Goudsche Courant, maandag 26 mei 1941

TWEEDE BLAD MAANDAG 26 ME ij 15856 15920 15927 s IIO 15937 1619 16262 16287 l 3W 16548 16804 3 1661 16636 S 16878 17108 17168 m 17219 a 1724Ï s 17265 17290 XHX 17399 m 17471 m imn 1771 2 21011 HT IS 21011 17850 im 17856 nm 18180 lil 18219 21SI1 18261 im 18263 WI 18328 21 1 IS 21411 18601 2iim 18682 m 1 pond mi l oO im 15899 im 16017 187S 1602 1 1 7M 161 92 int 16110 imi lei se 18171 16195 18 1 16216 I8MI 16221 18941 1622 i IISM 162 n 189 11 2 l 189SJ 16311C 1899 16364 19 10 10442 190il 16457 190 4 164 59 190711 16478 19131 16484 19221 16490 19232 16495 19243 16501 19244 16 561 19311 16620 193 4 16641 194 4 16t 49 19471 166 194i 1C632 1950 iras 19637 167 6 19865 167 12 I970C 16766 19701 168 111 19721 Ithlf 19767 U 84b 197 ll 87 19843 1 B 1 19881 16956 I989J 1691 8 m 16979 20007 17028 20012 17 57 20030 17 M 200 17ri5 200B ni n 20I4S 17198 2 1264 n2 4 20331 1721 4 20375 17272 20317 172S 20506 17 J 20534 17 1 1 20557 174 11 20514 17 i 2ü5 3 17 2065 175 7 20670 I755H 20673 175 1 1 20CM 17M0 17 14 5 1714 17 19 2071 17 44 2 4i 17 4i wm 17t 58 17 1 1 20 17 Mi r i 2 l 1 7 1 1M iM 17H 1 XM 1791 SfX 17926 I II 17941 21IM 21161 17 1 ll 18 4 2IN 18 1 21l3t 1811 7 21JK 181 2lM leii 21 I81P 21iM 18J 21S1 I8JI 215 215 181 2 215 1841 1 2 M 1H4 21 184 il0t 18j5 21 185 78 217 18 596 2I7 18610 ïl PlaaUe k nieuws Bergambacht en Ammerstol ontvangen blijken van Veenendaal s dank Bank tegeltableau en gedenkplaat onthuld als herinneringen aan de evacuatie van Mei 1940 486è STAATSLOTSHif runt KLAiaa vu Trekking van 26 Mei IMO No 3668 1581S 4M No 313S 3SU 11300 iw i38oa 17053 imi ttt No 2877 3885 4255 6S49 M 9571 18822 H IM No 2123 6089 6888 90 15437 19523 20881 rUIZEN VAN ƒ 71 S4 T 9458 9599 9739 9836 929 946 9 6 10036 10117 10215 10278 10446 1081J 10831 10902 10918 10978 11034 11043 11417 11446 11511 11537 11591 11651 11787 11792 11829 11846 11933 12072 12189 12231 12296 Niri K 10491 10569 10629 10647 10686 10701 10751 10752 10783 10786 10787 10832 10834 10839 10877 10882 10941 10946 10981 10983 11058 11130 11156 11171 11181 11211 11226 11256 11266 11276 11291 11303 11362 11396 11474 11494 11499 11502 11521 11544 11547 11584 11603 11613 11650 11681 11687 11745 11783 11815 11851 11903 11975 11988 11991 11998 12028 12043 12057 12061 12062 12124 12160 12332 123 15 12338 12337 12377 14407 12446 12471 12504 12506 12517 12562 12603 12634 12673 12688 12716 12731 12756 12781 12827 12848 12851 1286b 12882 12887 12971 2988 13027 13070 13087 13096 13100 13155 3795 C263 3868 6297 3871 6364 4008 6384 4079 6416 4250 6421 4357 6663 4475 7004 4491 7024 4532 7132 4611 7211 4613 7217 4693 7230 47 13 7269 7290 73744838 7432 4940 7571 4969 7707 50t 78225093 7939 8000 8019 5151 8061 5202 8319 5302 8432 5457 8521 5629 8333 5652 85625676 8729 8841 8883 5928 9013 9083 9403 1143 1208 1309 1352 1391 1486 1524 1537 1S70 1790 1882 1959 1979 1982 Ï077 2084 2132 2207 2290 2332 2360 2413 2840 2851 3076 3106 3163 3201 3464 3502 3514 3532 3681 3645 3723 12569 12588 12596 12678 12742 12831 12889 12927 12981 13065 13173 13251 13309 13424 13530 13585 13701 13724 14057 14298 14471 1455214809 14877 14895 14901 14905 15066 15113 15203 15208 15317 15539 15656 1= ïT 1 1 011 13267 13294 13 355 13358 13371 13408 13415 13417 13431 13433 13449 13453 13469 13486 13490 13517 13570 136U3 13669 13766 13782 13804 13839 13853 13872 13889 13900 13916 i3964 13993 14003 14008 I403I 14038 14045 14129 14235 14288 14320 14329 14348 14336 14 368 14383 14495 14543 14567 14588 14599 14618 14670 14692 14716 14731 14766 14768 14790 14801 14810 14817 14886 1S009 15062 15086 15103 13104 15148 15149 15201 15249 15264 15265 15274 15281 1529 i 15 337 15 144 15388 ISStil 15427 15549 15 553 15557 15570 15573 15597 1561K1 15613 15665 15689 15693 15702 15729 15760 15776 15824 1028 3885 1171 3930 1205 3933 1207 3959 1258 3966 1261 3988 1279 3993 1282 4012 1300 4032 1326 4039 1410 4060 1412 4113 1428 4116 1456 4137 1478 4267 1483 4277 1485 4298 1503 4308 1508 4327 1555 4398 1562 4416 1592 4418 1600 4461 1624 4508 1636 4554 1676 4557 1702 4654 1705 4660 1728 4679 1733 4735 1758 4771 1846 4869 1857 4899 1896 4933 1S29 4952 193J 4B56 1997 4959 1999 4970 5094 5134 2022 5182 2059 5214 2Ü80 3284 5349 5365 53982166 55222175 5529 2203 5566 2258 55732289 5tH 0 2 M soil 2411 3647 2501 5673 2504 5718 2514 5732 2541 5813 5853 59592697 3961 2781 5974 2787 5989 28U0 6069 2802 6084 28 2 6125 2836 6173 2890 6194 2904 8239 2913 62762962 6328 2969 6375 2986 6399 3049 0417 3072 654 1 3174 6551 3195 65733228 6648 3245 6673 3270 67453327 685 3330 68583479 6871 3494 6O20 3585 69243593 6945 3631 6969 3637 700 1 7014 70543644 7102 3713 71163743 7191 3815 7339 3847 7342 3853 73563862 7372 3874 74 53877 7442 In de vorige lijst stond 14331 7480 7502 7564 7565 7602 7614 7686 7696 7703 7708 7726 7745 7850 7886 7921 7974 7987 7990 8004 8066 8067 8094 8117 8137 8169 8176 8202 82 S 8229 8375 8409 8456 8508 8544 8567 8585 8649 8664 8700 8720 8758 8781 8892 8909 8919 8951 8952 8986 9009 9114 9135 9194 9198 9243 9249 9252 9238 9269 9286 9368 9 4 9433 9437 9440 9471 9482 9499 9509 9339 9572 9633 9640 9644 9653 9685 9692 9735 9773 9818 9837 9908 10007 lOOIB 10060 10100 10114 10152 lfll 8 10162 10166 10282 10365 10 t87 10402 10414 10453 10454 2I 21 18 20 18627 1864 14 21 n zijn nog Inseblev van 100 000 van 50 000 25 00ê 15 0O0 lO OOO 5 0O0 2 000 1 500 1000 In deze klasse 1 pnji 1 Drtja 1 Drill 1 prtjs 1 otUs 1 prij I orijs van van f van van van 8 orijzm van 44 iwijzen van ƒ Benev i een premie van i n iai t uitkomenden beogen P ♦ en m emie v n f 3000 voor het 1 tsjtkomende nummer MARKTBERICHTEN BAASItAKKT OCOBWATE M Mei Aanvoer M parlHen zlinjl j stuks wegende 12150 k g Pm 41 50 Handel matig EIEKVEOJNG BOERMOND 26 Mei Aanvoer 3 900 MO stuks UEBVeiLING APBLDOOBf M MeiAanvoer 80 000 stuks Tn 0tt kg Handel goed Olympia bestaat 55 jaar ODDEJAABSAVOND VETCSANEN TOCKNOOI EN nTBILEVMWED gTBUO TEGEN GOUDA De G C en F C OlympU beftaat op 1 Juni 86 jaar Het feit zal met e iige leestelykheden worden herdacht Op Zaterdag 31 Mei i een z g oudejaarsavond georganiseerd met een gevariewd programma waaraan diverse leden en donateurs medewerking verleenen Zondag 1 Juni wordt een veteranaitoumooi gehoudöi Deelnemende ver enigingen zijn Excelsior Neptunus Gouda en Olympia Het programma 11 uur Olympia Excelsior 12 1B uur Gouda Neptunus 1 4S uur Verliezerswedstrijd 3 uur eindstrijd Op Maandag 2 Juni zijn er des ochtends huishoudelijke wedstrijden voor juniores Des middags wordt een voetbalwedstrijd tusschen de eerste eUtallen van Olympia en Gouda gespeeld ATBLETIEK Opleving in athlétiekbeoefening BEMOEDIGEND BEGIN DEK GA C COHPETITIE De athletiek heeft blijkbaar den wind in de zeilen Het was althans een ongewoon gezicht Zaterdagmiddag bü den aanvang van den eersten G A C competitiedag op het Olympiater rein zoo n groot aantal deelnemers bijeen te zien en daarenboven nog wat voorheen steeds ontbrak een heel behoorlijk aantal toeschouwers In totaal namen 175 athleten van vijf vereenigingen deel De straffe gure wind bleek niet m ïtaat den strijdlust der deelnemers te bekoelen want er werd fel gekampt vooral op de loopnummers waardoor de meeste series een spannend verloop hadden en verscheidene malen een verschil tusschen de loopers bü het passeeren van de eindstreep nauwelijks te constateeren viel Wel beinvloedde het weer de prestaties Dese kwamen dan ook over bet algemeen niet boven d middelmaat uit By de loopnummers werden echter eenige heel gofede tijden gemaakt o m 2 min 8 1 sec en 2 min 10 8 sec op de 800 meter Ook een sprong van 6 11 meter kan als een zeer goede prestatie genoemd worden De resultaten bij de jongere garde die zeer sterk vertegenwoordigd was gaven reden tot hoopvolle verwachtingen voor de toekomst De 80 meter baan liepen meerdere junioren tegen wind in in slechts weinig meer dan 10 seconden De voornaamste result fen waren Heeren klasse I 100 M hardloopen 1 J v Kesterén Vires et Celeritas 12 1 sec 2 P Verlooy Alphia 12 2 sec 3 Jac Verkerk A A V 36 12 4 sec 400 i l hardloopen 1 en 2 W v Tuylen A Schram A A V 36 56 3 sec S H Kroef Vires et Celeritas 60 8 sec 800 M hardloopen 1 D Hey Achilles 2 min 10 8 sec 2 Jac Zaal A A V 36 2 min 12 2 sec 3 P v Muijen A A V 36 2 min 14 9 sec verspringen 1 Jac Verkerk A A V 36 6 11 M 2 en 3 J van Resteren Vires et Celeritas en A Schram A A V 36 5 79 M hoogspringen 1 K Eikelenboom A A V 36 1 58 M 2 H Kroef Vires et Celeritas 1 53 M 3 P Stoppelenburg Achilles 1 48 M kogelstooten 1 S Boot Achilles 10 39 M 2 J van Resteren Vires et CeleriUs 9 47 M 3 C van Dijk Achilles 9 20 M specrwerpen 1 D Boot Achilles 32 35 M 2 K Eikelenboom A A V 36 31 21 M 3 A Schram A A V 36 31 04 M Heerenklasse H 100 M hardloopen 1 W Gesman A A V 36 12 6 sec 2 B Wirtz Vires et Celeritas 12 8 sec 3 Oosterom Vires et Celeritas 12 9 sec 400 M hardloopen 1 W Beerschooten A A V 36 61 8 sec 2 Homis Achilles 62 4 sec 3 W Kreeuwen Vires et Celeritas 62 5 sec 800 M hardloopen 1 A de Ruyter Vires et Celeritas 2 min 8 1 sec 2 J Heemrood A A V 36 2 min 11 3 sec 3 J de Jong Achilles 2 min 12 7 sec verspringen 1 B Wirtz Vires et Celeritas 5 66 M 2 M J Schouten Achilles 5 65 M 3 Verkaik Achilles 5 52 M hoogspringen 1 en 2 H Vervoort Vires et Celeritas en W Janknecht Achilles 1 48 M 3 en 4 T Mooy Alphia en S van Roon A A V 36 1 43 M kogelstooten 1 S van Roon A A V 36 11 77 M 2 W Janknecht Achilles 11 20 M X M J Schouten Achilles 9 80 M Speerwerpen 1 A Bos VireS et Celeritas 28 87 M 2 Ottevanger Vires et Celeritas 28 35 M 3 H Vervoort Vires et Celeritas 26 50 M Dames 100 M hardloopen 1 S v d Meer 13 9 sec 2 C Bakker 14 3 ec 3 R Gompers 15 2 sec allen Vires et Celeritas verspringen 1 S v d Meer 4 78 M 2 L Kroos 3 92 M 3 C Bskker 3 80 M allen Vires et Celeritas kogelstooten 1 S v d Meer 8 38 M L 2 f 3 C Bakker 6 91 M allen Vires êt Celeritas hoogspringen 1 N v d Berg Virea et Celeritas 1 08 M ƒ i = hardloopen 1 R Middelkoop 1 1 sec 2 L Kroef 12 2 sec beiden Vires et Celeritas verspringen 1 J Akkerman 4 36 U 3 M beiden Vires t Celentas kogelstooten 1 R Middelkoop 7 91 M 2 L Krqpt 6 81 M beiden Vires et Celeritas Junioren gixxp A O K hardloopen 1 en 2 A Vermey Vires et Celentas en G van Tuy A A V 36 10 1 ec verspringen 1 J Mikkers 5 66 M l A Vermey 5 49 M beiden Vh es et Celeritas boogxpringeti 1 en 2 W ▼ Keeken en t eeuwenhoek 1 38 H beiden A A V M kogebtootcn 1 W Tin Keeken A A V 36 12 92 M 2 R van Vüet Alphia speerwerpen 1 C v d Bfll 31 72 M 2 W Versteeg 27 82 M beiden A A V 36 Junioren groep B 80 M hardloopen 1 O Uithol Alphia 12 3 sec 2 B Crompos Vires et Celeritas 12 4 sec verspringen 1 B mpers Vires et Celeritai 4 21 M 2 J van Vliet Alphia 4 15 M kogelstooten 1 J van Vliet Alphia 8 34 M 2 A Dissel Alphia 7 61 M Jongens tot 10 jaar 60 M hardloopen I Steenbergen 12 sec 2 P Bouwman 12 8 sec beiden Vires et Celeritas LAWN TENNIS Be QuickDe Metselaars IV 4 4 Gisteren speelde Be Quick voor de derde klasse competitie van den NX TB haar thuiswedstrijd tegen de Metselaars TV Den Haag Ondanks de regen die in de morgenuren viel kon de wedstrijd bijtijds beëindigd worden Het resultaat was een 4 4 geUjkspeL De gedetailleeirde uitslag luidt HeerenenkelspéJ A Keunen si J A Verhulst 7 5 eE 2 J Bakkes verl van H de Bruyn Kops 2 6 2 6 Damesenkelspel mej H E de Jong si mej J Hoeksema de Groot 6 O 9 7 Mej B MuUer verl van mej B V Voorthuysen 3 6 5 7 Gemengd dubbelspel Mej W v d Boogaard en A Keunen si mej B van Voorthuysen en H de Bruyn Kops 7 5 6 1 Mej B MuUer en M Braak verl van mej L Sadee en L Dalitz 3 6 1 6 Damesdubbelspel Mej H E de Jong en W v d Boogaard verl van mej L Sadee en J Hoeksema de Groot 6 2 5 7 57 Heerendubbelspel A Keunen en J Bakkes si J A Verhulst en V Dalitz 6 2 6 2 ROEipi INTENSIEVER BEOEFENING VAN DE ROEISPORT In het clubgebouw van de roei en zeilvereeniging Cjouda heerschte Vrijdagavond een gezellige drukte Vele leden waren aanwezig en plannen werden ontvouwd om dit seizoen tot een extra goed roeiseizoen te maken Nietroeiers zullen worden opgeleid voor het diploma A en Broeier Meer g eoefende leden hebben zich als coach beschikbaar gesteld Trainingsavonden werden vastgesteld Zelfs de ouderen laten zich niet onbetuigd en diverse veteranenploegen werden samengesteld Dat het werkelijk ernst is toonde een meisjes vier die maling had aan het minder mooie weer en er op uittrok Korte commando s klonken En daar gingen ze Aan t waterwerk ontbrak hier en daar wel iets maar om dat te verbeteren en om het roeierspeil ih t algemeen omhoog te brengen zullen op het vlot voor de roeiloods bakken worden igemaakt ZEILEN ZEILEXAMEN ROEI EN ZEIL VEREENIGING GOUDA De roei en zeilvereeniging C3ouda heeft Zaterdagmiddag zeilexamen afgenomen Geslaagd zijn voor diploma A de heeren W Bokhoven en K V d Torren voor diploma B mej O Bicknese en de heer F v d Straatcn BILJARTEN Ter Gouw loopt twee punten meer uit PAKKEND SLOT IN SPANNENDEN WEDSTRIJD TEGEN CONCQRDIA Zaterdagmiddag is In de sociëteit Ons Genoegen de retummatch gespeeld van de cadregroep in de wedstrijdenreeks tusschen de biljartclubs Ter Gouw en Concordia De wedstrijd in Concordia op 10 dezer leverde voor Ter Gouw een 11 7 overwinning op Thans op eigen terrein wist Ter Jouw het maar nauwelijks tot een overwinning te brengen Met 5 gewonnen en 4 verloren partijen van de 9 behaalde TetKJouw 10 en Concordia 8 punten Deze twee winstpunten werden nog in de laatste minuten uit een bijna hopeloos staande partij terwijl ds stand 8 8 was uit het vuur gesleept Het was de partij Mul Boef waarin de laatste nog acht punten te maken had toen Mul aan stoot kwam met de zware taak er nog 84 te moeten noteeren Met twee fraaie series van 56 en 28 waartegen Boef slechts een poedel boekte maakte Mul hiermede aan de party een eind daarmede de winst voor Ter Gouw binnenhalende De totaaluitslag van dezen wedstrijd is Ter Gouw gesp gew gel verl pnL Chr Mul N N J Bokhoven 3 10 2 2 3 10 2 2 3 3 0 0 O ToUal 9 5 O 4 10 te maken gcm brt h g gem Chr Mul 750 680 99 56 6 86 N N 690 557 70 43 7 95 J Bokhoven 465 465 67 40 6 94Concordia gesp gew gel verl pnt J Ravenstein 3 2 0 14 J den Boer 3 10 2 2 A Boef Sr 3 10 2 2 8 Totaal 9 4 te maken gem brt h g gem J Ravenstein 450 408 68 27 6 J den Boer 405 271 100 23 2 71 A Boef Sr 330 283 68 33 4 16 De totaalstand in dezen wedstrijdder eerste twee groepen is thans Ter ïouw 28 14 2 10 30 Concordia 26 10 3 14 22 Zoodat groep n van Concordia a Dinsdag wanneer de beslissing in dezen strijd valt voor de taak staat op eigen terrein 13 van de 16 te behalen punten te boeken Zaterdagmorgen verzamelden eoiige honderden inwoners van Veenendaal zich bij het station De Klomp oiA nogmaals naar Bergambacht en Ammerstol te gaan waar hun in de Meidagen van het oorlogsjaar 1940 toen zij geëvacueerd moesten worden zulk een spontane en gulle ontvangst bereid werd m aan die gemeenten eai Moffelijk blyk van groote dankr baarheid aan te bieden Om kwart over negen arriveerde de stoet met de tram in Bergambacht Welk een verschil met de uittocht naar de Krimpenerwaard in Mei 1940 Toen waren de Veenendalers gedwongen hun huis en veel wat hen lief was te verlaten om toevlucht te zoeken l j wildvreemden Toen werden duizenden en duizenden mschen in Bergambacht ontscheept op wie de oorlogsangst n stempel van diepe rampzaligheid gedrukt had Thans was het anders De inwoners van Veenendaal gingen nu vrijwillig en dankbaar naar die plaatsen die hen in de oorlogsdagen met open armen ontvangen hadden Thans wisten zij dat ziJ biJ vrienden kwamen Nu zag men niets anders dan opgeruimde en blijde gezichten In de raadzaal van Bergambachtwerden de burgemeester van Veenendaal mr J J P C Cuijk wethouderJ H van Stfhuppen en de vertegenwoordigers van de burgerij vanVeenendaal die aan de voorbereidingvan de aanbieding ven de huldeblijken een werkzaam aandeel gehad hebben door de dagelijksche besturenvan Bergambacht en Ammerstol ontvangen 5Mt Personen ondergebracht De burgemeester van Bergambacht en Ammerstol de heer J H Winkler riep de Veenendaalsche gasten een hartelijk welkom toe op dezen bijzonderen dag In de eerste plaats is deze dag een dag van herinnering aan de dagen van Mei 1940 aldus burgemeester Winkler Moeilijk is het zich een geordetd beeld over de gebeurtenissen van toen te vormen Wel kan hij zich nog zeer goed herinneren en hij zal het nooit vergeten dat hem op den eersten oorlogsjiiag s avonds half acht telefonisch door een officier van den vaartuigendienst werd medegedeeld dat in iijn gemeenten eenige duizenden inwoners van Veener daal en R henen die aanvankelijk naar Schouwen en Duiveland zouden gaan ondergebracht moesten worden Hy heeft toen gezegd dat dit onmogelijk was dat zijn gemeenten anders ingedeeld waren dat zij een evacuatieoord vormden voor de inwoners van Leerdam en Geldermalsen en dat er nog slechts zeer gebrekkige voorbereidingen waren getroffen De officier gaf een antwoord van slechts drie woorden nl burgemeester het moet Den volgenden morgen al zeer vrpeg lagen de eerste evacuatieschepen in Bergambacht voor den wal Het onmogelijk schijnende werd gepresteerd J JJe vluchtelihgen zijn ondergebracht N3 t chatting 15 000 personen zyn van böSrd gegaan 5000 bleven er in deze Wmppntgr jp overigen zijn naar andeït TjiSatsèn verder van de Lek gelegen doorgevoerd De opneming was niet doenlijk ge wfeest wanneer de gemeentenareii niet tofin het uiterste behulpzaam waren geweest Hen is de burgemeester zeer en zeer ankzaar Hy wil het aandenken dat aangeboden zal worden niet zien als een vergoeding voor bewezen diensten neen het is een herinnering voor ons en ons na geslacht aan een diep tragisfchen tijd die echter de beste eigenschappen vin een volk zooals opofferingsgezindheid en gastvrijheid zoo sterk naar voren gebracht heeft en die twee groepen van menschen die elkaar volkomen vreemd waren naar elkander gedreven heeft Hierna nam de heer Ant de Ruiter uit Veenendaal het woord ie hulde bracht aan burgemeester Wmkler en zijn ambtenarencorps Burgemeester Winkler bood hij als blijk van erkentelijkheid een fraai uitgevoerde tinnen kan met de inscriptie Veenendaal Evacuatie 10 18 Mei 1940 er aan den gemeentesecretaris het secretarie tarieert politiepersoneel een kist sigaren aan met uit zondering van de volontaire ter secretarie die met een zilveren lepeltje met het wapen van Veenerdaal verrast werd Een dergelijk lepeltje werd ook aangeboden aan mej P C Schouten die zich als E H B C ster zoo verdienstelijk gemaakt heeft Burgemeester Winkler sprak nog een woord van waardeering over het werk van mej Schouten Hij was van plan geen namen te noemen maar m dit geval wfl hij van dat plan afwijken Mej Schouten heeft zich geweerd als een leeuwin Hoeveel zieken gebrekkigen en ouden van dagen zijn door haar niet gehopen Dit wil hy vastleggen in het bijzijn van allen In haar wil hij de geheele E H B O eeren die de vuurproef glansrijk doorstaan heeft De burgemeester zeide trotscfa op de E H B O ers te zyn Llebtpant in donkeren tijd Vervolgens sprak burgemeester Cuijk van Veenendaal wien het een genoegen deed dat niet hij als offi WATERPOLO COMPETITIE BEGINT VOLGENDE WEEK Volgende week begint de waterpolo competitie Voor de eerste vreek zyn de volgende wedstrijden vastgesteld Maandag G Z C II P C G te spelen op den polodag van U Z C te Utrecht Woensdag AXC Boskoop Donderdag G Z C Brandenburg WXC De Gouw cieele luidspreker maar iemand uit de bevolking van zyn gemeente het eerste gesproken Keeft aangezien het initiatief tot deze herdenking uit die bevolking gekomen is s Burgemeesteri dank gaat in de eerste plaats uit naar de functionarissen die het roer in handen hadden Bergambacht zal voor Veenendaal altijd een licht punt in een donkeren tijd zijn Daarna begaven de in de raadszaal sfanwezigen zibh naar de plaats waar het gedenktpeken onthuld zou worden het einde van de Raadhuisstraat waar reeds velen zich verzameld hadden o a de ybrandwccr van Veenendaal in uniform Burgemeester Cuijk riphtte eenige woorden tot het publiek als tolk van de bevolking van Veenendaal De heer De Ruiter droeg hierna het aandenken bestaande uit een monumentale bank aan t gemeentebestuur vsui Bergambacht over Deze bank heeft een gemetseld achterfront afgedekt met zandsteen waarin de inscriptie Veenendaal Evacuatie 10 18 Mei 1940 De zitbank en de rugleuning zijn van teakhout De bank is ingesloten in bloembakken met vaste planten De entree is bedekt met grestegels De bank is ontworpen door den heer A P Bogerd xhitect te Veenendaal en uitgevoerd door deiï heer A van der Lecq aannemer te Bergambacht Il Herdenking te Ammerstol s Middags kwaH over eenen werden de comité s uit Veenendaal en de besturen van de gemeenten Veenendaal Bergambacht en Ammerstol bij gebrek aan een ander vervoermiddel per vrachtauto naar Amrfiersiol vervoerd waar men zich naar het mcoie raadhuis begaf Burgemeester Winklar wilde er nog eens op wijzen dat de open oare scnoo tijdens de oorlogsdageii als nood iekenhuis ingericht was Dit was een reusachtig werk waarbij vooral wethouder De Bruyn zich zeer verdienstelijk gemaakt heeft De heer C van Schuppen van Veenendaal bood hierna een tegeltableau in de gang van het raadhuis aan Dit tableau dat vervaardigd is door de N V Plateelbakkerij 2uidHolland te Gouda stelt voor een vuurtoren als symbool van de veilige shaven die bereikt werd Een Jint dat de wapens van Veenendaal e Ammerstol verbindt duidt op de broederschap die tusschen de inwoners dier gemeent is ontstaan Het tableau draagt het opschrift Uit dankbaarheid voor de bewezen hulp van 11 18 Mei 1940 Aangeboden door de geëvacueerden van Veenendaal Tot slot begaf men zich naar de Ned Herv Kerk waar in den nacht van 11 op 12 Mei 1940 enkele honderden geevacueerden een rustig onderdak gevonden hadden Het aardige kerkje was geheel gevuld met belangstellenden uit Veenendaal Ammerstol en Bergambacht Het woord werd gf voerd door ds R Kok predikant der Geref Gemeente te Venendaal en door ds J B Th Hugenh Nyi Herv predikant te Ammerstol die ook gezamenlyk een godsdienstoefening leidden op den Sersten Pinksterdag van 1940 Ds Hugenholz zei dat men hier bijeen was 9m terug te denken aan het gemeenschappelijke leed dat ons en ons vaderland getroffen heeft Hy herdacht de dne geëvacueerden die in Ammerstol overleden en hegraven zijn De heer C van Schuppen onthulde een witmarme en gedenkplaat aangebracht naast den kansel met in gouden letters de inscriptie In dit Kerkgebouw vonden 200 inwoners van Veenendaal en omgeving verdreven door het oorlogsgeweld in den nacht van 11 op 12 Mei 1940 een veilige rustplaats Op Zondag 12 Mei verkondigden de predikanten ds J B Th Hugenholz en ds R Kok het Pinksterevangelie Opdat zii allen één zijn Hierra Forak ds Kok over de dankbaarheid die hem en alle Veenendalers nnr altijd vervult en steeds zal vervullen over de wijze waarop de inwoners van Ammerstol hebben verkwikt lijden hebben verzacht en huis en hart hebben opengesteld De Veenendalers hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om op dezen dag in Bergambacht en Ammerstol hun gastheeren en gastvrouwen van weleer te bezoeken Boskoop COÖP VEREEN DE BOSKOOPSCBE VEILING BOSKOOP 24 Mei Rozen per bos Hadley 76 90 et Briarclif 57 62 et Else Poulsen 52 92 et Vierlanden 55 9 et Plorex 45 72 et Setter Timos 53 100 et Elfen Poulsen 48 68 et August Noach 21 39 et Butterfly 22 36 et Pechtold 50 66 et OrSnje Nassau 50 et Inqar Olsson 56 75 et Duisburg 30 40 et Wendland 26 40 ct Balyrozen 74 90 et Rosalandia 30 50 et Doms Rijkers f 1 00 f 1 40 Edith Helen 46 57 et Queen Mary 76 et Wilh Kordis 29 et idversen per bos Lathyrus 12 18 et Rhododen ron bloemen 40 60 et Clematis Mevr Ie Coultre 75 et idem Prins Hendrik 95 f 1 45 Clematis in pot 50 et per stuk WONINGBOCWVEEEE GING ONZE WONING De woningbouwvereeniging Onze Womng hield in Ons Huis haar jaarvergadering Het jaarverslag gaf een stijging te zien in het ledental dat de 50 reeds is gepasseerd Hericozen werd als bestuurslid de heer H t Hart terwijl als bestuursleden gekozen werden de heeren J Slingerland en G de Bruin Besloten werd dat dank zal tnden getiracht aan den scheidenden voorzitter den heer M Koster voor diens 12jarigeD dienst in het bestuur EIUMEN VERPLEBG8TEB Mej J A Aarsen alhier slaafde in het diaconessenhuis JDe Wqk té Gouda voor faet examen verideegitcr G 1 TnXEMANt Onze oud plaatsgenoot de heer L J Tilleman die ongeveer zes jaar geleden als chef fitter der getneentebe dfijven alhier werd gepensionneerd en zich te Shiis Z vestigde is te Oostburg in den ouderdom van 70 jaar overleden Gouderak TIEN PEBSONEN IN WERKVEBSCHAFFING Voor de verbetering van het voetbalterrein zyn tien arbeiden uit deze gemeente werkzaam Schoonhoven SCHOONHOVEN KKANENBUKG 6 1 Geleidelijk nitgeloopen Reeds irect ontstaan er eenigehachtelijke momenten voor het Kra nenburgdoel Na 10 minuten speeltde Schoonhovenrechtsbinnen zichkeurig vrij en geeft den bal door aanden linksbinnen die inschigt 1 0 Vyfminuten later krijgt de Schoonhovensche Iinksbinnen den bal kopt keurig door naar den midvoor die opzijn beurt doorgeeft oaar den vrijstaanden rechtsbinnen die de rest doet 2 0 Hierna is het met het overwicht van Schoonhoven gedaan enwordt het tot de rust een gelijk opgaande partij die in hoog tempo ge speeld wordt Geen der partijen zietkans te doelpunten Na de rust begint Kranenburg meteen krachtig offensief Na 3 minutenheeft de midvoor der gasten succes 2 1 Nog blijft Kranenburg ietssterker maar langzamerhand neemtSchoonhoven het initiatief weer over Als er 10 minuten in de tweede helftgespeeld is krijgt de Schoonhovens he rechtsbuiten den bal vrij en zynvoorzet wordt door den linksbinnenbenut O 1 Hierna is Schoonhovenverreweg het sterkste Na 15 minutenschiet de Schoonhovensche midvooreen voorzet van rechts via den paalachter den zeer geed spclenden Kra nenburgkeeper 5 1 Tien minutenlater ontstaat er voor het Kranenburgdoel een worsteling waaruit derttchtsbinnen deiï stand op 6 1 tfrengt Ook de junioren deden verdienstelijk W rk De A ploeg won in Stolwijk met 7 2 van de junioren aldaar terwijl de B ploeg de junioren van Ammerstol met 7 O klopte De stand in Schoonhovens afdeeling Wassenaar 21 17 3 1 37 ite 31 Ursus 21 12 3 6 27 53 40 Spoorwijk 21 12 3 6 27 77 64 Rijswijk 22 12 3 7 27 65 48 YDS 21 10 3 8 23 51 59 B T C 21 7 5 9 19 55 79 Schoonhoven 19 7 3 9 17 52 59 Quick Steps Kranenburg 21 7 4 10 18 60 64 20 7 2 U 16 80 72 Zwart Blauw 20 5 3 12 13 42 69 Delfia D V K 20 4 0 16 R 41 65 0 B 11 2 2 7 4 2 46 Resteerende wedstrijden van O B worden niet gespeeld twee winstpunten in mindering Zevenhuizen BENOEMING ADJUNCT DIRECTEUR BIJKANTOOR ARBEIDSBEURS De heer M van Gogh ambtenaar en controleur der steunverleenmg tevens leider van den distributiedienst alhier IS benoemd tot adjunct directeur van het bijkantoor Zoetermeer van het Gewestelijk Arbeidsbureau te Gouda KERK EN SCHOOL WUDINGSDIENST VRIJZINNIGGODSDIENS HGEN IN ZUIDBOLLAND Op Tweeden Pinksterdag te Schiedtun Op Tweeden Pinksterdag is een wijdingsdienst van VnjzmnigGodsdien stigen in Zuid Holland belegd in de Groote Ned Herv kerk te Schiedam des middags om 2 uur Sprekers zijn ds J F Kruyt voorganger der Vryzinnig Hervormden te Den Haag over De stichting der kerk d s H J de Rievied Remonstr predikant te Den Haag over Vernieuwing des harten en ds G Westmijse voorgangtT der Vrijzinnig Hervormden te Rotterdam over Met het getuigenis der wereld in Medewerking verleent het kerkkoor der Vrijzinnig Hervormden te Rotterdam dirigent Gustaaf de Vries De organist der Ned Hervormde kerk zal gewijde muziek ten gehoore brengen BEROEPEN BENOEMINGEN ENZ NrderlandMli Hervomde Kerk Beroepen te Bt oek op L angendl k ds P W Spruyt te Mijnsheerenland HttlppredIJier Mej M C Barbas te Utrecht is wederom viïor den tijd van een J r tot hulppredikante in de wdk Oranjekerk der Nederlandsch Hervormde gemeente te Utrecht benoemd Ds W de Leeuw overleden In den ouderdom van SO Jaar is te Zwtjndrccht d W de Leeuw emefltus predikant der Nederlandsch Hervormde gemeente te Groote Ltndt over eden Ds de Leeiiw aanvaardde in IStO te Wilsum het predikambt er stond daarna te Altforst Dearie en sinds 902 te Groote Lindt waar hem in 1936 eervol enwrltaat verleend werd Heenderl Op 14 Juni as ui te Amsterdam de Jaarlykschc vergaderinc van het bestuur en de commissarissen der stichting Hoenderloo gehouden worden Afseheid bevestlglsg ca Intrede Nederlandsch Hervormde Kerk Ds F W J van de Poel te Den Helder hoopt op I Juni as afscheid te nemen van zijn gemeentf te Den Helder op op 22 Juni a 5 ztjn Intrede te doen te Zlerlkzee na door ds A N Pljr aclcer Hordijk aldaar bevestigd te zQn Gereformeerde Kerken Zondai J t deed ds M Schenkeveld te Wierlngen ztJQ intrede na bevesUgd te zijn door ds P van der Marel te Driesum Dinsdagavond deed ds J L van der Lln den die van Ten Post was overgekomen xljn Intrede te Haarlem na bevesUflnf door ds J W Siertjema