Goudsche Courant, donderdag 12 juni 1941

DONDERDAG 12 JUNI Oerraagd voor Heer en Oame 2fiEMEIIIlEEIIEIIMEIS met gebruik van keuken en bad Br no Q 1857 bur v d blad 5 WAAROM ESDERS KLEEDINC H H KAPPERS Voor direct gevraagd BEDIENDE goed kunnende sclieren extern A ndr de Jong van Tolstraat 27 BODEGRAVEN G 1852 5 Q In kwaateK niet te te overtreffen IQ onberlapeUJk U van mfwerUoc IG door prima kleermakerswerk tot h t Inde toe liJn goeden pgarona Mioudt iMuidelt V errtM H door Uw TexUelpuntM In BDERw CLQrOni KLMDINO te beleggen ü krijgt daardoor de hoogste mm voor Uw pnatn De iMU zen voor ESDBtS KUBDINa itjn bovendien NOQ 8TBEDS aciierp ooncnireerend SPECIAAL BERICHT VOOtt ONZE GETkOFFEN STADGENOTEN naait Mu lelldiUB au oaia ipwlaai nor tt Mi liriebtta ToailtcmiiKaaieaat Bkca a ealfa nnUek aaa oaa Hafaitta auiaKimc Ormmgt f IN PAKKEN VAN 500 GRAM TEGEN INLEVERING VAN 2 RIJSTBONNEN p elted gueed Móc f eAcuik Blanke kwaliteit meei voor pottert trommelkoek pannekoek flensjes enz Btnidt hml betltg met tthntikmëUnt ren EEN PAKJE KOOPMANS BAKPOEDER dit spaart eiereni KOOPMANS MtUfABUeKN LCeuWAMOfH THALIA Hl Kleiweg 103 Tel 2230 üouda Vanaf Vrijdag 13 Juni tot en met Woensdag 18 uni DE MOOItTE niM AUER TIJDEN DE SCHUBER VAN HH SEIZOEN OP£RETTE DE KROON OP HET VVERk van WILLY FORST sticht In Uw hart een onvergetelijk moment van Weenen s muziek en levensvreugde een Wienfilm der Tobis met WILLY FORST MARIA HOLST DORA KOMAR PAUL HtRBMER LEO SLEZAK s v a Toegang alle leeftijden Vrijdag populaire entreeprijzen Bespreek tijdig Uw plaatsen Vrijdag Zi4r£ D 4G Maandag Oinsdag en Woensdag EÉN VOORSTELUNG aanvang 8 15 uur Zondag 3 voorstellingen 3 30 6 en 8 30 uur doori O 1855 35 Waar de risico het mmst IS Adverteeren m de dagbladpers levert vooral in dezen tud de ministe nsico op Want deze reclame kan men wanneer bet noodig ia direct veranderen oi desnoods uitatellen Cebuco EERSTE BLAD AdyertentiSn Octrovwd J P HAOE DAMV DE STIOTER dl ook uit mm van de Itmiltt barteiyk duken aroor bet relc goede dat t dezer dafen mochten ondervladen Boskoop il Juni 1941 II Ondergeteekenden Loodgietersbonden van Gouda en Omstreken berichten hiermede dat vanaf 1 April l l het uurloon voor Loodgieters en Fitters werkzaam heden is be puld op laohtig cent per uur Bond Loodg Fitterspatroons ederJand Gouda en Omstreken Ned Bond Rooms Kath Loodg en Fitters Patr Gouda en Omstreken O I8M 22 VRIJDAG 13 JUNI déÉBijenkorf Rotterdam WEGINS VERPLICHTE TEXriELINVENTARISATIE den gehttelen dag GESLOTEN LUNCHROOM IN SNACKBAR GEOPEND VAN 10 TOT 4 30 UUR SCHOUWBURG BIOSCOOP GOUDAs MOOISTE THEATER TEL 3750 Vanaf V OAQ 13 JUNI t m WOENSDAG 18 JUNI Ralph Arthur Roberts Camlile Hom Rudi Goddens Grethe Welser Maria Andergast In een gezellige en guitige film vol gekke verwikkelingen en een alleraardigste oplossing POLTERABEND Een serie dol vermakelijke gebeurtenissen zal U IVi uur op allergezelligste wijze amuseeren Toegang alle laaltljdon Vrildagavond populaire prijzen AANVANG DtR VOORSTELLINGEN 8 uur 15 ook Zaterdag Zondag vanaf 3 30 5 30 en 8 uur 15 doorloopend G 1854 70 Plaatst hiep II U W advoptentla 1 0 DoyblacIreelaBi Is Bi i v rvaBg0B E Lasl van eoncuppentl s Tmmo HAicinoN t W mg PiMBlalMalag 1 $ KLASK lU U ST TliEmMG V AN DONDEaOAG It tlin IMl OOGE nEMEN t leOO 44 So 10313 10W 11937 14074 174 IJM 400 3375 17141 30W1 aOO SlOl S826 11304 13330 14143 1BS17 1 33 100 4338 587R a5 3 71M 7650 8013 83M 10635 1100 113 1 14193 15350 17640 19760 19830 naaCM vam til 38 ll F 179 371 418 533 611 61 35 T38 795 800 843 943 1065 1076 1103 1179 1191 1341 1357 1390 1307 1446 1513 1743 174S 1 36 1S 19 7 3334 3377 3389 3403 3435 3447 3586 3786 HM 30 8 30S9 3141 3311 3409 3434 3537 3607 3714 S7 i 3876 4036 4134 4319 4234 4368 42S3 4494 4566 4631 4845 4830 6345 6393 5S1 6637 5549 5568 5814 56 6660 6793 5861 5958 5974 6168 6397 6408 6479 653 8687 8588 6 35 6688 6T43 6798 6891 6017 6963 7070 7083 710O 7159 7305 7361 7608 7714 7781 7800 780 794 7972 7981 7983 7890 8203 8474 8750 8817 8830 318 0230 9327 9365 9416 9486 9571 9574 9671 9784 84 9848 9866 8868 9929 9980 9987 1064 10646 10M9 11308 11310 11340 11446 1161i 11615 11658 11767 1196 ItWl 13149 13338 13451 13615 13561 12568 12808 1 197 18371 18457 13736 13T40 13781 14048 14046 14049 14333 14460 14491 14 87 14749 14766 14809 14811 15023 15612 15665 15667 154 4 15701 15778 15789 15839 16136 16318 16291 16303 16447 1648 18 01 1 713 16803 16892 16918 17041 17046 17330 17400 17493 17533 1T671 17778 18076 16355 18264 18343 18391 18551 18611 18647 18717 18839 1M48 18951 18941 18985 19090 19160 19341 19404 1 485 19548 19578 19583 19646 19693 20131 20139 20230 20499 30518 30709 20936 2096 GEEN PIEMIEN 9 21 49 53 63 82 136 169 184 1 1 163 264 302 354 368 373 379 396 436 571 434 638 650 665 695 716 772 784 837 890 813 942 971 974 997 1000 1024 1161 1193 121 1340 1285 1350 13S4 1360 1363 1382 1388 1390 nos 1417 1420 1427 1430 1455 1493 1511 1560 1674 1580 1605 1625 1651 1666 1687 1699 1773 1812 1834 1853 1878 W6 1941 1942 1952 1975 Ï048 3127 2168 2203 2230 2241 2264 2276 2314 2350 2378 2380 2402 2437 3477 24S1 2493 521 2582 771 2616 2620 2624 2657 2680 3710 2711 2714 2770 2788 2849 2864 2874 2917 3948 3068 3122 3145 3147 3165 3199 3214 3228 323 8249 3265 3340 3356 3465 3555 3584 3598 3631 367 3889 3699 3710 3752 3760 3769 3822 3848 3921 3983 3989 4044 4070 4085 4092 4096 4104 4106 4127 4196 4203 4211 4212 4331 4274 4390 4305 4317 4319 4336 4363 4380 4388 4421 4439 4451 4472 4490 4500 4516 4627 4540 4541 4687 4607 4629 4644 4651 4660 4667 4716 4892 4899 4922 4938 4953 4975 6026 5074 5081 6146 5177 5178 5221 5279 5324 5426 5547 5568 5583 680 5639 5644 5659 5684 5711 6767 6764 5802 5804 5808 5820 5895 5902 5905 5909 5916 6028 6044 6114 6181 6200 6212 6314 6242 6426 6463 6469 6476 6500 6515 6520 6533 6540 8545 6579 6615 6617 6712 672 6727 6732 6736 7254 6821 6878 6930 69 3 6993 7094 7153 7171 7207 7389 7350 7381 7419 743 7434 7457 7468 7538 7539 7569 7596 7618 7619 7626 7701 7740 7755 7802 7887 7967 8001 8071 8082 8091 8098 8109 8125 8135 8254 8263 8303 8317 8340 8382 839 8452 8461 8471 8503 8504 8564 8571 8639 8770 8827 8887 8934 8966 8983 9058 9071 9127 9131 9133 9147 9157 9163 9168 9207 9236 9253 9271 9301 9385 941 9443 9446 9528 9586 9597 9704 9731 9744 9824 9839 9835 9924 9995 10093 10117 10149 10164 10200 10203 10206 10215 10255 10276 10291 10399 10427 10456 10481 10518 1052 10648 10557 10570 10597 10605 10691 10705 10717 10734 10757 10767 10854 10872 10885 10696 10911 10940 10971 11043 11120 11148 11188 11216 11220 11267 U316 11331 11350 11351 1147 11490 11661 11594 11609 11624 11630 11647 11667 11710 11734 U751 11756 11758 11831 11873 11910 11958 11970 11974 11977 13018 12031 12023 12054 12068 12085 12175 12198 13214 12223 12334 12237 12253 12254 12259 12396 12357 12367 12380 13401 11433 12453 12464 12520 12542 12620 12622 12624 12655 13721 12744 12774 12775 12823 12836 12896 12917 12933 12935 12941 13998 13043 13092 13184 13194 13210 13269 13295 13313 13387 18447 13455 13469 13513 13522 13548 13602 13604 13742 1376 13801 13829 13837 13869 13893 13903 13941 13996 14011 14018 14044 14066 14134 14241 14243 14245 14262 14369 14375 14394 14402 14426 14469 14476 14500 14503vlf520 14541 14546 14554 14667 14566 14585 14594 14803 14677 14701 14707 14719 14721 14734 14760 14823 14824 14S27 14839 HR47 14855 14868 14884 14903 14964 14987 14990 15024 16035 15057 15096 15137 16140 1SI60 15243 15249 15272 1529 15346 15351 15400 15484 I561S 15539 155fU 15579 15582 15741 16743 15771 15817 15853 16917 16969 U9 b 15979 15983 16140 16185 16193 16200 16307 1621 16368 162 i4 16280 16284 16292 16338 16348 16350 16354 16867 16405 IC444 164 iO 16551 16558 16669 16608 16620 16654 16691 16707 1672 16879 16893 16896 16922 16983 169S3 17010 17019 17044 17186 17225 17247 17288 17303 17309 17310 17347 17361 17381 17402 17409 17430 17475 17476 17518 17603 17618 1767 1771 17719 17726 17770 17772 17775 17933 17847 1787 17894 17915 17932 18015 18130 18215 18241 IS250 18291 18291 18314 18311 18334 18369 18381 18489 18558 18565 18566 18630 1868 18684 18097 18710 18736 18737 18739 18758 18792 18828 18857 1884 I8S97 18959 18970 18974 18997 ISOgs 19046 19108 19119 1913 19134 19137 19188 19320 19240 19256 19257 19276 19311 19340 19343 19391 19474 19491 19495 19519 19610 19651 19741 19801 19844 19856 19877 19883 19910 19915 19964 19989 19970 30011 200 4 20086 30184 20254 20310 20395 30415 1043 30458 20444 20492 20530 20 551 205 54 20585 20610 20817 30889 20841 808S7 10683 20687 20722 30796 20740 20746 2077 10781 10784 30 04 208CS 20828 30853 20888 20912 ONGECORRIOEEKO Verbeteringen 5 ki ii lijst Pifmlên van f 70 80 ino tj EUn 528 8689 m z geen premie 11723 m ï 11738 Oeen Premlën 40 m z 44 104 m z 124 2006 rerralti 1817 m E 18146 18946 m E 18996 De meeste gezinnen in Gouda en omgeving lezen dagelijks de ouösche couRant het dagblad dat steeds liet beat verzorgde nieuyvs brengt van den dag vaji sfad en omgeving en daarenboven versfnillende aantrekkelijke rubrieken bevat De Qotrdëëhe Courant wordt eiken avond aan iiuis bezorgd m Gouda en een 16 tal genieenten In de omgeving i in Gou a voor 18 cf per week of f 0 78 per maand buiten Gouda 19 et per week Abonnementen kunnen eiken dagr aiivangen SSSSÜSSSSSSSSSSSSSSSS BSDBOar KUB Omrint REUNIE TELEFOON 2027 GOUDA Vanaf Vrijdag 13 t e m Woensdag 18 Juni HEINZ RUHMANN Camilla Horn en Thee LIngen in EEN BAlNilCiir IN PillilMO Als extra in dit programma een echte Hollandsche sportcomedie VOETBAL EN LIEFDE Toegang voor lederen leeftijd Oralis Fietsenstalling Vrijdag populaire entreeprijzen Zondageohtend aanv lOviOuur PAUL WESSELV in haar gbote succes LEV ENSSPIE QEL Zaterdagmiddag 2 uur IMallnee veer iederen leeltlid met het groote lacbsucces HEINZ RUHMANN in Baln acht in Pa lamo Verwacht de Holl buccesiilm AMSTERDAM BIJ NACHT f met o a PIET K5HLER BV Circulaires of andere drulc erken mgezoDden op adverenties waann wordt verzoclit jrleven te zenden aan ons Dureau worden door onze adminutratie o 1 e t doorgezonden Gedurende éen maand bluven lezer ttuicken ter beschikking van de alzenders daarna zsU evenals van de niet afgehaaide bneven tot vernietiging daar ac Worden overgegaan vooaoÊm oomarraQ Thans STATENWEG WinkeUtad Blijdorp Tel 46571 ROTTBBOAH J ItWJ 163 G 1859 60 OFFICIEELE PUBLICATIE VAN H T DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSCHERIJ DISTRIBUTIE VAN AARDAPPELEN Afleveren van aardapprirn oj VVehmi chtsbezufScheine De Secretaris Generaal an hel Departement van Landbuuw en Vi550liery nf Ëkt bekend da en aarden van het af p mt aaidappelen tegen afgif e aii Vehrmachtsbe us scheine e het volgende rekening d eni t A Mdpn gehouden a Wanneer detailftsic de geelgekleurde fiezugsoher e met rooden opdruk waann pTneld s aat Aankoop van alle ev nsmddelen en voedingsn iddelen in Nederland en welke nrderteekend zym door der che intendant beim Wehnnt lbe fehlshaber in ontvangst remen mogen zu hier zonder ine r aardappelen op afleveren b Op gele Bezugsctieinp voor fri eh fïemii ï und Kartoffrln mogen door de handelaren alleta kjidardappelen worden afgeleverd Het afleveren var ander dan deze soort aardappelen op genoemden Bezugschein is verboden De detailisten dienen zoouel d hierboven onder a als onder b genoemde Bezugsdic f wederbevoorrading op e 7endeii aan Het Plaat eliik Vfritoopkantoor van de V B N A 4Q U 45 Vrï 6 troepj aa van ro iil de on heeft I plettel vliegej in d verbil fa K heeftl arv stand Hei deiliil lochti volge Fiihp mil ledige de ge leg l strüd in pen er Ser man FEUILLETON Nadmk varboden EDER VERUIKT EEN BEETJE eaiiK M Elllc Wenkhusen i hier zei hlJ Ik ben nieuwsgierig w t ly Commissaris Brand u liebt mijiMloofd Dat iieb ik niet gedaan s alles gebeurt nu in OW eigen belang dat n et toch inzien Bovendien heeft Wenkiniaen zieh niet bijzonder vriendelijk ver u uitgelaten wat mtn hem aanden eenen kant niet kwalijk iita nemen maar aan den arceren kant ja blnnent De deur ging open Etlie stond o éea drempeL Zij keek haar Uraula irerd onzeker Neemt u mil niet kwalijk ik Brand ging aSSf de Wur en sloot baar Wat verlHgt u IJiiflrouw Wenk Ellie overwon met moeite haar ver legenheid Vader probeerde tevergeefs u tetelefoneeren hij had u iets belangrijks tè zeggen Men zeide dat u nogeven bij ons zoudt aanloopen inaarik ik vond dat zoo on ker en nu t en ik zelf gekomen Vader weet het niet De ben nieuwsgierig Ellie haalde diep adem Het geld is terecht barstte zijtoen uit t En de j ostzegel ook watheb ik u op de trap gezegdT Het geld ia waarschijnlijk heelemaal niet gestolen En het is waarl Vader ia heelemaal beduusd n nu kom ik omdat liij immers heeft gezegd juffrouw Ursula 4eeft juffrouw Ursula bad Ursula bloosde Brand s gezicht was fonbewogen Het geld is er wefrT Zoo dat ismerkwaardig niet waar Heelemaat niet Vader had hetergens anders gelegd En de Mauritius ookT De heb hem zelf uit de cassette gezocht oranje 1847 post ofËce 2Üj lachte vergenoegd Vadeï schaamtz dood ü kunt u niet voorstellen hoe hij 7ich sr t Wat xegt uw broer diwrvasT i t i K S Vroeg Bradd en bekeek peinzend zijnna stte Frit l Die weet nog niet eens dat alles terecht is Oi is uitgegaan een afspraak met een vriendin Zij keerde zich enthousiast naar Ursula Als uw verloofde een half uur later was gekomeoj d n had Hij u zelf de tijding kunnen komen brengen Mijn verloofde mompelde Ursula verlegen Ellie giebelde zij was niet meerverlegen Ja ik had zoo n medelijden methem vader was niet aardig tegenhem maar Bedoelt tl mijnheer Steube vroeg Brand Wie anders Brand lachte Nu dasr hebt u liet zei hij tot Ursula ia hij flink of niet Ik k fluisterde Ursula dievuurrood was maar waarom Ik denk dat hij u dat waarom graag zelf zal uitleggen Brand gliihnlachte nog steeds hoewel de geschiedenis met het niet gestolengeld hem niet beviel maar zijn gedachten gingen r een bepaalden weg rh Die houdt vol dat zult u zien J rf 4 voegde hij er easj Een oogenblik verzocht hjKtoen de telefoon opnieuw schelde Z gezicht werd tot een masker toen hij de eerste woorden hoorde Vergissing uitgesloten Natuurlijk arresteeren ter plaatse Hij luisterde Maak haast Toen hij den hoorn neerlegde ontspande zich zijn gezicht Zoo juist belt inijn assistent mij op hij heeft op een parkeerterrein den wagen IA 402 833 Zien staan den wagen van uw neef de beambte zochteen telefooncel en ontmoette daar uw verloofde juffrouw JBrehmer die mij zoo juist v lde opbellen bij wilde mij namelijk vertellen dat uw ieef in een restaurant zit en een tafeltje in het oog houdt waar zijn verloofde zit met een anderen he er En nu fluisterde Ursula En nu ho q ik deze gieschiedenis weldra achter den rug te hebben en naar huis te kunnen gaan zei Branjl Dezen heeten Zon g had ik mijanders vporgesteld Staat u mij toe vroeg de vreemde heer beleefd maar ging zondiir Brehmer s protest af te Whchten ap den Ftoel teger r hem zitten D t is hszet Dat hindert niet antwoordde devreemde roep den kellner betaalen als dat is gebeuld volg mij danzonder opzien U bent gearresteerd I Ik Brehmer werd doodsbleek Wat wilt u van mij Geen praatjes vooruit doe watik u zeide Brehmer antwoordde niet hij keek langs den nder heen naar het tafeltje waar Margot zat en daar ging juist ook iemand zitten hij boog zich ijfsar het meisje over en fluisterflk iets A at bL Wees voorzichtig Brehmer Maar Brehmer dacht er niet aan zich zonder meer te laten vastgrijpen óg had hij kans Hij sprong op de stoel viel om Hij wiMe langs den sit der rennen ms r bad itiet op diens tegenwoor Siiieid van geest gerekend hij s fuikelde over h uitgestrekte been van den andei en viel 9 den grond Rechts en links weerklonken kreten Menschen stonden op Maar dan was alles reeds voorbij Een korte klik en toen gingen twefc mannen dicht naast elkaar naar een taxi Welke voor den ingang stopte Dat enkele oogenblikken later eep dame vèrfcejeld van twee heeren in een andere tam stapte viel niemand op Daar hebben ze er weer eentjsgesnapt zei een heer tot zyn vrou Misschien was h t wel een zwar jongen Dan staat het morgw wel m dekrant antwoordde zijn vrouw j Brand schudde het hoofd Wel Brelimer waarom eerst dl comedie Uw verloofde heeh nw zooveel praatjes gemaakt toei O zag dat het aOemaal toch niet luelpZu heeft ook al verteld dal zi dreigbrief voor je heeft getypt Brehmer moqnpelde iets onverstaanbaars Daar had je eerder a n moet denken antwoordde Brand die b gemompel had verstaan Je haar ook nog bedreigd toim JU met te w ien meedoen Bedreigd Brehmer was woedend Die gemeene leugenaarster heeft mU geplaagd tot het bloed u mijn nagels kv am geld moest hebben geld geldl En bet idee jongen l gel uit te plunderen i van haar Daar zou ik nooit op V komen zijn en zij heeft het bijna tr daan gekregen ook IwurfU vervelt ie Het Iar4 o it v n il