Goudsche Courant, vrijdag 4 april 1941

r 1 im p De eerste druiven Kinderspeeltuinen geopend Zaaien vroege erwte UE KWEEKER tANSSSS DIT HONSELERSDUK heeft Dinsdagde erste druiven van het nieuwe seizoen op de veiling gebracht Dq eerste tros bracht 1 60 op De smakelijke producten m een dervan den kweeker folygooni iRANUWUL EN BUVEN ENGELAN0 Aan gene zijde van het Kanaal ma labijheid van Deal 19 een Duitsche vliegtuigbom ingeslagen De opgestelde telecamera aan de Noord Fransche kust bevestigt ondanks den grooten afstand ut huivermgwekkende zekerheid de uitwerking DE SPEELTUINEN van de Haagsche Stichting voot Sporten Speeltuinen zijn Woensdag voor de jeugd opengesteld Vele kinderen maakten van deze gelegenheid gebruik om op den draaibak een poosie te genieten Pol HET ZAAIEN TAN DE EERSTE VROEGE ERWTEN TE BOOG DE BEVELHEBBER VAN HET DCITSCHE AFBIKA KORPS generaal Rommel in DE VI88CHERS IN PARUS hebben hun vaste plaatsje WODn steeds voorover loopend een zak met erwten voor zaaien specteert vergezeld van den Italiaanschen generaal Garlbaldo troepen van het langs de Seine weer opgezocht Zij profiteeren tegelijkertUd de landbouwers de erwten fPolygroon Duitsche Afrika korps IHoffmann van het voorjaarszonnetje HoUandJ J MOOWJAFRttAAIWCHB FRONT De vuecntandsUnle op bet Noordafrlkaansche Iroot waar C DEN WEERINGEBMEEBPOLDBR In d i uitge strekten Wlerfnaermeetpolder ia aoB Z B2 r f i fl S eorgaaiaeetd Troepen en materialen vere igen zich en ht bezig de aJcken IBWeedheM te br mgeo voor de M bebouwin Voir het zUiM tpoeA in gereedheid gebracht Op onze foto een vooroltgesciioyea steliing 10 de Syxto woestijat e nieiiwe atelimgen werden met spoed in gereedheid gebracht Go onze foto een if Jy HolfauM mf eerst met de egge bewerkt I met man en wordt de grond l e f0iMt