Goudsche Courant, dinsdag 29 april 1941

i A D O kamflöfn Bloembollen locht School wandeltocht te Hilversunt ZONDAG WEBDEN OP DUINDIGT wederom courses gehouden waarvoor groote belangstelling bestond Tijdens de ren op de vlakke baan om den Schwarzgold prijs Een spannend duel tusschen Indian Prince berijder G van Yperen en Icare berijder G J Riem voor handicap over een afstand van circa 2600 meter Polygoon L gj f fflH WÈm w B dl jÊ W Pii m ÊKt 1 t 1 1 t ét f iP Df OPMARSCH VAN DE DUITSCHE TROEPEN IN GRIEKEN LAND GEZICHT OP DE GBIQ SC E HAVEN SALONIKI 4 Orhv HoUand ZONDAG hield de Haarlemsche wandel sportvereeniging Jan Passtoors haar lOden Bloembollentocht De wandelaars trekken door de bloeiende bollenvelden Poljtgoon NA Z BESLISSINGSWEDSTRUDËN IS A D O Pr door een 3 1 over inning op D H C in geslaagd het kampioenwhap van haar afdeelmg te behalen Na het eindsignaal bestyrmde het publiek het veld en ver dwenen de A D O spelers bijkans ineen onontwarbaren menschenknoop De spelers werden daarna op de schouders genomen iPolvgoon 1 f t t f i W a STICHTS GOOISCHE WANDELSFOBT BEO VNAABS hield Zaterdag te Hilversum haar eersten schoolwandt lcht Het parcours voerde langs de mooiste plekjes bosch ennwin de omgeving van Hilversum Ruim 750 kinderen namen er aan deel fPol oonJ MOMENT Vrr DKN WEDSTBUD A O O D HC Een pnuAtschot van Westp hoven doet den bal voor de derde maal in het D H C doel verdwijnen V d Broek beeft bet nakijken Polygoon EEN RIDD BKBIJISDRAGKB BEZOEKT ZUN VADERSTAD Ridderkruis drager Oberleutnant Genow wordt door zija medeburgen in Steinbach geestdriftig ontvangen AflonWc Ho ai l rASADB m SKAJ O at wat VEBIAABDAO van den FCHBEB Zooal la het Vaderland werd ook door de op vijandelijk gebied staande Dultsche troepen de verjaardag van den Fuhrer gevierd voor ovw 4 omttwidigiMdaa bet toelieten in Serajewo vond een parade vw den generaal plaats Op de foto pantsertroepen détiteeroi voor den generaal iFJC AmoMrwJMknSoterU HA ttS DmnnNG tam raSAJEWO Ue gedenkateen door de Sennerg te Serajewo let verbeeiiu van den moofd op den Oosfenroksch Hongaarschen troonopvolger op 28 Juni 1914 op de plaat var B riVf i t aanfeiinelit wad door d Volks Duilsrhnrs verwijderd en aan de Dmtscbe Weermacbt 1 De gedenksteen wordt naar Berlijn overgebracht