Goudsche Courant, maandag 12 mei 1941

TWEEDE BLAD MAANDAG 12 MEI 1841 nUDOIMG UU aHTOH t c 4 1 DCHM u LiM nzniMG yjM mjuuidag iz mei Ml f 36 000 1090 t 2 000 7844 1 1 000 3469 18498 17883 I 400 N38 f 300 435 1 100 1287 1861 7130 13484 18078 17417 17M1 raEMffiN VAN ƒ s 33 67 62 08 70 8 104 130 1 8 ao6 218 333 340 258 300 322 384 434 473 M7 MC 657 558 681 676 678 esi 88 731 723 739 786 766 768 776 780 785 784 809 S 3 318 850 983 1038 1060 1068 1082 1087 1151 1J67 1176 1182 1183 1214 1338 1243 1361 1383 1433 Müe 154C 1565 1660 1666 1702 1733 1753 1781 1793 17S8 1800 1864 1868 1893 1898 1917 1933 1988 1972 1879 IftbO 2081 2116 2122 2137 2212 2317 3388 2318 3412 262C 2624 2529 2562 2626 2649 2749 2781 3788 3828 ast 2883 2885 2887 2986 3009 3018 3051 3063 3128 S17ft 3189 3218 3260 3285 3286 3288 8316 3881 3403 s e 3448 3470 3493 3581 3633 3638 3762 3837 SS8S 39C6 3987 4002 4020 4060 4072 4079 4168 4190 4317 tne 4238 4240 4347 4300 4313 4330 4377 4400 44Sfl 4464 4484 4503 4523 4525 4546 4637 4839 4658 4871 096 4708 4741 4771 4796 4915 4928 4831 4884 4880 5014 6031 6076 5080 5092 6124 5128 5168 6247 B249 5250 4269 5311 6332 6335 6381 5386 6437 6439 £ 528 5845 5673 6789 6835 6883 6911 5931 5843 6M1 8M5 6004 8009 6069 6106 6142 6161 8807 6318 6361 6310 6321 8348 6347 6380 6383 6409 8411 6442 V447 MM 6462 6465 6503 6662 6566 6669 6586 6634 8641 8705 6708 6753 6771 6794 6808 6849 6865 6875 6890 6896 6923 6955 6967 6970 6978 7040 7046 7143 7203 7219 7259 7283 7312 7318 7345 7354 T387 7408 7441 7442 7537 7633 7593 7614 7615 7684 7685 7785 7808 7821 7870 7878 7883 7910 7841 7843 7876 8040 80C2 8066 8084 8094 8121 8144 8149 8Ï78 8214 8234 8244 8291 8322 8362 8423 8480 861 8521 8630 8633 8567 8574 8595 8611 8648 8703 6734 8781 8776 8778 8T J1 8792 8814 8913 8918 9034 MSb 9047 9068 9133 aiaa 9179 9258 9306 9343 9380 9398 9403 9410 9415 a i 9437 9576 9590 9600 97D8 9729 9740 9743 9765 9782 9786 9811 9918 9921 if46 9964 9973 9988 10088 C S V LJ W S 3 1 G S V behaalt en viert het kampioenschap Voor de eerste maal in 19 jarig N V B schap titelhouder 10090 lOlil 10118 10147 I015 Ó218 10217 10218 10310 1033910363 10404 10410 10436 104 10503 10532 10583 10807 1084810651 107C9 10720 10819 10831 J08U1 l08U7 10933 10985 11018 11034 1107S 11079 11081 1111811144 11199 11239 11287 11290 11342 1134U 11398 11419 11422 11438 11474 11499 11530 11689 11611 llbiO 11652 11657 ynib 11722 11736 11748 11766 11811 U814 lieei 11871 11928 1973 12017 12027 12035 12066 12095 12108 laUS 13154 12188 12159 12174 12250 12362 12409 12444 12469 12475 12502 lïSll 12522 12554 12a74 12583 12665 12670 12689 1372P 12769 12772 12883 12909 12946 12994 12999 13000 13023 13C28 13U39 13112 13144 13165 13169 13170 13178 13185 13223 13377 12291 13314 13331 13360 13372 13407 13414 13422 13444 134T7 13518 13534 13642 13674 13703 13719 13746 13765 13774 137J7 13796 13800 13839 13846 13863 13892 13914 13918 13929 13M4 13973 14017 14021 14029 14103 14119 14130 14131 14163 4iaS 14211 14212 14274 14322 14324 14340 14352 14368 14378 14408 14410 14429 14433 14609 14545 14596 14848 14710 14746 147 1 14828 14834 14848 14900 14920 14980 14988 16005 15073 15099 15123 15159 15167 15235 15286 15371 15374 15391 15408 15487 15488 16524 15535 15557 15858 15777 16791 1684S 16849 15921 1592 15937 15955 15968 15994 16002 16019 18031 16043 ItmSO 16082 16128 16162 16196 16226 16272 16 35 16362 16360 16365 16375 16389 16401 16418 16425 16428 16430 1644 16461 18473 16511 16545 16553 16635 16645 16739 16743 16750 16756 16853 16874 16899 16903 16956 16958 16968 16997 17058 17070 17071 17086 17089 17130 17151 17162 17167 17198 17242 17259 17263 17268 17381 17317 17355 17372 17384 17455 17483 17523 17545 17547 Ï7549 17611 17642 17668 17731 17882 17886 17917 17iH7 17972 17978 18056 18058 18061 1810O 18115 18139 18186 18186 182 3 18267 18269 18283 18346 18349 18401 18410 18418 18464 18498 18628 18588 18640 18646 18665 18660 18810 18817 18843 18874 18888 18919 18938 18862 18863 18006 18060 18063 19057 19060 18088 19161 19176 18178 19314 19389 18303 19331 IKUO 19346 19346 19363 19417 18633 19568 19680 18601 18603 19816 18643 18862 l9888 19737 19740 19760 19768 19778 19868 19883 19867 18888 18800 18923 19927 20065 20068 30131 30151 20164 30178 20108 20303 30288 30336 30339 30340 30363 30367 30386 30 40 205 56 20661 20683 20686 30668 30703 30736 30839 30880 30887 30935 30949 20984 20999 Ot4GECOIIIOEEI D Overwinning voor nut beklonken GS V a kampioen maar het was dezen middag geen kampiocni elft dat er peelde er zat weinig verband en wemig enthouaiaane in de ploeg er werd door de voorhoede een kort en vaak peuterig pel vertoond waarin de vleugel weinig werden betrokken Wel vlotte het in de halflinie ieta beter en in de achterhoede nèg wat beter doch het geheel bleef beneden den vorm van een kampioen Echter G S V verdiende de overwinning want Ld W S bracht er nèg minder van terecht De wedstrüd werd al in de eerste helft beslist de groen witten die bijna den geheelen tiJd in den aanval waren namen toen een 3 O voorsprong Daardoor vrij zeker van de overwinning deden zij het na de rust nog kalmer aan met het gevolg dat het spel wat meer verdeeld wal De gasten brachten het echter maar hoogst lelden verder dan de backs feitelijk kreeg doelman Brem slechts één gevaarlijk schot te verwerken Ook de Leidsche keeper had het niet moeilijk daar de G S V voorwaartsen hoewel zij verscheidene gopde kansen kregen van het schieten weinig terecht brachten Tegen wind in trekt G S V direct ten aanval L D W S verdedigt stug en steeds is er een opeenhooping van sptlers voor de Leidsche veste waardoor het korte spel van het groen witte binnentrio moeiluk tot resultaat kan leiden Slechts de enkele maal dat ook de vleugels in den aanval betrokken worden ontstaat er ernstig gevaar voor het doel der gasteii Dat ook op die manier het succes moet komen blijkt na 17 mjnuten als Rietveld scherp voorzet de L D W S verdedigers mislen en A Lakerveld van dichtbu kan careh 1 0 De bezoekers reageeren met een vinnigen tegenaanval die wordt afgeslagen Van Harten trapt den bal ver naar voren A Lakerveld loopt er op door passeert den uitgeloopen doelman en brengt den stand op 2 0 Hierna is het spel geruimen tijd verdeeld zonder dat een der teams er in slaagt gevaarlijk te zijn Kort voor de rust moet de Leidsche doelman uitloopende redden daarbij gebruikt hü de handen buiten het doelgebied De vrije schop door Van Harten hard en goed genomen de bal Wordt gekeerd maar met weggewerkt opnieuw ingeschoten weer gekeerd een scrimage ontstaat die op een corner uitloopt Daaruit brengt A Lakerveld den stand op 3 0 Na de hervatting heeft de stryd nog mmder om het lijf G S V neemt het heel kampjes op maar is desondanks toch het meest in den aanval Achtereenvolgens krügen A Lakerveld en P Nuvelstein een kans doch hun schoten missen Ook een kopbal van P Nuvelstein uit eeft fraaien voorzet van Starreveld heeft geen succes Felle ehoten van Starreveld en Van Noort worden subliem gestopt Aan den anderen kant keert Brem met moeite een Khot van den linksbuiten Daarop krij gen F Nuvelstein en A Lakerveld Weer kansen masr beiden richten te hoog In de laagste seconden krijgen de jasten een strafschop voor het nemen waan an de speeltijd verlengd moet worden Vallende slaat Brem den bal tegen den paal en van daar verdwijnt het leder in het doel J 1 Na afloop verzamelden de spelers ïich voor het kleedlokaal Daar werden ïi i door G S V s Voorzitter den heer A Lafeber die en aanvoerder uit ONDERAFDEELING Moercapelle en Stolwük zetten r ice voort BESLISSINGSWEDSTRUD TUSSCHEN D R D EK MOORDBECHT U NOODIG Olympia rv gelUk jnet Lekkerkcrk Dl De uitslagen vart de Zondag voor de Onderafdeeling Gcaida van den Neder landschen Voetbalbond gespeelde wedBtryden luiden als volgt Ie klasse Gouderak II Moercapelle I 1 4 O N A IV Bergtobacht I O Groeneweg I Stolwijk I 2 3 Gouda IV D O K K IKH 3 Mieuwerkerk I G S V III Overgan gskla Klettant H HhMtreoKt H 4 1 D RD Ir Oiymtiym Z t 2e klasse A C N A V Woerden II 0 5 Ü N I O R V C 1 3 1 Goud DOJJ K III 1 0 2e klasse B P IV G S V rv 3 1 klaiae A i S r O IOverschotje H 8 0 D R D I V E P 0 1 4 Moordrecht ni B V C n 6 1 OlympU V D O N K V 5 3 3e klaue B Zwervers Hl Gouderak m E aT O n MoefcapeUe H 3e klasse C Lekkerkerk IV U N I O n 6 1 V E P in GrootrAmmers n 3 2 Bergamb II Ammerst S V 1115 4 De beide pretencfenten in de hoofdJp oep geven elkaar niets toe Alle twee wonnen hun uitwedstryd Moercapelle ten Gouderak n en Stolwük bjj naam van de vereeniging bloemen aanbood met een hartelijk speechje geluk gewenscht Ook in het inmiddels leuk versierde kleedlokaal kregen de kampioenen vencheidene felicitatiea in ontvangst te nemen GeaeUcdeiiia gaf vele moeilyUicden te overwinnen C gegricht op 21 Juni 1913 ffit eenfusie tusschen de vereenigijigen DeZwaluwen én Allen Weertiaar bleekG S V al ras te sterk voor den G V B waarin zij jaar op jaar kampioen werd zonder evenwel naar den N V B tekunnen promoveeren omdat de terreinen die zij achtereenvolgens bespeelde het z g schietterrein aan Schieland Hgogen Zeedijk en t veld aan denWinterdijk ondanks de vele kosten eraan besteed telkens weer als N V B terrein ongeschikt werden bevonden Eerst toen in 1922 beslag kon wordengelegd op een terrein aan den Kanaaldiik kon G S V tot de 4e klasse N V B worden toegelaten Hoewel daarinspoedig een der sterkste ploegen gelukte het toch niet het kampioenschapte behalen Als tweede promoveerde G S V echter toch naar de derde klasse toen de uitbreiding daarvan in 1931 dat mogelijk maakte en de groen witten het gelukje hadden dat de vereeniging Vlaardingen waarmede zij om een plaats in de de klasse hadden moeten kamelen ontbonden werd waardoor een rechtstreeksche promotie mogelijk was In die klasse nam G S V aanvankelijk een bescheiden positie in In 1935 stond zij ién maar de beslissende thiiiswedstrijd tegen de Musschen werd verloren Het volgende jaar bracht een inzinking met gevolg dat G S V hekkensluiter werd Beide degradatiewedstrijden tegen D H Z verloor ze met 2 1 en zoodoende speelden de groenwitten sedert 1936 weer ir de vierde klasse Steeds waren zij daar in gegadigden voor de bovenste plaats die thans is bereikt j Het elftal gehuldigd De ofCcieele huldiging geschiedde s avonds in café de Sport waarvan de zaal feestelijk versierd was De heer A L afeber wees er in zijn openingswoord op dat deze eerste maal dat G S V in den N V B n kampioenschap behaalde niet onopgemerkt voorbij mocht gaan Hij uitte zijn voldoening erover dat hét kampioenselftal uit door de vereeniging zelf opgekweekte spelers bestaat Het meerendeel van het team bestaat uit dezelfde spelers die voor eenige jaren als juniorelftal een 38 O overwinning behaalden merkte de voorzitter op Na hulde aan de spelers te hebben gebrsfcht dankte hij vervolgens den heer B Wannet voor diens aandeel in dit succes door gedurende de wintermaanden toen de voetbal sport niet beoefend kon worden door indoortraining de spelers in conditie te houden De heer Lafeber sprak zijn vertrouwen uit in het elftal dat hy volkomen in staat achtte in de pro motiewedstrijden een plaats in de derde klasse te bereiken Tenslotte stelde de voorzitter een grooten feestavond voor de geheele vereeniging in het vooruitzicht De heer B Wannet wierp hierop als oprichter een terugblik Hij besloot met de hoop uit te spreken dat de komende tijden even prettig zullen verloopen als die voorbygingen Nog geruimen tijd bleven de aanwezigen gezellig bijeen Er heerschte een feestelijke stemming Groeneweg en zoo blijven ze elkaar in gelyke positie met nog dne wedstriiden voor den boek de eerste plaats bê twisten Ook onderaan duurt de span ning voort Het aantal candidaterKÏs echter verminderd daar Gouda IV ct n zege op D O N K II zich Vveiligheid bracht en G S V III doof verdienstelijk in Nieuwerkerk te innen ook een eind in de goede Hchting kwam D O N K II en Groen eg elk met acht punten staan nubét slechtst maar ook O N A IV eiiXieuwerkerk die ieder tien punenxhebben i ehooren tot de staart Q N A IV kreeg gedecideerd klop wan Bergambacht dat aldus een go ié derde bleef doch met drie ver punten meer dan het leidend tweetal weinig kans maakt om npg in de running te komen In de Oyea gangsklasse is het onderaan op een beslissngswedstrijd uitgeloopen D H D benutte de kans in definale en kwam door een overwinningop OIympia ni gelyk met Moordrechtn zoodat een beslissin wedstryd voorde bezetting van de laatste plaats gespeeld moejK worden Dilettant II datook nog niet veilig stond maakt zienin den slotwedstrijd jiiist uit de voeten Gelijk werd voorts de positie van dekampioenspretendenten rn de 2e klasseB Olywpia IV baalde roet een succes op G S V rv het derde van Lekkerkerkin Beide gegadigden hebben ndg nwedstrijd te spelen en het spant Busook hier terdege Lekkerk IH 13 10 2 1 22 69 2ff Olympia rV 13 11 O 2 22 53 19 Met een stevige 8 O zege plaatste E S T O zidi in de 3e klasse A vaster aan den kop Het eUtal begint t kampioenschap nu te naderen uit de vier resteerende ontmoetingen zijn er nog vner punten voor hoodig Ook nummer éen van de C groep Lekkerkerk IV versterkte zijn positie en de overwinning beteekende tevens dat U JJ I O H werd uitgeschakeld Ook het kansje dat Ammerstol in had ging door een nederlaag verloröi Het gpt nu aUeen tuiachen Lekkerkerk ÏV en Oudewater ü dat twee ver liespvinten meer heeft In de overige wedatrtjden besloot in 2A de kampioen Woerden II met een overwinning het seizoen en ook de kampioen van 3 B Moercapelle II had opnieuw succes LAWNTENNIS Be Quick Nieuw MarletClub V 3 5 Gisteren speelde hier ter stede 3e Quick tegen Nieuw Marlot club V uit Den Haag den tweeden wedstrijd voor de competitie van den Ned Lawntenniabond Be Quick verloor dezen wed yd met 5 3 De gedetailleerde uitslagen luiden Heerenenkel pel A Keunen si N v Wyk 6 4 6 3 J Bakkes verl van W Verhoeö 4 6 S 6 Damesenkelspel Mej H E de Jong verliest van Mevr J Reijmers 1 6 4 6 Mej B Muller si Mevr A Slotboom 6 3 6 4 Gemengd dubbelspel Mej W v d Boogaard en A Keunen al Mevr A Slotboom en N van Wijk 4 6 6 2 6 3 Mej B MuUer en M Braak verl van Mevr J Reijmers en W Verhoeff 4 6 2 6 Damesdubbelspel dames H E de Jong en W v d Boogaard verl van dames Slotboom en Reymers 4 8 Heerendubbelspel A Keunen en J Bakkes ver v N v Wyk en J Verhoeff 6 8 6 5 7 PUU TSELIJK NIEUWS Ammerstol GEMEENTE VELDWACHTER NAAR LEKKERKERK De heer J C Tintel gemeente veldwachter alhier is in dezelfde functie benoemd te Lekkerkerk ft Bergambacht BURGERLUKE STAND Geboren Aagje dr van J W Noorlander en W C van den Heuvel Gehuwd Cornells de Jong oud 24 jr te Ammerstol en Geertje Adriana den Ouden 25 jr LOOP DER BEVOLKING Ingekomen M den Ouden van Lekkerkerk Schuwacht 312 E van Tilburg van Moordrecht B 23c J C Graafland en A Spcksnijder van Haastrecht D25 N de Lange en gezin van Lekkerkerk Voorstraat 238 A van Buren en gezin van Lekkerkerk Scheepmakerstraat 17 Vertrokken J Schep en echtgen naar Benschop no 19 P J Broere en echtgen en A Benschop naar Voorburg Pr Mariannelaan 165 J van den Dool naar Ammerstol Lekdijk 247 A Aalhuisen naar Den Haag Amersfoortscheslraat 4 W A M Willemse naar Rotterdam Gr Visscherijstraat 92a Berkenwoude BELASTINGVERHOOGING Opcenten personeele van 126 op 200 De gcmeentebegrooting vqor 1941 is van Gedeputeerde Staten terugontvangen met verzoek t bevorderen dat de opcenten op de personeele belasting worden verhoogd van 120 op 200 terwijl eveneens dient te worden overgegaan tot de heffing van 38 opcenten op de vermogensbelasting Boskoop COÖPERATIEVE VEREENIGING DE BOSKOOPSCHE VEILING 10 Mei Rozen per bo Steward 30 40 et Wendland 4K et Queen Mary 80 98 et Edit 4lelen 65 120 et Wilh Kordes 25 40 ct lngar Olsson 44 66 ct vPechtold 62 90 et Briarclif 42 60 et Butterfly 30 56 et Rosalandii 34 55 et EU n Poulsen 40 Mxtt Vierlanden 57 110 et Florex W 110 et August Noack 60 90 ct yHadley 100 170 et Else Poul170 cl Gemengde rozen 30 et Diversen per bos Clematis Prins Hendrik 100 160 et Rhododendronbloemen 49 95 et Lathyrus 16 22 et Diversen per stuk Jap Azalea s 49 95 et PASMUNT GERANTSOENEERD Da directeur van het postkantoor deelt mede dat de verstrekking van pasmunt zoodanige afmetingen heeft aangenomen dat de voorraad niet meer voldoende kan worden aangevuld ledere week wordt hier plm ƒ 2500 aan pasmunt uitgegeven In den vervolge zal deze verstrekking gerantsoeneerd worden ongeveer 10 pet van de voorheen verkrijgbare hoeveelheid De medewerking van het publiek wordt ingeroepen om niet onnoodig pasmunst vast te houden daar anders tot den maatregel met gepast geld te betalen zal moeten worden overgegaan BEMIDDELAARS IN PL ANTENHANDEL In overleg roet den heer F V Valstar hoofd van de afd Sierteelt hebben bende heeren A P van Nes en B Bunschoten alhier zich beschikbaar gesteld om moeilijkheden die tussihenhandelaar en kweeker mochten ryzenover inkoopprijzen voor den exportnaar Duitschland uit den weg te ruimen i Haastrecht BURGERLIJKE STAND G e b 0 r en Alida Hendrika dr van N Reichard en van J Koolwijk Ondertrouwd P Potuijt 31 jr Bodegraven en N van Eyk 29 jr H J Brand 21 jr Stolwyk en G Anker 22 jr H J de Kok 23 jr Kampen en J Kraan 21 jr Getrouwd A van der Vlist 22 jr Polsbroek en N Spcksnijder 23 jr G Hol 63 jr en T de Hoop 40 jr Vlist W Stiinis 22 jr en H A de Bruin 20 jr C G Straver 26 jr en G M Straathof 2e jr Leimuiden J C Boere 28 jr en H M van Kats 28 jaar Lopik S Sp snijder 2S jr en M G Spek 24 jr Schoonhoven Q Schoonderwoerd 24 jr en J M Borst 24 jr Gouda G Stille 26 jr Hoenkoop en P Doelman 30 jr Overled n J F Maijenburg 1 jr LOOP DER BEVOLKING Vertrokken G den Hartog en gezin naar s Gravenhage P Doelman naar Hoenkoop G Speksnijder naar Schoonhoven A Speksnijder naar Bergambacht J C Graafland naar Bergambacht W Kraan naar Breukelen Nijenrode A A Verhart naar de Bilt D Kole naar Middelburg Gevestigd P Peters en echtgenoote uit Moordrecht J M Overbeek uit WilligeLangerak G J Hoogeveen uit Reeuwijk C J van der Werl en echtgenoote uit Oudewater C Mulder uit Reevwik J P van der Ham i gezin uit TSeuderak J A Segers en echtgenoote uit Boskoop Wed J Matze uit Gouderak G M Straathof uit Leimuiden N Noorlander uit Gouderak P W Blonk uit Gouda PREDIKBEURT VOOR VRUDAG Ned Herv Kerk 2 30 uur n m Ds W de Voogd van der Straaten Huwelijksinzegening Moordrecht DAMCLUB MOORDRECHT De uitslagen voor de competitie van de damvereeniging Moordrecht luiden C Terlouw B Boon 2 0 B Boon D Alphenaar 2 0 H Verzaal H Admiraal 2 0 M Boere B Boon 02 RUKSPOSTSPAARBANK Op de Rijkspostspaarbank werd in April ingelegd ƒ 3 294 40 en terugbetaald ƒ 3 992 77 BILJARTCOMPETITIE Voor de competitie van de biljartvereeniging Moordrecht werden de volgende wedstrijden gespeeld J van Jeveren wint van C v d Kuij 118 121 56 Het tusschen haakjes geplaatste getal geeft aan hoeveel de betrokken speler moest halen B v d Kaa wint van A Multum 86 78 77 A Bloot 86 verliest van J vann Jeveren 63 121 J Corbeau 113 verliest van C v d Kuij 76 118 BURGERLUKE STAND Geboren Maarten z van M Vos en J G den Hollander Nico Jan z van J V d Broek en K v Vliet Ondertrouwd D v d Laak 28 j en O V prschoor 26 j VERHOOGING ELECTRICITErrS PRUZEN Met een balven cent per K W U B en W hebben den raad en yoorstel gedaan tot verhooging vai alle electrieiteitstarieven uitgezj derd vastrechtbedrag meterhuuriTd noodig aangezien de direcjié der gemeente lichtfabrieken te Gouda dé stijging van den kolenprijs in rekening brengt aan de ströwnafnemende bedryven uit de omliggende gemeerdten Deze kunnen mi het daarmee gepaard gaande nsd l óf zelf dragen óf afwentelen op de verbruikers Ten aanzien van Oe omzetbelasting besloot de r aa in een vorige vergadering tot het eerste Thans echter achten B en W een verhooging van Vi pénl per K W U onvermijdelijk MOLENSTRAAT EN MOLENLAAN BWEGEN Verboden de trottoirs te schrobben Ter voorkoming van verzakkingen in Molenstraat en Molenlaan de nieuwe bestrating komt eerstdaags gereed stellen B en W den raad voor deze straten in te deelen onder de z g B wegen Dientengevolge zal voor motorrijtuigen en aanhangwagens de doorrit slechts dan 2400 wagens de doomt slechts mogelijk zijn indien de wieldruk niet grooter is dan 2400 kg Bovendien werschen B en W an de bewoners te verbieden de trottoira met water te schrobben ook hicnn zieh zij een gevaar voor het behoud vanh et wegdek STROOIEN BU GLADHEID begrooting dienst 1941 komt in de aanstaande raadsvargadering aan de orde een wijziging van de alg politie verordening waardoor voortaan des winters ieder verplicht zal zijn bij gladheid te strooien voor zijn woning en sr euwen ijs van den openbaren weg te verwijderen VERGADERING VAN DEN RAAD A s Woensdag n m 4 uur zal de gemeenteraad in openbare vergadering bijeenkomen Reeuwijk AFSCHEID D8 E R DAMSTÉ Zondag 8 Juni hoopt ds E R Damsté afscheid te nemen van de Ned Herv Gemeente van Sluipwyk alhier en 22 Juni intrede te doen te Stavenisse waar ds J Batelaan van Tholen hem zalwbevestigen ÖUDERAVOND CHR SCHOOL Tweetal Inleidingen gehonden In één der lokalen van de Christelijke School werd een ouderavond gehquden waarvoor groote belangstelling bestond Aan het l egin van den avond bestond er gelegenheid het werk van de leerlingen te bezichtigen waarvan een druk gebruik werd gemaakt De avond werd hierna geopend met gebed en bijbellezing door den voorzitter den heer M Zwijnenburg Behalve een herziening van de doorptd Staten teruggezonden gemesme b Advertentiën PROVDfOALE PUBUCATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISISCHERU BET LEVEREN VAN SLACHT SCHAPEN AAN NEDERLANDSCHE VEEBOUDERU CENTRALE De Provinciale Voedselcommis aris voor Zuid Holland deelt aan belBnghebt enden in zijn weiiigebied mede dat het overnemen van slaehtschapen op de veemarkt te Rotterdam voortaan niet op Maandag maar met ingang van 13 Mei 1641 op DiMdaf zal plaatsvinden en dan verder om de veertien dagen dus op 20 en 27 Mei 3 10 17 24 Juni enz Het overnemen van slacht8 diap n te LddeB bl ft ap de heer A C ten Kate onderwijzer aan de tchool die sprak over Vryheid van onderwijs waarbij hij de historie in den gang van zaken bij het onderwijs uitvoerig behandelde Na de pauze spra ds E R Damsté Ned Herv predikant van Sluipwijk over Arbeidsverlies en arbeidsloon Daar het voor ds E R Damsté in verband met diens a s vertrek wellicht de laatste maal was dat hij op een bijeenkomst van de schoolvereeniging hier ter plaatse aanwezig was betuigde de voorzitter ds Damsté namens de vereenging dank voor de medewerking die men steeds van hem had ondervonden en het vele werk dat hy voor het Christelijk onderwijs hier ter plaatse had verricht De avond werd hierna door ds Damsté met dankgebed gesloten VASTE SLUrriNGSMIDDAG SLAGERSWINKELS De slagers in deze gemeente hebbenaan het gemeentebestuur verzocht hunwinkels te mogen gesloten houden opMaandag tot n m 1 uur MET STIER TE WATER Jongen bon zich onder dier nitwetken Een zoon van den heer v O moest een jonge stier wegbrengen en liep met het beest aan een touw in de afd OudReeuwijk Het dier maakte plotseling eenige dartele sprongen en kwam darbi in de sloot langs den weg terecht terwijl de jongen eveneens te water geraakte De jongen kwam in de sloot onder den stier terecht en verkeerde daardoor in een hachelijke positie Het gelukte hem evenwel zich te bevrijden en naar den kant te zwemmen zoodaf hij er met gescheurde kleeding afkwam De stier is later met vereende krachten op den kant gebracht Schoonhoven SCHOONHOVEN UR8U8 t l Met tien en later met oegen man pelende beioekers weerden cfeh kranig Schoonhoven verschijnt met ééa invaller terwyl Ursus slechts tien jpeIers Jieeft Na zes minuten heeft Ur succes als de rechtsbuiten keui voorzet en de midvoor den bal in den uitersten hoek plaatst O 1 Er ontwikkelt zich dan een gelijk opgaaide Vr €l j ét yitütm to dus op 16 23 30 Mei 6 13 1 2Juni enz 1182 n TEBVOn TARKSN8 De Provinciale Voedselcommi saris voor Zuid Holland dedi aan belanghebbenden in i werkgebied mede dat het ver voeren van varkens boven ij kg is verboden Vervoerbewijzen voor hel vw voer van fokmaterioal naar yj kenshouders en of naar è markt i kunnen worden aangevraagd bij de Plaatselnk Bureauhouders Voor vervoer van boer na boer diAt de koqier een ver voerbewijj aan te vragen terwijl by vervoer naar de markt jb verkaaper van den Bureauhouder een vervoerbewijs zal ontvangen 1163 10 1152 138 strijd met wisselende kansen B4 K van de gevaarlijke Sportelub aanvallai zet de linksbuiten lieurig voor a it snel naar bimicr gekomen rectitsbuitai steft den keeper geen kans 1 1 Tol de rust gaat het spel gelyk op Na de hervatting is Schponhoven iW meer in den aanval Toch duurt hH min eer zy het Ursusdoe ka i vindai Weer iireekt de linksbuiten door keurig voor en nu scoort de reditfr binnen met een onhoudbaar chot 1 Even hierna verlaat een Ursus Ier wegens een blessure het veld dat de gasten de laatóte 20 minuW met slechts negen man spelen Ta ziet Schoonhoven geen kansdenit te veranderen Integendeel IWj neemt de laatste 15 mmuten het W in handen Er ontstaan eenige geï W lijke momenten voor het SporttW doel doch met een beetje geluk w de achterhoede den stand onvoW derd te houden De uitslag ge verhouding overigens goed weer Te voren speelde Schoonhovenljtegen Xerxes IV van welken wediWr de uitslag 2 2 was Zaterdagmidd ag hebben de W juniorenelftallen van Sportclub t speeld Het A elftal ontmoette flW het schoolelftal van de Chr U L O het B elftal speelde tegen het A e van Bergambacht Beide SchoonWV elftallen verloren met 3 2 uS De stand in Schoonhoven s aii is nu J Wassenaar 21 17 3 1 37 llM Ursus 20 n 3 6 25 £ Spoorwijk 20 11 3 6 25 7 Rijswijk 22 12 3 7 27 J ï V D S 20 9 3 8 21 S B T C 20 7 6 8 19 M Kranenburg 18 7 2 9 1 j Quick Steps 19 6 4 9 16 5J Zwart Blauw 18 3 3 12 9 Delfia D V K 18 4 O 14 8 J J OJB 11 2 2 7 4 O Resteerende wedstrijden van worden niet gespeeld 60 twee winstpunten in m MARKTBERICHTEN KAASMARKT OUDEWATK 12 Mei Aanvoer 3S P TC zijnde 1575 stuks wegende L Pryzen 39 50 f 41 50 fiandel Schoonhoven 17 6 3 8 15