Goudsche Courant, woensdag 2 april 1941

T r f rf v Geschenk van Matsoeoica voor den Fünrer Het rooien van boomen DE JONGSTE OPPASSER DE JAPANSCUE MINISTER VAN BUITEN LANDSCHE ZAKEN MATSUEOKA OVERHANDIGT DEN FÜHSER EEN PERSOONLIJK GESCHENK De Keizerlijk Japanschi mmister van Buitenlandsche Zaken Matsoeoka die op 28 Maart des middags de gast van den Führer was overhandigde aan den Führer een eopie van een oud Japanschen praalwagen van lak en metaal als persoonlijk geschenk Naast den FUhrer rechts Rijksmaarschalk Goring Hoffmann n WIERINGERWEBF in den Wieringermeerpolder is men bezig met het rooien van boomen op een terrein van het Stasltsboachbeheer Het terrein tal ten dienlH gesteld worden van de voedselvoorziening aiet minder dan 160 volkstuintjes zijn uitgegeven aan de bewoners van het dorp De driejarige boschbeplantlng zal ecliter niet verloren zijn daar zij gebruikt kan worden Eris beplanting om de nieuwgebouwde boerderijen Het opruimen der boomen te Wieringerwerf Polygoon Poluooon n w jL r MjjMRSStji WiS mwK f WW m A 4 H 4 H p3 ll llj V f j Cr Mmx U OP EEN ITALIAANSCH VLIEGVELD EEN BOMMENWERPER WELKE GEREED IS OM TE STARTEN WORDT IN ÉIET VELD GEREDEN f Holland EEN EENTODOIGE OPLOSSING Een 3 BMA een van de vier olifanten van de Diergaarde Blij Dorp zal dezen zomer vliegtuig met beschadigd landingsgestel wordt kinderen door den tuin dragen Voordat het echter zoover is moet de goedige lobbes met den luchtzak opgelicht er aan wennen iets op zijn rug te dragen De reus knielt neer om zijn meester den Hoffmannf dompteur Éric Hagenbeck gelegenheid te geven af te stappen fPolvaoon VOOR DE EERSTDAAGS IN HET ZVIDEItrARK TE DEN HAAG te openen bloemententoonstelling zijn de beeldhouwers thans druk bezig m de beelden welke de gazons zullen versieren Werkstukken van Albert Termote worden in elkaar gezet Ppiwpoon HET MONDMENT TOOB J f HOJE WOBDT GERESTAI EEBO In het landelijke plaaUifl Abbenes £ 1 x stoöeliflt overschot van den bekenden dichter van kinderverzen Jan Pieter tjc 1809 76 Het graf dat in een zeer Vehvaarloosden toestand verkeert zal nu geheel worden gefesMureerd terwijl de omgeving opnieuw zal wórden beplant PoIwBoon I DUITSCHE TROEPEN DJ LIBYE LOEDEN VAN HET DUITSCHE AFRIKACORPS PROBEEREN MET INLANDERS IK CONTACT TK KOMEN ALS DE TAAL MOEILUKHEDEN OPLEVERT KOMT Dl GEBARENTAAL TE HULP HoOara