Goudsche Courant, zaterdag 9 augustus 1941

lEBSTE BLAD ZATERDAG 9 AUGUSTUS 1941 STAOSIIEOWS ggp der bevolking CEVE8TIGDEN r iltoentweg van s Gr venhage tf gM tf Ootthaven 10 J R v iiniilXKie n otterdam l weg 4 J n f Zidelhotf i b de Jong f i tet van Alphen a d Rijn W Kaat 1 1 Keizeratraat 61 t 7 r boekhouder van Haai ii C 16Óf tn Bleekerssingel 17 i Boenm marechaussee van ii j Weslersingel 11 in Oosti f lt U G van de Poel mare tn Wonserade Kornwerf j rak in Oo thaven 58 A en tuinder van Berkel en 2l lSii Bodenrijscheweg 39 in Gr Ï Mlraat 26 M Gorissen geb IL van Waddinxveen NoordS 3 1 Lijsterb straat 27 P ifik dieielmonleur van Am terdam Z ÜnHTBüt 7 in Ruweelensin rSP Hofman biwmlrvireeker van f MÏiariKn Henegonsverweg 79 in Skktr at 113 P G Oostveen i K rp 1 Utrecht v d GoesJS 1 M in Sophiastraat 67 C A ïkk nj adj commies Arb beurs van Zi im Mathenesserlaan 264b in Swe O Z I P C Grandia geb J Winkel van Haastrecht C 261 ta dn rlorisweg 77 J M Blom Znitbode van Zoelerwoude StompSeweg C 97 in Pr Hendrikitrist M M Pf tn huishoudster van rLovnrden Kweekerij straat 19 in e Tiendeweg 73 P H Sluüter Ji VOravrnhage A Pauwstraat 40 St Josephstraat 30 A Prevosth Oilr centr crisis contr dienst van Hjlterdain Noorderhavenkade 1463 in Borj Martcnssingel 9 L Boelhouwer b Treurniet huish van s Graven Ze Oudemans itraat 72 in Pr Hendrilcs traal 71 L A Franken van Biikoop Rnycnlaan 28 in Gr v Bloisllnit 59 M S J Verleen geb Stolp nn Boskoop Emmakade 30 in Pr Hflidrikstrnat 12 J Bus geb Beets vin Purmcrcnd O W Pnlde 20 in Kon WilhPlminaweg 170 G VermeuIn kaaspakhuisknecht van Alphen I d RÜn V Genderenslraat 2 in dtrit Ka ie 45 M Krijgsman geb V Blitterswijk van Moordrecht M 5 In Vrouwcnstceg 4 A C Leermakers vrjchtruder van Loon op Zand Land nn Kleef 10 in Boelekade 114 W Haveman geb Denkers van Gorssel tit in v d Palmsia aat 84 Th A den Huan van Rotterdam Proveniersitraat 62b in Kamemelksloot 140 E C d i Haan van Rotterdam Próvemeraitraat 62b in Kamemelksloot 140 E J Besselink fabraarb van Hmmelo en Keppel Hoog Keppel C 71 io Groeneweg 73 A van Dijk verpl van tdc Bennekom Edescheweg 117 in Westhaven 11 M Teekéns eb Spea van Haastrecht C 78 in v Baerlestraat 2ü J de Biuin 1 1 verpl van Hilversum Loosdrechfschebqsch 7 In Weslhavdi H H G v 4 Berg geb Roos van Ouderkerk a d IJssel C 124 Id Kon Wllhdminaweg 251 N Steehouwer meubelmaker van Haastrecht C 23 in Rh Feithstr 28 J L Meyer eb Dighy van Dordrecht Singel 149 In Msrkt 34 J E Jongeling dienstbode van Snelrewaard Waardschedok 32 in Gr Florisweg 77 A Goedewaajen chem techn van Dordrecht T1ransvaa fr t ISrd In Regentesseplantsoen 16 W Donker verzekeringsagent van Gouderak Dorpsstraat 70 in Turfmarkt 42 S P Donker van Gouderak Dorpsstraat 70 in Turfmarkt 42 H Emans ichipp r van Rotterdam aan boord in Raam 94 G P Boulogne huishoudster van Benschop no 192 in Burg Martenssingel 32 J L van de Camp borstelmaker van Amsterdam Wijtenbachstraat W 1 hoog in Weiterkade 91 E C M Scfaoltcn van Groningen Pelsterstraat 3 in Kruferlaan 133 K Scholten kantoorbediende van Groningen Petr Hendriksznstraat 33a in Willens 8S P Verboom verpleger van s Gravenhage Monsterscheweg 93hsd in Achterwillens 33 T P Frederikze geb Ploegh van Groningen G Borgesiuslaan 10 in Krtigerlaan 86 J H de Vries coupeur van R dam v d Dusenatraat 10a in Sophiastr 77 J A Brands spoorwegarb van Woerden Ged Binnengr 50 in Ridder van Cats weg 184 M D J Verheul van sGravenhage J van Stolberglaan 243 in Burg Martcnssihgel 57 G v d Nieuwendijk schilder van Boskoop Burg Colijnstraat 171 in Willens 6 H Westdijk naaister van Woubrugge A 183 in Tollensstraat 76 VERTROKKEN P Vlok van Boelekade 206 naar Haastrecht D 58 G J Stubbe van Raam 37c naar Haastrecht DIM R Janssens van Nobelstraat 59 naar Moordrecht Westeinde 37 J B Jans sens van Nobelstraat 59 naar AmJ Prince plaatwerker vSn Vondelsterdam Gr Wittenburgerstr 163111 straat 29 naar Overschie Delflandstraat 37 B W Winninghoff orde priester van Kleiweg 24 naar Alphen a d Rijn Prins Hendrikütraat 69 E P M van Oorschot van Rog plansoen 12 naar s Gravenhage 2e Sweelinckstraat 187 C van Zurk van Oosthaven 10 naar IJsselmonde Eendrachtsraat 11 N J dp Keyzer van Oosthaven 10 naar IJsselmonde Eendrachtsweg 9 S M V d Leur van Oosthaven 10 naar Rotterdam Parallelweg 117b M A Demee van Kleiweg 37 naar Utrecht Muntstraat 8 J V d Ploeg van Zwaansgat 3 naar Reeuwijk Kooldijk 25 Th Kraanen van Komijnsteeg 38 naar IJsselmonde Breedeweg 87 Th Engelsman van Komijnsteeg 38 naar IJsselmonde Breedeweg 87 A E Stolk van Cronicstraat 27 naar Eindhoven Burghplein 9 S M Schep van Gouwe 16 naar Jaarsveld 217 Th J v d Touw van Oosthaven 10 naar Nijmegen P V Hooffslraat 12 E W Leendertse van Oosthaven 51 naar Utrecht Fr Schubertstraat 77 P J v d Ham Wed V Zutphen van v Itersonlaan 30 naar Leeuwarden A Dekenstr 11 A J Kuik van Keizerstraat 19 naar Schelluinen Langcweg 61 g L C Uitman geb Hofstede van C Ketelstr 23 N Stark geb Olthuijsen van W Tombergstraat 33 naar Bodegraven Emmakade 123 T Donia geb De Waard van Jaagpag lO naar Idaardiradeel Wasthtpost 23 R van Blokland van Krugerlaan 46 van Hekendorp Goejanverwelledijk A W Eberveld van Willens 26 naar Voorburg woude van F W Reitestraat 49 naar Hekendorp Hekendorpschedijk 120 C H A Bakker van Q de Boompjes 13 naar s Gravonhage Munt 581 J C Pracht van W Tombergstraat 18 naar Leiden de Goejestraat 51 K N I Stiefel van Gouwe 84 naar Frankfort Dl Furstenburgerstrasse 177III H Spruyt van Bockenbergstraat 10 naar f Gravenhage Bankastraat 34 G H Oosteveen geb Goudkuil van Snoyatraat 2d naar Bodegraven Willemstraat 97 J A M van Hutten van Crabethitraat 48 naar Dordrecht VUnstraat 122 J J J Florijn van L Dwarsstraat 43 naar Rotterdam Br HiUedijk 185 S Floryn van L Dwarsstraat 43 naar Rotterdam Jericholaan 13 J J Aarsen van Westhaven 111 naar s Gravenhage Zuidwal 83 E H van D kkum van Krugerlaan 64 naar Utrecht L Nieuwstr 42 bis J E H Schaeffer van Gouwe 73 haar Utrecht Wilhelminapark 19 M C W Baay van Crabethstraat 18 naar Utrecht K Nieuwstraat 31 N J de KeUzer van Oosthaven 10 naar Rotterdam Eendrachtsstraat 9 WEER EEN FIETS VERDWENEN Uit de achteringang van het diaconessenhuis De Wijk aan de Peperstraat is een daar geplaatst heerenrijwiel ontvreemd WERKBROEK V N DE LIJN ONTVREEMD Uit den tuin achter een woning in de F W Reitzstraat is een werkbróek ontvreemd die daar te drogen hing PROF EXAMEN Ie DEEL WERKTUIGKIIVDIG INGENIEUR Aan de Technische Hoogeschool te Delft slaagde voor het prop examen Ie deel werktuigkundig ingenieur onze stadgenoot de heer C L Bom NUTSSPAARBANK Gedurende Juli ia op de Nutfspaarbank in 22 159 posten ingelegd ƒ 420 954 31 bijgeschreven rente ƒ 165 26 en in 5047 posten terugbetaald ƒ 234 845 29 derhalve meer ingelegd dan terugbetaald ƒ 186 274 28 Het tegoed der inleggers bedroeg ultimo Juli ƒ 3 784 862 20 In den loop der maand zijn 197 nieuwe boekjes afgegeven 98 oude opnieuw in gebruik gesteld en 136 geheel afbetaald zoodat aan het einde van Juli 16 956 boekjes in ortffoop SPORT SCHAKEN Schaakkring tournooi 4 WEER EENIGE BESUSSINGEN GEVALLEN Behalve in de derde klasse A ijjn thans alle beslissingen gevallen voor de persoonlijke kampioenschappen van den Goudschen Schaakltring In de tweede klasse A bezet tihan de heer P Broer definitief de eerste plaats en de heer K v d Gaarden de tweede De uitslagen waren L V Reeden A M Niveld 1 O P Broer A M Nieveld 1 0 De eindstand is 1 gesp gew gel vkH Wvt P Broer 6 S O O 5 K v d Gaarden 5 4 O 1 4 L V d Reeden 5 3 O 2 3 1 A M Nieveld 5 2 O 3 2 A P M Lafeber 5 1 O 4 1 H Spruyt 5 O O 5 0 In de tweede klasse B wist de heer W V Vuuren met zwart van den heer H Oostèrmeyer te winnen De ei rste en tweede plaats worden hier defini tief ujgenomen do de heeren W v Vuuren en J Tom De eindstand is hier W V Vuuren 4 4 S O 4 J Tom 4 12 12 G Sterenborg 4 1 1 2 H4L Staven 4 112 1 H Oostermeyer 5 10 3 1 Voor het uitemdelijik kampioenschap van de tweede klasse lal thans nog een competitie gespeeld worden tussen de heeren P Broer K v d Gaarden W v Vuuren en J Tom Ook in de derde klasse C is de beslissing gevallen en wel ten gunste van den heer C Tromp De uitslagen waren A V Jaarsveld J Lugtentourg 0 1 C Tromp A Tillemans 1 0 De eindstand luidt hier C Tromp 5 5 O o $ A Spoel 5 3 1 1 1 3H M Lugtenburg 1 2 2 2 J Gerhards 5 2 0 3 2 A Tillemans S 1 1 3 1 4 A V Jaarsveld 5 10 4 1 Meswmaker Bü Messemafcer werd wegens de vacanties niet gespeeld A S C Goada Bil A S C Gouda werden de volgende resultaten bereikt voor de zomer bekerwedstrijden Derde ronde K de Jong paard H Homif V 1 Vierde ronde K de Jong paard M Benninga 0 1 H v I eeuwen A Brockhuyzen pion 1 O N de Groot H v Leeuwen paard 0 1 Vyüde ronde M Benninga J Tom pion 0 1 A V Maar i H v Leeuwen paard 0 1 A de Z euw paard A P M Lafeber 1 O H Homis P Lafeber paard O 1 Door deze uitslagen zijn de heeren K de Jong A Broekhuyzen N de Groot H Hornis M Bennmga en A van Maaren afgevallen PLAATSELIJK NIEUWS Alphen a d Ryn EXAMEN HOOFDAKTE Voor het exam n hoofdakte gedeelte B 5s te Utrecht geslaagd de etr C M B v d Putte alhier Berkenwoude D B T S G OP CONCOVRS De muziekvereenjging D H T S G zal deelnemen aan een muziekconcours in Sept iil cr a s te Schiedam PREDIKBEURT VOOR ZONDAG Ned Herv Iwik v m 10 i uur Ds M J W Zeven tioom doopdienst VIS8CHEN ZONDER VERGUNNING In dei e gemeente werden een viertal vreemdelingen bekeurd wegens visschen in particulier water zonder schriftelijke vergunning van den eigenaar Bergambacht MET VINGEBS BEKNELD Het zesjarig dochtertje van den heer P Speksnyder heeft tijdens een boottocht naar Rhenen één d èr vingertoppen tusschen een deur afgekneW en een anderen vmger ernstig gekwetst Aan boord werd haar de eerste hulp verleend terwijl in Rh ien de hulp van een geneesktuidige werd ingeroepen VEE EN VLEESCBKEURINQ In Juli zijn gdceurd 12 koeien en 40 k g ingevoerd vleesch In de noodslachtplaats zyn slacht en goedgekeurd 4 varkens Ami keurloon is ontvangen ƒ 89 80 In die maand zyn gestorven 2 koeien 10 kalveren 17 varkens 3 biggen 1 geit en 2 lammeren 0 PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv kerk 10 u vjn en 7 30 u iwn Db Kerok van Staphorst Ger kot 10 u v m en 6 u njn Ds Terhaak UitgetredCnen Ned Herv kierk 10 u vjn en 7 u njn Da Grisnigt van Gouda Bodegraven BURGERLIJKE STAND Geboren Catharina Susanna d van C Kalkman en J G Spierenburg Getrouwd J Stigter 32 j en C A Verburg 24 j M Houtman 22 j en C de Jong 23 j Overleden C A Renes 1 j M Batelaan weduwe van C van Muiswinkel 91 j M W IJdo 47 J LOOF DER BEVOLKING G e V e s ti gd T J v d Zwaan van Zwammerdam A H C Jakobs van Utrecht L G v d Wooij van Drie bergenRyssenburg D Hogendoom van Utrecht J H Bom van Boskoop G H Goudkuik van Gouda A S Fris van Velscn P v Luinen van Benschop H Schouten van Maartensdijk Vertrokken T de Vlieg naar s Gravenhagfe J C Goosen naar Reeuwyk Boskoop BURGERLIJKE STAND Geboren Jacobus Bern rdus z van J J van den Nieuwendyk en A van Dijk Willebrordus z van J van Es en E Ba Marie Anne d van W J Tysterman en A Langeraar Marion Beatrix Irene d van C J Heemskerk en H J Boon Dina Ahda d van J A van Eyk en H J van Tol Getrouwd I P G Schoordijk 22 jaar en G Rosbergen 20 Jaar J J Hoogendijk 20 jaar en A van Eeuwen 24 jaar Overleden A J van Kleef echtgenoote van J Stntik 63 jaar COÖP VEREENIGING JDt BOSKOOFSCHE VEILING BOSKOOP 8 Aug Rozen per bos Ingar Olsson 5U 70 et Oranje Triumph 66 92 et Else Poulsen 60 80 et Pechtold 65 100 cf Rosa Mundi f 0 96 f136 Hadley f 0 70 f 1 10 Bnarclif 67 75 et Gloria Mundi f 0 68 f 1 12 Duisburg 30 41 et Rosalandia 40 90 et Edith Helen f 0 90 f 1 40 Wendland 90 et Queen Mary 70 90 et Florex f 0 80 f 1 10 Golden Ophelia 42 et Ju weeltjes 40 56 et Po yantharo n f 0 65 f 1 18 Butterfly 44 55 ot August Noack 28 35 et Better Tinue fl lO n 60 Claudius Fernet 5 ot Vierlanden 60 90 et Doms Kükeis f 0 84 f 1 14 et Gemengde rozen 22 27 et Diversen per bos LaliM 52 90 et Floks 8 13 et Anjers 14 et Clematis Durandi 35 et tdiem Mevr Ie Coultre n 20 fl 50 idem Prins Hendrik fl 50 f 1 70 Gouderak Bl RGERLUKE STAND Geboren Cornells i an M de Kool en van E Ve rmeer Barbara tt van L Huisman en van P erbouw PREDIKBEURTEN VOORj ZONDAG Ned Herv Kerk v i lp en njn 7 uur Ds T H Oostenbrug uit s Gro velduinCapelle Nieuwerkerk a d IJssel BENOEMING CEMEENTEBODE B en W stellen den raad voor om den gemeejtteveldvlfachter R P Foor kert te benoemen tot gemeentebode GRAS BARD GEGROEID Begin volgende week zal de graii drogerü wederom in gebruik worden gesteld Dank zij de regen der laatst dagen is het gras hard gegroeid TOCH EEN GYMNASTIEKOEBOUWT Venoek mn den nui Het bestuur van de Vereen i ing tot stichting en instandhouding van scholen met den Bybel stelt pAgi jen in het werk te komen tot stichting vaa een gymnastiékgebouw aan den Onrderweg Aan den raad is verzocht financieele medewerking te yeiieenen GOEDE TOMATEN OOGST De stooktomatenoogst is zoo goed als beëindigd De resultaten zyn zeer goedi geweest De meeste kassen worden liu nog eens gebruikt voor aanplant Viln boonen V Woerden OFLICUTINC Verdacht een ambtenaar der arbeidsbemiddeling te Woerden voor ƒ 11 te hebben opgelicht had zich voor den politierechter te Rotterdam te verantwoorden de 24 jange Woerdensche scnilder H van E De man had in Duitschland gewerkt en had zich up 21 Maart j l by den amfitenaar vervoegd onder mededeeling dat bÜ opnieuw naar Duitschland wilde om er te werken waarvoor hij ƒ 11 reisgeld vroeg zoomede kosten voor eten onderweg Van E dacht er echter niet aan naar Duitschland te gaan en maakte het ontvangen bedrag aan verteringen op De geroemde beambte verklaarde dat men v E reeds een paar honderd gulden had voorgeschoten Het O M wees er op dat verd nooit in Duitschland zich om zijn gezin in Holland had bekommerd en vroeg 1 maand gevangenisstraf Verd stond met zijn mond vol tanden Hij wist zich niet te verdcidigen De rechter heeft hem tot een week veroordeeld omdat zijn £ trafti d nog schoon is Tijdig Ontwaakt t O 2587 70 OiBcieelOy publicatie van het Departement van Land bouw en Visscberij INLEVERING WEHRMACHTMARKEN De Secretaris Generaal van het D artement van Landbouw en Visschenj mankt het volgende bekend in verband met de ialevenag van Wehrmachtmarken In atwyking van de thans geldende bepalingen mogen in den jwolge niet bij het Centraal Distribntiekantoor ingeschreven tallllsten en niet lngeachreven instellingen de door hen in Mtvangn genomen Wehrmaohtmarken weer bij de distributiefliensien inruilen tegen rantsoenbonnen Iiiieschreven Instellingen moeten de Wehrmacbttnatken inleveren ler verkrijging van toewijzingen Slechts dan wanneer zij op den voor hen vaslgestcMen inleveringsdag niet over voldoende marken oeschikien om voor een toewyzing in aanmerking te komen luinen ook zy deze marken legen rantsoenbonnen iawisselen UeKhreven detaillisten kunnen de in hun bezit zijnde Wehrmachtniarken uitsluitend Inleveren ter verkrijging van toewyzin or het geval zy op den voor hen vastgestelden inleverings j met over voldoende marken beschjkken om voor een tgewijzing 1 mnerking te komen moeten zif öeae bewaren totdat zij op volgenden inleveringsdag wel over een voldoend aantal xSilKken 2 1 6154 52 REGEUNG FOOTGOED Hm Ryksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd maakt volgende bekend niei 1 k handel in speciale selecties door pootgoedtelers bemoeilyJien is bejiaald dat de verbouwers van vroeg raOKi door den Nederlandschen Algemeencn Keuringsdienst J keurd A pootgoed lot 15 Augustus a s dit pootgoed mogen jj n aan pootgoedtelers in het binnenland rechtstreeks of f oemiddeUng van den handel Hiervoor is echter noodig een hieS Nedcrlandsche Akkerbouw Centrale Aanvr agen N i L j spoetlig mogelijk worden ingediend by de BZJ e AkkerbouwCentrale afd Zaaizaad en Pootgoed jJ w out cheweg 15 Den Haag met vermelding van de be S hoeveelheid vroeggerooid A pootgoed lorukkeHjk wordt er op gewezen dat dit slechts geldt voor id Apootgoed nW i u P wekelijks opgave worden gedaan aan Akkiriï bureauhouder alsmede aan de Nedcrlandsche MWhouwCentrale tejft mt pootgoedtalers mogen sledits plaats hebben uhoud bestelbon af te geven door den pUatseMjken WI PuWicaÜes over de poterregeHng 4641 1942 luUen nog 6170 50 WrIv EN LOOF VAN SUIKERBIETBN olfen Voedselvoorziening in Oorlogstijd maakt PMn P de telers rustende verplidiling om de len en er voor bestemd voor f l aL e suikertieten te verza jneli o j hoppen en dat loof worden n ê Si L i Je telera van suikerbieten die verwachten ieui L e telera van siuReroieien 01e verwauiucu oor henïl k hebben de koppen en het loof van de el i suikerbieten op eigen bedrijf te vervoederen n l k r verzocht daarvan vóór 15 Augustus aanï iii al ® aan de Landbouw Crisis Organi satie tot f nn iü ï i erdc zijn toegelaten zulks onder vermel 1 L beteeld met suikeifbleten waarvan de n J Joor de beirokken telers niet zullen kunnen oederd of verkocbt 6171 30 DISTRIBUTIE VAN BHST Eite De Secretaris generaal van het departement van Landbouw en Visscherij brengt ter kennis vjn grossiers in rijtt rystemeei rijstebloem en rijstegries dat zij met ingang van Maandag 11 Augustus a s de door hen te ontvangen toewyzingen voor ryst e d inplaats van aan de rystpelleryen moeten doorzenden aan de Nederlandsche Meelcentrale Riouwstraat 178 Den Haag De rijstpelleryen mogen ofi de toewijzingen geen ryst e d meer afleveren De grossiers zullen op de door hen te ontvangen toewijzingen derhalve uit den luig bij hen aanwezigen voorraad moé ten afleveren Voor het geval een grossier niet over voldoenden voorraad mocht beschikken om alle door hem ontvangen toewyizingen af te leveren kan hy zich tot de Meelcentrale wenden met het verzoek yn voorraad te mpgen aanvullen De Meelcentrale zal aan een dergelijk verzoek snë s kunnen voldoen indien daadwerkelijk blykt dat de op de dooi den grossier ontvangen toewijzingen af te leveren totale hoeveelheid meer bedraagt dun de nog bij den grossier aanwezigen voorraad 6178 40 JUéttl DAG en NACHTCRËMÉ I 35 en 70 cent per tuba JL €£IC POEDER In dlverie kleuren 25 cent per doos Ubail li van Pond s niet te onderschelden M A Wegenwijs Wiidttraat 6 o 2574 20 Fotografen en fotohandelqren te Gouda berichten dat hun bedrijVfn van Maandag 18 t m Vrijdag 22 Augustus Foto Daems Foto Lux Foto Meijer Foto Real Foto Studio gesloten zullen ziini ü 25 3 60 Voor publiciteit in i Groot Rotterdam is het Rotterdamsch Nieuwsblad het qangéwezen Chgaan W Het Nleuwfblad wordt door leder gelezen I ast v n oonoui r ntl Daardoor goed gestemd de dagtaak begonnen dank zij EEN WEKKER van A A DE MOL r36 7r o 2588 28 Otu permanent Moepel glanzend en naar Uw type H P van Wijngaarden Kleiweg 77 Tel 33tS O 3S8I 24 NieuvJe verkoopnftogeli kheden dié zijn er thans voor den actieven zakenman Het pubUMC moet tengevolge van ftandlgheden wel a n d e r i oopen Dit levert nieuwe verkoopmogelllkhcden Laat Juist thanj weten waarmee U het publiek kunt helpen N u opbouwen roet couranteore ame Cebuco