Goudsche Courant, dinsdag 27 januari 1942

DINSDAG 27 JANUXkl 1942 5 KLASK tqST TBEKHMG VAM MAARDAG M lANUAU I9 2 HOOGE nEMdSll 1 1000 2804 ITt 318 18883 19431 t 40O r 247 f 1 300 BIOS 11610 18864 18408 t lV r 1147 10S38 134B3 14748 PBEMICN VAN 1 70 11 386 412 478 691 1018 10 1128 1219 1487 1585 1719 1739 1835 1866 1697 2018 207 2438 3484 363Ë 3679 3702 3893 2889 2912 2918 8407 3478 8881 8706 3314 3887 4030 4060 4146 4444 468 6027 90M 8101 5127 6285 6438 6463 6506 5615 6764 6868 6868 8941 SS62 6004 6196 6317 6602 6748 7 S 60 700 7017 704 7004 7210 7530 7651 3670 8430 8618 8848 8810 8899 8971 9294 i i9 9476 9880 10003 10083 10118 10233 10383 10382 10383 10466 10649 10808 10808 10877 11346 Itaoa 11468 11040 12044 123S 12335 123S0 138M 13038 1S0 8 13373 13485 13533 13734 13937 14143 14330 14378 14444 1440 14507 I45S4 14844 15103 1SI27 16361 15429 It48T ISüW 19871 15703 15736 15991 lOOTS 16101 16103 16136 16087 lOeS lasl I 83U 1 833 16849 16889 17132 17385 17502 17983 17 83 17818 176S 17038 18139 18193 18321 18416 18504 18613 18637 1871W 187C4 19000 180S4 1S069 UU77 19333 1B533 19614 19623 S I 6S8 19819 30126 30131 30237 20317 40 2C470 20474 30683 20015 20855 GEEN PBË1 C i ea 117 135 189 1 104 278 li 3 1 371 534 560 987 683 41 876 881 loa 767 781 7 4 888 80S 947 1058 1070 1073 110 1144 lldl 1413 1417 1163 1196 1218 1239 1266 1329 1337 1375 1378 1445 1448 1518 164 1653 1596 1604s 1616 1884 lOfU 1784 1793 1846 1861 1864 1874 1888 19IU 1 46 1S8J 3103 114 3326 3263 2271 2390 3818 243 1 363 af 2607 3612 2630 2688 3749 2800 3881 2837 2944 3gc 3023 3036 3118 311 3166 3184 3310 3241 iMi 3S io 3361 336B 3384 3417 3420 3446 3498 36U6 3608 3 3 3600 36ti9 3683 3689 3736 3764 8857 3Wio 4169 tui 4217 4346 4260 4280 4307 4426 4440 44W 44H7 tit 4544 4650 4625 4680 4683 4731 4785 4 J 4767 6226 4803 4038 6066 6068 6109 6r23 6133 61U6 5219 6328 6277 5331 6360 6301 6404 Sim 6489 £ 52 6641 6S6I 5624 6641 6743 6760 6772 6790 6882 6908 6013 6133 6138 235 6378 6283 6319 6443 8471 6576 6601 6605 6606 6C42 6672 6600 8703 6732 6741 6868 6874 6926 8D46 B a 7006 7019 7093 7078 708 7178 7198 7346 7284 73 e 7449 7470 7474 7498 7a3i 763 7701 7702 777 7854 7888 7931 7970 7079 8007 8040 8052 8123 8133 8189 81 9 8283 8381 8602 8637 8821 8666 e 53 7 8753 8839 8951 6907 063 9191 210 9230 0360 9 6 t 2 e 6417 419 964 8674 9593 9607 9621 9641 668 9831 9846 9880 9993 10043 1J123 10130 1016 1 10187 10201 lU 288 1U305 10889 10311 10337 10328 IOi46 jos j 10636 10707 10725 10740 10788 10733 10836 1086Ï 10697 10915 10980 10984 10099 11 73 tioao 11162 III69 11184 11171 11282 11348 1135 11428 llil3 11873 11684 11638 lies 11 83 11701 11778 11787 11830 11913 11 48 11978 11983 12058 12438 12533 12543 12548 12305 n e27 12647 12734 13303 12836 13847 12887 12931 1297S 130t 13088 13088 13103 13214 1S332 13341 13261 13262 13340 13388 13395 13424 13471 1 78 la OBT 13629 13691 1373 13788 13799 13829 13999 11068 14118 14122 14148 14167 14319 14290 14368 14416 14438 14498 14913 14541 1466S 14563 1466 14993 I4S66 14878 14883 147B3 14 73 14889 14930 14943 19082 19145 15339 15232 iOS 16312 15319 16354 15413 16476 1M8S 19517 16634 16966 1967 15616 1 016 157SI 15904 16930 19933 16934 16a3 16048 18091 16116 1614 16161 iei66 16196 16227 16237 16268 16321 l 839 16369 18813 16 181 1613 165 4 18673 16688 16001 16803 168 16648 18897 16664 10676 1S68I 10726 16745 IC804 16843 10878 lfl938 18831 17040 17041 17096 17113 1714 17151 17165 17380 17 69 17418 17428 17510 17632 17581 17647 17051 17657 178B2 17717 17783 177 5 17841 17886 17887 17S45 17949 18013 18897 18 54 1803 lata II160 18311 18381 18387 18435 18456 I84S8 IR615 18631 18388 18891 18903 lïlXW 18078 18981 iron 19036 i c s i3oe £ 3 5 11270 19374 1 307 19333 10880 1C444 I4443 194oil 19487 19576 19806 19693 19708 19719 13733 0 38 19752 19767 t 3ai 19868 1991 l WIS 38083 30104 20t 4 SOICO 37208 02ia 30781 90349 3 3 g 30391 20434 29 9 30602 £ 9 ao n 29914 aoüss irkerk a d IJmcI tuigen neer groote aandacht aan den woningbouw € a Ook van het ondersteuningsfonds Voof t v W i W w 5 7 TBEnma uughtoh co WETTIGE nEkaELEOnNG Itia ONGECOItaiGEEaO d f i uu te het lier wag i ea w Hf op rileti voor S Ungs chap n t voor rking ntidfl n dooil u ma goed J ▼ eeltj C V en d echt d en Looy naar leuten SchteP rysbe Zwüll achtec d last K C van eef in d heer runu idem takken 0 90 1 35 medtt t0djt JKSHEEST rammejota i 1 Vianeo C Ko ari a s den dag gOPDEN HJJ hSdKkeS fcJBp het vyiüg jaar J in t3 huv mk tad Oudewater AAK ni PBOCEDUHE OVER elBEWPm SHKCRT KERKWETERDia ffmntn in hal a U k fmUU In hPt ongelijk e t de fa Verheul len Kerkweferin voor de hel t hrf opzichte van de en Vooit S dp tot betilin tB g t Haainwhe fSerechtshof hfefi iLrMk pedaaB In de procedure jje than onKeveer leven jaar Jdoitiiif i lii fh de en cPntB en de rv h P h ndW aJhier De pe nls h rhif lid In rnoverre rt de overi re Jlfftirtomsroe K rkweler it T men lï j nroffsjk deze ui nranV een 5cha I po t haar de moïc Bnvenrtl r de üemeentempde dnorrtat voorllUcheifi tot vprnacrhtinsj van dit vii tpr wordt Afpesneden Martat de rechtbank te Rotterd Trn Ip fcr fe instantie de Remeente in he wlllk hfi reoteld heeft het Hof in be ro p inpeft td door de fa Verheul lift vonnis inpetrokken en boven ilnand arrest gewezen JESTIGJARIG HCWELUKSFEEST Echtpaar v diDaoI in bet diamant Heden viert b liet Oudenliedenhuis hel echtpaar T San Dool W van Hol Icn den dag w irop het voor 60 jaren in het huwcltjk werd verbonden Bet diamanten paar woont sedert September 1939 in Schoonhoven en heeft voor dien ti d op een bo erü in Wijngaarden gewoond GEVONDEN VOOBWERPEN Omtrent on Jcrstaande gevonden voorwerpen zuiJ inlichtingen te verlirijgen aan het liureau van politie aliipr twee ccjrituurs kinderhand Khoen ritsSJuitmg ntunmerplaat vaauUi 2 zilverbons SCHOOL GESLOTE In verband m de brandstoffenposi til zal de Koniilgin Emmaschool voor jewoon lager oiwerw is deze week gesloten blijven Waddinxveen DAMCLUB EXCELSIOR Voor de hiushoudeiijke eompelitievan de damclub Exce siOr yerdende vo gende partijen gespeiWi A Rielve d A Blom 0 2 t Jacobi P Vink y afgchr A v Ringeleste n T Twjgt 2 0 W v Ringelestein D SAiiutoi 0 2 C Kortenoever J de éef 2 O G Groen W v d St re 2 0 W V d Heiden J vlrzjjden 0 2 A Littooi C Verheulf 2 0 H Troost W V d Hëijten 2 0 T Twigt D Schoirtej 2 0 Stolwu k WOONHUIS VITGEBIUND De Btotenpiiit nuUite delect Gisteremmadag onutreeks 1 30 uur a brand uitgebroken in het door den los werkman G Honkoop bewoonde voorgedeelte van een dubbele woning an de BenedenJterkscheweg Hei yiuT an door een def t ui tting van d n stioorsn de U bralAeea zuilandspuiten wd ge iter werd bet eeuvel an d lit lifrsteld maar inmiddels de woning geheel uitgebrand Men Jteft sitchls weinig kunnen redden De wwoner was laag verzekerd Het achtergedeelte van het huis bewoond door den melkha3 del ar J Mo naar eigenaar van het pand Werf oeliouden Het kreeg waterschade ai kon t avonds weer worden beTOKken Sas BiKNENURD Dr Ir G L F PHILIPS t gr dlegger van het Plülips conceni h den indtt vait 3 juu is ia Zon inaeht te VGravenbage verleden dr k G L F riiiUiH e P n U ggfct van het PlüUps conccm De overledene word m 1858 te Zaltwjnmel geboren Nadat hij in 1883 te J t het diploma van werktuigkundig genieur had behaald ging ir Philips f peleggen op den jongsten tak der wtjmek n 1 electro techniek Hü verI We bierVoor langen tüd in Glasgow ar h j o m gelegenheid vond in het poratoriuna van den groeten natuur oige lord Keivin te werken n X verbluf te Berlin keerde hij r Nederland temg waar hij te AmJJ w de belangen der A TG behar Siie btj de concessie aanvragen voor drilt P richten electrisch beihi J r van rondtrekken en J fen ging ir Philips met finan 7 j Ö vader zfch een isiandigen werkkring scheppen en du J i w electro technische inDiM rt Eindhoven begon hij in 1891 dit k j Se van gloeilampen Met Dedryt oorspronkelijk bedoeld als nationale fabriek legde hij den naslag voor een onderneming die rnt ï invloed zou werden op de fc napprtiike technische en romI k f e sch ing van Nederland in de eele wereld Het ecnte aar van bet beitaan van 3e Philji sfabneken wai niet gelukkig Wri had me er bij de oprtchtting der jonge onderdeming op gerekend dat niet dadelijk gunstige resultaten gebo Hct ifouden kunnen worden maar de opeenvolgende teleurstellingen die deze aanvangapenode kenmerkten waren erger dan men had verwacht De proefnemingen namen maar geen einde en telkens deden zich nieuwe en onvoor ziae techniaohe naoeilqkheden voor Het zal dan ook voor ir Philips een blyde dag zyn geweest toen in de maand April van het jaar 1892 de eerste 50 gloeilampen konden worden afgeleverd en wel aan de Stearinekaarsenfabriek te Gouda In de volgende jaren stegen de omzetten gestadig en spoedig gevoelde ir Philips tneer en meer behoefte aan een eommercieelen leider voor Zfln bediUf Op verzoek van zijn vader werd zijn jongste broer A F Philips in deze functie aangesteld spoedig bleek at deié combinatie een zeer gelukkige was want het bedrijf werd al grooter en grooter en toen m het jaat 1912 de firma Philips en Co werd omgezet in de N V Philips Gloeilampen Fabrieken bedroeg het kapitaal reeds 6 mi lioen gulden In 1914 legde ir Philips den grondslag voor een laboratorium dat in d i loöji der jaren een belangrijk centrum VBn wetenschappelijk onderzoek is geworden De senaat van de Techniscbe Hoogeschool te Delft erkende de groote verdienste van ir G L F Philips voot de techniek in het algemeen door hem in 1917 het doctoraal honoris causa in de technische wetenechappén te verleenen Zijn bemoeiingen op sociaal gebied waren even talrijk als vruchtdragend Zoo stelde hij voor 1915 reeds een gedeelte van de Winst ter beschikking van het personeel stichtte een pensioenfonds waarbq de pensioengerechtigde leeftijd der beambten van 65 op 60 jaar werd gebracht stortte een groot bedrag waardoor het mogelijk werd het zg Philips van der Willigen fonds op te richten en besteedde bovendien bijzondere gevallen is hij de geeste lijke vader In het voorjaar van 1922 trok dr i Philips zich als directeur uit de zaï terug doch tot kort voor zijn doi heeft hü als commissaris steeds actii deel genomen aan de leiding van hei bedrijf dat door de ter hand genomen fabricage van alle mogelljkp electrotechniche artikelen reeds was uitgegroeid tot eên enorme ocderneming wier gebied aan geen grenzen meer gebonclen was Met dr ir G U F Philips is niet alleen een industrieel van were dver maardheid naar bovendien een onver moeid pionier op het gebied der verlichting heengegaan De crematie van het stoffelijk overschot van dr ir G L F Philips zal geschieden a s Vrijdag op Westerveld na aankomst van trein 12 46 uur ONS LAND TELT THANS a MILLIOEfi INWONERS Naar tham uit de getallen van de Bevolkingsregisters kan worden opgemaakt is omstreeks St Nicolaas 1941 in Nederfond de 9 TniIIto n te mtuotier geboekt Wie dat loas een pasgeborene of bijvoorbeeld een Nederlander die uit het buitenland terugfcee Tie om zie hier te lande te vestigen tsitiet uit te maken Het Centraal Bureau voor de Statistiek heejt theoretisch berekend dat Nederland omstreeks 5 December het aantal van 9 mtllioe inuKmen heeft overschreden Ons land telt thans 211 intuoner jkt fcm Schiedam is het dichtst bevoUct door verzamelen zich op een vierkanten kilometer 7712 inuxmers De inteoners oon Schiermonnikoog staan o ƒ loopen eUcaar het minst in den treg daar treft men er 5 per km asm BBOCm MAG TIJDELIJK DES OCHTENDS VROEGER WORDEN VERKOCHT De secretaris generaal van Sociale ZAen beeft in verband met de huidige omstandigheden toegestaan dat in afwijking van het bepaalde in de Arbeidswet van heden tot en ipet Zaterdag 7 I bruari 1942 brood dat na 8 uur des namiddags van den vorigen dag gebakken of opgewarmd is van 7 uur s morgens af uit het gebouw met aanhoorigheden waarin zich de broodb kkerü bevindt wordt vervoerd Dit brood mag van half acht af worden verkodit of afgdeverd BUITENLAKD Bolsjewistische over winningsberichten DDrrSCHE WEERLEGGING Van Sovjetzüde zijn berichten gepu bliceerd over een bolsjewistische overwinning in den sector tusschen Cholm en Toropez In bevoegde kringen der Duitsche hoofdstad worden deze berichten beschouwd als een nieuw bewijs dat iet Savjelcommando niet in staat IS geweest uit het verhoop van de gevechten in den romer en den herfstde juiste conclusies te trekken Men gaat zelfs in Berlijn zoo ver dat men deze nieuwe averwinningsberichten der boisjewisten interpreteert als een teeken te meer dat het Sovjetcommando nog steeds geen overzicht heeft over het geheele front laat staan over den totalen oorlogstoestand of dat de Sovjetlegerleiding nog slesds niet haar wil heeft kunnen dooi zetten tegenover de ZHivcT politieke doelmatigheidaiverwe ging van de propagandamaehinerie in Samara In Berlijn ziet men meer dan ooit de getieurtenissen aan de fronten in het bijzonder in het Oosten kalm tegemoet Van militaire zijdt wordt geconstateerd dat de toestand aan het Oostelijk front een toestand is die door de Duitsche militaire leh ing systematisch tot stand is gebracfit DVnSCULAND STRIJOIVOOfi SUROPA In het Oosten voortdurenc evechte ENGELSCHEN IN NOOBOAFRIKA ACHTEBVOLGO Het opperbevel der Duitsche weermacht maakt bekend In het Oosten voortdurende gevechten In de wateren rondom Engeland hebben gevechtsvliegtuigen in den afgeloopen nacht ten Westen van Pembroke een vrij groote vrachtboot met bonimen zoo zwaar beschadigd dat zij verloren geacht kan worden Andere nachtehjke aanvallen dêr luchtmacht waren gericht op een haven aan de Zuidwestkust van het eiland In Noord Afrtka hebben de Duitsch Italiaanscbe formaties den verslagen tegtmstander achtervolgd en henï in nieuwe gevechten nieuwe zware verlie zen aan menschen en materieel berokkend Alleen reeds gisteren werden 96 tanks 8 stuks geschut en omvangrijk ander oorlogstuig buitgemaakt of vernietigd In de Middellandsche Zee lebben Duits he gevechtsvliegtuigen ten Noorden van Tobroek een Britsche vlootformatie aangevallen en voltreffers op een lichten kruiser geplaatst Bij een aanval overdag van Duitsche gevechtsvliegtuigen op het vliegveld Haifa op het eiland Malta werden bommen op hangars en tusschen gepirkeerde vliegtuigen geplaatst Duitsche jager schoten hierbij in luchtgevechten zonder eigen verlieten 8 Britsche vlieg De nieuwe beweging der boisjewisten uit het gebied ten Zuiden van het dichtgevroren Seligerraeer is niet eens een aanval met operatieven zin Er zal blijken dat ook hier het terugtrekken der in dit gebied strijdende zwakkere Duitsche strijdkrachten systematisch IS De boisjewisten mogen hier spreken van een hero vermg van een terreiustrook ter diepte van ongeveer 80 kilometer bet oogenblik zal komeri waarop zij erkennen dat hun aanvalstop in een luchtledige ruimte hangt en dat hun divisies die nu moeten volgtn plotseling van den aardbodem verdwenen zijn omdat de tegenstander hun in zekeren zin een zwak punt heeft opgedrongen De onafhankelijkheid van Indië en Australië TOKIO LAAT ZICH NIET DIT De Japansche minister van Buitenlandsche Zaken Togo heeft in het Xagerhuis op een desbetreffende vraag verklaard dat over de Japansche politiek ten aanzien van Australië en Indië resp over bet vraagstuk der eBafbaBkeUjkheid van dese beide landen niets kan worden gezegd zoolang de militaire operaties voortduren AStERIKAANSCHE BEVELHEBBERS MOETEN REKENSCHAP AFLEGGEN De Br sché nieuwsdienst geeft eenbericht uit Washingion weet van deDaily Telegraph volgens hetwelk men als zeker aanneemt dat deAmarikaansche admiraal K mmel ep uitenantgeneraal S wegens hetfalen der verdediging van Hawaii vopr een militaire rechtbank zullenworden gedaagS DE ENGELSCBE SOLDAIÏN DOEN NIETS Het Engelscbe blad Picture P o s t wijst erop dat het nietsdoen de Hiigelsche soldaten demorahseert Onze soldaten aWus het bl d hebben veel te veel om na te denken en dat kan onmogelük vaa goeden invloed zijn op de strijdlust van onze troepen Woensdag 28 aniiarl BLVEBSUH L 411 H 715 Gramoluunmuz 745 Octatenogï mAaBtiefc 55 GramofQonmuzlak f 30 Ochtendgymnaatiek 8 30 BNO Nieuwsbci ichten 8 45 Gramofoonmuz ek 915 Voor de huisrrouw 9 20 Gramofoonmuziek 11 08 Veor d kleuters aa Ensemble Jack der Kinderen en solist 12 00 Orge concert 12 2S Gramofoonmuziek als de stad nog s aapt 13 1a Zanc met piano12 40 Almanak 12 48 BNO Nieuws efl economische berichten 13 OO Wat doet de boerbegeleiding en Gramofoonmuziek I3J5 GramofoonniTiz ek 14 15 Omroeporkest 1$J0Voor de rrau v 15JII Kinderkoor Zanglusi mtt piant bege e ding Als intermezzo Kindersjmphonie pn 14 80 Bfelwlïezing 18 30 Voor de Jeiigd 1 00 Gramofoonmuziek 17 15 BNO Nieu E econonuscbe en Ijeursberich ten 17 30 Nationale Jeugdst orm kuartier 45 Ptanovoordractat 18 15 Volksgezondheid 30 Roemeenscb orkest Gregor Serban 19 00 Actueel hallHur 19 30 Wintertijd niuaikaalprogramma Vanaf 20 15 alleen voor d Radioeentralea die over een lijnverbinding met deStudio beschikken 20 15 K aas van Beeck en liin orkest 30 45 Gramofoonmuziek 21 00 Orkest Melando en solist 3145 BNO Nieumsberichten 22 00 BNO Engelscbe Ulliendang The Dutch Achievement in the Netherlands Indies 6f Gramofoonmuziek 22 15 3180 Qramofeonmuaielc iLyEmDH n i ij h 1 15 t 45 Ze DTogram rra HiA v iin t 8 4 Gramofoonmuziek lO OO Morgenwijdln 10 15 Zang met pianobegeleiding 10 40 Voordracht ll OO Viool Diaso en gramofoonmuziek 12 OO Frana Wouters en zi orkest 12 45 BKO Nieuwsen economische berichten 13 05 Gramofoonmuziek 1315 AnruSBn n t=orkest en pianoduetten 14 15 Uit Keerlands Guuwen 14 J5 Gramofoonmuaiek 18 OO SoJletenconcert opn 17 0 Voor de jeugd 17 15 BNO N ttws cconoilviache en beursberichten 17 30 Otto Hendriks en zijn Vkest M 15 Gramofoonmuz k ISWDe Ramlflers IBOO BNO Brabantach praatje 191 BNO Nieuwsberichten 19 2 Omro p o ka2anRkoor met ptanabegeleidinc 19 4 jn en om de NJ5B Voorbereid door de N9 B 2100 CHiroepopera orkesl en aolteten Vara 2015 alleen voo de Radio Ccntwle die over een ijnverblnding met de Studio Iw schikkpn 21 00 Oausene Duitsjch elnwr gratie in de N t anden 21 15 On foer ipera c ke en rolistf n 2 5 B 0 N eswbe rhten tOO Gee telttVeMederen r lj 32 10 22 18 Avondw ig Het legioen MtatU aangetreden In t fUmiourqwI wa dne Mk hectt men het kunnen nes bit Icfuxn ataat aaneeticiten Hok andscbe mannen hebben reeds de ratte DiiU ctie i Ut iie oplekünjl jehad en zijn nu velledlg i eccfend om bi eaet te worden In den sIrUd tefen bet boliJewUine een tri d dien ilj vrljwilMf gekown hebben om dat ly er van ov rtiilfd waraih dat b t hun pIicM wai Het lectoen staat aangetreden Bêaar ook de Nederlandsche ambulance slaat aanjretreder Ook hier hebben de mannen doktoren loowel als atekenverplegera een straffe militaire Bcho ing achter den rug WaM kon het wel eens noodzakelijk worden dat zij met de wapenen in de vuist de aan hun xorgttn toevertrouwde gewonden moeten verdedigen tegen latharUffe overvallen van de Soviets Een geweldtee en opofferende taak heeft de NaOTrlandsche ambulance op c genomen Maar aj heeft dit gedaan omdat ziJ weet dat het grootste deri van het Neder andsche voyt achter haar ataat Met deze moreeïe ateun zal zij deze zware taak tot een goed einde weten te brengen Doch ook mateneele steun is noodl Daaraan zal a a de ambulance eenmaal uitgereden Is uw rteinv noodig blijven Maak er dan een gewoonte van van tüd tot ttjd een tUdrafe te stoeten op girorekenlnc Nlederl ulM ie ambulance Konhiglnnegr 11 VGravenbage 488e STAATSLOTERIJ VIJPDI LIJST TUWlï KI AS 1E IVekking van 26 Januari f 1M No 10123 14381 ƒ No 1738 69 I t 0 No 511 779 12072 19827 ƒ 1 0 No 1752 5145 10354 10902 1UI22 1218 12670 140 7 15142 16578 16047 18612 19031 21058 PRIJZEN VAN ƒ 10 1 90 3937 7640 10031 12591 16743 18808 1259 4228 7663 1004 12966 16760 18S15 1293 43 2 7708 10071 13011 16804 19173 1446 4600 7772 10104 13295 16935 19394 1623 4822 7782 10128 13340 16971 19420 170 4875 7859 10220 13341 17184 19432 1840 4M7 7916 10244 13444 17265 19471 1893 5146 8073 10339 13552 17306 19577 1982 5317 8175 10478 13706 17311 197S2 2067 5324 8334 lOMe 13819 17402 19852 2082 5372 8409 10675 14308 17403 19902 2135 5407 8610 10676 14382 17490 19965 2155 5539 8866 10695 14385 17639 19992 2180 5675 9047 10746 14399 17640 20056 2212 5661 9195 19875 14457 17727 20338 2312 5709 9226 10936 14541 17746 20332 2409 5746 9341 10947 14573 17760 20365 2470 5815 9397 11008 14574 17850 20377 2472 5867 9433 11103 14975 17944 20396 2628 5 77 9503 11124 15128 17950 20445 2C36 8143 SS26 11157 382 lk434 17957 20623 2759 C244 9535 una 17961 30681 2991 6270 969 11230 El66 15566 18057 20717 3304 394 9727 11451 18169 30930 3363 6495 9728 11827 15655 18170 2097 3368 8581 9729 11940 15705 18203 20696 3428 6 S 4 9786 11981 15738 18218 11097 478 6730 9782 12030 15937 18263 21229 3549 SS iS 9 06 12106 16175118420 31339 3C04 890 g 43 12179 16485 18461 21345 36B7 7174 9877 12244 16547 18498 21505 3li 7234 9887 123 S 16592 18706 21549 3797 7543 9943 12387 16711 18762 21704 3364 7593 9965 NIETEN 1003 4055 7008 10372 13013 15651 19050 1051 4058 7096 10425 13015 15CJ4 19074 1058 4062 7118 10454 13025 15670 19106 1059 41198 7143 10505 13038 i 88ü 19109 1100 4137 7188 1ÜS43 13123 1 568T 19129 111 4149 7208 10565 13142 15716 19157 17 4230 7247 10578 13146 15730 19213 1182 4279 7 10586 13228 15759 19250 1219 4288 10618 13245 16778 19251 1231 4319 Ü 10630 13287 15784 19273 1308 4346 7377 10640 13304 15304 19326 323 4379 7379 10653 13332 13855 19350 343 4402 7511 10671 13338 15875 19381 1447 4490 7518 10702 13376 15950 19390 453 44 3 7548 10781 13413 J 5962 19400 45i 4501 7581 10788 13526 i 906 19456 ISU 4504 7611 10314 13541 16062 19536 1348 4SSC 7734 10851 13S50 16143 19618 I5ai 4577 7856 10 4 1 1 35 16153 19674 1614 4622 7882 10984 13622 16161 19579 1683 462 7937 10993 13623 16133 1 630 168S 4691 79 3 11027 1362S 16223 19648 1708 4704 7967 11035 13 34 I624S 19680 177Ï 4747 7962 11041 13647 10257 19682 1325 4769 8038 11052 1 3654 1 1 306 19732 tllbS 4772 8047 noc4 1370 16398 19736 1876 4814 6b63 110£O l371O 16414 19757 1923 4SQ2 8070 11146 13725 16420 19760 1984 417 8091 11167 13726 16450 19767 2011 4980 8133 11199 13767 10491 1 33 202S 4987 8187 11214 13C0S 16575 19341 2029 4 £ 8301 11233 13867 16607 19859 LOSS 5013 8339 11296 13861 16663 13863 J59 6031 8265 11309 i38a 1C6SÖ 19Sa4 2068 5033 82 79 11317 13883 16724 19913 2070 SltM 8 309 11338 13920 16T6i 1 15 2074 SI 12 8335 11340 13944 16758 1 933 2 7 SI 56 8323 11354 1396B 16841 19936 1I6S 5189 8415 11359 13982 1B943 19886 2174 S289 8433 11388 139S7 1B947 19997 iu 5303 l 11423 14001 19972 20032 2289 5316 11140 14066 16992 20041 sns 5349 8488 11611 14067 17009 20044 26047 2338 5356 8356 11637 I4IS3 171 43 23SO 5409 8S99 11844 14190 17041 20197 2413 5426 8619 116S3 14191 17067 202 2474 5480 86Z3 11661 14305 17166 20316 2528 5494 8645 1UK6 14321 17186 20318 urn 5 32 8648 11712 14341 17282 20436 565 5526 8652 11T2 14357 17316 20435 385 5604 8683 uaos 14371 I733Ï 20603 r iSi 5609 8693 11830 14374 17344 20688 7 i SS41 8740 11841 14451 17371 20709 i ao 5660 8757 11865 14460 17506 20731 fSI7 56 7 8795 11667 I45 17534 20794 32 5679 826 11881 14323 17568 20803 5704 8835 11898 14549 17643 30814 VS2 a724 884S lliiOl 14571 17675 20816 ilS4 5770 8863 11925 14S82JI 17686 20841 29M 5817 8363 11994 14664 17704 846 QI5 5318 8913 11996 14723 17716 8 394 taa 53 8948 11999 14731 17721 28935 335 5853 07 12000 14739 177 2J 30961 U79 5382 9174 120IB 14780 17735 20071 ini 5932 9218 12036 14783 17788 20965 C 3l 59S4 9SÏ3 nn 14841 17832 21014 n o 5364 9268 120 14853 17875 21044 3188 6099 9276 12156 14856 17915 31061 3188 065 9291 12178 14887 17949 21087 3222 8124 930t 12190 14886 17982 210SO 3248 6131 9313 1 2184 1 901 17988 21095 269 8145 9314 12t 7 149 fi 18031 21151 286 6171 9927 12204j I4n0 18092 21172 3333 tm 9330 943 18150 21207 3349 0215 9388 9 ij0 18172 21252 33S9 6236 9 3M 122 J T5000 18184 21354 3377 261 9406 12272 15014 18206 21357 34M 6286 9424 12305 i5 r o 18276 3 300 34 a e98 8442 12323 15140 18290 21304 3514 6359 9463 12429 15147 1836S 21306 3S31 3 8 g 54 12410 15177 18471 11308 3M1 413 9 7 12493 15217 18473 21368 3391 415 9700 1250a 15230 18527 21379 357Ï 6429 9728 13515 15234 1855 21457 35 a 463 8756 12557 15270 18580 21518 3627 64 9 9776 12565 ISIPB 18594 31952 3837 574 9859 13606 15328 18632 3156 36b0 578 9674 12IjSG U3J4 1S644 21581 3TÏÏ £ 84 10051 12077 15359 1864S 2161S jaüo 892 10125 12688 15373 18673 11637 392 710 10130 12717 15388 18725 21 SI 3949 6740 10152 13791 15444 18737 11756 39S9 8688 1O30O 12734 15456 18756 11771 1964 913 10214 12819 15469 18760 21826 1 73 691b 102 12624 15499 18792 11874 397 903 10381 12829 1 5510 18841 219M 029 972 10307 12941 155 18957 21914 KS 37 10334 12946 I i557 IW 7 1 20 03 6977 1 53 129S7 156 10007 21927 In de vorige lijst stond 36 m 2 203 2360 ro z 23 6 t 4 m t 14348 Adverteiitfën OffictMle p bUcaU van d n GenruiGtoticde voor de PiltJaux Bcrieht m U MAXIMUMPKMZEN VOOR ITAUAANSCilR BLOEMKOOL De volgende prijzen mogen ten hoogste worden gevraagd Italiaansche bloemkool Groonundel 33 per 100 ftulu Wmkel 0 43 per stuk Het vragen van hoogere prUien ia Uafbaar Bewaar deze opgave en gebrutk luar MTS a Officieele publicatie van het Departement van I andboiiw en Visachery WBBBMACHTMARKBN KOrplB OF BEB t e Secretaris Generaal van het DcDartement van Landbouw en Visscherij Drenfft nogmaals onder de aandacht van d belrokken detaillisten dat op de in omloop zijnde Wehrmachtmarken voor koffie of thee een hoeveelheid koffiesurrogaat dient te worden afgelev d F welke het dwbbele bedraagt van het op deze bonnen aangegeven gewicht voor koffie Koffie of thee mag op deze Wehr machtmarken i tteraard niet meer worden iafgele crd M14 19 VI niBIKING VAN lOEWIJZINGEN VOOR BOTER EN HARGARINB AAN GROSSIERS De Secretaris Generaal van timt Departement van Landbouw en Visscherij vvstigt er in aansluitmg op hetgepn ter zake reeds is bekend genlaakt de aandacht op dat grossiers m boter en margarine ook gedurende het tijdvak van 36 t m 30 Januari a s bij aanbieding van maigarittetoewt ir een verxameltoewijzingen voor margarine zul len ontvangen De bepeUng dat in genoemd tudvak voor de helft van het aantal ingeleverde rantsoenen verzameltoewi I zingen voor boter en voor de helft verzameltoewUzmgen voor margarine tullen worden uitgereikt geldt derhalve uitsIuitAid bij inlevering van boter toewijzingen M72 16 Officieele pobUcatlc van het Departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart GEDEELTELIJK VERBOD TOT VERKOOP EN AFLEVERING VAN MACHINES BlOkcns een bekendmaking van den Secretaris Generaal van het Departement van Handel wy verheid en Scheepvaart in de Nederlandsche Staatscourant van id dezer is met Ingang van dezen datum cie dispensatie van het verbod tot verkoopen koopen of afleveren van machines Ingetrokken ten aanzien van de fabrikanten van alsmede de handelaren in deze artikelen Onder machines wordt hier verstaan alle van metaal vervaardigde werktuigen van welke het gewicht grooter ia dan 100 kg en welke in bedrijf mechanisch arbeidsvermogen opnemen of afgeven met uitzondering van die welke bestemd zjjb voor tractie ot vervoer lan den weg alsmede met Uitzonder in glB S e lectro technische machines dïïWWmSchines en gra flsche machines A Het bovcH taHndA houdt in dat net den fabrikanten vair ajsmede den handelaren in machines verboden is zon der vergunrmg van het Bureau vocw de Metalenverwerkende Industrie Riouwstraat I74U6 te s Qravenhage nut ines te koooen te verkoopen of af fe leveren De voorwaarden wda onder deze vergunning door bo engenoemd bureau kan worden afgegeven lulier aan belanghebbenden per circulaire alsmede door mededeellngen In de vakpers ter kennis worden gebracht 3487 33 Gevraagd voor zoo spoedig inof eItjk in gezin van 2 personen een MEISJE voor dag en nacht netjes kunn vlerken en eenvoudir koken Aanmelden Üumvoetlaan II Park de Kievit Wassenaar s n ddigs tussclien 3 en 4 1 el 9665 G 535 8 INSCIIRUVING P1 ICKT V NMI UAMDBLAJVN IN MACSIMKS Bl kens een beknkdmaklac v a dan ecretarisgeneraal van het DepartVN ment van Uandei Nljverlubit Scheepvaart m ae Ncdorlandadb StaatacDurant van X dezwr sDn han delarra in machlitea verplicht aan aanvrage tot inschrijving te zer m aan hel bureau voor de melalenver werkende industrie Riouwstraat lH 186 te s Graven hage 1 met inachtneming van het ond 3 vermelde wordt hierbij onder maclU nas verstaan a krachiwerktulgen zooals zuigerstoommachines stutui turbines waterturbines vaTbrandingamotijreii ketelinstallaties locomotieven locomobielen b hulp en bij werk tuigen condcnsatieinrichtingen vaouii pen ovei verhit ters econamiann vócê warmei s Hoeier verdampen oHe centrifuges niechamache stookinrichtingen oliebranders afgasturttfno opvoerwerktuijpm voor water a andere vloeistoffen lucht en gasverdiclitingsmachines koelmachines kUmatifice ingsmachines stunt machlnea c werkiutgeii pn apparaten m denruimsicn zm des wooida ooela gereedschap werktuigen houtbewefwkingsinachinaa inadUnegereedschappen appendages tvoor vloeiatoffen stoom gas en lucht i werktulgondcrdeelen gaiontwikkelapparaten enbrandjprs voor de autogeenindubtrie an autojjeensnijmachines gleterijinaciüneK indusirieovcns met uitzondering v i electrische ovens beproevingsraatfünes machines voor het hoogovenb drijf en voor de walswer en weeg werktuigen helwerktujgen en tra nsportiniichtingen niet uitzondering vandrijvende transportinrichtingen ma chines en apparaten voor den land entv4mbouw voor de zuivelindustrie voordè graanmaaUlwi ij n en voor de krachtvoer f abri e ken machmcs en apparatenvoor de levensmiddclenmdustne voor het hotelbedryf en voor de brouwcrueniapparaten en machines voor de gist suiker koffie thee vet verf zetp en cliemische industrie nruwhlnaiBvoor de textiel fcleedmg schoen led industrie machines voor de touwslagerijen machines voor wasscherijen machines voor de papier en kartofr mdustrie kantoormachlnea machinesvoor de kunsthars rubber kerami sche glas steen en kleiindustrie machines voor de bouwnijverheid me chfnische bevei liging sa ppara ten voor de spoorwegen t n andere tractie brandweermaterieel verkocq speelautomaten brandkasten en ktulxen 2 De bovenvermelde verplichtiag geldt niet voor handelaren m diamantmachines zctmachines bockdrukpnrsen steendrukpersen cttepdrukperam offsetpersen vouwmachines en iinieer machines Ondernemingen welke boven K noemde machines verhandelen zijnverplicht binnen 0 iagen na bovengenoemden datum zich schriftelijk tolbovengenoemd bureau voor de metalen crwwkende industrie t wenden teneinde voor inschryvlng m aanmerking te komen waarna de dcM gytreffende formulieren zullen swden toegezonden Het niet nakomen dezerverplichthig is strafbaar 248a m VLEUGEL of PIANO te koop gevraagd voor zaa rieren met opgaaf van laeik enpri S and no O 538 bureau aadit blad d uffrouw zag zich gaarne geplaatst in de HuishoBdiRg en voor gezelschap daar waar hulp voor ruw werk aanwezig i Bn no G m bur van dit blad T Adverteeren doet Verkoopen o 531