Goudsche Courant, vrijdag 2 mei 1941

w JMAffi De dag van den arbeid Tandem terreinrit Open tra A bhC VAN DEN ABBEI9 Ter gelegenheid van den er steo Mei brengen wij nier naast onder het motto èag der nationale solidariteit en toto van den Führer temidden van zijn arbeiders Onder Adolf Hitler langs het front der arbeiders bU de eerst steenlegging voor het nieuwe gelmuw van de Rijksbank op i S Mei 1934 Foloi Hoffmann IN HET WESTLAND verwacht men een goed drui venseizóen Reeds nu is men allerwege bezig met liet druivenkrenten welk werk aan vele menscheh arbeid geeft Een kijkje in een der druivenkassen tijdens het krenten der druiven Polvtroos JL mui Mmm i E é t f m SM M 1 m iwT S f 1 DE EERSTE OPEN TRAMS hebben dezer dagen haar entree in den Haag gemaakt op het baanvak naar Scheveningen en er waren ditect liefhebbers sters voor een ritje in deze wagens Polygoon GRIEKSCHE GEVANGENEN WOllDEN DOOR DUITSCHE TROEPEN BINNENGEBRACHT OrbJs HolIand WANNEER VLASZAAD bieten erwten etc zijn ge zaaid bestaat het laaiste werk hierin dat men het land rolt Het land wordt hierdoor mooi vlak en dus later voor het wieden zeer geschikt Polyuoos SERVISCHE GEVANGENEN Serviache gevanMoe bij het hewteUwi van wegen achto het frxmt waarlangs de voorzioiing van materiaal ma het Duitsche leger plaats vindt IHoSttniaml TRAMSPORT VAN GESCHUT PER VEERBOOT Voorwaarts en verdei dat was het devies der Duitscher in Zuid Servië en wanneer de bruggen V rivièceo waren vernield werd dan ook ten spoedigste gebruik genaakt van de L 322