Goudsche Courant, vrijdag 9 mei 1941

De forellen kweekerij van de Ned Hei e Maatschappij te Ernst Modesnufje NA DEN GEHEELEN WINTER OPGEBORGEN TE ZIJN GEWEEST worden de Fnesche klei aardappelen de zga roode star voor den dag gehaald uitgezocht en voor verzending gereed gemaakt Polygoon ZONDER OPHOUDEN RIJDEN pE INTENDANCE COLONNES VOOR DE DDITSCHE EN ITALIAANSCHE TROEPEN naar het front bij het ingesloten Tobroek en naar Solloem Een der colonnes in de buurt van DernaIn groote bochten leidt de weg bergopwaarts P K Btllhard Schert EEN AARDIG EN PRACTISCH MODENIEITWTJE IS deze combinatie model Kuhnen Het wollen overkleed if als bolero bewerkt en laat gedeelten van het er onder gedragen bonte zijden japonnetje vrij Scherl OOK DE NEDERLANDSCHE HEIDE MAATSCHAPPU draagt haar steentjebi tot de voedselvoorziening van ons land Duizenden kilo s forel worden door haarafgeleverd Een kijkje in de kweekerij te Ernst bij Vaassen De visch wordt ophet droge gebracht en gaat in tonnen naar de sorteerb ikken Polygoon MroOAGMAAL IN HET WOESTUN AMPEEN DÜITSCHE SOLDAAT KOOKT ZIJN POTJE IN EEN KAMP IN f AFRIKAANSCHE WOESTIJN PK GefslScherl ▼ OLKSZEEBAD MAAKT ZICH GEREED De jaarhjksche opbouw van het Volkszeebad te Scheveningen nadert zgn voltooiing en mdien de zomer goed wordt zullen duizenden zich weer naar het Volkszeebad spoeden fPoIygoon DinrrSCBE SLAGSCHEPEN op den ATLANTISCH N oceaan De brananning van een tot linken i bracht Engelsch schip wordt op een Duitschen bodem overgenomen De eerste geredden komen over den valreep aan Tword WeUbmJ olygoo