Goudsche Courant, woensdag 11 juni 1941

EERSTE BLAD WOENSDAG 11 JUNI 194 2 40 96 101 104 113 161 183 194 198 393 800 338 363 427 431 439 446 468 483 606 aai 588 6M 666 674 676 744 763 848 867 8S 861 870 8T2 879 902 963 58 964 1040 1060 1093 1006 1173 1196 1366 1394 1332 1361 1367 1387 1401 1411 1432 1463 1456 1490 1628 1681 1586 1630 1643 1674 1768 1788 1803 1830 1861 1934 1951 laoa 1986 3006 3036 2067 3128 2135 3167 2188 3188 3361 3691 3366 339 3431 144 2478 3603 3630 3638 3 60 3703 3712 3716 3718 2737 3769 2813 2814 38S1 3 S8 3833 3953 3983 3041 3048 3074 3061 3090 30 3 3162 3186 3194 3343 8383 3287 3394 3398 S346 8404 3478 3488 3611 3617 3632 3616 3686 3687 3718 S1 B 3796 3868 3903 3977 4001 400 4086 4098 4109 4407 4433 413 4206 4337 4252 425 4283 4347 4983 4396 4463 4507 4511 4512 4 34 4613 4 U7 4i a 4780 4781 4788 4825 4800 4887 4888 4889 4914 4 51 4 61 4961 4 TB 4986 6033 6018 5063 6098 5110 6133 5146 6136 6188 6193 6206 5273 5288 5297 5316 6340 5341 6354 6363 6442 6683 5616 5672 5674 5686 6689 6701 6716 8746 6793 5871 5872 5390 6913 5934 5960 5964 6001 8030 6069 6076 611 6133 6210 635 6379 8391 6311 6336 361 6373 6443 6549 6629 6643 6646 6651 6674 6683 6694 6700 6709 B721 6747 6 55 8 4 i 6974 6975 689C 7039 7034 7077 Ml 70 3 7087 71U5 7127 71b l 236 7261 7370 7303 7493 7349 7512 7374 7389 7405 7406 7436 7437 7473 7509 7582 7605 7688 7728 7733 7733 7790 7853 7879 7883 7898 7937 7939 8008 8050 8098 8104 8139 8166 8161 8173 8179 8183 8207 8218 8 6 8309 8375 8446 8457 8506 8517 8536 8640 B566 B599 8606 8626 8702 8709 8752 8764 8766 8786 888 8901 8933 8936 8954 8953 89R7 90O3 9111 901 35 9210 9231 9259 9396 9393 9437 9463 9487 9488 949 9504 9654 9610 9666 9692 9718 9759 9833 9837 9803 9905 9906 9913 9916 10036 10044 10176 10203 10264 10328 AdvtrtentHHi GRUTTERS WAREN BERICHT VAN INZET Het pand Maikt 31 te Gouda u ingecet op S4 I00 De afslag Uqft bepaald op Maandag It Juni M v m eV uur in Hotel de Zakn te Gouda De Notertscen J VAN KRANENBURG G W NAGTGLAS BOOT G 1845 II ONOfRS AANDE NM£N icpn aansiaante BEEITWUKSCHE PLASSEN Te buur gevraagd Zomerkiilsje 4 of 6 slaapplaatsen van S tot 19 Juli Prijsopgave GBUZENHOUT Oudedük IS3 A Rotterdam Q 1846 6 Op goeden tand Zit Slupkimr i yasti mscht met pension te huur Br no G 1850 bur vi SIMON DE WIT d bUd 5 ROEIBOOT Ie koop gcivraagd in goeden staat Br no C 1849 bur v d blad altijd voorraad U 1839 38 GEVRAAGD KANTOORBEDIENDE mnl of vr BHeven H T Arends Crabelhstraat 59 Gouda lilvBrteert in dit blad Sa TiEnma hjughton co WatUg neml I Blag ISU S ILASSE lU UJST TBEKKINC VXM WOENSDAG II lUNI IMI HOOCe PDCMICN t 1600 11011 1 400 6073 71Sa 0662 171211 liUia t 300 118 5a7S 7438 8765 11910 15568 17067 t 100 ISe 375 770 3754 3608 4863 7447 9388 10397 151M 1574S ia 61 16648 17197 17673 17733 18103 18SM 10R35 PBEMfCN VAN TO 33 300 360 366 390 346 476 50 a 837 840 ST4 894 1600 1546 1861 1S70 1741 1897 187 3130 31M 3143 3149 3233 3381 3430 3613 1734 3831 3836 arm 3 30 3 6I 3165 3188 3361 3330 3359 3363 3364 S437 3499 36 4 1736 3813 3836 4365 4366 4451 4479 4 S8 4534 4760 4873 498 5091 5111 6195 5311 5033 6Ml 6352 5649 5751 68U 5940 5961 016 6100 n73 0387 6339 6388 6493 668 6690 6786 795 6811 6919 8047 6994 69 7336 7377 7299 7300 7443 7460 7631 7706 788 7966 7V84 8096 8130 8188 308 8378 8383 8347 8390 8464 8805 8931 9038 9085 9131 13 i am 9303 9396 9353 936 9438 9473 9603 9 160 9660 46 9841 89 7 9998 10104 10373 10286 10336 10381 10386 10613 10796 10811 10813 10866 10916 10967 11043 1130 11496 11738 11786 IIKM 11878 11900 11968 13008 1 4 13430 13468 1369S 13700 13S90 13937 13396 13461 13683 18766 13761 13787 ISaOS 1S934 14018 14396 14319 14487 14768 I4 6 16011 16033 16m 16367 16306 16313 1S33 15658 15646 1680 1686T 1603S lOWT 16344 18361 16673 16689 16628 16794 16824 16976 17004 1T078 17094 17104 17163 17377 17285 17339 17430 17697 17637 17741 17748 18134 18144 18200 18361 18378 18346 184 18660 18083 18746 18816 18838 18901 18915 183911 19S36 19388 19S4 IBS5I l 3es 1 7 7 1 16 30164 30193 30360 30841 20343 30783 309S4 30958 30070 30 8S GEEN PIEMICN 10335 10347 10401 10471 10502 10510 10547 10566 105T9 10626 10656 10686 10746 10763 10782 10806 10615 10816 10817 10833 10841 10950 10952 10968 10997 11019 1K29 11136 1116 11181 11195 11393 11298 11302 11330 11357 I1376 n390 11406 11411 11433 11477 11516 11651 11569 11679 11639 11648 11686 11690 11697 11771 11782 11799 11S33 11856 11878 11961 12063 12078 12088 13130 13131 131T1 12179 12193 12194 12235 12236 12246 12269 12273 12374 12397 12319 12322 12323 12360 12369 12396 12404 13414 12491 13533 12537 12573 12589 12594 12608 12623 12671 126 e 13739 12761 12765 12782 12810 13849 12868 12874 12880 128S1 13830 13938 13939 12960 12980 13013 13OÖ0 13087 13108 IS114 13141 13167 13198 13237 13338 13281 13286 13333 1 3365 13383 13417 13436 13459 13489 13501 13663 13649 13694 13706 13776 13854 13886 13916 13926 13984 14006 14016 14030 14039 140T3 14079 14137 14144 14160 14187 14306 14319 14388 14303 14314 14381 14396 14 399 14409 14413 14496 14624 14547 14593 14 6 14763 14803 14840 14846 14849 14903 14939 14967 14973 16010 16013 16043 15061 15119 16177 16384 16304 16 330 Ifjn 1SSS4 16443 16447 15463 15483 16485 1 5486 16490 15508 16506 15549 166M 16696 16688 I666I 16697 16702 16708 16766 15804 15841 16851 16872 16876 16896 16900 15933 16004 6031 16041 16131 18167 16164 16176 16177 16303 16257 1630 1 1 323 16358 16370 18371 18376 16383 16431 16461 16464 16476 16630 1 637 16553 18886 16614 16761 16766 16813 16830 16838 16887 16888 18906 16S8S 17017 17033 17063 17131 17139 17348 17357 17364 17341 I7S6S 17367 17S88 17393 17438 17599 17606 17633 17688 17703 17707 17737 17796 17800 17843 17884 17987 18047 18074 18081 18007 18132 18176 18194 18243 18284 18383 18414 18431 18447 18470 18510 18 531 18540 18C14 I86I5 18686 18780 18819 1SB50 I88S3 18865 18946 18946 18958 18969 18976 1 004 1902 19069 JOl 19237 19271 19288 19394 19304 19331 18336 tJ39 19396 1841 19422 19439 19508 19543 19545 19547 18693 1969 19633 1B65C 19701 19703 19706 19717 19765 19769 18783 19898 19901 19906 19923 19944 10981 20064 20077 20103 30143 3024 302 50 20271 20290 20291 30305 20316 30331 30448 30614 30534 30536 20586 20681 30648 20843 20914 ONGECOIIKIGEEBD Verbewirtngen 6f klasM 10e H st premie v n 1 10 3088 n 3080 078 m b geen premie 13138 ontbreekt Oeen premltn 1868 m 13589 18817 m 18619 30921 het is inderdaad schattig dat jasj l Snoezig Snoeperig gewoon Nu Herman heb ik d eerste weddenschap gewonnen Heb ik het t durfd of niet Ik knikte slechts nog heeicma ontroerd over dat schattige jafije En ben je nu heu sch boos Ik zou het werkelijk niet kur nin boos zijn om dat dottige witte jasj Maar ik dacht natuurlijk dat je een bontjasje Paulientjc riep toen mijn vrou ons driejarige dochtertje en dee i h arhet nieuwe witte bontjasje anr ik tilde in s oogappoltje op en k het Het was eer dotje Kom rn ƒ met de twee briefjes van horrfc herinnerde mijh vrouw mij aa n l verloren w eddenschappén O ja natuurlijk vrouwtje en slak haar het geld toe W it ea er nu mee doen Vor r dat geld koop ifc mórReo mooib bruine bontja i die ik a lang wilde hebhen mannie en d te duur vondül je Zal jü dadelijk met de tweehonderd gulden voor den dag moeten komen Loes onderbrak ik haar Als je daarop rekent Herman danzal je een bittere teleurstelling beleven Als jij thuiskomt vlieg ik joumet dat snoepcri e korte bontjasjeom den iials Mijn vrouw lachtehartelijk Ik ook Want ik was er voornc ue n en negentig procent zeker vandat zij het niet zou durver En mochthet toch nog gebeuren dan was ikvastbesloten haar z ven wlt keiy langniet aan te kijken C Toen ik s a onds de huisdeur opende vloog mij inderdaad iets harifis om mijn hals Ik was ontsteld Maar Loes wreef mij het nieuwe bontjasje tegen het gezicht terwijl in haar ooger twee blyde vonkjes dansten Laat zien kxcet ik verslafien Mijn vrouwtje stralend van overmoedige blijdschap ging een pas achteruit en toonde mü een kort wit bontjasje dat op een hanger hing O vrouwtj juichte ik ontroerd BUITENLAND r CHURCHILL OVER STRIJD OP KRETA Misschien zal de affaire ten slotte nog niet zoo nadeelig voor Engeland afloopen MEEK VLIEGTUIGEN NAAR HET MIDDEN OOSTEN Het D N B meldtcuit Stockholm In de vergadering van het Engelsche Lagerhuis heeft de premier Churchill bö den aanvang van het debat over de algemeene situatie gezegd dat hij gaarne een voorloopige verklaring over de situatie in Syrië zou afleggen maar de berichten waarop liij wachtte waren nog niet binnengelcomen Na het algemeene debat waarbü vooral de voormalige minister van Oorlog Hore Belisha scherpe critiek oefende op de Engelsche oorlogspolitiek en strategie legde Churchill een uitvoerige verklaring af waarin hij volgens den Brilschen berichtendienst o a betoogde dat de regeering er naar streeft zonder ophouden oorlogsmaterieel naar het Midden Oosten te zen den en daar vooral een sterk luchtwapen te brengen Overigens kon hij geen uitvoerige mededeelingen doen daar de vijand anders belangrijke aanwijzingen zou krijgen Nopens de criüek op den uitslag van de gevechten op en om Kreta verklaarde Churchill dat generaal Wavell en anderen van meening waren geweest dat Engclands vooruitzichten op de overwinning gunstig waren maar misschien zal de affaire Kreta tenslotte nog niet zoo nadeelig voor Engelana afloopen In dit verband erkende de Britsche premier dat de Duitsche valsehermtroepen geen Nieuw Zeeland sche uniformen hebben gedragen Dit was een misverstand Churchill vond het betreurenswaar4tg dat de Australische en Nieuw Zee landsche troepen op Kreta zulke zware lasten hadden moeten dragen De Britache verliezen op Kreta bedroegen volgens hem 15 000 dooden gewonden en vermisten waarbij de Grieken en Kretenzers niet meegerekend zijn Het bevel aan de R A F tot vertrek van Kreta was volgens bewering van Churchill een gevSlg van het besluit van den bevelhebber van het lucht wapen in het Midden Oosten nadat de opperbevel hebber op Kreta generaal Freyberg dit had voorgesteld De premier behandelde vervolgens den inval in Syrië Hij beweerde dat Engeland geen territoriale bedoelingen heeft De militaire situatie in Syrië qualificeerde hij als goed en de opmarsch naar Syrië was naar hij beweerde doelloos geweest als niet tevoren de verdediging van Egypte gewaarlwrgd was Den critici van de politiek der regeering hield Churchill voor dat geen regeering oorlog kan voeren als men haar doorIoop nd op de handen kijkt en zij kan verwachten een dolkstoot in den rug te krijgen De Duitsche valschérmtroepen op Kreta Van toonaangevende Dliitsche zijde woWlt medegedeeld De Brilsche minister president Churchill heeft voor het Lagerhuis in een samenvattend slotrapport over Kreta verklaard De Duitsche val schermtróepen waren ni t gekleed in NieuwZeelandsche uniformen Deze verklaring heeft Churchill niet vrijvvilli afgelegd maar onder den ijzeren dwang van het feit dat aan het front geen Britsche commandopost bestond die het met zijn soldateske eer overeen zou kunnen brengen Churchilis leugen over de Duitsche valscherm troepen in Njeuw Zrelandsche uniformen over te nemen of te bevestigen Bovendien kart Churchill gezien de onmenschelijke gruwelen die gepleegd zijn jegens Duitsche gewonden op Kreta waarvoor hij met zijn laster het parool had gegeven een onprettig gevoel hebben gekregen ten opzichte van het van Duitsche zijde uitgesproken dreigement van vergeldingsmaatregelen Wanneer Churchill thans zijn terugtocht tracht tè dekken door den piet minder verwerpelijken leugen dat de vergissing was ontstaan doordat de Duitsche valschermtroepen Britsche en NieuwZee landsche gewonden voor zich uit heten optrekken brengt deze reeks verval schingen een verworden gezindheid aan het licht waarvoor ieder misdadig middel ten behoeve van haar duistere doeleinden goed is Geen imperiaal oorIogska inet Naar Associated Press uit Londen meldt heeft Churchill in den loop van de Lagerhuiszitting een va i liberale zijtfe ingediend voorstel tot instelling van een imperiaal oorlogskabinet ten fherpste van de hand gewezen JAPAN EN NEDERLANDSCHINDIE Spoedvergadering van Japansch kabinet TERUGROEPING VAN JOSJIZAWA GEWSCHT Binnenkort zal de Japansclie regeering definitief ha r bonding bepalen ten aanzien van bet NederlandschIndische vraagstuk door uinnen een dag of twee hetzij een spoedvergadering van t kabinet te houden of een gecombineerde bijeenkomst van de regeej g eiti het opperb vel zoo beweertvrtefiinf welingelichte kringen te De autoriteiten van buitenlandsche iwen enSJe weermacht hebbei ister f middag op het dep rtement van Buitenlandsche Zaken een gecombineerde vergadering gehouden ter behandeling en studie van bet antwoord van Nederlandsch Indië op de Japansche voorstellen De autoriteiten van buitenlandsche zaken die de beraadslagingen met de vergadering van gistentiiddag beëindigd hadden verwachtten spoedig concrete resultaten In dit verband meenen politieke waarnemers dat de betrokken autoriteiten tot de slotsom gekomen zyn dat zij het antwoord van NederlancUchIndië verwerpen daar dit aanzienlijk afwijkt van het Japansche voorstel Vemomen wordt dat de opvatting die onmiddellijke terugroeping l epleit van Kenkitsji Josjizawa den Japuisclien vertegenwoordiger te Batavia in regeeringslirlngen veld wint Spoedvergadering van de Tokoliai De Tokohai een uiterst rechtsche politieke groep onder leiding van Seigo Nakano heeft gistermiddag in Kaar hoofdkwartier te Tokio een spoedvergadreing gehouden en haar houding nopens het Nederlandsch Indische vraagstuk besproken De aanwezige leden namen een motie aan waarin bij de regeering aangedrongen werd op onmiddellijke terugroeping van Kènketsji Josjizawa en terzijdestelling van de vijandige gezindheid van Nederl Indië gesteund door Engeland en de Vereen Staten Uitbreiding van de vlootbasis Singapore VOOR GEBRUIK DOOR GEALLIEERDE VLOOT De Pngelsche berichten dienst heeit een uitlating van den Britsdien opperbevelhebber in Oost Azië weerg geven volgens wele de vlootbasis Sin gapore voor een eventueel gebruik door een geallieerde vloot vergroot zal worden Jacht en gevechtsvliegtuigen alsmede scheepsmateriaal dat op grond van de leen en pachtwet door Amerika wordt geleverd zijn reeds in Singapore aangekon en OVERSTRbOMÏNG IN AMERIKA Tengevolge van een overstrooming in de stad Albaha in Texas zijn volgens berichten van Associated Press twaaif personen om het leven gekomen Door het breken van een stuwdam zijn 35touizen ingestort opolo di Roma over de e Lagerliuiszitting DerP opolo di Roma noemt het d l tussrchen den vroegeren Engelschen minster van Oorlog Hore Belisha en den minister president Churchill dat de zitting van het Lagerhuis heeft beheerscht een erbarmelijk schouwspel en schrijf De manier waarop Churchill de schuld voor den nederlaag op Kreta op de militairen heeft geschoven is hoogst onverkwikkelijk Zooals steeds heeft hij ich verscholen achtter het militaire geheim toen hij over den loop der milit aire gebeurteni sen rekening en verantwoording moest afleggen De Amerikaansche vloot AANKOOP VAN 2fi HULPSCHEPEN President Roosevelt heeft het Congres verzocht een bedrag van 100 mil lioen dollar beschikbaar te stellen voor den aankoop van 2l6 huipschepen voor de marine Het is de bedoeling dat 19 dezer schepen worden gekocht door de federaii schepvaartautoriteiten en 6 door de weeiTnacht Amerikaansche verzekering aan Portugal GEEN AANVAL OP EILANDEN OVERWOGEN De Amerikaansche minister van Bui tenlandsche Zaken Huil heeft als ant woord op de Portugeesche bedenkingen ten aanzien van de laatste rede Van Roosevelt in een nota de Porttigeesche regeering de verzekering gegeven dat de Vereenigde Staten geen aanvallen op de souvermiteit en onschendbaarheid van Portugeesche eilanden in den zin hebben De Portugeesche nota was reeds op 30 Mei te Washington ontvangen De inhoud is niet geptjbliceerd Huil verklaarde in zijn nota onder meer dat Roosevelt in zijn rede van de Portugeesche eilanden in den Atlantischen Oceaan slechts melding heeft gemaakt om er op te wijzen in welk een g vaar het Westelijk halfrond zou verkeeren wanneer deze eilanden door een mogendheid waarmede men niet op vriendschappelijkcn voet jtaat bezet of beheerscht zouden worden Roosevelt heeft slechts de aandacht willen vestigen op het strategische belang dezer eilanden in geval van een aanval op het Westelijk halfrond RECHTSZAKEN ROTTERDAMSCHE RECHTBANK KIPPEN ONVERZORGD ACHTERGELATEN De Rotterdamsche rechtbank veroordeelde gisteren den koopman P p te s Grayenhage wegens verwaarloozing van dieren tot een gevangeni sstraf van twee weken De verd had ca 80 kippen onverzorgd achtergelaten tengevolge waarvan een groot aantal den hongerdood stierf OOOB ONVEILIG SEIN GEREDEN De officier van Justitie bU de Rotterdamsctie rechtbank eischte gisteroi tegen den 57jarigen machinist der Ned Spoorwegen F S te Rotterdam een boete van ƒ 150 subs i maanden gevangenisstraf wegens het rüden door een onveilig sein Verdachte was in den nacht van 15 Februari j l als machinist op den trein van Gouda komende op de Ceintuurbaan te Rotterdam door een onveilig sein gereden aardoor de trein op een stilstaandén trein was gereden zoodat beide treinen werden beschadigd Verd ontkende te hebben gezien dat hut signaal op onveilig stond De stationschef J J van Viegen verklaarde dat het signaal op onveilig stond Uitspraak 24 Juni b s HAAGSCHE RECHTBANK De aanslag op kolonel Rost van Tonningen EX KAPITEIN DBR MARINIERS ONTSLAGEN VAN RECHTS VERVOLGING De militaire kamer van de Haagsche Rechtbank heeft gisteren uitspraak gedaan in de zaak tegen den ex kapitein der mariniers P J van der E die op 27 Mei j l terechtstond wegens het drama te Durgerdam op Twewlen Pinksterdag van het vorig jaar toen hij met revolverschoten twee burgers doodde twee anderen licht verwondde en zijn chef kolonel N A Rost van Tonningen die inmiddels geheel is hersteld ernstig aan het hoofd kwetste Een gevangenisstraf van tien jaren was tegen den verdachte geischt Thans heeft de rechtbank hem van rechtsvervolging ontslagen op de overweging dat volgens de rapporten van de psychiaters prof dr Carp en dr van den Ésch de gepleegde feiten den verdachte wegens ziekelijke storing van diens geestvermogens niet konden worden aangerekend f UJT DE PERS De afwachters In De Weg Nat Front betoogt Arnold Meijer dat de afwachters ongelijk hebben Het nieuwe dat aan de Nederlandsche behoefte voldoet kan ons niet door Duitsche bezetting worden opgelegd noch door dwang van Nederlanders Wij moeten zelf geheel ontvankelijk zijn voor het nieuwe en dus vooral geestelijk doordrongen zijn van het nieuwe Welnu dit kan niet door dwang Al even dwaas als dit is de gedachte het nieuwe door geweld tegen te houden In t oude anti revolutionaire kamp denkt men dat door zich afgezonderd te houden en door op te zetten tegen de nieuwe idee men dit tegen kan houden Men misbruikt Gods woord om haat te prediken tegen her die hun oogen op de toekomst gericht hebben Onverstandig en ijdel pogen Als di t zoo doorgaat zal het beteekenen dat de volksgroep welke naar verhouding van haar aantal verreweg het meeste invloed in Nederland had uitgeschakeld zal worden Pe golfslag van den nieuwen tijd zal buiten haar en over haar gaan Sterk wordt er ook door R K geesteli iven gewerkt om het nieuwe tot een caricatuur te maken Er zijn er die duidelijk voor het nieuwe gekozen hebben maar jammer genoeg zijn zij uitzonderingen Dat slechts die politieke werkzaamheid in een bezet gebied verricht kan worden welke door den bezetter gedoogd wordt i s natuurlijk waar Maar dat houdt nog niet in dat de gedoogde arbeid nrbeid zou zijn die gedaan wordt in dienstbaarheid en knechtschap aan den bezetter De bezettingsautoriteit heeft verschillende partijen verboden andere partijen heeft zij het werken verboden enkele heeft hij toegelaten Er is nog een tweede verhaaltje dat bij de afwachters opgeJd doet Alles goed en wel zoo zegt men m aar uw arbeid is nutteloos indien Duitschland den oorlog zou verliezen In dat geval komt Engeland en de oude regeering terug en maakt onmid dellijk een einde aan al het nieuwe We kunnen dus niets doen willen we zeker gaan voordat we weten wie wint en dat weten we pas na afloop van den oorlog En dus is het beter zich overal buiten te houden Zij die zoo spreken zijn meestal ook al te zeer verknocht aan het oude en houden hun hoop gevestigd op ieen zgn overwinnend Engeland Het heet dat zij gebukt gaa onder de Duitsche bezetting maar zij zouden het blijkbaar niet erg vinden dat Engeland hier de lakens zou gaan uitdeelen Welk een zonderlinge fierheid isdeze die blijkbaar slechts naar eenkant werkt ZiJ is alleen te verklarenvoor hen die met dat Engelsche tevens de wederinvoering verwachtenvan de democratie van het partijengekonkel de groote werkloosheid nietzijn half millioen werkloozen de gouden gulden en het gaat maar slapen Dezulken zouden den prij van eenvazalstaat tegenover Engela4Td willenbetalen voor de voortzetting van hetoude democratische stelsel in Nederlar ÏW gen de afwachters dit alles welove vegen Alle N erlanders metwerkelijk nationaal en sociaal besefzullen bij eenig nadenken l egrijpen dat de sfw rhte ongelijk hebben endat de handen moeten worden ineenge slagenXom met ons de geesten rijp temaken voor een Nederlandsche samenwerking met werkelijk gemeeiischapsbesef ïf j KERK EN SCHOOL BEROEPEN BENOEBONGEN ENZ NMhitaiKKk errcnM Gement AuKmomcn uur Glcaacn Nleuwkerk cm P Moerenhout te DInclit CktMeUlkc Genfenuerde Kerk Beroepen te Werkendera ds E du Mutihie van Voortliuysen te Urk Oad Gererermeerde Cemeeklem Bedankt voor Kamiiefl ds J ran der Poe te Glessendam Kusea GedsdleiuUiderwUier De heer A Kruithof te Waarder lende met goed evaU voor de cUssis Gouds bet examen voor codMHenstonderwtfcef af raateliach Luthersrke Syasde De synode der Evsngelisch liuthersche Kerk kwam op Junt te Amsterdam in verfaderin t 4een I b C C G Visser te RolterdaiA werd lot voorzitter fekozen In de mfddeabtjeenkomst hield prof dr H A vsn Bakel te Amsterdem een referaat over de vraaR Wat is de Evanffelisch Luttiersche op vstttnt van tiet befrlp keik AfsckeM Nederlandscfa Hervormde Kerk Ds J W vaA Swtgchum die naar Hengelo werd beroepen nam Zoodaf afscheid an Nieuwe Pekela Gereformeerde Kerken Ds A Bos die n ar Har ln£en vertrekt nem Zondag jï afscheid van Hoogersmiide ACADEMISCHK XAMENS Lelden Doctoraal examen geneeskunde de dames J J v d Berg Den Haag J M van Waveren Den Haag Groningen Doctoraal examen wis en natuurkunde hooftfvak pharmacie mej R A C Kieviet Groningen Candidaatsexamen w en natuurkunde fï de heer H R Doomwosch Apeldoorn idem k meJ W A Maac Groningen Idem el de heer C P Stkkema Ondeschip gem Uithüizermeeden Amsterdam Bevorderd tot doctor in de geneeskunde op proefsctiift getiteld Het sulfapyridine kllni sch n hlo chemlsche onderzoekingen de tïeer H Verha n geb te Semarang DE KRIJGSLIST door MARY VAN REKNAW Toen ik de huisdeur openduwde vloog er ineens iets zachts om mijn hals iets warnts Twee mollige blanke armen sloten zich er om heen en een zachte warme perzikwang drukte zich tegen myn gezicht aan terwijl een hoog helder stemmetje als een zwaluw tsjilpte pag mannetje DaagJ Wat ben jefijn vroeg Luister Hériftpn lieve htig Het was mijn vrouwtje d mij deze verrassende spontane ontyaiigst had bereid Maar een derralijke stormachtige t egroeting w Tn ji a vaker te beurt gevallen ik wist derhalve wat het beteekende Wantrouwend trok ik mijn wenkbrauwen op en taste resoluut naSr mijn portefeuille Wat heb je nu weer noodig verkwister vroeg ik met een schalksverwijtenden blik wéér een ander hoedje Of een nieuwe japon Nee mannie geen van beide schudde mijn vrouw haar mooie kopje met de zware krullehvracht in den nek ik heb zoo n leuk bontjasje gezien Hermannetje Een bontjas Vrouwtje hoe kom je daarbij verbaasde ik mij niet weinig Het hoeft niet zoo n dure lange bontjas te zijn Hermann Ik bedoel een kort jasje van dat wijde swaggermodel Zóó één heb ik vanmorgen gezien bij La Femme Moderne Het was schattig Snoeperig gewooni Nee vrouwtje zei ik op verwijtenden beslisten toon daar kan niets van komen Dat kan bruintje niet trekken Wij kunnen toch niet onzen laatsten cent uitgeven voer een overbodig artikel Zoo n leuk kort bont jasje zal je heusch niet ruïneeren Herman Dat is immers lang niet zoo duur als afn gewone lange bontjas hield ynijn vrouw vol en trachtte me te vermurwen door in de woonkamer gekomen vlijerig op mijn knieën te wippen en plagerig aan mijn snor mijn eenige bekoorlijkheid waar ik zoo trotsch op ber te trekken Nee Loesje zei ik op beslisten zakelij ken toon je kunt je de moeite van dat lief zyn en van dat vermoeiende kuiltjesin de wangen too veren wel besparen Er kan geen sprake zijn van het koopen van e n bontjas Ai bedoel je dan maar een korte snoepeirige Dan koop ik haar zelf verklaarde mijn vrouw met tieslisthedd gleed van mijn knieën en begon zwijgend de soep op te scheppen Ik stond perplex Dat duff je niet beweerde ik boos Reken n aar van wel Mijn vrouw glimlachte en keek mij uitdagend aan Ik schaterlachte Je maakt een grapje Loes Die courage heb je niet Wedden dat je straks als je terugkomt van het werk dat nieuwe korte bontjarfje zult bewonderen En dat je er zelfs verrukt over zult ijn Het is een snoezig kort jasje mannie snoeperig gewoon Ik weet zeker dat je niet boos kunt zijn als je het eenmaal gezien hebt Zoo n leuk grappig ding is dat Waarachtig IV wil met je wedden dat je het niet durft IxMs wond ik mij op en beg n mijn soep te lepeleiv hoewel door die bontjaj scène mijn eetUist al was verdwenen Goed Herman Voor honderd pop Nou dat is een flink bedrag Maar ik vind het best Ik ben er wel zeker vnn dat je de wédden hap verliest Loes en dan koop ik voor dat geld dat mooie schilderij je weet wel dat in den Muizens teeg is ten loon gesteld Dan kan je meteen zien dat ook ik verkwistend kan zijn Gretig stak Loes mij haar hand toe en ik voejdc een krachtig drukje Dus gewed zei ze Maar ik wil nog wel een tweede weddenschap met je aangaan Herman Wat dan Dat jf niet eens boos zult zijn en hel mij zult verwijter Dat je dat jasje zelfs schatig zult vinden haar Ik barstte in lachen uit en stak mijn hand toe Uitstekend gii Als zal Dus nogmaals voor honderd den Zij schudde mü de hand j6 van kantoor kom t Herman