Goudsche Courant, vrijdag 20 juni 1941

Ij TWEEDE BLAD VRIJDAG 20 Ji v Lo der bevolking cÜBVKSnGIHCN R Jtonken Uvei van Tie SUtfamwtraat 33 in Wf thav 11 H T D der 1 aan zonder van Ouderkertt Ld IJuel A 18 in Da Costaltade 24 R S Mijdenga zonder van AinsUr4ann Brouwersgracht 90 in Keizerttr 3 R van Dyk marechausse vanHoordwuk Q v Uöordstraat 21 in Ooathaven 58 3 C Dumoulm motordrijver van Rotterdam Bergweg 277o fa Veif74 Th A Rietveld dbe van Woerden Pr Beatrixstraat 18 in riuweelensingel 68 Chr v Mourik chauffeur van Amsterdam Retiefjtr 4111 in IJsiellaan 128 Chr G C van der K eu dbe van Moordrecht O 20 in Markt 58 M van der Tang landbouwer van Moordrecht B 24b in Bogen 61 J B Emaus geb Gebbinck zonder van Groenlo Smitssteeg A 225 Jn Coornhertstraat 3 3 M Duits dbe van Oudewater Wijngaardstraat B 352 in Gr Florisweg 77 P A Breek maéufacturiïr van Rotterdam Craandükstraat la in Kleiweg 61 J Bayer koopman in schilderijen van Numegen St Henelstraat 13 m Hoogstraat 10 J Citroen landarb van Velsen Giklenlaan 1 in Keizerstraat 72 I Boer verpj van Ermelo Lozenoord 1 in Wcstertade 9 T van Prpoijen los werkm van Rotterdam W Varkenweg 27 13 in Kruideriierstraat 2 L Hersche sig maker van Rotterdam Drievriendenstraat 5b in Koekoekstr 61 O A Binee geb de Bruin zonder van Nieuwerkerk a d IJssel Ie Tochtweg 36 in Boschweg 134 J Klapwijk geb de Bruin zondti van Nieuwer a d IJssel Groenendijk 80 in Karekietstraat 19 J W Booij ass rijkslandb voorl van Ltkkerkerk Opperduit 182 in Fluwrelensingel 37a M van Huissteden U verpi van Amster ddm Beethovenstraat 45 hhs in Westhaven 11 A W Biljard geb Patist zonder van Zeist Torenlaan 16 m N van Goorstraat 16 F Oostveen contr landb crisiswet van Leersum Bentincklaan B 78 c in Burgvlietkade 31 A H Mayer vertegenw van s Hertogenboscb Koning innelaan 13 in Kamemelksloot 32 A Alblas dbe vy Capeile a d IJssel IJsselmondschelaan 117 in Bleekerssingel 75 G Verschoor zonder van Moordrecht H 52 in Bockenbergstraat 26 L W Kok geo Petiet zonder van Middelburg Bogardstraat 4 in Fluweelensingel 49 A A San ner chauffeur van Waddinxveen Onderweg 32 in Heerenstraat 54 H Koster boerenarlj van Reeuwijk Tempel p 18 in W de Poort 11 H M Sonneveld kant bed van Rotterdam Snoekstraat 45a in Sophiastraat 29 J Sloots motorbouwer van Araster dam Weteringschans 249 hs in Lange Tiendeweg 76 L H Sloots conducteur van Amsterdam Weteringschans 249 hs in Lange Tiendeweg 76 R Kuthan zangeres van s Gravenhage Bosschestraat 166 in De la Reylaan 34 N H Bogaards U verpi van Voorburg Westeinde 140 in Westhaven 11 J H M Kroesen rei onderwüzeres vanPrincenhage Poststraat 113 in Westhaven 25 W van Vliet zonder vanUtrecht Maliesingel 41 in Fluweelensingel 50 W van der Velden vakwerkman P T T van Bergambacht B 85 in Kamemelksloot 33 M A Weck huish van Haastrecht C 160A in K izerstraat 24 C M Kroon winkeljuffr van Haarlem Schoterweg 46zw in St Josephstraat 2i P Snel fabr arb van Eindhvoen Verwerstraat 78 in Houtenstraat 15 M N C Bol zonder van Katwijk Adrianastraat 68 jn Const Huygensstraat 161 E Haverman botermaker van Gorssel C 56 inZoutmanstraat 58 Th C Gabriel geb Rietman zonder van Arnhem Koningsplein 10 in Gouxye 153 A Broersma winkeljuffr van Amisterdam Jekerstraat 52 Ihg in Onder deBoompjes 19 A J van Iperen zonder van Rotterdam Laan van Woudeïtein 19 in Cronjéstraat 8 Th E B Winternik kellner van Rotterdam Rochussenstraat 253a in Regentesseplantsoen 5 3 P Calatz hulp in de huish van s Gravenhage Laan van Meerdervoort 730 in Turfmarkt 104 M A Burgel dbe van Bergen op Zoom Z W singel 19 in Geuzenstraat 21 E J G Krton heier van Zeis t Burg Patynlaan 43 in P C Bothstrast 69 A Baumann huishoudster vanAmsterdam Priflsengracht 341 in Peperstraat 70 H Luidens bem gew arb van Voorburg Rozenboomlaan 25 in Gr Jacobastraat 21 A M H Wiers zonder van Rotterdam Nwe Binnenweg 148 in Regentesseplantsoen 12 P Singels electr techniker van Haarlem Deckerstraat 4 in Nieuwe Gouwe 7j A H Langeraar van Utrecht OudeGra ïht 353bis in Burg Martenssingel 103 J van der Graaf U schrijfster ter Secr van Bodegraven Wilhelmina traat 57 in Groenendaal 13 1 VERTROKKENEN N de Kloe van Nieuwe Haven 230 naar Amsterdam PI Kerklaan 23 A Rostlever van Reigerstraat 40 n Teumeuzen Grenslaan 49 A van den Berg van C Huygensstraat 140 naar Rotterdam KI Visscherijstraat 46b E 1 M Rutjes van Fluweelensingel 63 naar Rotterdam Wolphaartsbocht 339a J M van der Harst van Gr Florisweg 36 naar Wonseradeel Middenstr 16 Makkum R L Koelman van Vorstmanstraat 20 naar Rotterdam Hillcvliet 32a G van Nierop van Blekerssingel 16 naar Rotterdam Hillevliet 32a A Pol van Willens 43 naar Oldebroek Gelderschedük U 37L van Kooö van Willens 21 naar Oldebroek Gelderschedlfk IJ 37 L v Vliet van Klimopstraat 8 naar Moordrecht Stevensstraat 36 N A Hoogeveen van Regentesseplantsoen 28 naar Kouderkerk B 108 Th de Knegt van Bcheltemastraat 18 naar Leiden 5e Binnenvestgracht 2 A van Nierop v Nieuwsteeg 18 naar Hengelo Cronjéiteaat 9 O Kroezen van Woudstraat S8 naar Utrecht Spinozaweg 68bis E Breuker van Markt 51 naar Am erdam Zeeburgerdijk ISIH c P J Boer van Groenendaal 62 naar Alk maar Kraanhuisstraat 4 J H Vermeulen van Burg Martenssingel 93 n Utrecht J S Bachstraat 26 Th Koster van Heerenstraat 40 naar Maaslui Piersonïtraat 16 D K Otte van Mtj t 48 naar Minckelentraat llvewum A Schailoo van Bockenb traat B naar Ovenchle V rlaatitnat 15 h W van Breemen van Erafmuutnat 11 naar Rotterdam Beverstraat Ma K van Breemen van Erasmusstraat 11 naar Rotterdam Beverstraat Sa P C van Breemen vanErasmusstraat 11 naar Rotterdam Beverstraat 69a H Gaarlandt van Bergen Uzendoompark 7 naar Rotterdam Ramlehstraat 6F A W Hupkes van O de Boompjes 40 naar Valkenswaard Dommelïcheweg 146 B F Boeghelm van Varkensmarkt 16 naar Arcen en Velden Schoolstraat C 151 D La Bruyiere vjin Com Ketelstraat 33 n Gorir chem Boerenstraat 5 C Brouwer van Vierde Kade 30 naar Boskoop Burg Coiynstraat 215 R H van Collem van Groenendaal 38 naar Amsterdam Agamemnomstraat 29 B B Visser van Turfmarkt 111 naar Winschoten Watertorenstraat 49 J A Straver van Doelenstraat 25 naar Monster Voorstraat 58 C W de Groot van Molenwerf 24 naar Hillegersberg Lischbloemstraat 30a P Scheerens van Blauwstraat 9 naar Rheden Steenbakkerstraat 22a A A van der Winden van Burg Martenssingel 92 naar Amsterdam Ceintuurbaan 392II G W Garritsen van Kleiweg 87 naarRotterdam Gordelweg 134a C Nolten van H v Alpenstraat 40 naar Rotterdam Walcherensschestraat 98 W vander Bree van Pr Hendrikstraat 23 n Bussum Kortesingei 2 J Noorlander van J Philipsweg 99 naar Capelle a d IJssel s Gravenweg 235 C van Amersfoort van Krugerlaan 79 naar Wageningen Eekmolenweg 32 S Overhand geb Mast van Walvisstraat 30 naar Rotterdam Schelfstraat 22b J Verblaauw geh met C Meilof van W Tombergstraat 9 naar Uithoorn Oranjelaan 6 H Ostwald wed Kirstein van Sophiastraat 44 naar Maartensdijk U Prof L Fuchslaan 4 J J Nijhof van Tweede Kade 64 naarDelft Delfg weg 213 L J Verstoep van Houtmansplantsoen 1 naar Wieringen Zwinstraat 4 P L Verstoep van O de Boompjes 55 naar Wieringen Zwinstraat 4 P U J Hesseling van Zoutmansstraat 24 naar Hilver sum Curiestraat 48 I Wallach van Oosthaven 31 naar Almelo Werfstraat 13 H Tabak van Turfmarkt 104 naar Moordrecht Sluislaan 9 M v Leeuwen van IJssellaan 43 naar s Gravenhage H de Grootstraat 37 P de Jong van Kuiperstraat 25 naar s Gravenhage v Halewijnlaan 2 A A Spruijt vanKeizerstraat 81 naar Arnhem Wagnerla n 55 W v Rossum van Spoorwegstraat 19 naar Utrecht Schoutenstraat 9 E F F v d Geest van Lange Tiendeweg 26 naar Amsterdam Weteringschans 257 Th A Rietveld van Fluweelensingel 68 naar Woerden Pr Beatrixstraat 18 A Nieberg v inHeerenstraat 161 naar Rotterdam Slaghekstraat 137 J W Gleym van Oosthaven 10 naar Rotterdam Pleretstraat 72a A v d Berg van R v Catsweg 238 naar Utrecht Hjnniarkt 24 H M E V Rasteren van Gouwe 73 naar Waddinxveei Kerkweg 37 A S V Camp van Kleiweg 6 naarVught Bosscheweg 27 A A Streng van Nieuwehaven 23 naar Willige Langerak Nassaukade 1 D de Stigter van Willens 91 naar Boskoop Reyerskopp 103 G M Vergeer van IJssellaan 30 naar Venlo Retraitelaan 13 J J de Vries van B M singel 42 n Leeuwarden Spoorstraat 80 A vanVeen van O d Boompjes 28 naar Zuilichem 209 F A Overkamp vanKarekietstraat 60 naar Laren N H Briftklaantje 12 VOETBAL Ned Voetbalbond PROGRAMMA VOOR ZONDAG Afdeeling II Promotiecompetitie 2e kL C V V Enuna Promotiecompetitie 3e kL Laakkwartier Spartaan 1920 PrcMnotiecompetitie 4e kl O V V SIOD terr VJ i Concordia F SfV Pretoria Merweboys D D C D O S R Cromvliet D H L Haastrecht Promotie competitie res 2e kL Neptunus III H B S U Sparta II U VS II Promotie competitie res 3e kl BEC II ONA II Overmaas III Neptunus IV Gouda UI C V V III VOETBALLEND PERSONEEL Gisteravond heeft een elftal van personeel van de fa Bruns op het D O N K terrein gevoetbald tegen een elftal van personeel van de Glasonderneming Gouda Het elftal van de G O G won met 1 0 WATERPOLO G Z C Star l l LEVENDIGE EN AANTREKKELUKE WEDSTRUD De spelers van de eerste zeventallen van G Z C en Star hebben gisteravond in de Stedelyke Zweminrichting een fel en enthousiast partijtje gespeeld dat de talrijke toeschouwers door het levendig spel en spannend verloop voortdurend heeft geboeid Het is een gelijkspel van 1 1 geworden en deze uitslag geeft wel heel juist de verhouding weer door de verdeeling omdat de zeventallen volkomen aan elkaar waren gewaagd en door de lage score omdat het een wedstrijd was waarin de verdedigers de situatie veelal beheerschten G Z C miste J Tijlrout in de voorhoede en ongetwijfeld was dit een handicap Alles moest nu van Wout den Boer komen en de Goudsche aanvalsleider genoot een zoo zorgvuldige bewaking dat hij slechts zelden kans kreeg een van zijn befaamde schoten te lossen Ook aan den overkant kreeg de middenvoor nauwelijks kans Hier vras het Jan Gravesteijn die als verdediger een bijzonder fraaie partij speelde en geen gelegenheid af rustig te achieten en taak waarb h oocde aariatentie kreeg van Wim den Boer die al even soepel speelde Aan beide zijden hebben ook de keepen ver dienstelijk werk gedaan Wat de wedstryd zoo aantrekkelijk maakte was de snelheid Het ging er in een lustig vaartje op los Het plaatsen en positiekiezen was aoms niet al te zuiver en dit remde de aanvallen hetgeen nog meer het overwicht aan de zUdc d verdedigers bracht Er zat al dadelijk gang in Van het uitzwemmen loste Wout den Boer een schot dat gestopt werd en een oegenblik later suisde de bal over Heulman s veste Vry spoedig namen de Utrechtenaren de leiding Uit een vrijen worp ging de pal het heele veld over een hard schot volgde dat Meulmana terugsloeg waarbij het leder vooi een der tegenstanders terechtkwam die het inwipte O 1 Om beurten bleven partijen het probeeren waarbij Star veelal het doel op de verkeerde plaats zocht en G Z C wel beter richtte maar te zacht plaatste Voor beide doelen ontstonden spannende situaties maar de defensie s handhaafden zich Ook in de tweede helft bleek de gelijkwaardigheid der partijen Het spel bleef uitermate vlot en frisch Wout den Boer schoot in maar de bal was onder water geweest en dus telde het doelpunt niet Aan beide zijden hielp vervolgens de paal bij ferme schoten de keepers een handje De kansen waren in dit spelgedeelte iets talrijker maar het goede schot was zoek en bovendien gaven de achterspelers weinig gelegenheid Tegen het einde kwam de verdiende gelijkmaker van G Z C Jan Gravesteijn Jjlaatste van de eene goal naar de andere naar Wout den Boer en nu zag deze zyn kans schoon hard vloog de bal in het net 1 1 Ook de tweede zeventallen van beide vercenigingen die tevoren eveneens voor de N Z B competitie speelden deelden de punten en ook hier was het resultaat 1 1 Ten slotte volgde voor de competitie tusschen G Z C 3 en Boskoop 2 waarbij de Gouwenaars met 2 O wonnen ZWEMKRING GOUDA Voor de competitie van den Zwemkring Gouda zijn gisteravond gespeeld de wedstrijden G Z Q IllBoskoop II 2 O G Z C IV Boskoop III Boskoop niet opgekomen EHhoeven de Gouwe n 2 0 Voorts is deze week gespeeld Bodegraven A Z C 114 3 Het resultaat van den wedstrijd Elfhoeven S Z en P C is gewijzigd van 2 2 in 2 3 door het toewijzen van een protest van S Z en P C PLAATSELIJK NIEUWS Bodegraven PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 en n m 8uur Ds Klüsener Geref Kerk in de Ned Herv Kerk v m 8 en n m 3 uur Ds Dam Ev Luth Kerk v m 10 uur Ds A A Wilschut van Rotterdam Geref Gem v m 10 en n m 6 uvir De heer Wijting van Amersfoort Beursgebouw n m 3 uur De heer Sevensma van Amsterdam BAAD KOMT BUEEN De Riad onzer gemeente is voornemens op Woensdag a s des namiddags te 2 uur in openbare vergadering bijeen te komen GEREF KERK IN DE NED HERV KEBK In verband met restauratie en schoon maak van het gebouw der Geref Kerk zullen a s Zondag de godsdienstoef iingen worden gehouden in de Med Herv Kerk HAAGSCHE GERECHTSHOF Toen hij kwaad werd Een nare daad vond de procureurgeneraal hetgeen H J uit Bodegraven had gedaan Een 60 jarige bedelaar liep in den winterochtend door het dorp toen hiJ J tegen kwam Het hondje schoot uit en beet J die op de fiets zat in de jas waaruit een stuk werd gescheurd Toen werd J kwaad hij stapte van de fiets en ging op den baas toe Volgens hèt verhaal van J had de bedelaar hem eerst enkele klappen op den rug met een zak gegeven maar in elk geval had J dan zoodanig van repliek gediend dat de oude man tegen de trotto irj and viel en vrü emstiè bloedend werd verwond Naar J die thans in hooger beroep voor het Gerechtshof te s Gravenhage terecht stond verklaarde had hü niet de bedoeling gehad den man te mishandelwi doch de president merkte op dat volgens verklaringen van dorpelingen J had gezegd dat hij hem eens lekker had geranseld en het bloed uit z n sm liep De procureur generaal vond de handelwijze ergerlijk ea de aanleiding voor de mishandeling was zeker niet zoo erg Nu is er over verdachte wel een gunstig rapport doch gezien het feit vorderde spr opnieuw twee weken gevangoiisstraf zooals de politierechter had opgelegd De verdediger pMtte vrijspraak Boskoop ZONDAGDIENST DOKTOREN Voor de Zondag zal de Zondagdienst worden waargenomen door dr P d Buy telefoon 40 GEEN TERBOOGmO DER ELECnUCITEITSTABIEVEN nnandeele pmiiie van badrQf eiaeht hetnlet B en W deelen den raad mede dat zü ér voorloopig van hebben afgezien om te komen met een oorttel tot verhooging van de electriciteitsarieven nu blijkt dat de financieele positie van het electriciteitsbedriif een herziening der tarieven thans niet elscht BLOOT IN KUHKVaa WORB GBOMAVEN Spoedtge Ma a c va bet w ik Bü het gemeentebestuur is van den polder RijneveU bericht ontvangen dat hier Ünnenkort een aanvang gemaakt zal worden met het graven van een vaarsloot óver een lengte van 860 meter waarvan een nader te bepalen aantal werklooze arbeiders uit onze gemeente te werk gesteld kunnen worden PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerit v m 9 30 en n m 6 uur Ds Jacobs Chr Geref Kerit v m 10 en njn 6 uur Ds Kleisen Rem Geref Gem v m 10 uur Ds Zuurdeeg Geref Gemeente v m 10 en n m 6 uur Leesdienst COÖPERATIEVE VEREENIGING 4 E BOSKQOPSCHE VEILING 19 Juni Rozen per bos Butterfly 40 70 et Rosalandia 42 57 et Eisen Poulsen 0 74 1 04 Dorus Rijkers 1 2S 1 40 Pechtold 45 80 et Hadley 70 90 et Briarclif 49 62 et Florex 78 80 et Golden Optelia 22 et Rosa Mundi 0 90 1 40 Gloria Mundi 0 70 1 20 Vier and en 46 68 et Queon Mary 42 78 et Edith Helen 0 60 1 00 Steward 27 et Better Times 50 70 et Wendland 30 et August Noach 19 et Orange Triumph 84 92 et Juweeltjes 0 78 1 20 Gemengde Rozen 12 23 et Diversen per bos Pioenen in soorten 22 35 et Violleien dubb 30 50 et Clematis Pril Hendrik 1 40 1 30 idem Mevr Ie tJöultre 1 70 Lelies 52 78 et Lathyrus 7 U et Haastrecht NIEUWE TEERLAAG IN DE VLIST Er is een aanvang gemaakt om bet wegdek van Vli aB ülwijk van eennieuwe teerlaaJ Set fijn grind te voorzien ƒ PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk 10 30 uur v m Ds W de Voogd van der Straaten Ned Herv Geref Evangelisatie 10 uur v m Ev Terlouw Groot Ammers 3eref Kerk 10 30 uur vjn en 7 30 u n m Ds J F W Erdmann MIDDENSTANDSOIPLOMA Voor het te Utrecht gehouden examen voor het middenstandiploma algemeene handelskennis slaagden van hier ook de heeren M van Zuilen en H van der Vlist Moercapelle MIDDENSTANDSDIPLOMA Te Delft slaagden voor het midden standsdiploma algemeene handelskennis de lieeren J v d Berg J van Duuren A Hoogerdijk J v Leeuwen en B V d Falen allen alhier PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 30 uur en n m 3 uur Ds Verkerk Gereformeerde Gemeente v m 10 30 n m 3 en n m 7 uur Ds Hofman Moordrecht GEMEENTERAAD Molenstnuit in Burgemeester Brandtstraat omgedoopt In de Donderdagavond gehouden raadsvergadering was o a ingekomen bericht van het besluit van Ged Staten van Zuid Holland tot goedkeuring der gemeente begrooting 1941 Op de verzoeken van de heeren C van der Kuij Jr en P Geleedts om vermindering van hun aanslag in het vergimningsrecht wegens verkoop van terken drank in het klein over 1941 42 beschikte de raad afwijzend aangs zjen beider aanslag reeds op het in de Drankwet gestelde minimum bepaald is Het voorstel van B en W tot het treffen van een gemeenschappelijke regeling in zake den vleeschkeuringsdienst met oprichting van den Centralen Keuringskring Gouda lokte slechts weinig discussie uil Wethouder Van der Bas Eveneens z h st besloot de raad tot wijziging der legesverordening en tot vaststelling van een verordening regelende benoeining ontslag bezoldiging en taak van den gemeentearchitect Naar aanleiding van het door de beide wethouder ingediende voorstel tot herdooping van de Molenstraat in Burgemeester Brandtstraat als blijk v waardeering voor de lieraoeiingen van den burgemeester voor de verbetering van de Molenstraat en de Molenlaan De raad heeft zich met dU voorstel vereenigd Ten slotte besloot de raad z h tt betcrediet voor de verbetering van de Molenstraat te verhoogen me jf 750 o a wegens stijging der materiaal vrachtprijzen DAMCOMPETITIE De uitslag van voor de competitie van de damvereeniging Moordrecht gespeelde partijen luiden B Boon J Verhoef 2 0 C Terlouw P Twigt 2 0 G de Bruin G Twigt 0 2 BIUABTVEREENIGING Voor de competitie van de biljart vereeniging Moordrecht werden de volgende wedstrijden gespeeld B v d Kaa 97 verliest van C Tromborst 4 U C V d Kuy 102 verUest van C Tromborst 43 52 C v d Kaa speelt gelijk met G v d Heiden M 118 C V d Kuij wint van J van Jeve ren 13 102 120 T de Pato wint van J Bos 84 48 G v d Heiden wint van A Multum 105 118 77 Het getal tusschen haakjes geeft aan hoeveel de betrokken ler moest halen ZWEMMEN IN USBL GBVAARLUKER OEWOBDEN B tf Bo m veel aieller dan vnegtf Nu het warme weer velen in het water brengt moet er op gewezen worden dat door het rechten en uitdiepen van den IJsel de stroom in de rivier sterk is toegenomen Het gevaar voor een niet geoefend zwemmer is nu veel grootergeworden en men doet zeer verstandig als men de zwemkunst niet voldoende meester is zich niet in den Usel te begeven HOOIBOUW IN VOLLEN GANG Bevredigende vooniitiiehten van oogst In den Zuidplaspolder is de hooibouw reeds in vollen gang Hoewel eerst gevreesd werd dat door het ang aangehouden koude weer de hooioogst zou tegenvallen blijkt thans dat de oogst reden tot tevredenheid zal geven PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 30 uur prof dr M C van Mourik Broekman Geref Kerk v m 10 uur n m 3 uur ds D P Kalkman Herv Gerei Evangelisatie v m 9 30 uur n m 2 uur de heer H Okkerse BURGERLUKE STAND Geboren Arie zn van A Hoogen doom en A Leeuw Ondertrouwd P Koppenaal jr te Waddinxveen en C G v d Beek 24 jr L Speksnijder 27 jr te Bergambacht en J E van Tilburg 22 jr B van Noort 25 Jr en C Bongers jr Nieuwerkerk a d IJssel PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk voorm 10 ên nam 6 uur ds A H C Vollen eider Geref Kerk voorm 10 en nam 6 uur ds G H Rijksen Geref Gemeente voorm 10 èn n m t uur L eesdienst BURGERLUKE STAND Getrouwd R de Kraij en M den HoUancier J van Weelde en M Ver stoep GOED SEIZOEN IN TUINBOUW Voor het erst na jaren een loonende enltuur Zoowèf in den landbouw als in de tuinbouwbedrijven heerscht thans een levendige bedrijvigheid In de land bouwbedrijven is het de hooibouw die veel arbeidskrachten vraagt terwijl in den tuinljouw de oogst van de diverse tuinbouwproducten onder het glas en de verzorging van de producten in het vrije veld veel aandacht vorderen Daar de tuinbouwproducten een loonenden prijs opbrengen wordt er dubbele zorg aan besteed Sinds jaren is het voor het eerst dat in de tuinbouwbedrijven van een loonende cultuur gesproken kan worden Ouderkerk a d IJssel OPENLUCHT UrrVOERING VAN O K K De gymnastiekvereeniging Oefening Kweekt Kracht heeft in De Schans een openluchtuitvoering gegeven Vooraf werd met medewerking van de muziekvereeniging Excelsior een marsch gemaakt over den Lageweg en rond den Groenendijk waarna op het terrein verschillende fraaie stands werden ten beste gegeven Er was zeer veel belangstelling L U T O WINT ZaVE N DAMBORD De damvereenijing L U T O alhier speelde tegen T O G uit Capelle a d IJsel den retum edstrijd en won ook thans met 11 9 waardoor de wi elprijs het zilveren dambord voor een jaar in het bezit van de Ouderkerksche vereeniging kwam BABY GING VAREN Wagen te water Woensdagmiddag stond een troepje kinderen op den Kerkweg Een van hen had een kinderwagen bij zich waarin een baby lag Spelenderwijze liet het kind dat op de baby moest passen den wagen los waarop deze van den langzaam afloopenden weg in de sloot reed Eenige moeders schoten toe en slaagden er in den wagen op den wal te trekken Alles ging zoo vlug dat de kleinp nog droog uit den wagen te voorschijn werd gehaald PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerit v m 10 i njn 7 u Ds J G Woelderinfc Wijkgebouw vjn 10 en nm 7 a de heer A de Redelijkheid g o w Geref Kerk vjn 10 en njn 7 uur Ds P A Vogel Reeuwijk MIDDENSTANDSDIPLOMA T Rotterdam is geslaagd voor het idSenstandsdiploma algemeene han lelskennis de heer M Bontebal alhier Schoonhoven GKVAI4 VAN DlFBTERIB Donderdag werd ter gemeente secretarie aangifte gedaan van een nieuw geval van diphterie n 1 bij een 17iarig niet schoolgaand meisje Dit is het eerste geval sedert ongeveer drie weken JUllU eUM SCNUUL Me BUBEL t Bet tuu feest fcen Woensdajmorgen werd o j met den Sübel het 50 j var de school herdacht m heid van bestuur oniirvJ soneel leerlingen en oud l I Aan den voorzitter van l r bestuur den heer M A Valk mej C Ooms die dien da K jaaPdag viertle werden bbeZf geboden De heer Valk réiCt leerlingen een fraai plate met den naam der school d en een bijbelspreuk uit 1 spraken nog de heeren W en ds J Hoekstra h Des avonds is in de Geref g gouden jubileum herdacht thans ook de ouders der leerliiM belangstellenden aanwezig wan voorzitter de heer M A Valk IL den avond met het laten r itJS psalm 27 vers 7 hierna las haL s voor waarna hij een openinBT sprak Hierna zong een koor vn leerlingen ingestudeerd do onder leiding van den heer H r Goeii eenige liederen heteeen later op den avond noj oeni 1 geschiedde De heer K J Hom secretaris van het schoolhe stuur een kort overzicht van het 50 1 bestaan Hierna hield ds J jj een toespraak Een spreekkoor onder kidin j den heer F Bouwmeester gaf 21 en antwoorden op zang ten beste iS geen zeer in den smaak van d w hoorders viel Ook de heer J q Leeuw hoofd der school hielij toespraak S De heer A van den Oever m houders sprak namens het gemean i bestuur de heer A J I Visser naiH Èi den kerkeraad en de Chr BewHiJ W school de heer H Scheer namens hi bestuur der School voor Chr Vofti onderswijs en dat der Chr U LO school en de heer E de Kuiper het in dwhtvorm namens het neel van dr School voor Chr onderwijs Na gemeenschappelijke zang ig psalm 105 vers 5 sloot de heer B ü Valk den herdenkingsavond waangg veel belangstelling beMjtid EINDEXAMEN RIJKSKWEEKSL HUOL Voor het eindexamen van de Rjh kweekschool voor onderwijzers ti onderwijzeressen alhier slaafden Dm dag de dames C Bakker te Gooii P V d Bogerd te hoonhnven van Groos te Boskoop N Klomp ie Gouda A Bron te Schoonhoven enC de Jong te Gouda Alle candidate cji geslaagd Stolwük LOOP DER BEVOLKING Ingekomen Dirkje dé Jong m GrootAramers C 109 in Stolwijlc F2S Ver ti o k k e n J M de Jong i van W M Boer en gezin van D 14 ra Krimpen a d Lek Middelland 65 6 Anker tuinder van A IHTaar Zoet woude F 10c T den Hartog land beider van G 9Sa naar Moordmü C 42 Waddinxreen GEVONDEN VOORWERPEN G e v o p d e n lèeren riempje bjj van Nielcn Dorpstraat 41 tangetje tf A van der Heiden Zuidkade 1 guMa bU M Voskuilen Kleikade 13 ilmW van kast bij K J Koemas Badhiiiiweg 8 roode kitglerblazer bij R Sch ten Noordkade 247 broche bS U Koole Westhaven 7 te Gouda dunBrijwiel bij D Koo Dorpstraat 39 BURGERLIJKE STAND Geboren Willem zn van E I Peters en E C Sekeris G e h u w d W la Grand en A selaar J Sleeuwenhoek en K BW man E van Hoven en A Sanner Ondertrouwd G M KlintB A van Dorp L de Pater en l vaiw Dool G Gorissen en M Taraenis Zevenhuizen PREDIKBEURTEN VOOR ZONDW Ned Herv Kerk voorm 10 nam 7 uur Ds Tj Tak Geref Kerk voorm 10 uur en 7 uur Ds W G Bovendorp De Goudsche Courant biedt de gTootste publiciteit GoDda en omgeving wordt elk avotd btf vele dnisenden abooDfi bezorgd in GOUDA Alphen a d RiJn Amment r Bergambacht Berkenwoude BcJ degraven Boskoop Driebnill t Gouderak Haastrecht He i dorp Moercapelle Moordrecnt I Nieuwerkerk a d Usset Ou le S kerk a d Ussel OudewsWl Polsbroek Reeuwijk SchooBb ven Stolwijk Waddiniveai Woerden Zevenhuizen ADVERTENTIEPRIJS 1 SI wone regels ƒ I IO elke re meer ƒ 0 21 0JGEZONDEN MEDEDEBl GEN op een gewone tókstpsl 1 3 regels f 131 elke regel u 42 Bü overeenkomst gereej ceerde prijaen volgens tpe tariet KWABTJESRÜBWEK Ü J advertentiën alleen de T dags 13 regels O J regel meer t 0 10 Wf giTOtte 8 regels Uitsluitend w vooruitbeuling lozendin Vrijdagmiddag 2 uur Opgaaf van en dvertentiënfj zenden aan het Bureau Mar Gouda TeL 2745 en bd de P selijke agenten Sol Bril iB Ael as