Goudsche Courant, dinsdag 15 april 1941

V m s l r tf i m m fm S lilfi J t W i i Enorme belangstelling op Duindigt öuuê Paascligebruiken iri Twenthe TWENTHE VIERT HET PAASCHFEEST Oude folkloristische gebruiken blyven in eere zoo ook het Floggelen Na de Vesper trekjcen de bewoners van Ootmarsum van de Paaschwel af door het dorp hand in hand in lange rijen en gaan Sij de huizen door onder het zingen van Paaschliederen Het doortrekken van een huis PnUinonv ZONDAG WERDEN TE AMSTERDAM op het Hoogeland de nationale veldloopkampioenschappen van Nederland gehouden Dedeelnemers onderweg in het terrein Poiyeoon De Servische Polygoon EEN DER EERSTE FOTO S VAN HET ZCIIMK STELUK OOSLOGSTOONEKL befennen versperringen leveren voor de Duitsche tanks geen bezwaren op OP TWEEDEN PAASCHDAG IS OP DÜINDIGT HET DRAF EN RENSEIZOEN WEER OFFICIEEL GEOPEND Voor de weder openstelling van den totalisator na een sluiting van ruim 30 jaar bestond groote belang steUing bij het pubhek De groote drukte voor het toto gebouwtje fPdi Booii MAANDAG VIERDE DE HEER C M SIEBERT te Enk huizen bekend onder den naam van Ouwe Tilder zijr lOSden verjaardag Tut ongeveer een jaar geleden maakte de heer Siebert nog geheel alleen zijn dagelijksche wandelingen Een der vrienden komt den 103 j rige gelukwenschfer fPohinn VOOR DE NEGENDE MAAL wtrd Zondag het lange afstand roeikaTipioen chap an den Amstel verroeid waaraan ditmaal door niet minder dan 16 athten werd deelgenomen De strijd tusschen Do Hoop welke 6de werd en Nereus welke 2de werd PolygOoTij STUKGESCHOTEN ENGELSCHE PANTSERAUTO BU EL AGHEILA Bg den opmarsch der Duitsche en Italiaan sche troepen in Noord MARSCH NAAR DE VIJANM IJKE GRENS Ononderbroken marcheert de Duitsche Infanterie doót Boeigarije om bij het oprukken in Zuid Slavic en Griekenland ingezet te worden Scherl Afrika werden talrijke vijandelijke pantserauto s stukgeschoten en buit gemaakt Onze foto toont een vernielde Engelscht pantserauto in de nabijheid van El Agheila Scherl it K 45 JAAR Een der oudste voctbalvereenigingen van ons land het Haagsche Quick be taat 45 jaar Ier gelegenheid van dit heugelijke feit werden Vrijdag j onderlinge wedstiiidcn gehouden Het nummer touwtrekken lusschen hét eerste elftal en het bestuur van Quick Het elftal von PoIvboob