Goudsche Courant, donderdag 8 mei 1941

Verwoestingen in Larissa Oudekerk te Warmenhuizen is bouwvallig ZUO ZIET HET ER IN LABISSA UIT en zoo ziet het er in vele Gneksohe plaatsen uit waar tengevolge van de onverantwoordelijke houding van de Grieksche regeering aan den Duitschen opmarsrh tegenstand wt geboden Orbis HoHond DE OUDE NED HERVORMDE KERK TE WARMENHUIZEN de Smt Ursujakerk welke tot de mooiste van NoordHolland gerekend kan worden verkeert in een zoo bouwvalligen toestand dat restauratie dringend noodzakelijk is Er zijn ernstige verzakkingen geconstateerd aan Oosteinde en Westeinde der Noorde beuk V t bouwvallige kerkgebouw Poivoixm n 1 rU M K Dez I ip 1 Het uA i e kaande vu ituk i won HOE EEN ENGELSCHE VECHTWAGEN AAN HET AFRIKAANSCHE raONT m CYRENAICA DOOR DE ITALIAANSCHE TROEPEN WERD AANGETROFFEN rLucc HoIland HONDERD JAAR SPAREN Te Deventer werd dezer dagen onder groote belangstelling het feit herdacht dat honderd jaar geleden de Gemeente Spaarbank in gebruik werd genomen Het fraaie Aide gebouw aan de Assenstraat Holland AAN DE HAVEN VAN PIRAEUS ZOO IS DE UITWERKING VAN DE DUITSCHE STUKA AANVALLE OP DE HAVENWERKEN Orbu Holtand DUITSCHE TROEPEN BIJ DEN OPMARSCH IN GRIEKENLAND WAGENS MOTORFIETSEN EN TROEPEN WERDEN BIJ LARISSA IET RÜBBERBOOTEN OVER DE RIVIER GEZET Mm Holland UU DE AFBRAAK VAN DE GALILEiKERK TE LEEUWARDEN ontdekte men achter een muur zeer fraaie wandschildering dateerend uit de 16de eeuw Na veel zorgen gelukte het onder leiding heer Gerhard Jansen uit den Haag die haar later ook restaureerde de schUdering In gedeelten te wijderen en onder te brengen in een der daarvoor ingerichte kelderlokalen van het bekende rl jjci seum Twee gedeelten der wandschildering Links Het huwelijk rechU fie Eucharistie C 01