Goudsche Courant, dinsdag 21 oktober 1941

DINSDAG 21 OCTOBER mmiio BjuomtMi c ca wnnaB wiwmEKiimo itu te KUlUKi u uiwt vjw mmPAO n ocrona aoooK nÉMdm f IM l t 1000 J044 hWïJ komenU tegemoet r IMI IMU iiaio iT4aa iisoa mm isoTi lisn leiM a 0 tfS 7 01 aop CiM S6it f f ïóö l i urn aosaraoaos rum f 072 103004 aeu 21 37 340 3033 3787 4107 4307 4030 0330 0317 303 6740 0770 MIO 470 0 13 in3 73S0 7301 733S 7877 7065 7008i 8303 8038 8SS3 807 0018 0637 WAT IS HET PRIMAIRE VERKQOPSMIDDEL Primair is Courantearectame Iedereen leest ceokraal en bewezen is dat vriiwel iedereen de krantjuist ook leest om de advertenties wal voor gees enkel ander reclamemiddel geldt Vandaar datcourantertrectame de kern moet blijveo van iedereredainecampaijoe Vraagt inlicbtmgen voor jeclden etc van courantenreclame bij d 2962 ISsl advertentiebureaux of tiet Cebuco Dam 2a Ainster aa AdïertentlBiu Hartetiik dank aan olian dw zoo vriendfiijk warcrt mij Ml blijk van betang tollinfl t gaven bij galegenhcid van mijn zaventigttcn varjaardag Greningan 20 Qcf 4l T SAP O 3830 to OrocW voor bejaard echtpaar ZK en Slaapkamer M deg penilon op goeden tand S en I Nov of eerder Brieven m vragen WOWINa 617 gid Br 1372 Adv Bur de la Mar Maaritsweg 50 Rotterdam O 2528 e OIVRAAOD an flink Wirkmeisje In het Nederlandsch Zeehospitlum te KIjlcdulB V Sollicitatie en inlicliwngen blf de AdJ Directrice O 3523 8 D 7 A een NET MIISJC leeft Om n 21 Jaar voor d of d en nacht ZéUat kunnende werken en koken r g g v Brieven no O 3524 Bureau v d blad 5 Abonnementsprijs In Gouda per kwartaal A2 36 per maand 0 78 per week 18 cl buiten Gouda 19 et pér week per post per kwartaal 3 31 Advertentietarief 1 8 regeig f 1 10 elke regel meer ƒ 0 21 Ingezonden Mededeellngen 1 3 regela 1 31 elke regel meer ƒ 0 41 By overeenkomst gereduceerde prU en Zaterdag kleine advertentiin In de kwartjearubrlek 1 3 regela 0 2S elke regel meer 0 10 Maximum grootte 8 regels sAdvertentiëni ANDERE BLADEN worden zonder eenige prijaverhooging door onze ADVERTENTIEAFDEELINO geplaatst BQ opgaven voor meertfere bladen Is één tekst voldoende INZENDING verzocht AAN ONS BUREAU ▼ AAARKT 31 GOUDA 1101 3078 3870 3741 4867 0077 sesB se itn MM laT Mae Mu lau aisa aia S2i7 aas aaaa 4oas 4im 4taa ao2 KMO Biw tau M41 B643 SSM t71 Mg eS31 S40t aM2 OM W4S 6 S4 OMl T4S0 ma 7008 7087 ai07 8130 ist asM eota 0176 m 1307 18373377 asi 8083 SISO 3779 38334000 407864238008 8188 SS80 883a 7384 7181 8033 80448843 0777 4T 8008 10046 10130 1Ó107 lOlOt 10833 10377 VUM 10444 lOSB 10607 10840 10878 10073 11137 11I6S 11107 tUU 11330 11388 11301 11680 11772 11707 12018 13147 13171 12378 13341 13868 13440 13S0O 13838 19817 13031 13136 13184 13806 13730 13768 3836 14036 14048 14071 14183 14313 14367 14438 14616 14811 14073 14703 14744 14033 14900 16073 16100 16133 16143 1617T I 348 16368 16398 1S4S1 16446 16493 16614 1S838 16800 16870 16980 16086 KlSl 10808 18313 16839 16860 18888 18860 18001 17190 17202 17336 17368 17600 17711 17860 17913 18023 18037 18036 18087 18091 18388 18480 18813 18671 18731 18770 18808 18008 19039 19048 10148 1 73 19343 19438 10648 19689 19784 19779 10707 10806 19811 Üsm 19863 30071 20111 30143 20367 30378 20430 30499 30Sa 30838 30786 30986 GEEN PIEMlBN 38d 493 948 1311 1318 1518 i8 l 3126 3325 2590 2897 3106 3352 36B4 3680 3951 3960 43o5 4358 4663 4673 4980 498S 5308 5316 6857 6683 6926 9007 6243 6278 6631 6691 6fej 6826 7199 7300 7537 7574 7786 7813 8077 8119 8503 8 50 88Ü3 SH31 fl8 l 009 0216 9230 9432 9460 9639 968 324 675 88 1213 1383 1567 1889 2140 2344 2614 2918 3113 3448 A 48 71 76 97 106 147 343 327 S7B 388 422 443 448 463 474 848 704 768 787 770 817 882 009 tODQ VXB 1089 1009 1157 1169 1171 1208 1220 1351 1282 1366 1270 1371 1293 IStO 1388 1408 1409 1446 1476 1484 1499 1602 t558 1669 1689 1730 1760 1771 1807 1833 1903 1908 1043 1984 2001 3020 2U48 3117 3189 319 2255 2258 2266 2274 2383 2285 2359 3394 24C3 2483 2515 2569 257 2578 2818 3070 2757 3760 2770 2789 2815 2861 2938 8078 3007 3010 3062 3063 3078 3092 3146 8194 3246 3240 3255 3270 3324 326 3609 3894 4268 4660 4946 617 3606 3849 4208 46 i5 49J8 6166 5 54 5868 8185 6443 6704 6099 7464 7765 7908 8483 8671 8968 930O 9379 9566 3615 3933 4334 4662 4971 5268 3462 S487 3510 3538 35S2 3709 3738 3766 3810 3825 3969 3986 4014 4ir 4183 4370 4439 4409 4566 4642 4719 4723 4751 4701 4901 6054 6080 6101 6130 5158 6S8t 6663 6360 5371 5438 5523 5548 6709 6912 6207 6529 6776 717 7831 7785 8064 8482 8704 0O4O 0678 6740 6753 5766 6778 5779 6188 6525 6707 7030 7496 7768 8055 8469 8683 8970 9303 9303 9567 8038 8054 6078 6117 6144 8381 6293 6366 6378 6438 8693 6638 6060 6688 6689 8866 6895 916 8950 6977 7230 7341 7aS 7343 7363 7686 7640 7843 7686 7716 7830 7837 7903 7961 7974 8130 8146 821 8 8306 8143 8683 8606 8630 8661 8663 8834 8888 8B96 8925 8456 0114 9130 9179 9184 9189 362 9369 9276 9313 9329 466 9621 9534 9634 S54 S7S0 9808 9815 9834 9927 9955 10008 10044 10 A 10108 10131 10130 10137 10158 10320 13340 10246 10296 10312 0920 10331 10374 10407 10434 10438 10488 10481 10488 10603 1C6I9 10631 10649 10S6ria870 10683 10808 10681 10887 10897 10720 10732 10747 10783 10773 10777 lOTBl 10812 10817 10830 I0S47 10863 10888 10871 10 48 10 88 11040 11176 11181 11198 11227 11239 11389 11378 11379 11430 11433 11481 11606 11545 11S48 11683 11687 11638 11703 11788 1178 IIII93 11799 118 17 11936 11964 11981 13064 13069 13088 12134 13144 13181 12191 12i 6 13214 lÊÖt 13343 13348 13363 1326t 13308 13330 13358 13371 13S9riS38 13642 13647 13603 13608 13680 1370 12712 12744 13766 13786 13798 13802 12810 12834 12842 12877 13886 13893 13903 13936 12038 13947 13048 13988 13038 13030 13041 13044 1S071 18072 13112 13160 13180 13310 13334 1324S 13286 13306 13330 13383 18381 13408 13484 13486 13481 13760 13764 13787 13764 18771 13774 13832 18873 13887 13801 138SS 13897 13900 13944 13981 13889 13093 13900 14023 14048 14068 14084 140 $ 14108 14137 14198 14334 14339 14233 14240 14348 14 709 14310 14317 14327 14840 14364 14414 14448 14602 14S0S 14604 1437 14678 14688 14884 14876 14878 14699 14736 14837 14870 14884 14881 14030 14S3S 14964 14067 14984 1604 16102 16105 IBIM 16148 16199 16203 16330 16240 15267 lÜSU 15336 16381 16S f 15387 16806 16413 15484 16542 15667 15568 15876 15579 t55f8 15508 15805 16414 1S443 15473 15714 1676 16764 16 86 168ia 16efli 16882 16 16984 15087 18080 16084 18004 18150 ISIM imse 18367 18244 14334 18338 18371 183S8 18438 16443 ISlM I444I 18484 18670 18583 18685 18588 186S4 14434 18703 18737 18738 18843 16846 188 18921 18036 18980 18 e 17023 1702S 17037 17071 17114 17129 17157 17166 17189 17977 17393 17361 17383 17390 17 16 17446 17447 17497 17529 17563 17569 17583 17621 17860 17703 17770 17776 17828 17918 17932 17993 180O3 1808S 18137 18183 18194 18328 18369 18433 1845 18488 IS655 18607 18816 18826 18700 18781 18819 18825 18851 18864 18878 18 14 10068 10073 10100 10106 10151 19173 10240 10347 19367 19348 19307 10334 19331 19362 10371 10300 10394 10410 10438 1 511 10416 19845 10680 10868 10401 19804 l 773 l 834 19837 1S861 19888 19901 19931 20005 30044 20137 3013 20184 30188 30307 30333 30230 30367 20313 20359 3048 20504 30638 30S3S 30433 20638 20834 20891 20910 20015 20968 Verbeteringen 6e klarae 13e Iljet geen premWn 1181 m s 1183 6388 m z 6383 14439 mJS 14489 18137 ir 161 7 ONOECORRIOEEIO c Oi nCIEELE PUBLICATIE VAN DEN GEMACHTIGDE V MNt DE PiaJZEN wosairais N DRAILUarlMmUEBtt TOMI OBfTBI M nnifT Berlckl N sa Oe ntsronder volgende groenten en truttprtiien itjn geen vutnMoMe maxtmumprttun ZU nwD In de eerau kolom den hoofttea prQg aan wurtegen de gronler de producten ain den deUlllundel nug aflevaran terwtil In de tweede kolom dtfn consument een rtcfiUtln gegeven wordt voor da preien dia ham ten boogitc In rekanlng mogeo worden ge r a n Boven deze prOon niUen In dit titdvak In Ken geval froenten at tniH aan cS n detaillist raap aoaaiment mogen worden verkocht ook oiat muineer deie van da baita ikwalitalt jn lig QiiMilaHMrMiaii OatatUUMnpiVien Daar deia prtlian Mn eacrond op groenten an Iruit van da beaw Kwaliteit BUien In da meaata vallen da varkoopprKien lagar moeten liggen Deze prUaU st geldt van 23 tot en met 28 October 1841 flBOgMriN Bloemkool 5S Kxtra boven 30 on over den kop gematen 17M p 108 M aortearing I van 3S S0 cm dUm ideni I4J8 108 aort erlng n vaa 18 3S em dtam Idem UJO 188 Tomaten goede kwaliteit 19 00 100 kg muvarmd 777 15 13 HN 9JS 108 SM too boe tS 100 kg 6 80 100 6J 10 100 5 108 44X 188 Wortel Jonge bospeen roode peen W Jl Idem z lot mlddelgrol ongewaeechen Idem 2 lof grot ongewaieehen Idem z lol extra grot ongewaaichen gele peen ldst oonen Stokboonen prinses teboonen bos kg 0 13 9 13 M C 08 0 t M 0 43 OM 0 2 0M 0 10 S S 1S 0 07 0 08 0 41 SIM 100 108 kriel snij eti spekboonen 31 1 Stamboonen 31 84 18 48 ï = IfO 7 50 440 prUiMSj boonnen z draad 108 108 108 100 100 100 100 100 andere soorten stamboonen Pronkboonen Roode Kool Savoye kool geel i groen Boerenkpol Witte Kool Spitskool 5 70 IM Sprultkool Keschoond 30M IW longescltoond m 19j60 IM Komkommers 1 M 100 st 1 100 11 30 100 tMjven B SO Kram t OM 0 19 0 19 0 10 0 14 0 07 0 10 0 08 H 0 13 00 008 0 07 0 17 0 19 0 07 0 0 0 08 OM 0 19 0 47 0 3 013 0 3 0 13 0 19 0 13 0 07i van 700 850 gram van 600 700 gram van 500 600 graih 7 8 100 100 kg 100 st 100 kg 100 100 100 100 100 100 100 fiist 100 180 100 tOOkf 100 100 stek lO i kg st kg 6 0 a vi Roode uipn 7 50 Witte uji n alntten Bieten tot kg n at van Vj I kg p t J ni van l V kg p st Gekookte bleten 3 st Ju mper dail 3 st j kg min JB dan 3 st ps kg Kropslwlglas boven 6 krop per kg beneden 6 krop per kg i Kropsla f Koude grondj boven 5 krop per kg beneden 9 krop per kg Andtlvie Spinazie koude grond glas Stoof la Postelein Prei boven 10 mm dlam tot 10 mm diam Bleekselderij boven I kg van 1 1 kg KnolaelderI X boven 10 cm dlam Il van 8 10 cm diam UI van 6 8 cm dtam beneden 8 cm Koolrapen Schorseneeren A tot 20 st per kg B tot 43 st per kg FBcrr Aardbeien Meloenen groene ananas andere soorten Perziken Eitra boven 7 cm diam Klassa I van 8 7 cm diam 11 van 9 6 cm dlam ni van 4 5 cm dlam TV beneden 4 cm diam Walnoten binnenland 5m 8 50 13 88 11 31 60 5 M IM 13 38 18 4 Koolrabi OM 100 IS 8 10 100 100 108 at 108 MS at 10 100 IM 100 kg 9 63 7M SM 9 8 913 at 0 1 9 08 SM 0 07 kg OJB 9J9 108 3M IM 1 1 OM 100 OM IS 7 8 sas 4 9 MJS 100 14 109 43 MM 0 94 at SM 0 17 0 83 kg 40M IW st HO SIM MM 100 9 04 100 44 8 100 kg ebolsterd nM 100 IM voor de prllren voor aplbelen wordt verwezen tuar de publicatie van 14 October 1 1 No 54 Vour net snijaen van kool mag 3 et per kg berekend warden met dien verstande dat de kool na bal snijden gewogen wordt Voor bet selirappen van wortelen mag 1 et per kg of per MS berekend worden met dien verstande ifit de wortelen v r het sdirappan gewoxen worden Voor speciale bezorging van iiesteMe groenten en fruit mag door de detaillisten 1 et per kg ih rekening gebracht worden boven den werkeltlken erkoopprtjt af winkel Rel vragen van haagera prlisen U strafbaar Bewaar desa apgave en gekralk haar Nlauwa opgaven kunnen da vroegera ongeldig maken Mrt Savora da Thae toovenaar behoeft U niat maar op aan kopja Thea te kijken Één zeki van dtt voortreWehjka vervangingsmitJdel i 2 doaAda voor minstans 50 è 60 koppen £ duur 15 hat aliarminst nog gaan et kt ia Savora heeft slechts da helh vmi m kwanium suikar en melk jioodlg dat bij aewoi Thaa wordt gebruikt v n SHM kt ab 10 tablettaa 25 et NIEMEMER K OfA THÊESURROdMT Q 3522 1 Portretfoto s wliarQver men tevreden is if fotohurecm w a de brui n 0 25291 OFFICIEELE pDBLICATIE VAN ÉET DEPART VAN HANDEL NUVERHEID EN SCHEEPVAART OBOANISATia VAN DE AABDOUE INDIISTRIS v Het secretariaat der bedrijfsgroep Aardolie industrie dat gevestled U tt s Cravenhafa Weissenbruchatraat 219 tel I8008O Secretan Mr J P it Joilker vestigt er4e aandacht van belanghebbenden op dat alle industricck ondemeratngöl wetke zich In Nederland Wzip houden met de opsponnf ca de winning van aardolie en aardoliegassen en de directe verwerking van asr obe of aardolieproducten met inbegrip an de regeneratie van geSruikIs smeerolten zich v66r 1 November as schrifteiok bU het Secrelsnast aal dienen ta meldeB 2983 a het verlies der zelfstandigheid vreesde De paradoxale houding jegens de bolsjewiki is ook verklaarbaar uit de vaderlandsliefde Wie ons redt doet er niet toe al zouden de godloochenaars er aan te pas moeten komen Dat in Sovjet Rusland godsdienst vruheid zou bestaan aanvaardt men als camouflage evenals vroeger de Duitsche barbary Vrijheid is de allesoverheer schende idee Uit vaderlandsliefde vluchtte ons volk in de Unie Het regeert niet op sociale vert eteringen als de alle eheerschende drang naar zelfstandigheid niet wordt bevredigd De NS B had steeds den schijn tegen troepen naar de Saar Aibessinië Volkenbond Oostenrijk De strijd van de N S B was steeds gericht op het behouiTvan onze zelfstandigheid doch ziJ koos een geheel anderen weg en zag ie hier gepropageerde middelen ali valsch en gevaarlijk Bn zij kreeg gelijk Men zal inzien dat logischerwijze Mussert de eenige man was die na 15 Mei 1940 kans had op vertrouwen van den Duitschen bezetter Door zijn houding in het verleden kon hij voor ons volk pleiten en dat hij dat goed gedaan heeft heeft de Rijksoommissaris eenige maanden geleden bevestigd Nfi g de toekomstige vrijheid van Nederlan4 nc dezer dagen is komen vast te staan7 Vei kan de kloof tusschen ns volk en de N S B het groote misverstaMB worden gedempt 9 weekt zou zijn voor zo een lunchroom of restaurant bereikt zou hebben want de eenige lunchroom die ze kende was een paar straten Verder Hier in de kantoQr ljk waren er gpi n Bettjr rilde NO al was haar japonnetje een flodderig nat vod Ze schoot een klein portiekje binnen n aar e n goede schuilplaats was dat niet bij deze plensbui Ze voelde de ïpetters tegen haar beenen en opnieuw rilde zo Heerlijk was dat zoo ging haar heele avond naar do maan Ze had zich voorgesteld vlug haar potje te koken en dan nog oven een bioscoop m te wiRpen In Rialto draaide een aardige film Maar daar zou nu wel niets van komen Hos lang moest ze hier wachtent En als ze jftulskwam kon Z6 zich metjsen gaan verkleedeni Nijdig mopperde ze wm in zichzelf toen iemand net portiek innen icboot Goeienavond lef eeb opgewektestem hier doe dit m ü loopt zoo een zware kou tip s Verbaasd keek Ve op Ze zag een heer v or zich staan ille met een lachend gezicht zijn j egéaja8 uitdeed en baar die voor Even stodM ze perplex Betty was niet ze pi ong meer ze liep al naar dje drie en dertig en met rnangaiante gestes was ze nooit verwend geworden Betty wi st heel goed dat ze met schoonheid niet rijk gezegend was en al sinds jaren was ze met het Idee verzoend gzeraakf dat ze alleen in de wereld zou blijven staan werkend op een kantoortje met een bioscoopje een boek en een dag naar de zee als eenige afleiding Ze was dan ook een beetje overbluft door het aanbod en Aran de eerste seconde af stond ze er wantrouwig tegenover Dank u zei ze bits ik zal van uw aanbod geen gebruik maken De heer bleef lachen Ik zag u rennen in uw d6n jurkje verklaarde hij Ji U dit hondenweer bent ft in enkele seconden doorweekt Week niet dwaas en neem m ri jas Vooruitl Hij kigam een gt ipje dichterbij en er was iets vreemds gebiedends In zijn stem dat haar deed aarzelen Maar opperde ze al minder zeker van zichzelf uzelf dan dan hebt u yeen jas 1 k heb nog altijd een behoorlijkdik cnstuum met mij zal het wel los loopen En vraagt u nu niet zooveel maar schiet wat op Mijn armen woi den lam van het ophouden Ondanks zichzelf moest ze toch ev n grinniken Dat was een doorzetter Noki nis hij da zoo idioot wild wezen i haar een sorg Misschien iemand die op een avontuurtje uit was Wel hij zou raar op z n neus kijken strajts ONS KORT VERHAAL DRIE VUEGEN IN EEN KLAP aar J P Bal TOp N Bettjr Tromp buiten kwam beiionnen de eerste druppels al te vallen In angst en beven had ze op bet kantoor de dreigend donkere wolken zien aankomen en zich er een verwijt VE n gemaakt dat ze zich des ochtends door het stralende zonnetje had laten verleiden zonder regcnmantel of parapluie weg te gaan Je kón dat in ons cllendig wisselvallige Holland sche kilmaat nü eenmaal niet riskeuren Op de trap naar beneden hoorde I e het in de verte al rommelen het dreigende onweer brak los Pn zooals gezegd buiten vielen de eerste druppels Toen ze vijf stappen verder wa3 wiren het geen druppels meer maar pijpestelen Besluiteloos snelde Betty langs de huizen Natuurlijk geen sprake van dat ze bier in de tram of de bus kwam Die waren bij het beginpunt al volgeladen onder deze omstandigheden En het ellendige was dat ze door UIT DE PERS De N S B en ons volk Volk eit Vadefland bevat een t es ouwing over de boudlng van een root deel vaiv on3 volk tegenover de N S B vooi4ieeii en na 15 Mei 1940 Wanneer wtj dit voor ons nationaalsocialisten vaak 200 verbUsterend onliaBrijpeHj gedrag onzer volksgenooten eens zon leir hartstocht overwegen dan komen wtl tot de slotsom dat zij verklaard nioet worden door de vaderlandslie e Het levende besef van de vaderlandsliefde kan Vervagen dÖor invloeden van buiten het onbewuste strevtn ligt evenwel in den eigen aard verankerd Door gebrek aan juiste leiding is ons volk aan den verkeerden kant komen te staan fie houding jegens den Volkenbond kwam voort uit vaderlandsliefde Men meende dat deze bond het vaderland zou beschermen De onbewuste drang naar hancUiaving der zelfstandigheid was onware drijfveer Hij werd echter bedM t door onwezenlijke leuzen De N S B 1 den bond bestreed en voor DuUscblands zaak pleitte werd niet begr en Ken vreemde onbewust een eterk Duitschland Men keerde zich dus tegen de N S B uif vaderlandsliefde Wanneer niet de vaderlandsliefde de wezenlijke factor was geweest zouden nooit allepartijen zieli aan den onwezemijken bond heibben vastgeklan t en zou het verzet tegen de N5 B die de handhaving van ons vaderland op andere wÜM nastreefde nooit zoo algemeen heHien kunnen zijn Uit vaderlandsliefde wendde men idch tot Engeland het land dat ons zoo vernederd en benadeeld heeft en de ons bloedverwante boeren in Z Afrika zoo schandel k behandelde dat nog 40 jaSr geleden heel de wereld r schande van sprak Indien niet onl ewust de drang naar handhaving van het vaderland de oorza ware van de Engelsche orienteerin g zou nooit een heel volk zich zoo verloochend en vernederd hebben Men vreesde evenwel een sterk Duitschland uit vaderlandsliefde en zoo werd een heel volk dat na den wereldoorlog zeker niet antt Duitsch was beïnvloed Toen de oorlog Npderland bereikte en de Duitschers hier kwamen werd het niet anders Dat de praatjes over Ouitsche barl arij nonsens waren zag mpn weldra in doch dit raakte slechts de oppervlakte De diepere oorzaak ligt hierin dat men meer dan voorheen dncljif natuurlijk dat ze een onnoozel schaap van een jaar of achttien was die kwam leelijk bedrogen uiL Ze schoot in de ja j en voelde zich toen meegetrokken d straat op Naast elkaar snelden ze over het trottoir Do man had haar bij dea arm genomen en liep met snelle passen voort het hoofd gebogen voor den regen Na e n paar bonderd meter sloegen zo een hoek om en vijftig meter verder trok hij baar een luach room binnen Hèhè zuchtte hij zich da drup pels van het gezicht wisschend is me dat een buil Kom hier Is een tafeltje Ze zat voor se er e i in had Lachend keek hij baar aan Hij had een prettig open ecicht en als hij taleurgestald was liet hIJ daar in iedor geval niets van merken Ze had een spottende opmerking gereed gehad maar ze slikte die in TenslotU was het toch aardig van heng Ëen warm kop thee zal smak n zei hU U heeft het noodig Toen zo het heerlijke kopje thee O drpnk voelde ze haar zelfverzekerd beid met de minuut verdwijnen Hij praatte opgewekt en zonder de bana liteiten Ie lanceeren waar jinkele anderen haar vroeger wel eens tav verveeld hadden Ze schatt hem een jaar of vUf en dertIg en toen ze een kwartiertje met hem gepraat had constateerde ze met verwondering dat ze haar verloren avortd nu heelemaal niet meer betreurd Was dit tenslotte nog niet iets ünders dan een dood gewoon bioscoopbezoek Was dit misstïbicn niet een toeval dat IJ hW ook laat nog een beetje zon in haar leven zou brengen O ze maakte zich niet zoo gauw illusietr en ze wilde nog niet verder denken dan alleen maar aan n gOede vriendschap Bestond dat Mk niet tiissrhen man en vrouw Verder wilde te haar gedachten niet een laten gaan ook al was meneer Verdonk zooals hij zich had voorgesteld nog zoo vriendelijk Iemand waarbij je je na een half uurtje al zoo volkomen op je gemak voelde al kende Je hem al jaren was een bij zonder mensch en Betty Tromp hield van bijzonde e menschen Ze was bijna teleurgesteld toen Verdonk naar buiten week en zei Ik geloof dat u het nu wel wagen kan Het druppelt alleen nog maar een beetje en de trams zullen nu wel niet zoo vol zijn Samen gingen ze naar bulten en bij de tramhalte drukte Verdonk haar de hand t Was me een gennegen juffrouw Tromp Nee nee houdt u de regenjai maar aan je kunt nooit weton straks iel het misschien weer Hij haalde iets uii tjn zak en topte haar dat in de han 1 Het was een enveloppe U vindt hierin een adres waar u lie jas kunt terug laten brengen k Hoop u nog eens weer te tien Op het trambalcott stond z met bniuend hart en ze keek naar z n lachend gezirht toen hij als afscheid n hoed afnam Haar vingers sm klemden krampachtig de enveloppe ili hij haar gegeven had Ze holde van de tram naar huis Was ze dan tóch nog de bakvtsch van vijf Hen jaar geleden Was bet mogelijk dat een man haar nog In verwarring kon brengen had za niet al lang alle illusies begraven Dacht te dan niet meer cynisch aan liaar houterig figuur haar een beetje grov trekken waar een man niets aantrekkelijks aan vond Was zoo n toevallige ontmoeting in staat al haar levanstheorieCn om ver te werpen Haar bevende vingers tastten nanr hel knopje van het llchl en se nam niet de moeit haar Jas ui e doen of te gaan zitten Staand bij d deur rheurde ze de enveloppe open Er 7aten drie kaartjes in Op het eerste stond gedrukt De City Lunchroom bood u een gratis theb aan Kwam u wel meer m ons établissement Komt u eens teriig en maakt u kennis met onze voortreffelijke keuken tegen billijke prijzen Het tweede luidde Onze vertegenwoordiger had het genoegen een half uurtje in Uw ge zeLschap door te brengen Hij zal het op pri s stellen U weer te zien op ons bureau dat in alle discretie werkt Door onze bemiddeling erden reads tal van huwelijken Cot stand gebracht Mogen wlJ ook U In onze registers inschrijven Het Huwelijks bureau Contact garandeert V succes Ben waas kwam voor haar oogen Op het derde kaartje kon ze nog nauwelijks onderscheiden In samenwerking met het Huwe lijksburpau Contact leenden wij V deze regenjas U kunt zich van de uitstekende kwaliteit overtuigen In dien hij U kon bekoren dan zullen wij tl gaarne een geheel nieuw exemplaar leveren t gen den uitersten miniemen prijs van f5 r0 Belt U even nummer 90774 op en wil laten de ouden terughalen Regenjascentrale Confidentia Het duurde een week eer Betty Tromp weer de oude was Auteursrecht voorbehouden Nadruk verboden RADIONIEUWS Woensdag Oclohec BILVSaSDM I HU a S46 Orsmofoonmaz S SO Ochtendonuutftl 7 00 Gramotoonmui 7 4S OchleniUymM 00 BNO Nieuwsberichten 415 Ge W muziek gr pi 8 30 Oramotoauwin 9 19 Voor de hulsvrouw ex Groainget kestvereeniging opnl 10 00 CrsmrfwiBii 00 Voor de kleuters 1130 EnsemWe Be meester IJ 00 Orgelconcert en pimolixa muziek 12 23 Voor den boer U 0 Almrnll 6 BNO Nieuws en economHdie t ten 100 Zang met pianobeieleldkig f mofoonrouziek IJO Cramofooimiuziek 10 Knaemble Moito CanUbile 1J Vo vrouw S 10 Het Haagsch Trio B J zing 4M Voor de Jettgd SM Gounolooon SI9 BNO Nieuw ecimomlsche en berichten SM Natloilale Jeugdslom Uer 949 Cramofoonmuz 6 IS Crd V geiondheid 6 30 Klaas van Beeck JJorkest 7 0O Aeniael halfuurtje TJI CaW programma SIS Voikszangkoor Jg begeleiding 130845 Enge sdie l ri 900 Ensemble Bandl Balogh t BeriijmBngeSsch 0 6 BNO NieuwsberiiilKi IJ 1019 BNO Bngelsche ultieiidinl Dutch Achievementa in the Nethsrun lUes RII VEBSVM n Wl S l 8 00Zle Hilversum t OO BNO W erichten MS Oramofoonmuzieli JJigenwiJdlng 10 19 Zang net PlsBSJWJ S 1040 Voordrscht llJ Oramof 11 30 Pianovoordracit l 00 GerS Tl zijn orke ir 12 49 BNO Nieuws Mi mische berichten I SO John Krislei w JJorkest en soliste 145 Grsm o J j i 15 Voordracht 3 90 Ie en 9e Ac opera D e WaJkOre opnS 1 ietigd S15 BNO Nieuws econ mü beursberichten 9 30 Schr mmeIk f L soliste 6 00 Clramofowunuzlek yyZ driks en zlJn orkest 7 00 Aclued l 1 rï 30 Oramofoanmozlek 7 5 l IJ NSB Voorbereid door de NSOi Omroeporkest en solisten 8 46 Ct eigen Usl 0 00 Omroeporkeit Nieuwsberichten 1000 Gramofoo 1010 1019 Avondwijding Dnltsch Miatof Toor hedea 18 0OI6 37 Rundfunkspielschar ol 5 Stetfen Tot 10 00 Muiik lur D nw de o 1 v Erich Seldler SolHl ï der i03 a a Bont AmuiemenWraVi Immer luitlg imd fidel Tot libarichlen JI 10 MOO Bekende oPJ g dle n onder den lel Nun eilt h hellere Laune Ws ISOO ISOO JTroher Funk fUr alt ij i een bont programma met vocaa orkesten HOOISJO A h ne Hci J p Lledei lederen uit Oberbivernl j 19 OO Musik aus deutschen U i l J V van Noord Duitsche componisten v i rii Klangnim n elodleün Tot 31 1 Ï i3 ten 21 1 ZZ KI Frohslnn 1st JJi B m m v solisten en orkesten vsn phers en OtIo Dobrindt KAASMABKT BODECRAïKK Aanvoer 1 partUm kaas zijnde SjJ C wegende 631 6 kg la art 8390 3s 111 Handel vlug ƒ