Goudsche Courant, zaterdag 18 oktober 1941

EERSTE BLAD HcKd xtro voediiig vit Uw broodboB yit orüntff Waar hst ap aaa kamt Kwaliteit Smaak Voedzaamhald Daarin munt uit Kaak asbak Slraopwafala sni ai SCHVIPLEER te koop gevraagd ca 30 sporl Groenendaal 43 Gevraagd NET MEISJE met btneden 17 jaar van half acht tot half één en Vrydags tot 5 uur Adies Wudstraat 4 Gevraagd MEISJE voor halve digen Fluweelensiogel 47 FLINKE LOOPJONGEN gevraagd ca 16 jaar Aanmeldta Maandag tusschen 6 6 MUd Noordegraaf Groenendaal 61 Gevraagd nette DAODIENSI BODE v g g v Ridder van Catsweg 244 b NIEUW 11 pers OntbJerviei 8 pers Eet oi Theeservies ƒ Te bevr Amsterd Vew IM Oudewater Te koop z gan GBASMAAlMACHINE C Man Zwart w l 24 Gouda Tl KOOP pracht eikaihouUa reclamekast 176 282 en Stofiuiger 220 volt OndCT de Boon jes 126 Te krane schoenen maken breeder en grooter Joh Muurling Doelestraat 10 Tel 37W Vreemde Postzegel s EERSTE QOUDSChT POSTZEOELHAIWa INKCKWP n VSItKOOP Te koop eeiv prima lange BuJ en een kach in goeden Steynkade 27 HEEREN EN DAMESFlEÏ te koop gevraagd Klriweg 38 ooor de moi lirAKE UP Rieden wij U alle artikelen en deskundige adviezen dB peiH BMBiBBHBHlF 0 3481 43 ƒ 4 888 late Hyp gevraagd op soüede ÏU Brieven no 1888 bur L T Dl Httr M MMriMw ROND v d V f geven met graote biydwhap keanit VM de geboorte vra hw Oochtcf HANNIE OotuU IT Oet t94U Jottbertttraat M O 3408 10 Tldel k DUe huli De W k Op 36 October ij liopM onzeflweide Oom en Tiote A COKenM COKvM der Wal den diK tl herdenken waarop xQ voor 23 jaar In het huwelVk traden Hua dankbare Neven en Niclten Oonda Rozendaal No 19 O 34T1 12 Huwelijk Voor succesvolle betrouwi are bemlddellnf Schrlji aan BURIAU SUOOiS Pr V Mierlsstr 62 A dam Z Tel W253 Inllchtltl S en kosteloos Relaties in geheel ederland mD baal erganlnatl van na land O 3479 10 Heeft U een OUDEN HOED o Laat hem bij ons vervormen Speciaal adres Maison Johanna MilRKT 70 U 3509 25 WAOOmXVEEN De perceelen van HET WEEQJE ïljn ln a ol als volgt Perceel I f 1200 Perceel 2 400 Perceel 3 f 900 Afslag Donderdag 23 Oct a s D B VAN DER iWOST O 3483 12 Notaris Te koop gevmagd Hulzen Jos Paichuizen en Bouwgrond Br no U 3475 bur v d blad 5 ARTS vraagt l oemeobil Kamers vour Wacht en Spreekkamer Eenmaal per week Brieven no O 3473 bur van dit blad 8 ANTON COOPS OROOIST WIJOSTRAAT 31 Scheerzeep Scheerkwasten Scheermesjes o 348 12 Te Huur Het Heerenhuis Regeideastplanttoen no 28 Bevr n Adama Noorderstationstraal 47 Groningen tel 1287 Q 3484 10 Vrij Huisje te hum gevraagd doot Rotterdams hetsmllie inpouda o tusschen Gouda en RoTfferdam Tevena inboedel te koop gevraagd F Q Q LAUCK Raaphorststraat 169 Tetef 43252 Rotterdam G 3472 12 Op ATELIER wordt gevraagd Jongens of Meisjes goed met handwerk op de hoogte Aanmelding Kleedingïedrijf A M FAAY Qr Haven C 284 Haastrecht O 3486 10 B z a Flinke Knecht oud 25 jaar goed met paardenkunnende omgaan liefst bij Sleeperij of Expditiebedrljf in bezit van Rijbewijs A Brieven ond no G 3488 bur van dit blad 7 Cenl e nette G 3480 6 Limpekiypennaalsters of Leerlingen gevraagd W A NO VNER Weth Venteweg H 171 Gevraagd O 3482 i HIT MEISJE voor de morgen uren en NCTTE WERKSTKN voor den Vriidag Aann Blltterswyk Kleiweg II r 1 WolUn Shawb Hand schoenen Windfaks Bretels Sokken WIJ staan steeds tot Uw dienst V Frans lan Ifamp G 3476 60 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Gevangen In Uw Ignn htsis Dat wilt U toch zeker niet Waarom dan zooveel tijd besteed aan het wassehen drogen en strijken Geef de wasch uit huis Wij reinigen haar voorbeeldig en U spaart Dw tijd en bevordert Uw gezondheid Bovendien wij boenen niet en dat spaart Uw goed Uw goad gaat longnr nine als hel mnngaat mnt DE MODELWASSCHERIJ Gouda Talnfoon 2084 Bedr aufater zoo zacht al $ regenwattr TTT O 3499 35 i J x j fc K A m van dese week vermeldde grondstoffen voor zijn te verkrijgen bij MUROPLAST RAAM 308 PAKKETTEN f2 0 3508 Administratiekantoor vraagt Jongste Bediende Spoedige indiensttreding M U L O diploma strekt tot aanbeveling Br no Q 3507 bur v d blad 6 WONINGRUIL Woning Sonmanstraat BIHdorp Rotterdam met woning Gouda Huur pl m ƒ 30 p m Brieven no 17I0I Adv Bur Betcke Oude Raadhuislaan 77a Hillegersberg G 3502 7 SOLIDE aELDBELEaaiNQ Goed ingerichte Bloemisterij met eentr verw kassen en woning voor 5 jaar verpacht 15 33 aren gelegen nabij Delft Spoed Brieven no O 3494 bur van dit blad 6 ORGEL te koop gevraagd 3 of 4 spel Brieven no G 3501 bur van dit blad 8 Tl KOOP Nog prachtige staande KACHEL geschikt voor groote kamer kan toor of werkplaats G 3497 5 MM Zwarfeweg 24 Gouda slaapkamers uitgevoerd In lak Diverse kleuren Woninginnchiing He Ter Mèuléi Moeders egt Victorientje vooral nu moet U ptobeeten ZOO af en toe n paar broodbpnnetjes uit te sparen voor de kinderen Hoe Wel door s morgens b v pap te geven en s middags n warm hapje bij het brood Ook ai krijgt U per ison 15 gram biscuits in Viaoria biscuitjes koopt U extra voedingsvifaarde Dat komt omdat Victoria bisdiits maar 2 vocht bevatten Al het andere zijn voedzame sterkende eiwitten en koolhydraten Zèlfii krijgt U op deze manier ook nog vet en suiker op Uw broodbon En dat alles hebben de kinderen noodlg nu het naat den winter toegaat Kleiweg 5 o 3500 too KAMPHUIZEN = 60 jaar koffie en thee ervaring = koffiesurrogaat waarover ieder roept Yerkrljgbaar op boii 122 M J KAMPHUIZEN Gouwe f4 Tel 2755 G 3496 24 BAKKERIJ WEVER Tut ü dat Vienna UioÊia 0llmmaMfi tt Uifpmg mum fotr it iltrtam Pnktrt U Int tas Kleiweg 46 Nieuwe Markt 25 BISCUITS Q 3478 14 Carillon HET MEEST GESORTEERDE ADRES IN MODERNE BYOUTERIEËN ADRI VAN MAAREN i de beste N 1 3 WIJDSTItAAT 0 3495 50 Te koop OASFORNUIS 14 Te bevr Boelekade 15 Te koop goed onderhouden Dames en Heerenr y wiel by C V DIJK Karekietstr 47 DE KWARTJES RUBRIEK TE KOOP Lux ilöootje zeiloppervlak ca 10 M compleet met dekzeil Te bevr De la Reylaan 26 Eiken Zaterdag plaatsen wU in de Kwattjes nibrlek kleine advertenties tegen een tarief van 1 3 smalle tekstregeia tOM elke regel meer lO c b j Teomitbetslisg Voor advertenties onder nummer aan het Bureau 10 cent verhooging Bewusnimuner 5 cent extra Inzmduig tot Vr dagsmlddags 2 aur Brieven kannen AIXKEN wmileB afgehaald dken dag van ar Zatenlaga van 8 1 aar Gevraagd NETTE JONGEN voor Meutwljnakerij Leeftqd ca 14 è 16 jaar Aanm J van Tongeren Kerkhoflaan 9 Goud ak B z a NET AflEISJK voor enkele dagen per week Br no 1631 bur van dit blad Te koop 4 METER KACHELPUP Stolwijkersluis Kade D 98 VERGROOTEN ORGEL OEVBAAGD Br m omschr reg prvjs enz onder no 1632 bur v d blad Ta koop Toonbank met Vitrine en TerUchto VearvUrina H Bi VAN WUNGAAHDEN Kleiweg 77 STAANDE MANGEL te koop Vierde Kade 76 TE KOOP 2 paar lage bruine schoenen maat 42 heeren Adres Oom Ketelstraat 3 Ze kiljgen dan voor ü meer waarde en oogsten n ieden bewondering Aangeboden een ZIT SLAAP KAMER m of z pension Tegen 1 November Br no 1633 bureau van dit blad TE KOOP een bruin Bontje event ruilen voor licht grijs Adres Komyiisteeg 41 FOTO DAEMS I JASJES TE KOOP 7 10 jaar Kattensingel 88 Te koop goed zwart emailU FORNUIS Turfsingel 9 thuia aav na 7 u DDtTSCBB Converaatie lea gevraagd Br no 1660 bur v d blad ZEUaESTRAAT84 eOUDA Gezellig tebnis aangeboden aan bejaarde juffrouw of heer Br no 1635 bureau van dit blad Weahaliuter Radlotoestellea worden vlot geleverd door G DiE RAADT Wydstraat 22 Gouda Da oudste srv de beste service volle gar Ook tetm jnbetaling Te koop gevraagd en zich in goeden staat bevindende VASTE WASGHTAFEL Br met opgave van prijs no 1661 bur V 4 blad o 3911 28 t SLAAPKAMOnS te huur Br no 1636 bureau van dit blad Ta koop aan DAMESFIETS Da Costakade 44 Gouda Boekblndettl D v USEDWDf Turfsingel 23 Het betere adrêi voor inbinden van alle soortea boeken Jaargangen en muzi Te koop groote HONDENMAND Te bevragen Kamemelksloot 77 Te koop g vr huis met tuin of stukje trauwgrond Liefst omg Reeuw Plassen Br met opg v pr en ligging onder no 1837 bureau van dit blad Behoeft niet direct betrokken te worden KAR TE KOOP Woonsdialije Vlet en Roeiboot te koop gevr Br met omschrijving en uitersten prys onder no 16 bureau vaa dit blad Een paar zgan leeren Meiajea ehoenna maat 33 te koop DE WAAL J aagp ad 56 Jaaje oiet hoedje te koop leeft S è 4 1 pr br MoUères m 34 Chr deWethstraat 22 Adres J v d WCfflSNSKL d Aumerielaan 131 Reeuwjik WONING OF GED WONING VERDDISTERING ronde stokken latten rolkragen steunen Jan Postmup Raam 142 tel 3720 te huur gevraagd Brieven PerseUnstraat 15 ONGEN gevr Zich te melden Kunstaardewerkfabriek Gevraagd oude of gebroken Gramofoonplaten Xeen Columbia ƒ 0 76 per kg dfes Lethmaetstr 23 Gouda Koopt ttidig aleawe gloeilanpeii JAM SPEE Waleatraat 12 tel 2828 Modem Stolwykersluis Onder de Biompje 10 Abonnsmeirtsprljs Zonder bon Kinder damessehoaoea met houtaa aoid V Maaran s schosnhandal Viijverstraat 10 NETTE KOSTGANGER gevraagd Lange Tiendeweg 86 b etPuiy ppooucTs Te koop een paar blauws suède schoenen met hooge hak z g a n m 39 Iton Wilhelminaweg 20S In Gouda per kwartaal ƒ 1 38 per maand 0 78 per week 18 et buiten Gouda 19 cL per week per post per kwartaal 3 31 Nette Heer zoi kt 2SIT 81 AAPKAMEB met volledig pension bij voorkeur omgeving station PrUs nader overeen te komen Br no 1267 bur v d blad AdvertMtiatirief 1 S regels 1 10 elka regel meer OEVRAAaD een Stoker V09r centrale verwarming AMBACHTSSCHOOl Graaf Floriaweg 38 ƒ 0 21 Ingezonden Mededeeiingen 1 3 regels f 1 81 elke regel meer 0 42 Te koop UDUNRUWIEU Reigerstrast 86 BU ovareenkomst geradueearde VERKOOPHUIS Daalastraat 18 In e verkoop van Antieke en Moderne Meubilaire Goederen VerreUjkar Microscopen ana pilzen Zaterdags kleine advertantWn in da kwartjesrubrlek 1 3 Te koop Frambozenatekken Rabarberpolien BesaenstrOlken zwart klein Schouwtje Graaf van Bloisatraat 19 regels 0 2g elke regel meer f 0 10 Maximum grootte 8 regels e D V Bet giaakt netst ease tm M na nadit verU wed tiilea havern hnuid De aaeht levlo