Goudsche Courant, maandag 7 april 1941

TWEEDE BLAD MAANDAG 7 APRIL 1941 nnuda V D L 2 3 j Weer had Gouda een overwicht en weer werd verloren 4See STAAT8LOTBRU TVUDI KLiaSB Rlini UJIt Trekking van 7 April 18M No 9128 1000 No 19984 20255 400 No 6841 13560 Ut No 4744 17386 19606 f 100 No 560 8192 12007 13084 15131 15889 21639 21684 V D L doeiman behaalt voor zijn club d zege PRIJZEN V N ƒ 30 Saia 10195 13189 16491 191 8 6578 10210 13221 16518 19197 6679 10232 13281 16534 ll ll emi 1Ü240 13290 16544 19224 65113 IU2S3 13311 16546 19246 6 17 10311 13321 16962 19429 ti 2U 1U328 13324 16610 19434 6623 1U344 13332 16674 19487 67U6 10446 13364 16686 19 I03 6716 10462 13383 16713 19606 682 10661 134 I2 16722 19661 6631 10687 13492 16764 19662 6666 10692 136Ü8 16771 19 63 6918 10606 13627 16773 19 35 6B26 10624 13580 16775 19819 6927 10655 13660 16832 19167 6354 10674 13671 16844 19872 7001 10700 13702 16936 19911 7041 10732 13720 16961 19935 7043 10744 13750 16990 19993 70 Ö 10795 13759 17020 20009 7176 10805 13867 17088 20016 7231 10883 13884 17100 20049 72114 10888 13904 46 2U060 7317 10920 13923 1T184 20060 7329 10937 13949 17188 20088 1004 3705 1117 3716 1142 3739 1178 3783 1215 3791 1217 3783 1225 3875 1234 3893 1249 3912 1317 3913 1340 3938 1 154 3940 1374 3946 1462 3946 1473 3967 l iUÜ 4044 1j38 4061 1 564 4108 1026 4114 1648 4122 li 62 4132 U m 4152 Vm 4207 1779 4220 1793 4231 1829 4252 184j 4306 1 52 4317 IStiO 4340 1870 4362 1895 4364 1897 4372 1944 4373 l ia i 4430 1986 4449 2025 4509 4566 45822111 46992171 46092217 46382251 47052232 47092295 4723 2 i42 4766 2304 4783 23C9 48772381 49032434 49042436 49142441 49372490 49982494 60252500 50672508 50872554 5114 5207 62092630 52102068 52152702 52622711 53342733 53392737 83572739 54012753 54102760 54522771 5455 28U4 55392823 56102829 56112838 56212906 56232909 56392919 56612952 56662955 66803005 S703 3040 57213133 5746 5768 57893207 58073230 58413282 59393296 59453298 59673314 59763329 5992336 6012 6024 60513410 6093 3439 61363477 61483509 62613523 62683539 6276 seerd wordt dat hy vervangen moet worden door Bakker Geruimen t jd houdt Gouda t q el op de heUt der gasten Als de tweede helft 2S minuten oud IS heeft zü succes J de Jong speelt met een zuiveren pass Mullens den bal toe en deze schiet onhoudbaar in 2 2 De gastheeren oUjven In het offensief Uit een voorzet van Walthie schiet IJsselstein goed in maar Goos is op zyn post Een volgende voorzet van Walthie maakt Goos met veel bravour onschadelük Dan krijgt IJsselstein het leer vrU hij drijft tot dicht bij t doel op doch dan verliest hi i den bal V D L werkt zich geleiedelijk wat meer los Bij een harer aanvallen ontstaat een weinig gevaarlijk lijkend hi n en woer gctrap eveo buiten het doelgebied plotseling echter bcma fhtipd Van Ósselen den bal isreelit door en onhoudbaar geeft hij V D L de leijjing 2 31 Nog drie minuterf is et Hf Spelen daarin zet Gouda er alli s op om het verloren terrein te herwinnen maar zonder succes O N A Fortuna 1 2 De veranderde opstellinvan Gouda mocht i uii verandering in het Tn laaUten t d gewoon geworden OOP van de wedstnjden en evenmui ket resultaat daarvan te brengen r OTp van de wedstnjden en evenmuj het resultaat daarvan te brengen Wederom wajt het een kamp waarin in 7348 10963 13955 17221 20109 7410 11012 13962 17252 20135 7419 11019 13966 17302 20137 7504 11069 13986 17322 20144 7518 11086 13997 17360 20173 7589 11106 14026 17393 20239 7644 11114 14134 17463 3030 $ 7C73 11146 14136 17410 20321 7609 11153 14156 174 20 340 7779 11180 14170 lS r S B366 7663 11184 14232 17471 20395 786 11239 14230 15473 20433 7893 11248 14262 f 491 20434 7913 11292 14266 Ï7524 20443 7927 11298 14270 17638 205Z1 7941 113 30 14312 17539 205W 7972 11385 14383 17672 20612 7996 11401 14397 17616 20616 8056 11458 14482 17626 20667 6077 11464 14486 17631 20661 8123 11466 14500 17722 20685 8243 1481 14546 17737 20703 6264 11539 14561 17742 20716 828E 11566 14570 17766 20784 8208 11574 14572 17766 20803 8391 11582 14683 17803 20814 8394 11624 14713 17844 20902 8451 11689 14726 17876 20916 8463 11696 14786 17914 20930 8535 11721 14870 17955 20944 8538 11729 14897 18033 20948 8606 11757 14939 18035 20975 8659 11790 14990 18051 20977 8703 11869 16114 18053 21082 8818 11889 16212 18060 21096 8916 11936 15214 18066 21121 8923 11964 15330 18077 21126 8925 11970 15411 18140 21127 8927 11983 16448 18142 21132 8939 12022 15450 18148 21140 8985 12049 15467 18254 21167 9053 12112 15474 18287 21172 9067 12128 15487 18381 21192 9071 12133 15496 18388 21227 9156 12201 15511 18416 21233 9181 12210 15526 18441 21234 9220 12230 15543 18448 21251 9229 12262 15546 18456 21270 92i 3 12263 15ü36 18459 212l2 9307 12264 15679 18489 21275 9324 12268 15681 18494 21276 9326 12293 15746 18516 21285 fmS 12406 15751 18526 21344 9353 12462 15894 18534 2136 1 9414 12469 15911 18576 21369 9425 12612 16914 18603 21367 9428 12614 15979 18606 21381 9454 12543 16000 18664 21440 9481 12589 16008 18716 21459 9549 12605 16016 18766 21499 9563 12612 16053 18768 21542 9579 12642 16064 18783 21618 9681 12725 16095 18839 216 6 9696 12778 16101 18841 216 i8 97 5 12779 16143 18848 21673 9763 12782 16147 18852 21726 9774 12825 16188 18863 21752 9780 12844 16200 18901 21766 98J6 12877 16241 18914 21769 9910 12893 16J48 18931 21773 9952 12921 16251 19029 21785 9985 12930 16285 19034 21797 3549 6340 10005 12960 16303 19036 21804 3567 6369 10041 13047 16327 19060 21846 3578 6370 10067 13063 16329 19073 21880 3582 6461 10092 13073 16343 19096 21883 3630 6476 10113 13093 10345 19131 21905 3695 6489 10131 13142 16371 19135 21994 3702 6543 10134 13166 16452 19163 In deze klasse zgn nog ingebleven 1 pnjs van 20 000 1 pnjj van f 5 000 1 prij van 3 000 I prijs van 1 500 8 prijzen van 1 000 UITSTEKRNDE EERSTF BfLFT VAN FORTUNA De gasten hebben een zwaarbevochten ma r verdiende overwinning geDoekt Voor de rust vlotte het in de Vlaardingsche ploeg uitstekend Het plaatsen was goed verzorgd in een hoog tempo en geestdriftig spelend rokken de gasten er telkens tusschenuii Hun voorsprong bij de rust was welverdiend Na de hervatting was Fortuna er totaal uit slechts zelden wist zü het toen tot een behoorlijken aanval te brengen O N A was gehandicapt door het ontbreken van haar voorwaartsen Van Willigen en De Kogel Daardoor ontbrak het verliand in de voorhoede De Jong als midvoor heeft vaak verdienstelyk werk gedaan maar het doorzetten van Van Willigen werd sterk gemist Ook ontbrak bij O N A vaak het noodige enthousiasme Gedurende de tweede heift ging het initiatief voortdurend van de tJiuisclub uit Zij was toen overwegend sterker De voorhoede wist echter e geboden kansen niet te benutten De thuisclub verschijnt met etnige invallers De bezoekers zijn het eerst ingespeeld Tot tweemaal toe weet keeper Flier een ingeschoten bal fraai te keeren Fortuna heeft het oeste van het spel fraai combineerend trekken zij ten aanval De snelle Goudsche tegenbezoeken vragen echter de volle aandacht der Vlaardingsche verdedigers Bij een Fortuna aanval begaat één der O N A backs een overtredmg De straf schop wordt in een doelpunt omgezet O 1 O N A antwoordt met een vmnigen tegenaanval waarbij midvoor De Jong juist naast schiet Dan is het woord weer aan Fortuna Uit een hoogen voorzet van links scoort de toeloopende rechtbuiten van dichtbu met ten schot via den paal O 2 De tweede speelhelft begmt met een Goudsch offensief Van Maaren lost een keihard schot maar de Vlaardingsche doelman redt fraai O N A pakt nu beter aan Als Biesheuvel den bal krijj toegespeeld geeft hij hy een harden schuiver De keeper kan den bal maar half stoppen een hevig doel worstel ing en hierbij wordt het leder over de lijn gewerkt 1 2 Hierdoor aangemoedigd komen de gastheeren in de meerderheid Het Vlaardingsche doel beleeft gevaarlijke momenten De thuisclub concentreert nu alles op den aanval Fortuna wordt geheel op eigen helft teruggedrongen en moeten zich uitsluitend op verdedigen toeleggen Wegens trapper wordt één der Goudsche spelers het verder medespelen ontzegd Ondanks deze numerieke minderheid blijft O N A druk op de Vlaardingsche veste uitoefenen maar de Fortunadefensie weert zich uitstekend Legio zijn de schoten die op het Fortunadoel worden afgezonden maar de doelman is voor ziJn taak berekend In de laatste minuten gelukt het O N A den gelijkmaker te scoren Biesheuvel passeert snel eenige tegenstanders maar de uitloopende keeper werpt zich moedig voor hem en slaagt erin den bal te bemachtigen Onder groote spanning komt het einde 0JVDERAFDEEL7JVG VAN DAG TOT DAG wordt onze lezerskring GROOTER Zoowel in Gouda als in de talrijke omliggende gemeenten waar eiken avond onze courant door onze bezorgers en agenten wordt thuisgebracht neemt het aantal abonné s op de Goudsche Courant in sterke mate toe Hel gaat van mond tot mond dat de Goudsche Courant eiken avond het laatste nieuws bevat uit binnenen buitenland Aantrekkelijke rubrieken voor het geheele gezin uitvoerig sportnieuws èen mooi Zondagsblad en wat voor de bewoners van stad en omgeving van groot belang is het N V B A f d e e I 1 n g I Ie klasse D H C PW S 4 2 A D O Sparta 4 3 Feijenoord D F C 3 1 Stormvogels Hermes 1 1 2e klasse A A F C W F C 40 Z F C WestFrisia 1 0 Zeeburgia O S V 3 2 D W V V V Z 8 1 Af deeling II Ie klasse D O S V S V 2 5 R F C C V V 0 1 Ajax H B S 4 1 Xerxes Haarlem 2 1 A f deeling UI Ie klasse Quick Wageningen 2 2 Goahead Enschedé 1 2 Tubantia Hengelo 6 3 Enachedésche Boys A G O V V 2 0 Heracles N E C 5 0 A f d e e li n g IV Ie klasse NA C Noad 4 4 Limburgia Helmond 4 O Roermond M V V 0 WiUem II P S V 0 2 Eindhoven Longa 2 4 A f d e e 11 n g V l klattc G V A V Sneek 0 1 Heerenveen Be Quick 5 0 Vetocitaa W V V 3 1 Veendam H S C 0 3 Leeuwarden Achilles 1 3 Moercapelle en Stolwük zetten de race voort Gs v ni ROERT ZICH IN DEN STAART het best verzorgde nieuws oitGoada en omgeving Eerste nederlaag van Lekkerkerk Hl De uitslagen van de Zondag voor de onderafdeeling Gouda van den Nederlandschen Voetl albond gespeelde wedstrijden luiden als volgt Ie klasse Stolwijk I O N A IV Groeneweg I Bergambacht I D O NJC II Moercapelle Nieuwerkerk I Gouderak II G S V III Gouda V Overgangsklasse Groot Ammers I Moordrecht H 3 1 2e klasse A Woerden HR V C I V EJ I Waddlnxveen U 2e klasse B Wie zich nog niet abonneerde doe dit thansl De abonnementsprijs bedraagt eiken avond aan huis bezorgd ln Gouda f 2 36 per kwartaal t e 78 per maand of 18 eent per week bniten Ckrada Mj ome agenten 19 cent per week Abonnementen worden aangenomen aan het Bureau te Gouda Markt 31 Telet 274B biJ den heer W F Steenbergen de Lange van Wüngaardenstraat 10 door onze bezorger en bü de agenten bulten Gouda ÉSAIHBACHT J de Bruin Hoofdstraat C 171 ÏEBAK A Verboom Smitsstraat 24 JTRECHT J M de Graaf J v Arkelstraat C ISO I BDRECBT W de Wit Stevenstraat 10 WKEKEBK a d US8EL C M Kauffelt Kortenoord 1 ODDBWATEB Firma Rahms Boekhandel RKKVWUK S Slappendel Raadhuisweg E 77 SCHOONHOVEN Hl Bleyenburg Voorhaven 6 STOLWUK H v d Heuvel Goudscheweg O IM WADDINXVEEN A Koster Jan Dorrekenskade Sfl BOSKOOP C de Groot Zijde 320 MOEBCAPELLE S c van Marie JuUanastraat 121 2 1 1 10 1 7 1 1 8 3 3 2 9 0 1 0 8 0 1 S Olympia IV Lekkerkerk IH Ammcrsf S V II Stolwijk II Woerden UI Nieuwerkerk H ScKlaaw A Bodegraven II R VC II E S T O I Olympia V D O N K V D R D U 2 2 7 3 6 5 Coiida de terkste wa en toch wa 1 nu weer een nedcrUag het resuJSal Wat w l franderd bleek was iat dftmaal de nederlaag niet zoozeer V wuien was aan de onmacht kansen Z benutten wat ni t zeggen wil dat Z en keer niet meerdere gelegenheden neebruikt werden gelaten dan wel daarann dat de V DT doelman Goos Pt verbluffende safes vele goedberf de scinngspogingen wut te ver I ipf en aan den andererfkant ongeL f=en fouten W DL vrij fjoedkoop aan doelpunten hielpen Bij al de fc ursUning die deze nederlaag m t CoMdA faimp heeft gebracht zal het r at de x ij iging van het team op ien het vertoonde sp een belang riikr erbelenn bleek toch e nig voldrK ning en wrtrouwen hebben ge Óe vetw ler ni r 9 vooral In de prle hdfl P x d Krkb ior tóen Gouda het ïpel vriiwel hehperwhte en haar voorhoede een biizonder vlo spel jeition lreenie waarbij keurig ineens dP b il van i oet tot vot t en vnn hoofd Uit lioofd finK er vrij goed en veel P elKiteii werd en lere speler jUL it Satfene d wat h Tn in de geeeven m tandipheden en fjezicr zün plaats tf doen stond V ioral de nieuwelinfion In den aanvnl Bof f en Walthie waren nHief en deden vee nuttig werk Voorts V W onk Iiiltem woer uitstekend op dreef V in de halflinie was j rie Tone de beste 5V holten die weer van de njrtii wa s bleek nog niet in zijn ouden vorm De backs Hammer en C de Jong speeWen resoluut en lraova t TV tweede helft wa s geheel verK hillend aan de eerste De strijd droes toen een rommelig karakter was vnak hard soms op het niwe af de roolwitten bleken mindet wker van 7ioh7elf en met den steun van den jtraf on wind had hoewel Gouda meerdere nerinden van overwicht had vbl heel wat meer in te brengen dan voor de nist Het in gevaar komen van de ovenvinning bracht de Goudaupelers Miikbaar van hun stuk zoowel voor als achter werden fouten gemnakt de rekerheid die de ploeg in dp perste helft kenmerkte was verdwenen de backs waren niet resoluut meer slechts enkele spelers bleven op dreef Gouda Deemt de leiding Na n korte periode van snel op en neergaand spel komt Cjpuda sterk in het offensief Den door den naar buiten gezwenkten Boef keurig voorge7etten bal vangt Grootendorst ineens op maar richt te hoog Fraai werk van Multem brengt voor IJsselstein een kans maar de Man weet hem t scoren te beletten Een tegenaanval der gasten brerit even gevaar voor de Gfludsche veste als Gerritsen een door V Oorschot voor het doel geplaaklen bal niet ver genoeg wegwerkt doch v Velsen hiet hoog over TJit een voorzet van Multem bemachtifht direct daarop IJsselstein het leder hii passeert eenige tegenstander s echter stopt Goos ziin van dichtbij gelost schot zeer fraai Even wordt het spel verplaatst maar v Oorschot Is te elf7uchtig waardoor succes uitbluft Dat komt als de wedstrijd een kwartier oud is aan den anderen kant IJ sselstein dringt door de V D L defen sie heen maar ziJn schot zou langs het doe gegaan ziin als niet de tnesnellendc Boef den bal met het hoofd de jui ste richting gegeven had 1 0 De thuisclub bliift sterk in de meerderheid Multem bemachtigt den ver naar voren gespeelden bal van dicMbii kogelt hij ot doel maar vallende redt 5oos fraai Na eenige sehermutselmgen voor de V D L veste plaatst Boef met een keurig boogie den bal over de backs heen ITsselsteyn die den ultgeloopen Goos te vlug af is dirigeert het leer naar den vriistaanden Multens doch als deze de laatste hand aan den fraaien aanval zal leggen werkt Tuitel corner F en plotselinge tegenattaque der gnsten besluit van Osselen met een schuiver in den hoek die Gerritsen vallende keert Evnn later doet fJoos hem dat na als Mtiltens van dichtbii hard inschiet Een bijzonder hard schot van Boef gaat rakelings over de lat Meerdere het doel treffende schoten van grooter afstand stopt Goos subliem en dat doet hij ook als kort nor de rust I Tsselstein na nuttig werk van Grootendorst in het uiterste hoekie schiet Vlak voor tüd de beslissing Na de hervatting speelt de tegenwind Gouda aanvankelük parten VDL komt daardoor in den aanvaL Binnen twee minuten heeft z j suc s Hammer raakt den bal maar half waardoor v Osselen een kans kriijgt die hij onhoudbaar benut 1 1 Kort daarop stuit een door Kool van ver ingeschoten bal van den onderkant van de lat op de doellijn vallende voorkomt Serritsen erger Gouda komt er dan weer beter In Het spel gaat nel op en neer met V D L het meest gevaarlijk Na eenigen tljd weet de Goudsche rechtervleugel de V D L verdediging te overrompelen IJsseU em het leder toegespeeld krtjgt hwt dSfdèn uitersten hoek bijzonrif HlffiÜer redt Goos Als kort fP tS i niet ver genoeg uit apt en C de Jong die den bal ver l wil werken mistrapt maakt Van elen van de gelegenheid een han 8 gebruik 1 J Gouda reageert I hefig tegenoffensief De uit oopende Goos wordt gepasseerd doch drootendorst In het ledige doel zal pleten werpt Tuitel zich voor zijn waardoor hU zoo em ti gebles 2 8 1 0 0 1 9 Sc kluse B Gooderak m E T O H Zwer er8 UI Groeneweg II 3e klasse C U N I O n Oudewater II gestaakt wegens l eenbreuk V£ P UI Schoonhoven UI Haastrecht Hl Amment S V lU 0 3 Bergambacht II Lekkerkerk IV Ï 3 De situatie aan den kop van de hoofdgroep is ongewijzigd gebleven Beeide pretendenten wonnen Moercapelle gooide tegen D O N K Il hooge oogen maar Stolwijk bracht tegen O N A IV haar zege slechts op het nippertje tot stanrf Van een leien dakje ging het voor Bergambacht met 10 1 kree de hekkensluiter Grofneweg er op eigen veld van langs Twee der staartteams hadden succes het meest G S V Ill dat met een verrassende 8 3 Gouda rv de baas bleef Nieuwerkerk haalde tegen Gouderak II één li t te gebruiken punt binnen De nuttigeoverwinning van G S V IH leidde er toe dat Groeneweg thans met een punt achterstand onderaan staat Het blijft echter zoowel aan kop als aan staart spannen In de Overgangsklasse ging slechts één wedstrijd door nummer laatst Moordrecht II kon het in GrootAmmers niet houden In de optmoeting tegen het concur reerendfs R V C Iwekten de in de 2e klasse A leidende Woerden reserve een moeil ke maar belangrijke victorie waardoor 4e J V Cers nu uitgeschakeld zijtl VvfcP bletf met een royale 9 0 aan bod De big m tch in de Bgroep tusschen Olympia IV en Lekkerkerk III bracht voor de Lekkerkerkers zcowaar de eeiste nederlapg Met deze keurige vernciuing heeft Oijirpia het verschil in verliespunten tot één teruggebracht zoodat er onverwacht nog spanning gekomen is Lekkerkerk Hl 11 9 1 1 19 61 15 Olympia IV 9 7 O 2 14 39 16 De voorsprong van E S T O in 3 A werd een punt grooter doordat de concurrent Bodegraven U bij verrassing een steek liet vaileiji terwijl de leiders zelf secuur wonnen hetgeen de eerste nederlaag van Olyiiipia V beteekende D O N K V deed juist andersom dit team behaalde de eerste overwinning Het gelijk spel van jiouderak IH in 3 B bracht Moercapelle II nog dichter bij het kampioenschap en onderaan kreeg E S T O Il er een voorsprong op Groeneweg H door In C handhaafde Lekkerkerk IV zich aan de spits terwijl Ammergtol III zich bU de gegadigden voegde De derby U N I O H Oudewater II tusschen twee pretendenten werd gestaakt daar een der U N I O spelers zoo onfortuinlijk was een been te breken Jodan Boys W 1 A 3 4 In een wedstrijd waarvan vooral de eerste helft het aankijken nauwelijks waard was heeft Jodan Boys op eigen terrein tegen W I A het ondersjMt moeten delven Na de rust kwam Jodan Boys er beter in maar het goede schot ontbrak Alles bij elkaar genomen was het een verdiende overwinnmg voor de Rotterdammers waar de keeper uitblonk De gasiten pakken direct stevig aan De Goudsche verdediging houdt echter goed stand Het spel der Jodan Boys is veel te slap en daarbij het plaatsen on zuiver De spelers zijn blijkbaar de meening toegedaan Wch wel te zullen winnen Na 26 minuten komt het eerste doelpunt Bij een Goudschen aamval wordt de bal ver vooruit gespeeld en Boot geeft den doelman geen schijn van kans 1 0 Direct na den aftrap volgt een aanval van W I A Een misverstand tusschen de Goudsche backs ontstaat en de bal ligt achter Zuidam eer hu er aan te pas kan komen 1 I Na de rust gaat Jodan Boys direct tot den aanval over De W I A verdediging weet dcor goed ingrijpen de pogingen telkens te onderbreken zoo dat succes uitblijft Een tegenaanval levert een vrije trap op die keurig wordt benut 1 2 Hierna volgt een o erwicht van W I A dat na 20 minuten spelen den voorsprong vergroot 1 3 Het spel is nu eenigen tijd verdeeld Uit een scrimmage voor het W I A doel scoort Boot 2 3 Bij een goed opgezetten aanval krijgt de linksbuiten van W I A den bal te pakken hij zet goed voor en uit dezen voorzet wordt de stand op 2 4 gebracht Het snel der Jodan Boys wordt nu levendiger en de spanninig stijgt als Verburg voor een derde doelpunt zorgt 3 4 Er wordt nu groote druk op het W I A doel uitgeoefend maar dt doelman geeft geen krimp BILJARTEN Roosterwedstrü den van Ter Gouw DE HEEB A SOETEBS WINNAAR In den afgeloopen winter heeft de biljarclub Ter Gouw roosterwedstrüden voor haar leden georganiseerd In aansluiting hierop is om eenige extra ter beschikking gestelde prijzen een winnaarsTonde gehouden waarvan terdagmiddag de slotprijzen zijn gespeeld De diverse uitslagen zijn Winterrooster 1ste klasse 1 K J in t Veld 2 G C van Eijk 2e klasse 1 C van EiJk 2 J C den Boer 3e klasse 1 P J Hubregtse 2 N Both 4e klasse 1 A Boeter 2 W Veerman Van de door deze acht heeren gespeelde winterrooster ziJn de prijswinfaaars 1 A Soeters en 2 G C van Eijk Hedenavond tijdens de onderlinge wedstrijden van Ter Gouw zullen de prijzen worden uitgereikt MARKTBERICHTEN KAAIMABKT OUBtWAIER 7 Apnl G n aanv r WINTERHÜlPfllbNEOERUNO De komende lestencollecte VAN IS rOT RN MET 19 APBIL Van IB tot en met 19 April tjs zal in ons land weder een lüstencollecte voor Wintcrhulp Nederland worden gehouden Daarna volgt ten slotte op 2 en 3 Mei nog een straatcollecte en daarmede wordt dan het werk van Winterhulp 1940 1941 afgesloten Nu het einde van deze werkperiode zoozeer in het zicht is heeft een verslaggever van het A N P nog eena een kort onderhoud gehad met een der naaste medewerkers van den directeur generaal teneinde eenige indrukken te krijgen over tot dusver behaalde resultaten In de eerste paats kon worden geconstateerd dat de stemming van het publiek welke in het begin der werkzaamheden nogal eens van tegenzin blijk gaf zich geleidelijk ten goede heeft gewijzigd Vooral de laatste huiscollecte heeft reden gegeven deje gunstige kentering vast te stellen Want thans kan reeds worden aangenomen dat de opbrengst van deze midden Maart gehouden collecte niet onbevredigend zal ziin al is het uiteindelijk bedrag nog piet met juistheid te zegs n omdat van tal van gemeenten de opgaven nog moeten binnenkomen Merkwaardig is het voorts te kunnen vaststellen dat van arbeiderszijde zeer goed wordt gegeven en dat de ontvangst van de collectanten in het plcemeen bij de gevers zeer harteliik is Daartegenover staat echter het bedroevende feit dat in de wiiken der beter gesitueerden niets of weinig wordt gegeven in hoofdzaak niets Ook hier zal ten l ate van de hulpbehoevenden een kentering ten goede moeten komen Verheugend is het verder dat de tegenpropaganda Is geminderd al is Advertentiën Heden overleed tot onzediepe droeiheid na een korte on gesteldheid plotseling onze geliefde Vader Behuwd en Grootvader HÜBERTUS ADRIANUS LEEFLANQ Weduwnaar van Christina Antonia Honkoop in deA ouderdom van 68 jaar Den Haag I P LEEFLANQ M LEEFLANG van der Laan Gouda C S LUIJNENBURQLeeflangB LUIJNENBURG Rotterdam j H A LEEFLANQ B LEEFLANO van der Spek Wiiddinxveen A CKOSTER Leeflang J KOSTER en Kleli kinderen Gouda 5 April 1941 St Jozef Paviljoen De H Uitvaartdienst zal gehouden worden in de kapel van hel St jozef Paviljoen op Dinsdag 8 April te half tien waarna de begrafenis op het R K Kerkhof Vertrek van het St Jozef Paviljoen te II uur Il iü k 46 GEEN BIJEENKOMSTEN iN DEN PAASCH nJD De boogere 8J3 en poUticleMct n eommtwariageneraal veet é VaagbM keeft tmt hm timk van 11 tot a act M Afril Paaaehrait T nr ewihniw hetgeen betekent dat op VrQitaa terdac Soidaf en IHaaiidac sa la Nederland geen bIJeenkonirtea gen plaats vinden deze helaas In sekere mate nog blUven bestaan Werkte men vroeier veel met de bewering dat de ingezamelde gelden voor het grootste deel Toor Duitschland bestemd zouden zijn thans nu de praktijk deze itelling onhoudbaar heeft doen blijken heeft men weer een ander praatje en wel dat er geld uit Duitschland komt om de resultaten der collectes loo gunstig mogelijk te kunnen voorateU len Van het eene uiterste komt men naar het andere maar dat benrtjst tevens wel zeer duidelijk welk een waarde aan een dergelijke kwaadwillige actie moet worden toegekend Wat nu de resultaten van de gehouden collectes betreft is reeds medegedeeld dat de opbrengst over de eerste drie maanden der werkperiode bijna 3 millioen gulden heeft bedragen welk l edrag ook reeds werd uitgekeerd Qver het tweede tijdvak van drie maanden wordt eenzelfde resultaat verwacht en op grond hiervan is tot Mei dan ook in totaal een bedrag van ongeveer 5 millioen gulden toegewezen welke toewijzing bij ecnzelfden gang van zaken als tot dusver als redelijk gedekt kan worden beschouwd Tot nu toe zijn de opbrengsten geheel in overeenstemming met die vcrwaéhting en het is dan ook te hopen dat met de twee nog restende collectes dezelfde lijn kan worden doorgetrokken MARKTWEZEN BOUOA Voor de week tan 5 t m 10 April a s is de overname van runderen bepaald op Waenadao April die van nuchtere kalveren blijft op Donderdag 10 April In het vervolg heeft er op Zaterdag geen overname meer plaats van nuchtere kalveren O 1079 10 AANBESTEDING Hoogheemraadschap De Krimpenerwaard DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN van de Krimpenerwaard zijn voornemen op Woensdag 23 April 1941 des voormidddags 11 30 uur in Hotel DE ZALM Ie Gouda publiek aan te besteden Bestek no I Dienstjaar 1941 Het gewoon onderhoud der dijken bestaande in het maken van sleenglooiïngen het aanhalen van beioopen enz en Het maken van 900 Meter lengte dijkaverhooging onder de Gemeente Ouderkerk a d IJssel In drie perceelen Aanwijzing zal plaats hebben op Maandag 14 April 1941 des voormifldags om 10 uur en aanéangeo bij HJM paal 312 onder de geAeente Ouderkerk a d I sel Het bestek is verkrijgbaar ten kantore van het Hoogheemraadschap te Ouderkerk a d IJssel ad ƒ 2 50 per exemplaar Dijkgraaf en Hoogheemraden voornoemd A J BOOGAERÜT Dijkgraaf A T V d LEEDEN Secretaris G I0 0 37