Goudsche Courant, maandag 7 april 1941

Duitsche troepen in mtü Afrika Douw ym nieuwe londerzeebooten IN VERBAND MET EEN VLOTTEN VUOBTOANG VANDE RESTAUBATIE der Hillegonda kerk te Hlllegerjberg was het noodig geworden de godsdienstoefeningenm het eeuwenoude gebouw voor onbepaalden tijd stopte ietten De kerkvoogdij heeft daarom een hulpfcerkdoen verrijzen op een terrein nabij het Zwarte Plasje tegenover dc Raadhuislaan Het kerkje dat plaats biedtaan ruim 400 personen is ontworpen door den architectL N Krijgsman Het aardige hulpkerkje dat eerstdaags n gebruik genomen zal worden Polygoon m ut KASSEN VAN SCHELLINKHOÜT STAAN DE PE flKBOOMEN m VOLLEN BLOEI DE BLOESEM IS ZOO ZWAAR DAt DE TAKKEN VASTGEBONDEN MOFTEN WORDEN Polygoon l VkuuAO 18 DE NIEUWE BURGEMEESTER VAN DR FT GEiNSTALLEESO De wethouder Brinkman links heeft dert burgemeester den heer F W van Vloten de ambtsketen omgehangen Schimtftelpenningh NA DE LANDING IN AFRIKA Duitsche gemotoriseerde colonnes in Atrikaansche straten Tijdens een korte rust onder palmen smaakt de stevige maaltijd uitstekend Holland STEEDS NIEUWE ONDERZEEBOOTENDE VIER OPENINGEN IN DEN PERSKETEL VOOR DBTORPEDOLANCEERBUIZEN HoUandl ▼ UBGTUK P08T IN BET HOOGGEBERGTE Ovsral houdt de bctetUng van de t liegtul posten trouw i 1 wacht aaoals op onic toto welke in Tirol werd gemaakt qacn vijaodelijk vUectuig ntOFPEN VAN HET DUITSCHE AFRIKA f ORPS IN LI8YK OUITSCHX PANTSERWAGENS r EREED VOOR DEJiI ST8UO IN Wl KAEBB E IN DE komt ongemerkt voorbij Moƒ lunMM UBVSaiE WOIBTUN r