittrappen was zeer slecht en ziJn geheele houding onzeker De wedstrijd zelf was het aanzien dubbel waard Nadat belde partijen m de eerste minuten het doel te hoog hadden gezocht nam Hermes D V S na een Kwartier spelen de leiding Een prachtige vviorzet van BorranI werd door den rrmtaanden Lengbeek ingeschoten O U B eeu ver schot van Dijkman wist de HermcBkeeper Beun in bet uiterste boek Ie o g vallende te redden Bij een corner rp het Hermesdpel werd door een der H r mes spelers iti het strafschopgebied lands gemaakt hetgeen den scheidsrechter ontging Na 30 minuten spelen wist de Hermes mldvoor zich keurig vrij e spelen eii met een hard schot den voorspronK Foto d Reiken Te Delft bevocht Hermes D V S een aemk pel waardoor D H C s kampioenskansen een duchtipen knauw opliepen Een spannend moment voor het Schiedamiche doel Keeper Beun zuijjerf zön terrein te vergrooten 0 2 Van gelijk opgaan was nu geen sprake meer en D H C wcri in een hoekje gedrongen Het derde d ielpunt werd uit een penalty geboren Na dat Lex Janse den D H C keeper netjes omspeeld had en Inschoot werd de nal door Kraus met de hand uit het doel geslagen BorranI maakte met zijn elfmeterschop geen fout en verhoogde de score 0 3 Bij een scrimmage voor het Her mesdoel werd wederom hands gemaakt maar ook dit ontging den scheidsrechter Van der Engel nam daarop echter zijn kans waar en scoorde een tegenpunt 1 3 Na de hervatting nam D H C het spel in handen Na 2 minuten wist Schreuder voor D H C het tweede doelpunt in het doel te plaatsen 2 3 Aanval op aanval werd nu ondernomen waarbij Ditmars eenmaal op de D H C doellijn wist te redden bij een uitval van Hermes toen V d Broek was uitgeloopen Pas in de 28e minuut werd de gelijkmaker gemaakt door Bos 3 3 C V V helpt V S V een handje COMPETITIESTANDEN Gelijk spel tegen Haarlem Haarlem kon het tegeo CV V niet verder brengen dan een geiyk apel van Z t Met dit reaultast koo de Charloissche clab uiterst tevreden iQa waot zy kreeg wel Iets meer dan zy verdiende Het terrein was zeer glad en modderig en dit lag den C V V era beter dan Haarlem C V V bracht een verjongde ploeg In het veld maar ook nu was de verdediging het beste deel Als v d Oevei zijn doel niet zoo dapper verdedigd had en v d Horden en Mastenbroek zich niet zoo energiek geweerd hadden zou het niet by een gelijk spel zijn gebleven Verdedigend deed de middenlinie haar werk wel naar behooren doch zij onderhield weinig contact met de voorhoede En deze linie schoot in menig opzicht te kort Het samenspel werd onoordeelkundig uitgevoerd en het plaatsen geschiedde veelal te slordig en de schutterscapacitelten konden ook al niet hoog worden aangeslagen Het was alleen Ketting die af en toe eens een schot loste Het doelpunt waarmede CV V de leiding nam was uiterst dubieus Er ontstond n l een geharrewar voor het doel van Haarlem waarbij Ketting even voordat Kluit het leder kon oprapen den bal over de lijn moet hebben gewerkt De scheidsrechter die zich op dat moment op grooten afstand van het doel bevond kon zulks evenmin constateeren Hij wees echter naar bet miden zodat C V V de leiding had welke zij tot aan de rust wist te behouden In de tweede helft ontwikicelde Haarlem een snel spel waardoor de verdediging van C V V danig In het nauw werd gedreven Het duurde niet lang of De Winter bracht met een keurlgen kopbal de partijen op gelijken voet Goed gesteund door haar middenlinie bleef Haarlem de situatie volkomen benoerschen doch ook haar voorhoede bleek niet bijster op schot te zijn Rechtsbuiten Koring was hier wel de beste man het binnentrio wist van zijn fraaie voorzetten geen gebruik te maken Bij een tegenaanval van CV V kreeg zij voor bands een strafschop te nemen waaruit v d Horden zijn club opnieuw de leiding gaf 2 1 De rood broeken lieten het er met bij zitten en het was tenslotte Nienaber die de schaal weder in evenwicht bracht De elftaUen waren CV V doel v d Geve achter v A Horden Mastenbroek mldtjén Delfgauw Arbman v d Graaf voor v d Waal v d Herik de Bruin Ketting Reus Haarlem doel Kluit achter v d Bert Stammes midden van Daalen van Wonderen Visser voor Koring de Winter V d Hulst Boeree Nienaber AfdeeUng n Weat VSV i2 10 2 O 22 33 13 1 83 Haarlem 13 8 1 4 17 35 24 IJl DOS 12 6 2 4 14 33 34 1 16 Ajax 14 6 4 4 16 40 22 1 14 BI Wit 13 6 4 4 14 27 18 1 07 VUC 11 3 3 S 9 26 33 0J2 Xeri 11 3 2 6 8 20 31 0 73 HBS 13 3 3 7 8 34 35 0 68 RFC 12 3 2 7 8 23 37 0 87 CVV 11 1 3 7 6 14 38 0 45 Atdeellng in Oost NBK 13 9 3 1 21 45 19 1 62 Heracles 13 8 4 1 20 39 12 IJH lubantla 13 7 4 2 18 33 22 IJ Enschedé 13 6 3 4 15 26 24 1 16 Quick 13 4 3 6 11 19 24 0 86 Oo Ahead 13 S O 8 10 24 29 0 77 Hepjïelo 13 5 O 8 10 28 42 0 77 Wagenlngen 13 4 1 8 9 26 33 0 6B Ensch Boy 13 4 1 8 9 20 36 0 80 AGOW 13 a 1 9 7 14 33 0 54 Afdeeling IV Zuid Schulte Boeyen aan den kop A or 6 te Antwerpen NEDERLANDSCHE KORFBALBOND De uitslagen van de glateren gespeelde wedstrijden lulden Noord Holland eerata klasse Amsterdam Swift Blauw Wit bQ stand 0 0 na 30 minuten gestaakt Haarlem Oosterkwartiei DVD 7 4 Zuid Holland eerste klasse Den Haag HSV AcfalUea 1 1 Tweede klasse Leliën VIcus OrieDtio ODI 8 1 Den Haag De Kweek Gymnasiasten l fl Rotterdam OSCR On Btils 4 1 Het Zuiden a Regenboog I I Derde klaaao A Den Haag AchlUea HKV 2 8 1 B Den Haag Bcady De Algemene C Rotterdam Rel Zuiden 3 Vetos 2 2 Trekvogels Merwcte S tO COMTETITIE ZJLa Da uitslagen van de voor da compeUtia gespeelde wedstrijden lulden Dames R D Z Rotterdam 5 2 O O Z V Z C 0 2 Rotterdam R D Z 0 1 Heereu aV H 2 Maas i 9 Voordeelige dag ▼ oor A D O V S V is bijna kampioen A O O beeft l tereii een voordeeligen dec beleefd De Hagenaara hebben Stannvogela met 4 1 geklopt maar van iveel belang wai oor Tap ca dat de ooocurrenten veeren lieten D H C moest Ipunt alftaan aan Hermea D V S on D V C werd na fraalen atrljd door Sparta uitgeschakeld met S 1 De roodwitte Rotterdammera eUan nu loowaar Q0 da derde plaata ware hun eindspurt éM Zondag eer begonnen dan sou A DO Of leu te vreezen hebben Nu lijkt ons tel niet meer het gevaL Normale ultaia ao vielen In Spaamdam en In de Koog ur resp D W S met 3 won van t Oeoi en Feljenoord met 3 van K F C de andere afdeeling Is H B S er nietla geslaagd V S V te doen struikelen DeHwtnuters sneefden met S 1 Velsenwordt slapend kampioen want HaarlemUet ilch door C V V op Chariots npuntoottutseten bravo Zuid Rotterdam rsl en D O St werd op eigen terreindoor Blauwwit n ongedacht grootenederlaag van J B toegebracht Praat onsBiet van Xerxes met I te verliezen InAiiisteidam tégen AJax dat la niet omte slikken Debacle van Xerxes AjGX won met 9 1 De ploeg van Xerxes is in den wedstrijd tegen Ajax de tweede helft volkomen in elkaar gezakt na een 3 1 voorsprong met rust maakte Ajax er liefst les doelpunten bij waar tegenover onze stadgenooten geen enkele goal konden stellen Ëen smadelijke nederlaag derhalve welke evenwel door tverschillende omstandigheden verklaard kan worden Xerxes had tijdens den wedstrijd met veel pech te kampen Niet alleen dat voor de rust verscheidene kansen op het nippertje olet benut konden worden ook het aantal uitvallers der bezoekers was naar verhouding groot zoodat aan het slot van deze ontmoeting van de oorspronkelijke opstelling niet veel meer was overgebleven Xerxes kwam uit met Lagendaal op de midvoorplaats terwijl Van Olffen naar de rechtsbinnenplaats was verhuisd Of het opstellen van den ondinterna tlonsal een klinkend succes la geworden betwijfelen wQ ten sterkste Zeker Lagen daal deed met de meeste ballen wel Iets goeds maar het teer iware terrein te waar voor een xoo gewlehtigen man la Ml bleek een aanzlenltlke handicap Toor hem te st n By kon sich niet snel verplaatsen stond geenszins stevig op it n becnen terwyi hij van zUn medespelers weinig steun ondervond Bovendien schoot VI te weinig de enkele maal dat LagendMkl het deed toopde aan dat hQ het koaaoh nog wel kai In de middenlinie viel Dubbelman al spoedig uit Hoevenbcrg de rechtshalf aam zijn plaats In terwijl De Haan als invaller verscheen De middenlinie was niet krachtig genoeg in haar afweer en het Ajaxdrieta l Looys Van Stoffelen en Leemhuis was beslist beter In de achterhoede werd ook Verploegen slachtoffer van het zware veld Hij liet zich vrij spoe dig door de Leeuw een zeer jeugdigen speler vervangen doch een en ander beteekende een geduchte verzwakking in de achterhoede Zelfs doelman Peppel kreeg het met een knietje te kwaad en zoo zagen wij ook hem toen de stand in de tweede helft reeds 5 1 was verdwijnen Voor de rust was de ontmoeting nog wel het aankijken waard Het tem fo was vrij hoog het spel golfde op en neer en aan beide zijden kreeg men genoeg kansen tot doelpunten We memoreerden de pech welke Xerxes in dezen wedstrijd heeft gehad en daar kwam nog bij dat bet eerste Ajaxdoelpunt door een Rotterdamsch been in het doel gedeponeerd werd Wel wist rechtsbuiten Barzily den gelijkmaker te scoren doch Biji noteerde spoedig een tweede doelpunt en nog voor de rust was het llnksbinnen Brockmann die voor een ï 1 stand zorg droeg Tien minuten na de hervatting maakte Bijl uit een voorzet van Fischer er 4 1 van Van Wijngaarden zorgde voor numero 6 en het eerste schot dat de plaatsvervanger van Van der Peppel moest trachten te stoppen trof doei want Fischer gaf hem geen kans Van Stoffelen schoot uit een strafschop numero 7 in en aan het slot gaven Bijl en Hordijk nog solonummers tan beste welke beide succes hadden Wielrennen De stand van den vlerdaagsche welke Zatardag te Autwuipen begon was Zondojc 1 Schulte Ooeyen 4 punten op een rgnde Kaers Debruycker 18 pnt Nifi Van Slinaeys i3 pnt Vfa H Pellenaars Bt op vier ronden Caluwe Van Uleilo 10 pnt Scheren Van den Acker 8 pnt V a Boutte lUUiTVDklt B pnt Van MeerBOlaut Do Backer O pnt Van Vltol Van den Voort O jpnt ThIJraen Accou O pnt op va ronden Cools Clautlai 4 pnt op s ven ronden Mlchaux Van der Broeck O pnt Klnt Defoordt O pnt op legen ronden So m Meerschaert O pnt op Uen rondenO Mae o pnt op twaalf ronden WJe y 2 pnt Feijenoord wint met 2 3 KJ C bood heftig tegfenstand Niet 1 zonder geluk zUn de Rotterdammers in hun wedstrijd tegen K F C er in geslaagd een zwaar bevoditen 3 2 overwinning te behalen De Koogers hadden ditmaal stellig een gelijk spel verdiend en vooral in het laatste kwartier moest Feljenoord zich bijna voortdurend op verdedigen toeleggen Ofschoon de bezoekers in technisch opzicht de meerderen waren speelde de thuisclub met zooveel enthousiasme dat de verdecliging der bezoekers voortdurend op haar tellen moest paasen Nadat Feljenoord een paar malen de Kooger defensie op de proef gesteld had ging K F C er vandoor en uit een goeden voorzet van rechtsbuiten Lamie kogelde Kok onhoudbaar in 1 0 K F C bleef volhouden De Boer verknoeide een paar goede kansen doch daarna namen de bezoekers het offensief over en wisten na 22 min door Slnke geliik te maken 1 1 Dit gaf Feüehoord vertrouwen en uitstekend combineerend belaagde haar aanval regelmatig het K F C doel Op keurige wijze bracht Bens na half uur den stand op 1 2 doch daarop kwam de thuisclub zoo geducht opzetten dat het niemand verwonderde dat zij tenslotte door Roggeveen voor de tweede maal gelijk maakte 2 2 Ook In de tweede helft gaf KFC goed partij doch de Rotterdammers hielden tand en namen 7elfs na 12 min door LInssen de leiding 2 3 Wel kreeg KFC daarna nog verschlllenfle goede kansen dodi onder groote spanning verstreek de speeltijd verder zonder coals Verdere N V B uitslagen AFDEELING I Tweede klasse A AFC zeeburgia O O zrc VVZ 1 0 Alcmarla Vlctrix WFC O OSV West Frisla 5 5 Tweede klasse B EDO De Kennemers V 1 Volendam Watergraafsmeer 1 4 HFC VELOX 4 Hilversum De SparUan S O HBC Hercules J AFDEELING II Tweede klasse A SUedrecht Enuna 1 3 Spartaan Martlnit l J Unltas BMT 1 HVV Vlos 8 J Quick Neptunus 7 1 Tweede Iclasse B Flulcs Overmaas 1 2 SVV Vriendenschaar J 1 Gouda De Hollandiaan 4 1 ODS UVS 0 4 Derde klasse A Hilllnen ASC 1 3 Lugdunum Laakkwartier 0 2 Tonegido HiUegom J 0 Blauw Zwart DOSR 1 Derde klasse B VCS De Musschen 3 1 DHZ CDA 5 1 VOC Terlaak 4 2 Scheve nlngen BEC 3 1 De Postduiven DHL 2 2 Derde klasse C DCV Fortuna 2 3 Olympia Het Noorden 5 0 DHS OW 0 1 VFC ONA S 2 Alphen De Pechvogels 14 1 Derde klasse D Zwijndrecht Coal 4 1 Excelsior 1920 BDH 12 2 DDC The Rising Hope 4 J Leonidas Leerdam 4 1 EBOH DCL 4 3 Vierde klasse A Vogel Tona 0 4 Texas Teylingen 1 5 VVL Wilhelmus 4 4 Archipel Rouwkoop 2 2 Vierde klasse B ESDO te Werve 2 1 DUNO Cromwiel 5 3 Roodenburg de Ja gers 4 0 Oranje Blauw Maasstraat 2 3 Vierde klasse C Moordrecht Waddmxveen 1 2 Haastiecht Bodegiaven 5 2 vierde klasse D Kranenburg Wassenaar 6 Zwart Blauw BTC 1 5 VDS Ursus 1 2 Rijswijk OB 1 Spoorw Jk Delfla DVK 3 1 Schoonhoven Quick Sters 3 2 Vierde klasse E bOS s Gravenzande 5 0 Wit Blauw Delft 3 0 WIK Concordia 3 3 NaaldwijkDVC 1 1 vierde klasse F Satumus St Lodewljk 0 2 vierde klasse G Aeolus Oud BeUerland 2 2 SIOD SNV 10 3 DJS Charlols 7 1 Vierde kJaSse H Zwervers Lek kcrkerk 2 4 Steeds Hooger NHS 2 3 Dilettant CKC S 3 Vierde klasse I OUvlo OSS 2 1 Papendrecht IFC B 1 Merweboys s Gravendeel 7 1 Reserve eerste klasse Hermes DVS 2 Quick J 1 1 Feijenoord 2 ADO 2 0 VUC 2 DHC 2 0 3 Xerxes 2 Sparta 2 1 Res tweede klasse A BE9 2 HVV 2 0 2 HBS Scheveningen 2 2 3 VUC 3 DHC 3 4 1 Res tweede klasse B Fortuna 2 Overmaas 3 1 Feljenoord 2 VDL 2 4 2 HBS 2 ADO 3 3 3 Hermes DVS 3 Sparta 3 2 2 Res tweede klasse C Neptunus 3 ODS 2 2 2 DFC 2 RFC 2 0 3 Xences 3 Unltas 2 0 1 CVV 2 DCL 2 1 1 Reserve derde klasse A VCS 2 UVS 3 4 5 Laakkwartier 2 Alphen 2 3 1 HVV 4 Scheveningen 3 0 2 ASC 2 Lugdunura 2 O J Alphla 2 LFC 2 0 6 Res derde klasse B BMT 2 HBS 4 7 5 Vlos 2 HVV 3 3 2 Laakkwartier 3 Celerltas 2 4 4 Quick 3 RVC J 4 4 Res derde klasse C Gouda 3 Olympla 2 1 0 Martinlt 2 ONA 3 0 3 Reserve dei de klasse D DHL 2 Hoek van Holland 2 l 1 The Rising Hope 2 Feijenoord 4 3 3 de Hollandlaan 2 SVV 4 1 8 Res derde klasse F EDS 2 FSV Pretoria 3 3 5 Excelsior 1920 2 Florissant 2 4 1 Transvalla 2 Ollvio 2 4 1 SMV 2 SIOD 2 3 Reserve derde klasse G RDM 2 DHZ 3 3 3 Steeds Volharden 2 Steeds Hooger 2 4 3 Coal 2 De Musschen 3 1 0 Res derde klasse H De Musschen 2 DFC 1 3 0 SVW 2 DRL 2 3 0 DHZ 2 Zwijndrecht 2 1 4 ODS SUedrecht S 20 RFC 3 VOC 2 0 1 AFDEELING IV Tweede klasse A Sportieve Ster Kolonia 3 0 Laura Kerkrade 3 t Waubachsche Boys Waubach 3 1 Sportcl Emma palemlg 6 1 VVN Groene Ster 0 10 Bleljerheide RKONS 3 2 Tweede klasse B Standaard Maurlts l 1 Klmbria Almanla 1 2 Willem I Tegelen 3 2 Slttardsche Boys Wllhelmlna 4 2 Venlosc he Boys Sittard 0 3 MW 2 VVV 2 0 Tweede klasse C Kolping SDW De Valk 4 1 Helmondla Wllhelmlna 1 3 TOPSchIJndel 1 5 Nevelo ESV O O BrabantiaPlcus t 3 RKTW Zaluw 4 WSC SVD 4 L Tweede klasse D HBC RCS 7 2 Hero Middelburg 1 Vliaslngen Alliance ï Zeelandia De Zeeuwen l Ooes Baronie 03 ïJthockey EHiitschland wint het tournooi te Gormisch Nadat Dultschland den halven eindstrijd met 3 1 van Hongarije gevronnen had werd Zondag onder geweldige belangstelling de finale Van het tournooi te Garmisch tusschen Dtiltschland en Zweden gespeeld Na een alterst boelenden strijd slaagden de gastheeren er in een kleine 2 1 overwümtng ta behalen l 1 1 0 0 In de pauze van dezen wedstrijd oogstte het echtpaar Baler geweldigen bijval met zijn demonstraties Dé strijd om de derde plaata tusschen Zwitserland en Hongarije eindigde b aen t i overwinning voor da Zwitsers SPARTAAN EN NEPTUNUS IN HET GEDRANG De verraaalBg a twaeia kUwsa was ongetwtlfeM de icge van 1 welka Dallaa op BJM T bevoeht Dit igkt ap eaa last hervooden vorm ea d wmw li komen Sp rtMui en NeptoBos dat met 7 1 onderglnc tegen Qolek d nig ia kat gedrang Emma lette haar agetaeht Taart met eea 3 1 op HUedreeht en ia B behleld ook Overnuwa de leldiac daar eea everlgens benanwde 1 ap Floka De averlge reanltaten waren vr4 aarmaaL Zware nederlaag Neptunus hoewei niet slecht spelend kon het in Den Haag toch tegen de hechte ploeg welke Quick thans bezit niet bolwerken De uitslag geeft dan ook weer dat zoowei Haagsche voorhoede als verdediging in goede conditie waren Het eerste doelpunt ontstond uit een hoogen bal van Van Oord vlak voor den doelmond waar Makatlta op toeliep Nadat Arkema hoog opspringend een voorzet van De Groot had ingekopt doelpuntte Makatlta weer uit een doorbraak Hierna bleef Neptunus eenlgen tijd in het offensief maar zij had geen geluk en spoedig nam Quick de touwtjes wee in haiWen waarvan een doelpunt van De Groot het gevolg o was Nog voor de rust bracht de vrijstaande Arkema den stand op 5 0 Na de rust waren de Rotterdammers aanvankelijk sterker maar uit een doorbraak schoot Makatlta hard in Pino stopte hierna een strafschop van Neptunus maar dank zij Van Spaandonk konden de gasten toch de eer redden Het laatste doelpunt dat Makatlta nog voor zUn rekening nam was het mooiste van den wedstrijd 7 1 Geflatteerd Na een aardigen wedstrijd waarin het spel van beide zijden van een behoorlijk gehalte was won H V V gefiatteerd met 8 3 van Viol Het offensief van H V V in het eerste gedeelte van de eerste helft had drie doelpunten tot resultaat gescoord door Stein Colthof en Stein Vlos echter reageerde hierop sterk en bracht door doelpunten van Oostdijk en Jacobs den ruststand op 3 2 Hoewel het spel na de hervatting meer gelijk opging was toch de thtiisclub productiever Pasteur maakte al gauw 4 2 en daarna kopte Warners den bal in eigen doel Nadat Vios door Van Laar den achterstand had verkleind wist H V V door haar betere spel nog driemaal te doelpunten Elke kans een goal Unltas i oekte op verrassende wijze haar eerste overwinning door met n t minder dan 9 1 over B M T te zegevieren Het open spel in een hoog tempo uitgevoerd was den Hagenaars te machtig Unltas overspeelde de gasten volkomen en trok vrijwel iedere kans die zich voordeed van profijt Daardoor leidde zij met de rust a met 5 1 Ook in de eede helft gaven de Gorcumers resoluut den toon aan en toen zij hun voorsprong tot 6 1 hadden opgevoerd speelde B M T een verloren spel De thuisclub had dan ook weinig moeite den stand tot 9 1 in haar voordeel op te voeren Onverdiend Spartaan 1920 leed tegen Martinlt een onverdi ende nederlaag van 3 1 Voor de rust buitten de Schiedammers de kansen wat beter uit Daarentegen waren de aanvallers van Spartaan voor het doel voortdurend het hoofd kwijt Zoo kon het gebeuren dat Martinlt bij de rust reeds een voorsprong noteerde van 2 O Na de rust had Spartaan haar opstelUpg eenigszins gewijzigd en zij kwam mede daardoor wat in de pieerderheid Een gelijk spel zou dan ook niet verbaasd hebben Maar verder dan 2 1 kwam zij piet Martinlt dat nu haar voorsprong in gevaar zag paste de bekende verdedigingswijze toe n 1 het spelen van drie voorwaartsen en acht verdedigers Zoodoende was er voor de Spartaan geen doorkomen aan Vlak voor het eind toen iedereen een gelijk spel verwachtte volgde er een uitval van Martlnit die den stand In 1 3 veranderde Aantrekkelijke strijd S V V en Vriendenschaar speelden te Schiedam een aantrekkelijken wedstrijd De thuisclub had het eerst succes toen Schrump na enkele gemiste kansen den bal in het vijandelijke doel deponeerde Maar al gauw had Richter de gevaarlijke mldvoor van Vriendenschaar met een keurigen kopbal uit een voorzet van den linksbuiten gelijk gemaakt Tot aan de rust bleef de strijd nu verdeeld beide ploegen kregen kansen maar er werd gerust zonder dat er verder gedoelpunt was Na de rust waren de Schiedammers een tikje sterker en speelden zij beter voetbal dan de gasten Op zeer handige manier dribbelde Schrump door de vijandelijke verdediging en scoorde zonder fout Vijf minuten later herhaalde hij dit spelletje gaf nu evenwel den bal naar van Dongen die ongehinderd het leer in de touwen kon jagen Inmiddels was een strafschop door Romijn gemist Vriendenschaar trachtte nog wel verandering in den stand te ta i mi da ri Verdienstelijk wwk Oouda bahaalda aan venUenstdM M 4 1 op de HoUamllaanTS I UJk hadden da Vlaardliitera d u2 l pieren want steads kwunen Ï S Da vele futvallen lavarden eckiLHI resulUat op en toen Oouda H werkte ontstond ar e n gelijk onSJ strijd Na ongeveer een half uuTT een van da Vlaardlngacha achten een overtreding en de Jong pt 7i van den daarvoor toegakenden stS Voor de rust wtat geen der par THI het net te vinden maar kort 7 l grootte Usaelsteln den voorsprwu Vlaardingers speelden nu heel wit sL l dan voor de rust en Rijke brachtSi l aanval den stand op S 0 SleiSht JSIM en de buitenspelval voorkwamen 2 M gere score Aan te ver opdringeirnTfl Ooudsche verdediging dankta hitrSllI HoUandtaan een tegenpunt maar m J enkele gemiste kansen bracht RUki l eindstand tenslotte op 4 1 tl Hocktj Hockeyuitslagen Heeren West Eerste Uas Hll HDM 0 2 Amsterdam idlYC 1 j i bMHc 0 1 HOC Gooi £ l Promotieklasse A Strawberries ana i 1 3 SOS Lelden 1 2 BMHC 2 VwL 1 1 Zandvoort DHC 1 t Tweede klas A HHYC 2 TOGO 8 ijHCM Rotterdam O 3 RUsyUk nn 1 O Tweede klas B HDM 4 HDll i HOC 2 HOC 3 3 1 LeMen Z tsSl 1 2 HBS Groen Geel 5 0 Derde klas A HHYC 6 Hudithi 1 UiVictoria 2 Dordrec O 1 HCM JjI torla 3 4 1 Derde klas B TOGO 3 Kieviten ijLelden 3 HLC 5 0 HOC 4 HD J e LJHDM 5 RUswtJk 2 2 3 Vierde klas A HCM 8 Leonidas 4 i Rotterdam 2 Rotterdam 3 2 0 Vierde klas B HD8 RUswUk 4 lo Rijswijk 3 Leonidas 1 O 5 Groen G dl Leonidas 3 4 1 VCL 3 Hudltio 3 H Groen Geel 5 SOS 5 1 1 Vierde klas E HHYC 6 Kieviten I u HDM 7 HOC 8 0 3 Kieviten iMÖ ten 4 3 2 Oosten Eerste klas Union NJiiia 3 3 Arnhem ZutfAi 3 2 Zuiden Eerste klas Breda HTCC Wl Push Zw rt Wit 2 1 Tweede klas A Forward Oranje Zm 1 0 Den Bosch MOP 3 O ASV HTOCI 0 1 Tweede klas B Venlo 2 HTCC vet M Tegelen Concordia 4 1 Maastriclil 0 8 1 Tweede klas C Push 2 Breda 2 1 1 Il burg 2 Middelburg 3 1 Zwart WK I Tempo 5 3 Dames Westen Afdeeling A Den R Haarlem HHYC TOGO 1 0 l dii HDM 5 5 Amsterdam Gooi RW Amersfoort U t Be Fair Gooi 2 1 Afdeeling B Den Haag Rottert HDM 2 Victoria 2 5 HLC HCM 3 1 ti Staart Kieviten 4 3 Afdeeling C Den Haag Rottertm k SOS Te Werve 3 3 Rotterdam VCL H Leonidas Hudltio 1 2 Den Haag Rotterdam B Lelden 2 gAII 4 0 TOGO 2 HDM 3 3 0 Klevltai J HOC 2 2 1 Afdeeling D Den Haag A HDM HHYC 4 lJ 3 TOGO 3 Kieviten 3 M HLC 2 RilswUk 2 2 2 Den Haag B SOS 3 HHYC 5 K il U den 3 Togo 4 3 1 HHYC 6 Klevttal 5 0 regl HLC 3 RUswtJk 3 2 2 Den Haag C HOC 3 HDM 8 M HHYC 7 HDM 6 0 4 Rotterdam Leonidas 4 Vtetorls I M HCM 2 HCM 3 1 3 Het Oosten Afdeeling A Enschede I PW 1 2 Afdeeling B Arnhem NtJmegell QuMI NUniegen 2 5 1 Zuiden Afdeeling A Forward HM 0 6 MOP HDS 0 0 Jeanette Walen en Amsterdam beker BOC Nijmegen 2 1 Breda Union 2 3 T daan HHYC 3 2 4 Hilversum BDHC M Schaattenrqden ZWEDEN KLOPT DUirSCHLANh De tweedaagsche ontmoeting tusscw de beste hardrijders van Zweden üi Dultschland is In een overwinning fWi de Zweden geëindigd De 10 000 me werd door Seyffarth gewonnen in tijd van 17 min 54 4 sec waardoor M levens winnaar werd in het algemea klassement Op de tweede plaats volj de Zweed Jansson In totaal behiii Zweden 809 393 Duitachland 654 542 ten I YDIA VEICHT KAMPIOENE VAK DDITSCHLAND Tijdens het ijshockeytournool werd Wl kampioenschap van Dultschland In b kunstrtjden gehouden De tltelhoud Lydia Veicht verdedigde met succes W titel tegen de verschillende jonge Hf sters De uitslag luidde 1 Lydia Veicht 1Martha Marsilek 3 Inge Jell 4 MadeleMIMuller Ontstelde en zure pezichten tion DJM verdedigen bV Sparta s eertte dorfpojj Men hoort met eenige fantasie ¥ net achter de heeren ritselen Dri l De Boer fcjfkes gespannen toe Sigen f