Goudsche Courant, woensdag 24 september 1941

WOENSDAG 24 SEPTEMBER IMl 10185 13775 16218 19258 102 4 13813 16292 19288 1 1195 11872 1610 19296 10408 1 6 16171 19109 1046 1 971 16425 19186 10488 14048 16410 19190 I052S 14090 16508 19402 10578 14111 16555 19425 10642 14174 16588 19495 10812 14187 16711 19551 108 4 14215 16770 19561 10846 14242 16804 19641 10961 14270 16821 196 11 11017 14 00 1G823 197i4 110 9 14305 1684 l 19764 11042 14111 161 99 19777 11 153 14366 17019 19839 11182 14170 17026 19872 11185 14377 170J9 19876 11191 14443 17048 19905 inn 14460 17069 19947 11172 144 7 17151 20006 11376 146 9 17191 20056 11402 14645 17210 20084 11406 14674 17144 20 193 11440 14759 17145 20242 II4 8 14769 17155 20256 11498 14811 17 59 20279 1191 14900 17368 20125 1152 14901 17372 20 27 1159 w n 17384 211570 11714 15012 17422 2ll5n 11786 1503S 174U 2 l 82 11829 15048 17441 2O70O 11849 l ilU 17441 ar 6 11886 120 17486 2 1 78 11988 15121 1 540 211807 12013 1J185 17549 20815 12095 19234 17S72 20853 12115 15299 I7S97 20921 12145 11304 17i49 2 10 1 12161 15 27 17769 20955 12161 1d404 17600 20971 12166 l i421 1782 20990 12181 15419 178i9 21149 12184 15451 17901 2 281 12 65 15492 17958 21170 1216 lo584 17984 21454 12 05 r 586 18012 21406 12 i22 15595 18052 21426 12527 r 607 18075 21442 12543 15611 18102 21441 12546 15617 18239 21528 12585 15513 18275 21557 12643 15671 18350 21577 12645 15678 18416 21619 12747 15680 18459 21657 12760 15697 18465 216 9 12769 15710 18471 216 2 12894 15826 18518 21690 12951 5 55 18657 21698 12964 15919 18761 21717 13007 15926 18799 21 42 11045 15957 18817 21809 11152 15969 18841 21817 13170 15998 18920 2 848 13179 16085 leiio 21863 n25S 16087 19019 21883 13296 16098 19097 21901 13441 18153 19116 21906 11454 16161 19164 2 946 13560 16169 19189 21989 13718 16198 19221 alle eigendom en andere zakelyke rechten op de onroerende goederen in dit gebied haar beslag heeft gekregen Offidtele Berichten Bt b slult vin d n secretaris generaal v n n t d art m it van Justitie van Septem ber 1941 U benoenKl tot substiluut grlWier blJ het gerectitfihof te s Gravenhage mr J Tulnstra kapitein der inlanterie op nonacUvitell te Voorburg Bij besluit van den ï cretaris generaal van het dcpartepent van Opvoeding Wetenschap en ulluurSuchermJng u de hoog eeraar dr J M N Kapteyn voor het studiejaar 1941 l 4a iJenoemd tot reclor rnagnillcus van de lijksunlversitett te Groningen Zijn ain de rUks hoogere burgerschool te Appingedam wederom tijdtülk Benoemd tol leeraar C M Donck en J H Willemsen en lot leerares me E U M BudUig n J A M Abhrlngh Hlngst 487e STAATSLOTERIJ VUrOE KLASSI SFRCI LIJST Trekking van 24 September ƒ IJtOO No 2741 4751 8841 7229 9174 20067 21835 ƒ 400 No 2708 7880 353 21869 ƒ ÏOO No 1418 2074 17537 ƒ 100 No 1288 2322 4827 8434 9182 9200 19684 PRUZEN VAN ƒ 70 1032 4125 1159 43J3 Uat 4481 1410 4497 1461 4500 1542 4503 1582 4690 IfiOt 4692 1644 4797 1683 4045 1735 5395 1794 5653 1799 5817 1872 5818 1963 5882 2002 5931 2 50 mso 2447 6479 21 69 6519 i029 6846 I11 7018 1540 7066 3879 7181 3955 7276 3963 13269 13626 14122 14302 1437J 14389 14485 14552 14673 14741 14774 14779 14783 14823 14907 14962 15011 15140 IS 168 15S31 15S38 15576 lSi2J 15756 15789 19225 15964 19228 16074 19323 16145 19420 16235 1970J 16327 19718 16335 19830 16348 19914 16389 19935 16573 20028 16642 20113 16917 20152 16969 20450 17118 2050S 17382 20604 17432 20961 17462 21007 17860 21092 17949 21095 18722 21182 18778 21287 18780 21614 18787 31697 19030 21969 7323 7485 7489 7511 7549 7630 7721 7744 7748 7762 7768 7965 8488 0144 0159 9240 9306 9460 9686 9688 9731 lOOU 1U014 10106 10196 10304 10397 105 3 10678 10750 10779 11069 11608 11646 11792 11894 11921 12100 12180 12445 12466 12951 12580 12832 12840 12988 1J046 11137 METEN 1099 4116 1340 4196 1 46 42 1 l J78 4227 1 8 4254 1425 4292 1484 4301 l 73 4111 1 92 4 12 1604 4391 1606 4397 17 13 44JU 1749 4508 1766 4591 1787 4601 1801 46 7 1856 4687 1866 4772 1876 4791 1935 4817 1951 4887 1988 4889 1994 4897 2020 4908 2048 41 2128 5044 2302 5161 2320 5425 2385 55 7 2401 5654 2484 567S 2541 57J1 2045 5747 2652 5786 2662 5879 7098 7099 715i 7188 719 226 6 7 10 7121 7129 7363 7179 7471 7481 7661 7668 7725 7863 7864 7881 78 1 7976 8046 8081 8149 8162 820 8 05 8361 8181 8419 8451 8518 8521 85S1 8 t 2 i m 86S8 8674 8707 8730 8869 8874 894 1 8943 8997 9185 9202 9227 9238 9243 9297 9312 0422 9488 9497 9503 9341 9i57 9623 9672 9673 9757 9847 9879 9929 9940 78 9988 10000 10035 10090 2728 2 29 l il 5928 5919 5942 2766 9983 2610 5991 2915 6014 2939 6054 2991 80 IMJ 6186 1075 6125 1 179 6l 4 084 65 1093 6408 3140 6461 3152 6505 1162 6513 3243 6S15 3283 6566 1348 6 36 3407 6707 1529 717 3i62 6744 3568 6774 3576 6786 1599 792 3606 6819 3663 6827 3 82 6875 3 02 6880 3811 890 1878 6910 3882 6951 3964 6081 1167 6989 3970 7023 4052 7013 7046 7061 4 191 4112 In de vorige lijst staal 10364 70 m z 10365 ƒ 70 11229 m 2 11279 13922 m I 11932 19236 m z met ƒ 70 In de klasse zijn nog ingebleven 1 prijs van 100 000 1 van ƒ 50 000 1 van ƒ 29 000 1 van 15 00 1 van 10 000 1 van 6000 2 prijzen van ƒ 1900 en 49 van 1 1000 ben ven e J premie van ƒ 30 000 n ten vin ƒ 1 van ƒ G 8 et Via I 66 88 et Straatcn 70 80 et ter Timci et Hadley et Oui O 110 et Ib 54 11 0 I Oram O 100 cl Uen 71 olydntha 1828 et Du ran dl k 60 100 O200 tt ChryiM idem troi Jssel ING oudiiUiMn nelis van 218 naat aan W ND F Kcrssï IPletrmfll Teunli vUftiit Jo I er f t ik o Btf Juwd Ut t Reeuwi PlUIC IC TOT KAFKLAAN ü nn vwi Haarlem heeft beI Ml kapelaan te Lutjebroek ff sUMieDOOt len weleerJj er ü A de Bot thaiu aisui V rmgen l VETTENBHOEK Bdirgmeester van den polder l en tn Vetten broek u gèko ïwer M M Hagen een zoon van fl eri n voorzitter wulen den I Tc Hagen PSENKELING GE ED iS Laatstgenoem de b gaf zich té M bratht het ventj behouden mar 8 zoontje van den heer E ï iv n m de afd Sl iipw jk ge bu de ouderlijke yoning ipe te water H t ongeluk l ermrl t door de heeren C v g w Tol cfiete hulp itC BDRGfcRIJJKE STAND jumai Marinu Jacobu z van G Sker ei P N Dekkerf Nicolaa fj i M N J Moon en M P JSTsylv dr van D it en M fS GecTirwda Hcndrika dr van i ö 4e Wit on G M BakHer Allda tLJu Mana van W J Blom LTaA Sluus ftirledf Antonius Hakkeling 78 1 iUBi Maria Blonk 85 j echtgehjd van J Heemskerk LOOP l t B BEVOLKING IniekomPD H Lafeber uil s Gra e m Plirtteweg H Iflh H C van S Bil Zoi termeer in sGravcn SJiiehewtg 5 J M Wiepking uit f gi loop in Kaadhuisweg £ 75 ÏBtrokkci A V d Berg naar Den HeMffi ViiiLislraat 100 J v d Wolf TOen H HK Tobias Asserlaan 5 C I no Ru Rotterdam MatheMBCTlaan 1 W M Schriek naar ojemven uidzude i J Zw jnenton naar Nk ii rkoop Herv Pastorie OIVONUI N VOORWERrEN Üttondcr lidlsketting met kruisje U b vr bij lm heer W den Ouden Doip witte halsketting te bevr ter Meénlf relarie BINNENLAND Oproep van ir MuMert TEGEN IILT BOLSJEWISME Ut leidoi der Nationaal sOcialisIIkIw beweging ir Mussert llceft per ndn de volgende oproep tot zun Wilksgenoot i gericht HeÖer tn duidelijk staat ons voor oogen dal de huidige ooi log een boU lini tusschtn twee weielden i $ namlljk fn V tsing tusschcn de oude tonorratischi kapitalistische en nunistischf wereld ccnei7ijds en de Ojniwe nalinnaalsocialjstische en fas catische and i i ds De nieuwe wciejd wordt gevfliiiKi door de nalionaai KicialiJtische n fas litische vernKuwingsbewegingcn die zich Onder ille Europe m he volkeren hebben blUlgebroki n De Nederlandsche na lloin l soci hisUn hebben reeds van il de geb oi t van de de NSB in Jut Jaar 19 1 hel Nederlandsche volk Itwurtchiuvd voor het Europa be Miiende iloudeluke gevaar van het tioUjewKmj Van het bohjewisme Ut zich thans aangegord heeft om de Europeeschi cultuur te vernietigen Gelukkig e i iiwel heeft God aan Biropa het genie geschonken dat dil JWiar ter zyde telt Dank lU HiUer nltzg Mussolini en dank zij de Wtkrach den moed en de offerjurtigheid van hun volkereo zal wefi verlost worden van het meest Mchuwelijko gevaar waarm het zich ooit heeft bevonden H lu voor nni van zelf sprekend dat ï de reeds m het jaar lOSS afgeleg lolidarili tsverklaring met de bruin JWdCT van Hitler en met de zwartjnmlen van Manolinl in de daad ben omRi et ril si ian 10 000 Nederlandsche Jltioiiaal srii lalisten m de rijen van J SUndaite Westland der Waffen Ji het N S K K en van de P K 5 Pf Een nieuw regiment zal Je wi nfdeeling van de N S B W gevormd en naar het Oosten rekken Wij 7un van dankbaarheid WnruU en vol troU over het feit mee nu J 1 den geweidigtn J JMle nu beslissend is voor hel lot w sBrepa In het heldere biwustzijn r veranlwoordelukheid vo de l wrwit mding van ons volk en an jderl 1 1 1 rn m het besef van de Wield der bronnen van het nallo stoHij P vertrouwen lleMc voor volk en vaderland en ADOLPHUS viin BiM erbied voor den arbeid willen wg onze plicht vervullen Daar voor treden de volken van Europa aan en daaraan hebben ook wu Nederlanders ons deel Wg willen met elkaar schouder aan schouder staan in ons oude zich steeds hernieuwende werelddeel ons Europa Het blokkeeren van het vermogen van naar Nederland uitgeweken joden WRUnUDENINO VAN RUKSMINISTER BINDEND VERKLAARD In het Zaterdag verschenen VerotdeningaiibUkl nr 39 wordt bü verordening nr 180 1941 van den Rijkscommissaris voor het bezette Neder landsche gebied de reeds bekendgemaakte verordening van den Rijksminister van Economische Zaken oir trent het blokkeeren van het m hel DuilEche njk aanwezige vermogen van de naar Nederland uitgeweken Joden voor bindend verklaard Overtredingen worden volgens de Duitsche wetten inzake de deviezencontróle gestraft De verordening van den Rijksmlnister van Economische Zaken luidde als volgt Op grond van artikel 60 van de Deviezenwet verorder ik mei ingang van 1 September 1941 het volgende In het bezette Nederlandsche gebied wonende Joden die uu het gebied van het Duitsche ryk na 3 Augustus 1931 zun uitgeweken en lot dil tijdstip de Duitsche nationaliteit bezaten mogen over hun in het gebied van het Duitsche rijk aanwezige vermogenswaarden slechts met toestemming van de bevoegde deviezen instantie beschikken HET AANGAAN VAN EEN HUWEUJK DOOR NEDERLANDERS AANGESLOTEN BIJ DE DUITSCHE WELRMACHT DE WAF EN SS OF HET VRUWILLIGERSLLGIOEN Door verordening nr 181 1941 van den R kscommtssaris voor het l ezeUe Nederlandsche gebied verschenen in het Verordenmgenblad van Zaterdag wordt het aangaan van een huwelijk door Nederlanders die behooren of zullen behooren tot de Duitsche weermacht de Waffen S S of het Neder landsche VrijwiUigerslegioen aanzienlijk vergemakkelijkt Tegenover de bepalingen van het Nederlandsche bur gerlijk wetboek gelden voor deze Nederlanders byzondere bepalingen die m de verordening nader omschreven worden VERLOREN GEGAAN BEWIJ8MATIRIAAL Als gevolg van de door het oorlogsgeweld teweeggebrachte leemten in het schriftelijke bewuamateriaal om trent rechtens gesloten contracten heeft de secretaris generaal van het deparltment van Justitie een besluit uitgevaardigd welke de voor de betrok ken eventueel ontstane of nog te ontstane nadeelen wegneemt Volgens dit besluit dat Zaterdag m het Verordeningenblad is verschenen heeft een conlracteerende party welker bewijsmateriaal door oorlogsgeweld vernietigd of verloren gegaan is het re ht van de legenparti inzage te vereischen in de dienovereenkomstige papieren of wel copieen van dergelijke stukken te eischen De tegenpartij is verplicht alle noodige en mogeliike stappen toe te slaan en te bevorderen welke er toe kunnen leiden dat het bn het contract behoorende bewiismaleriaal weer com pleet woidt gemaakt Overtredingen met voorbedachten rade tegen deze verplichting worden gestraft met gevangenisstraf tot een maximum van les maanden of met een boete tot een maximum van ƒ 10 000 Dit besluit treedt heden m werking GELUKSTELUNG VAN DIPLOMA S De secretanssen grperaal van de departementen van Onderwijs Wetenschap en Cultuwbescherming van Justitie van Handel Nuverheid en Scheepvaart van Landbouw en Vi scheru van Waterstaat en van Sociale Zaken hebben een besluit uitgevaardigd waarmede besluit no 79 1941 over het gellikstellen van diploma s gewijzigd wordt Dit besluit behelst een interne juridische wijziging in den tekst van het oude besluit volgens welke dit van foepas sing is niet alleen op burgers van het Duitsche rijk doch ook op alle Duitsche staatfiburgeTS rfie geen Joden zyn of met als Joden gelden RUaVERKAVFLINO DE EEM NESSERSPOLDERS Ten overstaan Vun de notarissen mr dr A E Schouten en A Romer uit Baam is ten gemeentehulze van Eem nes in tcgnnwoordigheid van den rech ter comniiss ns mr T J Dorhout Mees de acte van ruilverkaveling voor de Eemnesser buitenpolders verleden waarmede de volledige herziening van RADIONIEUWS Donderdag 3 September HILVEKSUM I tUA H JJ Gramofoonmui M Ochtendgymnajtlek lü gf notoonmuz 7 45 Ochtendgymnastiek a ga BNO Nieuwsberichten 8 IS Oramofooa muziek 9 15 Voor de hulsvrouw 9 25 Gramotoonmuzlek 10 30 Zang met pianobegeleiding HOS Voor de vrouw 1120 Zang plano en giamotoonmu lek 1156 Gramofoonmuilek 12 Gooilanders 12 40 Almanak 12 45 BNO I tuws en eionomi che berkhten 100 Ensemble Bandl Balogh 2 00 Vloo met pianobegeleiding 2J0 Gramotoonmuziek 3M Voor de eken 4M Gramofoonmuzlek 4M Otto Hendriks en zijn orkest 515 BNO Nieuws economische en beuisberichten 5 3t Omroeporkest en so tst 6 30 Sport onllchamolljkL opvo ding 6 45 Orgel oncert 7 00 Actueel haltuurlje 7 30 Klaas van Beecken 7tjn orkest 8 09 OniroepS mphonieorke ten solist 8 45 Bo Vbespieklng 9 00 OmrocpSymphonleoikest 9 45 BNO Nieuwsberichten HOO 10 15 BNO Engelsche uitzendingNational ealures ol the Nelhcrlands HILVLRSUM II 301 9 H 6 45 too Zie Hilversum I 0 BNO Nieuwsberichten 8 15 Gramofoonmuzlek 10 00 Morgendienst Voorbereid door de Christ RadtoStichtine 10 20 Pianovool dracht 10 40 Voor dracht 1100 ïnsemble Hfnlmeester en gramofoonmuzlek 12 00 Bo d Bachman tn zijnorkest 12 45 BNO Nieuws en economischebeucllten 100 Het Harmonie orkest van hftNederlandsen Orkest s Gra cnlnge 145 Voordiacht 2 00 Q varleerd programma 3 60 Voor de vrouw 3 20 Zang met pianobtgelelding en gramofoonmuzlek 4 00 Oigeiconcerttn zing 4 30 Kinderkoor 5 00 Lezen van ChrLectuur Voorbereid door de Chr RadioStlohtlnè 5 15 BNO Nieuws economischeen beursberichten 9 30 Het Nationale Trio 15 Ons P anetarlum 4 30 Orgelconceit 7 60 Actueel halfuurtje T 36 Grarrofoo imuzlek 45 Brandende kwesties causerie 8 00 Amusementsorkest en iolist en ladiotoonee ISOGramnfoonmu lek 9 45 BNO Nieuwsberichten 16 oo 10 15 Gramofoonmuzlek DE BONNENLljST 21 SLPTEMBER T M 27 SEPTEMBER 36 4 brood 4 rants brood of gebak 16 biood 4 rantsoen brood of gebak 36 vlecsch fi rantsoen vlecsch of vleeschwaren 38 vleeschwaren 1 rantsoen vleesch of vleeschwaren melk I 1 Uter melk res aardappelen 3 4 kg 7 SEPTEMBER T M 4 OtyOBER 34 35 36 n 37 bloem ra Usoen bLbr of gebak algemeen I kg suiker algemeen 250 gram koffiesurrogaatue algemeen 500 gram jam 117 alg 250 gr havermout C havermout 250 gram havermout C rust 250 gram rijst algemeen Ï50 gram gort alg 100 gr vermicelli of maizcns 34 35 36 en 37 kaas 100 gram kaas 7 SEPTCMBER T M U SEPTEMBCB 4 35 boter 250 gram boter 34 35 vet 250 gram boter met reductie 1 SEPTEMBER T M 30 SEPTLMBER 18 katten Vi kg kattenbrooJ 16 honden Iroep LU 10 kg jrjep Hl kg groep IV 6 kg groep V 4 kg groep VI ï kg hondenbrood WAT IS EEN RANTSOEN BROOD 100 gram brood GEBAK 7 5 gram beschuit wafe s biscuits koekjes óf 140 giam s ecu aas koek 01 300 gram cake of 400 gram gevuld klein korstgebak M 500 gram gevuld groot korsU gebak of 600 gram Uart gebakjes hÏJQt M 70 gram taiwcbloem meel roggeb oc5 mtel zelfrtjzend béltmeel RIJST 250 giam rlist rljstemeel bloem gries grultemeel gemengri meell HAVERMOUT UO gram havermout vlokken bloem aardsppeivlokken GORT 190 gram gort gortcmeel grutten VERMICEI 1 1 100 gram vermice U macaroni spaghetti MATZCNA 100 gram matzena sago aardappelmeel óf 100 gram zetmeel verwerkt In puddlngpoedcr of puddingcsauspoeder VI FESCH 100 gram vle ch gewicht van been Inbegrepen VLEESCHWAREN 75 gram gerookt of gekookt vleefch öl 7S gram gerookte worstsoorten óf 100 gram gekookte worstsoorten óf 125 gram Icversrtlke en tongenworit nierbrood óf 180 gram bloedworst JAM 500 gram Jam siroop honing eni Andere distributie artikelen KOLEN Kookdocieinden letter M en N Bon No 05 K F Gen anthradiet 9e periode 1 h 1 anth V of 50 k g turf cokes Gen turf Oe per 50 st baggerturf t m 30 September Vcrwarmin 01 02 03 haarden en kachels J 01 t m 04 haarden en kachels K 01 t m 11 centrale verwarming een eenheid vaste brandstoffen 05 06 07 haarden en kachels J W t m M haarden en kachels K e n eenheid turf i Geldig t m 31 December PETROLEUM M 11 en O IS 11 Aug tm 5 Oct voor keuken 3 liter SCHEERZEEP J textiel t m 31 Dec 1 rantsoen ZEBP 113 aXf n B icep van zeepkaart P en Q Lm 30 Sept 1 ranUoan Ongelegen oogenblik OFnCIEELE PUBUCATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSCHERIJ PRUZEliMSCHIKKINO HOOI BN STROO XNt Hel Rijksbureau voor e Voedselvoorziening In Oorlontlid maakt htt VolR nde btekend In de Nederlandsclie Staatscourant van 17 September jl ia fftpubllceerd het Hooi n Stroobi lult 1941 en n die an S3 S ptamb r d a v d pr xcnbesLhlkkln hooi en stroo 1941 m bovengenAemd besluit wordt bepaald dat da handal In atroo altean ti toeKestaan an handelaren die bij de Nederlandsche Xnkoopcentrale van Akkerbouwproducten NICA Berulddilmut 15 te s Gravcuhaga zijn georganiseerd tn tnRCtlfcld in etn dtr volgende gToepan a landhandelaren d v z h indelaien dU koupen van telers al of niet met Inschakeling van commisslonnairs en verkoopan aan grootbandelaran b gioothandelartn d w x handelaren die koopcn van landhandolaren t veikaopen aan kleinhandelaren c kleinhandelaren dwz handt laren dte koopcn van groothandelaran an vcrkoopen aan uiteindelijke vi rbruikers d exporteurs dwz handelaien behooiende tot een der groepen 6 b of dfe tevens els expoiteurs door de Nederlandsche Akkerbouwctntrale rijn erkend De handelaren kunnen slechts n een der groepen a b ol c worden tngt deeld LU frteedh slechts een nnargc genieten Het verhandelen van stroo door telers rechtstreeks aan ultelnd IHIc Verbruikers ts alleen toegestaan Indien het stroo met eigen vervoermlddewn vnn den kooper of verkooper wordt vervnord In andeia gevallen dicnfen uitemdelijlt verbruikeis bphalve fibrleken die stroo willen koopen zich te wenden tot een kleinhandelaar Deze plaatst zijn brntelling bH een gioothandetaar die op tijn beurt koopt Van een landhandelaar Deze laatst betrekt het stroo van den teler Oni een gm de uitvoering van deze reKeUntf te bevorderen zl n er Ingesteld een hoofdkantoor van den handel HKH gevestigd Balistiaat M te Gravenhage en provinciale kantoren voor den handel PKH die voorlooplR gevestlRd zijn ten kantore van de PICA Hn de ro incte Groningen ten kantore van de Landbouw Crlsis Organlsatia Nadere blj onderheden nillen den betreffendcu handelaren per clrculalra door QC N I C A worden medegedeeld Prfken en marges De grijzen tn margei zlln berekend Inclusief do om zet bc La si ing wette belasting dus dpor den teler re p handelaar betaald zullen moeten wordeift In de marge voor den landhandcl zijn begrepen de navolgende bedragen welke dooi den landhandelaar moeten worden afgedragen aan het t etr t fendo PKH ƒ 010 per ton voor de z g com mission nalrskas 0 2S per ton voor de z R stiookai uit welke kas de kosten van des9stroortgelmg rullen worden bestreden BIJ levering aan fabrieken geldt voor de strookaa een speciale rageUng Verder zal de landhandelaar 7ijn marge hebben te verhoogen met ecA bedruR van 1 21 per ton stroo voor z B voorvracht extra vervocrkft eoi ontstaan door het aanvoeren door den teler naar wagon ol schip voortoouar de afstand meer dan zes kilometer bedraagt Deze 1 25 moet door daa lanHhandelmr worden af edrapen aan het PKH uit welk fonc de Werk ik door den landhandelaar betaalde extra vervoerkosten zullen wonJeti betaiila a VerkoopprUxen voor den teler van stroo Buitrnslroo graan en kanariezaad yifilS Blnnenstroo graan en kanarlczaad 2030 a SrhonfBiroo t 3 25 Groene erwtcnstroo it i 3030 ehokkercrwlenstroo 27B9 e Capucljner en hiauwpeutenstroo H 20 7 Bruine en wittebnonenstroo 2535 fl Vcldboonenstroo 15 15 Deze prilron gelden per ton draadgepr r it stroo bil levering franco boord of wagon binnen zes kilometer van het bedrijf van den verkooper Bedraagt de Jifsidnd waarover de teler moet leveren meer dan zes kilometer dan wordfn deze prtlzen vf rhoopd met t 0 11 voor geperst stroo en O 30 voor onjFeperst stroo voor elke kilometer boven de zes kilometer Bij levering af bóerderll Aordrn genoemde De marKe voor landhandelnren bedraagt htt verkoop aan cellulosefabriek n maximaal 210 hit vMkqon mn sfro kTrtonfabrieken maximaal ï 40 per ton bij verkoop van schoofstroo maximaal 2 10 r 1 in ilIe and re pevnllen maximaal 180 per ton Deze marte dient te unrdin prlepd op r t n telerspri s welke werd vastgestf ld voo rrimco Ie ering binnen km vin het bedrijf De landhandelaar nni ooit ƒ 125 voor voorvracht tn de eventueele dekkleedenhuur In rekrnmK brwncen c Marpe vj or den groothandel De marge voor den groothandel bedraagt voor alle soorten stroo maximaal I I per ton d Marge voor den kleinhandel De marine voor d ï kleinhandel bedraagt voor alle soorten stroo bij verkoolt Van hoeveellieden hoven 7100 kg boven 1000 t m 7500 kg boven 1000 1 m 3000 kg boven 200 t m 1000 kf van 200 kg of mmder maic 115 per ton max 1 M per ton max 3 15 per ton max 5 71 per ton max 7 go per ton Voorts mogen zoowel door croot land als kleinhandelaren steeds d werkelitk betaalde Vrachlkohien met tntzondeimg van de door den lind bendrlaar eventueel betaalde voorvraeht m rekening worden gebracht BOOI Ih t verhandelen van honi Is alleen toe estnan aan hen die bU de N I f A 7 n reorganlsecrd en Int edroUi in de groep handelaren In hooi Deï handelaien kunnin zoowel optreden alf groothandelaar en all kleinhandelaar 1 mogen echter steeds sJecIils een marge berekenen a Verkonpprljzen voor telerti van iool De eikooporii7 n voor tefer bedragen Wfidelio I rerftr kwaliteit 57I50 Weidehoot tweede kwaliteit 4945 W tdehool derd kwTliteit 45 45 luetine tn klaveriiooi eerste kwaliteit 58 S5 L ucetne en kiaverhool eedï kwajitrtt 54 30 Lucerne en kiaverhool derde kwaliteit 50 50 nere prtizfn telden htt le eimp nn nnaienerst hooi franco boord of wacon binnen 10 km van het b drUf van den vci kooper Be Iraagt de afstand wa r OVT df If 1 1 lift nfl ien inrer d 4ii 10 km dan word n de e prUi tn erho igd met 0 1 voor geperst hooi en I 0 30 v jor ongepersl hooi voor elke kilome pr bo en de tien kilometer Bil levering af boerderM worden bovenvermelde pi IJzen verminderd met 150 voor geperkt hooi en T voor ongeperst hooi Voor geperst hooi mig f 1 meer berekend worden b Marce vonr den groothandel tn hoel De mnrpe voor den groothandel bedraagt maximaal 4 30 per ton Des marge dient te worden gelegd op d n t lrrsprtis welke wordt vitwe ïteld voor franco levering binnen 10 km van het l edri f c Marge voor den kleinhandel 1 hooi verkoop van hoe e Iheden mavimoal 3 IS per ton maximaal 4 11 per ton maximaal 5 90 per ton maximaal 8 20 per ton maximaal B 30 per ton De m irjt voor Atn kleinhandel bedraagt hij boven 7W0 kg hoven WOO l m 1 nf Vg boven 1000 t m 3000 kg boven JOO t m 1000 kg 300 kg of minder Voorts mogen de werkelitke vrachtkost n zoowel door groot als kleinhandelaren in rekening worden gebracht 3271 210 OFFICIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSCHERIJ rONTROr E OP HET AANTAL RIINDEREN BU DE VECHOUDERS Het Rijkshureau vooi de Voedielvoorztenlng In oorlogstijd wijst er den veehouders nogmaals uitdrukkelijk op dat iitrlkt de hand tal diener te worden gehouden aan de bepaling dat met Ingang van de beperkingeperiode op de veehoudcrsbcdrijven bleehls maximaal zooveel rtuideren boven een laar aanwezig mogen zi n als door de landbouw eiisis organisaties voor die bedrijven rijn toegestaan Met ingang van 1 December as rai een nauwkeurige controle op elk bedrUf worden ingesteld rundtren welke aangetroffen worden boven het toegestane aantal zuilen terstond ia beslaif worden genomen Veider deelt genoemd Rljk ibuieau nog het volRende mede Voor de veehouders werd reeds de gelegenheid opengesteld een gedeelt van hun In den leveiinKspIltht vallende niitdveeatapel dat aan de riaaitoe gevtcide eis lien voldeed voor export te virkoopcn Het ligt tiianu lit d hedoeliug dat binnenkort efii aantal cnntrarten henchikbanr woidt geadeld Un behoeve van hen die over daartoi in uanmerkiug komende gehrulksrunderert hesrhlkken Deze tf niiactr celing biedt het voordeel ri iit voor runden n dic thans nog niet de gcwenachte conditie bezitten doch waarvan verwaclit mag viorden dat zij over eenigen tijd wt 1 aan de eisctien voldoen reeds thans Kecontraeti rd kan worden Voor dt ze runderen wordt uttatel van levering verleend lot den In het contract Kanoemden Icvcringsdatunrw Veehouders die voor deze tontracteii in lanmerktnK wenschm te kmnen dienen hun aanvtagen lm spoedigvii Ie richten aan de door de Pferde umi Vtehverkehrs Oesetlschaft aange 1elde handelaren of biJ hun pijatselljk tv burfHu houder Deze efmiiactainderen kunnen Indien gecontracteerd voor levering na 1 Deeemher 1941 In de tM perklngHperiotle na 1 December as nan gchouden worden boveft het aan den betreffendeu veehouder toegestane aantal runderen 3274 50 OFFICIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN HANDEL NUVERHEU EN SCHEEPVAART AANGirTIPUCHT VOOR MACBINRfl ArPARATRN RNK WBI RB IN IHt MINDER DAN 15 DA rN IN NORMAAL OEHRUIK 3UJN OBWIRST lu de Nederlandsche StaalAcourant van 23 September IMl no UU is ver tchenen de ijzer en staalbrschlkklng no 7 volgens de e beschikking is ied r verplicht voor of op 1 October 41 aan het Hijksbureau voor IJzer en Staal Opgave te doen van alle zich In stin bezit bevindende msehinev apparaten en Installaties voor zoover zU voorkomen op een bIJ de beschikking bahoorend mst en voor zoover zij reeds gedurende het jaar 1 3 iljB eigendom waren cn gedurende dat Jaar minder dan 15 dagen In normaal gebruik zijn geweest Deze verplichting geldt niet voor hen die slechts een hoeveelheid van 100 kg of miEkder zoudcu moeten opgeven De opgegeven machine moeten voor 31 December IMl als schrot aan en setlrothaDdelaar die als niKlanlg bU het RtjkKbureau voor Uzei en staal U Ingcschrevfttt worden verkocht tegen de daarvoor vastgestelde rraximum X chrDlhandetaar die deze machliwa als schrot koopt vis yerpïkht maehlBM als schrot door te verkoopen aan een groothandelaar m schrot ocaan schrotverbrutkera k Indien op te geven machines Jn hel bedrijf van dengene die lot het doen deter opgave verplicht is noodzakelttk zijn of indien om andere denaasd verkoop van deze machine ala schrot bijzondere bezwaren mede aoUbrenim kan men oen vertoeh bU het RUkabureau voor tfzer en staal indienen tot dlspenMkUe van de varpUohtlni iiiir De opgkve van machines moet getclii d n oP i JÏÏ ffM die h wellM ÏSor het Rflkebureau voor eer en staal M v fifcrtïïJ Ï3 dit 9k bure i isi tot d lUm ra wn Koophandel verkrijgbaar sijti 3279 4t Adverteert in dit biad C pyrtSM II V RetMrdttnacb Ml u bt d IMi