Goudsche Courant, maandag 21 april 1941

Militair appèl op het Binnenhof A D O en D H G spelen gelijk VOOR HET DOEL VAN A D O TIJDENS DEN BELANGRIJKEN WED VAN HET NOORDAFRXKAANSCHE FRONT STRIJD A D O D H C OP HET SPARTA TERREIN ENGELSCHE GEVANGENEN AUSTRALIËRS INDIÉRS EN CANA IN ROTTERDAM I l Stapf DEEZEN WORDEN VeGGEVOERD Hoffmanrt mn H 4t Jsillf TER GELEGENHEID VAN DEN VERJAARDAG OP 20 APRIL VAN DEN FÜHRER VAN HET GROOTDÜITSCHE RUK ADOLF HITLER werd Zaterdag op het Binnenhof in Den Haag een appèl van het Haagsche garnizoen gehoiMen waarbij de Weermachts bevelhebber voor het bezette Nederlandsche gebied de troepen toesprak Op de foto Generaal der Vliegers Fr Christiansen inspecteert de troepen f 5 i il iS links generaal Majoor Schwabedissen Polygoon VAN HET FRONT IN GRIEKENLAND Pioniers herstellen een stukgeschoten bergweg Deze weg werd tijdens den harden strijd bijna volkomen verwoest Hoffmannf DRAVERIJEN en RENNEN OP DUINDIGT HET ZONNIGE WEER HEEFT OOK DE EZELS DOEN BESLUITEN DE DRAVERIJ OM DEN BARCAROLE PRIJS RECHTS DE wIll NAAR BON ESPRIT MET DEN HEER C F OCKHORST LINKS DOCTOR HUN POSTEN OP HET TRAND TE BETREKKEN Liefhebbers voor SCOTT MET DEN HEER J M VAiAdEN BERG STRIJDEND OM DE EERSTE PLAATS Schimmelpenningh een ritje waren er direcl al te vinden iPolvgoonf f t VoORBKREIDINGKN VOOR AKKERBEBODWING In den uit estr kten WleringermeeiTKrfder is men met DE OPMAHSCH IN GRIEKENLAND man en macht bezig de akkers in gereedheid te brengen voor de a s bebouwing Wordt de eene akker be KEN STUK PANTSER AFWEERGESCHUT WORDT OP EÏW BERGWEG IN STELLING GEBRACHT werkt met de egge op dm anderen is men met den cultivator beau den grond tos te woeien PolvatmU jfHa m m i