Goudsche Courant, maandag 5 mei 1941

TWEEDE BLAD MAANDAG 5 3e klases C Goudsche voorsprong kwam van pas Verdedigingen waren de beste deelen 16 7 l 22 Sl 23 4 8 31 31 5 28 31 2 19 M i SPORT Gouda K ekt een kostbaar punt aS V NOG 8LKCHT8 TWEE FDNTEN VAN DEN EEKETITEL de O NJL r erTca fcampioco Over het geheel genomen z n ulUten van gisteren met zoo b zonder geweest maar in de wedstryden waarin het er op aankwam hielden de elftallen zich goed zoodat men alles met aUes tevreden kan z n Gouda peelde tegfcn Fluks gelijk en al had men gaarne den vollen buit gezien één puntje telt ook en du was best te gebruiken nu de hekkensluiter De HoUandiaan plots loskwam De roodwitten blijven een goeden voorsprong houden maar toch is hun positie onreker zoolang het verschil in wedstryden blijft bestaan Met vaste hand roeide GSV verder op het kampioenschap af tegen Lisse werd secuur gewonnen De groenwit en njn er nu byna no een overvvinnng en dan zijn ze defiiiitief eerste Twee kampioenen zjjn er al ir Gouda Bij Gouda UI heeft zich thans ON A II gevoegd dat m den beslissingswedstrijd tegen BMT n zijn goeden vorm tegen siet We tegenstanders opnieuw bewees en £ en eeretitel van de reserve Je klasse ffl i ehaalde Voor de tweede maal m Tiun N VB schap gaan de Gouwenaajs nu protieeren de hoogtre afdeehng w bereiken Overigens waretf het allemaal nederlagen at de klolf sloeg ON A stelde zeer teleur door zich op eigen veldi dèor Pechvogels te laten verrassen DONK kreeg m Ammerstol gedecideerd klop en de gervolgen van de inzinking zijn nu ook in dep stand merkbaar di geelwitten z n eenige plaaf en gezakt Het boutst maakte ONA III het dat er bij X rxes IV met liefst 11 0 van langs krjpeg Schoonhoven II verloor ook en zoo blijven GSV II en ONA III no net boven de onderste plaat Het blijft echter tot den aatsten wedstrijd spannen De standen zijn 2e klasse B Overmaas 16 UVS 17 Gouda FIuk 2 2 Vnendschaar 18 SVV excelsior 0D Fluki Gouda VDL Hollandlaan Het zag er aanvankelijk niet ijaar UI dat Gouda tegen Fluks met een gelijk spel genoegen zou moeten nemen In de eerste helft was de thuisclub heer en meester over het terrein Bijna onafgebroken was zij in den aanval terwyl de gasten slechts sporadiscn over het midden kwamen om dan onn iddellijk door de Goudsche Verdediging te worden teruggewezien lang jooL zij et aarlijk konden worden Dfe Dój dtsche verd liging versterkt met de kanthalfs weerde zich echter geducht en daarbij bleek het binnentrio van Gouda weinig productief en doelman Hardeflbol uit het goede hout geleeden zoodat de thuisclub haar over wicht slechts m twee doelpunten kon uitdrukken In de tweede helft was de Strijd meer verdeeld Bij Gouda vlotte het in de voorhoede nog minder dan tevoren steeds werd er veel te lang gewacht mét schieten en als er een enkele maal geschoten werd was het meest te racht om kans op ucces te hebben De aanvallen da Dordtenaren waren gevaarlijker tree meer de tijd verstreek hoe meer raakte Gouda er uit elk verband in de voorhoede was zoek er werd door het binnentrio peiiterig gespeeld waarmede tegen de Fluks verdediging waarin de kaTha fs een moment hun posten verlieten mets uit te richtcin viel Het weinige gevaar dat er voor de Doidtsche veste kwam kwam van de v eugpls of van feief die zoö nu en dan mee naar voren trok Gelukkig voor Gouda behielden de verdedigers hun goeden vorm anders waren wellicht beide punten naar Dordrecht gegaan Gouda goed van wal Gouda gaat onmiddellijk tot den aanval over Een op der wmd afdrijvend schot van TValthie doet de Dordtsche veste een angstig moment beleven Het leder waait echter over de lat Uit een voorzet van Walthie kopt MuUen van dichtbij in maar vindt Hardenbol op de goede plaats Na handig en snel werk van Walthie schiet IJsseistein uit diere pass goed hl Hardenbol stompt het leder echter corner Stug doorzetten van IJssel tein brengt het Fluksdoel spoedig w er in gevaar doch uitloopende voorkomt Hardenbol erger Een fraaie voorzet van Walthie doet een spannend moment ontstaan maar het leder wordt weggevoerd voor IJssel m er gebruik van kan makien bteeds IS de thuisclub m den aanval Eenige malen probeert Fluks met ver naar voren gespeelde ballen den ïtnjd te verplaatsen doch dezen zyn een gemakkelijke prooi voor de Goudsche verdedigers die meteen hun voorhoede weer m staat tellen te attaqueeren AU na veel heen en weer getrao in het Dordtsclie doelgebied Otttevangiif van dichtbij inschiet ledt Hardenbol verdienstelijk Na een verren pass vjin Krieige is Groolftidorst luist let eerder bn den bal dan den ttitloopenden Hardenbol die met een 27 79 31 3a24 51 37 45 34 47 48 40 41 SI 46 30 63 21 56 15 45 1755 17 13 8 10 10 9 8 7 5 4 1 O vr c Alphen Fortuna Woerden DHS Olympia D CV ONA Het Noorden 18 PechvogeU 17 St Volh OW 1 15 4e klasse A GSV 1 14 3 2 30 56 21 Archipel 20 11 5 4 27 74 33 Teylingen 20 11 2 7 24 67 50 Rouwkoop 21 9 5 7 23 63 36 V O G E L 21 9 5 7 13 56 58 Wilhelmus 22 10 4 8 24 67 58 LDWS 18 8 3 7 19 66 53 Liïse 20 10 1 9 21 60 59 VVLV 20 6 7 7 IS 67 55 Texas 19 6 3 10 15 45 65 Gr Willem H 21 5 0 16 10 51 114 T OJIJ A I 0 1 15 6 98 4e klasse C Gouderak 14 12 1 1 25 58 16 Haastrecht 14 11 2 1 24 59 25 Ammerstol 14 7 1 6 15 33 35 MJSV 13 6 1 6 13 50 48 DONK 15 6 2 7 14 39 39 Moordrecht 14 5 0 9 10 29 38 Waddmxv 12 3 1 S 7 19 34 Bodegraven 14 4 0 10 8 44 55 Oudevvater 12 3 0 9 6 20 63 Res 2e klasse A Ü V S Il 16 13 3 e 29 72 15 HVV II 15 11 3 1 25 50 17 Gouda II 16 10 2 4 22 53 39 HBS III 15 7 2 6 16 41 39 ADO IV 16 8 1 9 13 27 44 Schev II 14 6 1 7 11 31 35 VUC III 16 5 2 9 12 38 52 DHC III 15 3 0 12 6 24 56 B E C U 15 1 M i 25 64 Hes 3e klass Bf Beslissingswedstrijd eertte plaats Res 3e klasse C 24 21 18 11 10 6 7 5 O I O 1 o 2 3 3 ten 70 19 51 33 54 32 48 39 32 52 17 32 27 61 16 47 Gouda ni O ymp a II Sparta IV Xerxes IV Martir t II GSV II ONA III Schoor h II tp n mindering twee wins BMT II ONA n 0 1 kalm boogje geslagen wordt als er 25 minuten gespeeld is 1 0 Gouda houdt het initiatief Een fraai schot van Ottevanger kan Hardenbol slechts met groote moeite corner werken Even later plaatst Walthie den bal weer voor den Dordtschen doelmond uitloopende belet Hardentwl IJsselstem te scoren het leder springt tusschen en uit en de toeloopende Multem schiet in het verlaten doel Wel weet Hardenbol den bal nog te grijpen doch deze IS de lijn reeds gepasseerd 2 0 Nog steeds is de thuisclub m het offensief AU een pass van Boef een gevaarlijk situatie doet ontstaan weet Vetten slechts ten koste van een hoekéchop te redden Na een aanval van rechts schiet IJsseistein goed in maar vallende stopt HardenbaJ het schot keurig Na rust Fluks schotvaardiger N de hervatting blnkt bij Fluks Tets S vervangen door Schfeenir g Het spel IS verdeeld vrij snel gaat het op en neer doch aan weerkanten ziin de attaques weinig gevaarlijk Na 8 minuten heeft Fluks ucces als hij een scherp genomen corner Pleisier met een kopbal in ct 2 1 Direct daarop krijgen aan den anderen kant Walthie en Ottevanger ieder een kans Walthie sch et evenwel hoog over Ottevangers 7acht puntertje heeft evfnmin result ot El een aanval der gasten breekt Borst gevaarlijk door ziirj s hot wordt door Gerritsen fraai ten koste van een corner gekeerd Uit den hoekschop kopt Voskuil in maar weer redt Gerritsen Boef verplaatst daarop het fpel eer gpvaaniike scrimmafii ontstaat voor het Fluks doel verscheidene spelers krijgen een kans maar geert weet het tot een schot te brengen Na opbrengen van Boef breekt IJsseistein door doch schiet tegen den uitgeloopen Hardenbol aan Als Multem daarop keurig voorzet demonstreeren de Goudsche voorwaartsen opnieuw hun gebrek aan schotvaardigheid Beide ploegen houden hun halfs m de verdediging van daaruit Wfordt met verre trappen over het verlaten middenveld heen de voorhoede gevoed waardoor het spel telkens snel op en neer gaat echter zonder dat er voor beide doelen ernstig gevaar ontstaat Na eenigen tyd komt Flujts in den aanval Met moeite houdt de Goudsche defensie stand doch als Borst snel opbrengt en ook J de Jong passeert treft hij met een onhoudbaar schot de roos 2 2 Nog 15 minuten is er te spelen De strnd blijft vrijwel verdeeld Gouda heeft de opstelling van haar voorhoede gewijzigd Aan den eenen kant wordt een schot van IJsseistein aan den anderen kant een van Borst fraai ge Wpt Bij Gouda wordt Kriege vervingen door Stoppelenberg In liet jaatate deel van den kamp zijn de bezoekers bijna steeds aan bod maar de verdediging der thuisclub bluft meester van het terrein O N A Pechvogelt 0 1 GASTEN MISSEN TWEE SmAFSCHOPPEN In een apannenden en pittigen weditrijd die bet aankeken ten volle waard was heeft Pechvogels een zwaarbevocht t doch verdiende overwinning behaald De gasten hebben ach den geheelen wedstryd ten volle gegeven snelheid uithoudmgsvermogen en enthousiasme waren zij den gastheeren de baas Ook ONA kan op een goeden wedstrgd terugzien De voorhoede was het zwakste deel van de ploeg Het binnentrio wist van het goede spel der vleugelspelers geen profijt te trekken Toen na de rust De Kogel als aanvalsleider fungeerde vlotte het direct veel beter In de eerste speelhelft was Pechvogels dank zij het windvoordeel het meest m het offensief Na d hervattmg nam ONA het initiatief De Rotterdamschl verdediging weerde zich toen uitstekend de Goudsche binnenspelers kregen geen gelegenheid de kansen te benutten Gesteund door den sterken wind treden de gasten direct aanvallend op Onvoldoend wegwerken der Goudsche verdedigers bezorgt hun eenige goede kansen maar het schieten is onzuiver Dan volgen eenige Goudsche attaques doch de afwerking is slecht Een vliegend schot van den Rotterdamschen rechtsbuiten wordt door keeper Flie keurig gekeerd poor sneller handelen en het inééns spelen van den bal heeft Pechvogels voorloopig het beste van het spel Bft een snellen ONA uitval schiet Biesheuvel in den uitersten hoek van het doel doch de doelman redt Na een half uur scoort dfe hnksbuiten van Pechvogels uit een voorzet van rechts Keeper Filer tracht uitloopend nog het gevaar af te wenden maar het leder verdwijnt Jangs hem heen in het net O 1 Ongeoorloofd afhouden van jien der Goudsche backs komt ONA op een strafschop te staan De bal wordt echter tegen den paal geschoten en vliegt corner Direct daarop breekt de rust aan Na de hervatting komt ONA aanstonds m het offensief Een keurige kopbal van Biesheuvel uit een voorzet van De Kogel verdient vermelding Even later wordt het Rotterdamsche doel weer eenige malen ernstig bedreigd Met den ivind in den lug is ONA nu veel sterker Pechvogels wordt op eigen helft teruggedrongen Bij een Rotterd mschen aan al begaat een der ONA B esheuvel Var Maaren er De Kogel lossen goede scho en welke de Rotter damsche doelman met moeite stopt Ook verscheidene hoekschoppen everen met het gewenschte rt ujtaat op W de laatste miruten concer reert de thuisclub alles op den aar val maar succes blijft uit G S V Lisse 4 1 STERKSTE WON REGELMATIG Dat er voor G S V m dezen wedstrijd een goede winstkans zat was heel duideiijLk in deAersie heift Hojevvel de thuisclub m dtMfèdeelte den sterksten wind had tegellgehad slaagde zij erf toch in door snafen open spel het doel der tegenpartij Berhaaldeluk te belagen Men kon dfflS met eenig recht verwachten dat de gastheeren er na de rust geholpen door den wind in zouden slagen het spel in handen te nemen Zoo ging het ook inderdaad een welverdiende 4 1 overwinring was het resultaat Over het algemeen kan de G S V ploeg op een behoorlijken wedstrijd terugzien Vooral voor de rust werd er energiek aangepakt wat toer ook w noodig was om de vrij s erk opdrin gehde Lissenaren te weerstaan Toen eenmaal een flinke voorsprong verkregen was zakte het spelpeil bij GSV aanmerkelijk af Lisse kwam tren weer wat meer op de Goudsche speelhelft De gasten hebben de overwinning niet cadeau gegeven Zelfs bi de zeer talrijke aanvallen van GSV ra de rust bepaalden zij zich met uitslu tend tot verdejdigen maai ondernam srel e uit vaileii Er ontbrak echter een goede schutter waaiQoor de voora m de eer te speelhelft bestaande kansten onbenut bieven Kort na den aanvang krijgt Lisse haai eerste kans als Bxttm uil zijn doel loopt op een hoogen bal hij misQhaU herstelt zich en weet met veel moeite weg te werken Aan weerskarten worden eenige hoekschoppen genomen zonder resultaat GSV komt meermalen goed voor het doel der tegenstanders Eenmaal schiet P Nuvelsteijn ADOLPHUS van dicfatb keihard naast De wind uvoor de bezoekers eea goede steun z vallen regelmatig aan probeeren verreen harde schoten die zeer slecht fencht zun Tien minuten voor de rustopent G S V de score Een snelle aanval wordt besloten met een goedenvoorzet van links Lakerveld staatalleen voor doel en geeft den keeperhet nakyken I 0 Kort daarop krygtBrem een harden schtuver van dJenLissemidvoor te verwerken wat hemuitstekend afgaat Na de rust neemt GSV van den aftrap het spel m handen en valt sterk aan Lisse zet een goedeo tegenaanval op doch het leder wordt ook nu weer naast geschoten Zeer snel wordt door de Gouwenaars de bal weer opgebracht en door Starreveld in den doelramd geplaatst P Nuvelsteyn wepf den voorsprong te vergrooten XSi 0 Eennige minuten daarna heeft GSV opnieuw succes als de Lissekeepcr den bal met goed vast krygt en het leder zoodoende zelf over de doellijn sloot 3 0 OnmiddelLyk daarna maakt hij opnieuw een fout door te ver uit te loopen waarby hij gepasseerd wordt en Starreveld er 4 O van maakt De Gouwenaars vinden het nu blijkbaar voldoende hei tempo zakt en het tot nu toe vertoonde snelle en open spel verandert in n vrij systeemloos peuteren en heen en weer trappen Kort voor het einde weet Lisse de eer te redden Een buitengewoon snelle aanVal brengt den Ijal m den GSV doelmond de rechtsbuiten komt naar binnen en plaatst den bal lang Brem 4 1 Ammerstol D O N K © o U DOELMAN VOORKWAM GROOTERE GOUDSCHE NEDERLAAG Deze we lstryd was een zeer slappe vertooning die het aankyken nauwelyks waard was Beide ploegen hadden heel wat invallers By Ammerstol bot de het nog het liest By deze club warnog eenig jiloegvcrband aanwezig By de geelwitten was dit geheel zoek Dat het geen grootere nederlaag voor DONK geworden is danken de Gou wenaars aan hun keeper Snelleman die met den midhalf van Ammerstol de beste spelers m den wedstryd waren Het begin kenmerkt zith door terreinverkennen DONK probeert het m et kort samenspel wat echter e p kojjc naar de hand is van de gasthe f ren die met forsche trappen hun vleugels ir het spel betrekken Er ontstaan verschillende gevaarlijke momenten voor het Goudsche doel Bij een der rvallen schiet de midvoor van Am merstol buiten bereik van Snelleman tegen den paal De bal s uit het veld weer n en komt voor de voeten var een linksbinnen die hard inschiet Sneljjman kan echt ajï g prner stom pen Het blijkt yjiHtwIj v m eenige mi ruien later scoort de midvoor uit eer voorzet van rechts ouhoildbsar 1 0 DONK prolwert het nu ook met open aarvall en n ar verder dar de backs orengt zij het niet Eenmaal moet de rv eper handelend optreden als Bakke een schct ost dat ten kos e var etn corner wortd gekeerd Na de rust hetzelfde sp elbeeld Am merstol brengt het er nog het beste af Aanval op aar val wordt ondernomen maar steeds stuit zij op de geelwitteverdedifing Er is een kwartier in de tweede helft gespeeld als bij een aan val van Ammerstol hands gemaakt wordt in het strafschopgebied De mid half zet den elfmeterschop m een doelpunt om 2 0 i Na dit doelpunt zakt het spelpeil nog meer Het is met meer dan wat heen en weer etrap van beide Iranten Nog eenmaal weet Am merstol het net te vinden 1 0 B M T II O N A II 0 1 UITERST SPANNENDE SlIlUD Het was een zwaar bevochten njgar alleszins verdiende zege na een uiterst spannenden kamp op het LFC terrein te Leiden In de eerste helft waren de O N A reserves he meest m den aanva maar zij hadden daarby weinig geluk Eens kopte een der Haagsche backs een ingeschoten bal uit I et verlaten f 1 en een andermaal stopte de doelm een bal van Veldhuizen for tuinlijk met de knie In de tweede helft was het spel meer verdeeld maar juist toen had ONA reeds binnen 5 minnen succes door van Willigen ONA bleef over het algemeen iets gevaar Inker doch BMT bedreigde het Goudsche doel meerdere malen Doel man Hofman weerde zich echter uitsiekend Het laatste deel in den stryd was min of meer sensationeel Nadat D oe Jong uit een pass van v d Speld den bal had meegenomen en tegen den paal gescho en ondernam BMT een poging Alles werd op den aanval ge z t zelfs de backs troken mee naar voren De rood zwarte verdediging kreeg het zwaar te verduren maar stond pal vooral Hofman die veel werk kreeg N W B Wl i f fh a p vu Ni JwlMia Hencle ADO 3 1 V S V PSV 1 1 Af 4 linf n Ie Uaase RF C V UC 3 2 Af deeling IV Ie Uiite M V V BW 4 l Afdeeling V Ie klasse Be Quick HSC 1 0 Sne Veendam 1 O AduUes G V A V 1 3 sliste evcrwuuiJn voor h t w Ide MoMtirecbt opgti hierdoor de onderste pfaii Gouwenaars overdeed die één wedstrijd overhouden g kans hebben den achterjii J loopen Ook Dilettant II stjijii wadit nog met veilig doch kMéén pyl op de boog De beslissing in de 2e klo k Woerden II behaalde met kende 6 2 op Gouda VI h pioenschap na een spannend waann de Woerdenaren iiöi i lyk losgemaakt en zich gedecrfSsterksten getoond hebben ffZl d t al meemialen tot de rumi behoort heeft promoveert nuo Overgangsklasse WaddinxveM kwam door de dertiende achvolgende nederlaag nog vaster nlaatste plaats blonk uit Het was een heele opluchting voor de O N A spelers en voor dé in grooten getale meegetrokken supporters toen het einée werd aangekondigd B aald mooi was de wedstryd met de sterke wind die dwars over het veld stond deed veel afbreuk aan het spel en het aantal ingooien was byzonder groot De ONA reserves hebben stuk voor stuk goed gespeeld s Aivonds om 8 uur was er m de bar op het ONA terem een huldiging waal by het feestelyk toeging Hartelyke woorden werden gesproken en een opgewekte stemming heerschte O N A II heeft nadat het m 1919 m de 3e klas GVB het competitie pad betrad meerdere malen de kampioensvlag kunnen hyschen in 1921 als kam pioen van de 3e klasse G V B m 1923 aU kampioen van de 2e klas G V B in 1926 ais GVB kampioen met slechts een verloren wedstryd Reeds in 1927 veroverden de O N A reserves het af deelingskampioenschap van de reserve 3e klas N V B In de promotie competitie bleven zy echter een punt by O D S U ten achter Later m 1933 beëindigde ONA II de competitie ongeslagen maar werd toch geen kampioen daar het tengevolge van vele gelykc spelen één punt minder behaalde dan Alphen II ONDERAFDEEL JVG Het m de B groep aan dtn kop de Lekkerkerk III moeat in dm lyken wedstryd m Nieuwerkerk punt afstaan en dit kost den voQr op de concurrent Olympia V Si Stolwyk III regelmatig de baas ki De gegadigden staan nu m y punten gelyk zoodat ook hier de nale die in deze groep slechts tikiM wedstryden telt een spannende is worden Van op het laaUt siji Stolwyk II IS de positie precair iK IS de achterstand germg nLiardeSlA wykers hebben nog maar een J stryd te spelen In de derde Idasse waren tÜ H pretendenten in actie m C waartSverrassingen te noteeren vielen 1 beide Oudewatersche elftallen werjgeklopt en zoo was het een beste duvoor Lekkerkerk IV dat zelf met llü won en nu een voorsprong gekremheeft In 3 B stelde E S T O II zich iiiv ligheid Groeneweg II komt slcedj vu ter onderaan hetgeen in de A afdj ling met DONK V het geval is dtdi dit team heeft nog acht wedstT jii voor den boeg Bodegraven II bleef a deze groep tweede maar door de ilip pertjes van laatst is het nikclijk vg achtergekomen De standen z n nu le klasse Moercap I Stolwyk I Bergamb I 15 ONA IV 12 Gouderak U 15 Gouda IV 14 Nieuwerk I 13 GSV ni 13 Groeneweg I 14 DONK n 14 67 11 53 11 663 25 8 23 31 3841 234 30J Woerden II kampioen der 2e klasse A 14 10 14 11 8 11 6 lU 7 9 3 2 O O 10 STOLWIJK GELIJK MET 8 MOEECAPELLE D O N K II BRENGT MET VERRASSING Nieuwerkerk I 2 wmstpuntm in min dermg Overgangsklasse DEINING IN DE STAART Lekkerk II 14 14 O O 1 1 2 2 O 10 2 9 7W 42 31 3021 373J 2434 2344 2i4 25 4 Le kerkerk III verspeelt voorsprong Lckkerkerk IV loopt uit Gr Amm I 14 Zwervers II 12 Olympia Hl 12 Haastr II 12 Dilettant II 13 Moordr II 14 DRD I 13 6 10 8 8 De uitslagen van de Zondag voor de Onderafdeeling Gouda van den Nederlandschen Voetbalbond gespeelde wedstryden luiden als volgt 2e klasse A le klasse tolwyk I G S V III 2 1 Gouderak II D O N K II 1 3 Bergambachf I Groenewcg I 5 O Woerden II 15 13 1 1 27 34 8 1 1 7 27 2 341 3 4 4 2 5 6 O 9 7 17 33 li 1 54 11 16 34 ïï 16 28 H 20 31 20 44 4 16 31 UNIO I 12 VEP I 14 RVC 13 Oversch I 14 DONJC III 10 Gouda V 13 ONA V 10 Overgangsklasse Olympia III Dilettant II 6 1 Moordrecht II D R D I 4 1 2e klasse A Gouda V Woerden II 2 6 V E P I Overschotje I 6 1 UNIO I Waddinxveen II 8 0 Waddinxv II 13 0 0 13 I 1 74 2e klasse B 1 9 20 5011 2323 2712 22 2 17 5 IMl 21 i minde Lekkerk III 13 10 Olympia IV 12 10 Nieuwerk II 10 6 Ammerst II 11 Gouda VI 10 GSV IV 10 Woerden III 13 Stolwyk II 13 2e klasse B Nieuwerkerk II Lekkerkerk III 3 3 O ympia IV Stolwyk II 5 1 GSV IV Gouda VI 2 3 3e klasse A 1 10 1 11 DONK V R V C II 3 4 Moordrecht III Bodegraven II 2 6 Olympia V V E P II 2 5 D R D II Overschotje II 3 1 GSV IV 2 winstpunten m ring 3e klasse A ESTO I 11 10 1 O 21 3e klasse BE S T O II Gouderak III 5 0 Zwervers III D O N K IV 6 2 70 H 69 54 a 21 24 31 i 26 31 25 Ö 17 41 3e klasse C Bodegr II VEP II Olympia V RVC II DRJ H Moordr Hl 11 Oversch II 12 DONK V 8 Groot Ammers II UNIO II 3 2 Schoonhoven III Bergambacht II 2 3 Lekkerkerk V V E P III 11 0 Ammerst S V III Oudcwater II 3 2 8 11 7 7 3e klasse B Moerc II 8 ESTO n 7 Gouderak III 8 Zwervers III 9 DONK IV 8 Groeneweg II 8 3e klasse C 17 53 lJ 13 52 15 15 44 2 6 12 i 5 6 7 a 7 7 17 2 6 7 iMj 9 3 1Ï winstpunten 8 Lekkerk IV 10 Oudewater II 9 UNIO n 11 Ammerst III 7 BWgamb II 13 Gr Amm II 9 Schoonh III 11 VEP m 11 Haastr III 11 Groot Ammers II 2 mindering In de eerste klasse is Stolwyk door de verwachte zege op G S V III die echter heel wat moeite kostte gelijk gekomen met het leidende Moercapelle dat door betere doelcyfers aan de spits blyft Met elk nog vier wedstrijden te spelen gaan de pretendenten nu een spannende eindspurt in waarby de ontmoeting Moercapelle Stolwyk de groote match wordt On deraan is plots de spanning aanmerkelijk toegenomen door de keurige en verrassende overwinning van de hekkensluitende DONK reserves in Gouderak waar tegenover een besliste nederlaag van Groeneweg tegen het zich aldus als goede derde handhaven de Bergambacht stond DONK II en Groeneweg staan nu weer gelyk en eenige andere elftallen zyn dicht m de buurt gekomen De big m ch m de Overgangsklasse tusschen de gelijkstaande staartteams Moardrecht II en D R D heeft een be Coprrlgbt M v Bfttcidonuck Klauwso vroolijke tent bezocht