Goudsche Courant, vrijdag 30 januari 1942

VRIJDAG 30 JANUARI r Kghf dit warden straks Victoria4 iêcm Zoo o medenie mengmacfaMic is n ptacfatig ding Kjfk die metsles banden de deegmaasa koedeal Daarnit wotdék soaks m die koai wcige brosse Victoria biscni getooverd Offldst wij de grondstenen voot on deegsoocten aoogoad kenoeal weten onze bakken locfa oog beerlijk btos biscni e te ouke Zeket we maken niet sooved k wo et maar V t et n Victoda is dat mag er r vicToria MSCUTS CHOCOU O 564 tt ProrUiclalc pabllcatie van het Departement van I ainJ en Visscherlj LEVEBING STIEBKALVEBEII kN OSSEN De LandbouW CrtsU Organtiatlt Zuid HoUwld maakt ten aanzien het leveren van stierkalveren en het volgende bekend In verband met het feit dat tengevolaa van verkeersmoellij niet steeds moeel k zal zijn om stierkalveren en ossen die niet een tdenUt tafaewija of toewijzing aanmerklnf komen voor 1 Fe as op de markten aan te voeres bepaald dat deze stierkalveren ossen tot alterUJfc 14 rebraarl ge kunnen worden in mindermg op nieuwen aanslag 5329 Schippersvrouw met 2 kiI Va I en 3 w waarvan m vaart vraagt Gem Zil Siaapkamgebr k in Gouda of streken Br A 4793 Bur Nieuwe Binnenweg 284b R dam O S74 10 Oevrsagd s Zondags vrij Aanmelden P BROERS Hee straat 5 te Gouda O 567 AbonnemenUprüi In Gouda per kwartaal 2Jli per maand ƒ 0 73 per week 18 et buiten Gouda 19 et per wetki per post per Icwartaal 3 31 Advertentietarief 1 3 regels f 1 31 elke regel mes 1 5 regels 1 10 elke regel m f ƒ 0 21 Ingezonden Mededeelmga ƒ 0 42 Bi overeeenkomst gereduccef prijzen Zaterdag kleine advertenü in de kwartjesrubriek l regels f 0 26 elke regel meit ƒ 0 10 Maximum grootte 6 regeBL BC TE Koffie ZEKER VJ DEH T IS De GR UyTEf S KOFFIESURROGAiAir D RIIT ECHTE KOFFIE IM DeGruyter 0 968 120 voor dozon tifd nAlraite 150x200 fraaie bloempotronen in f f Cfl UCilCIla roM en lalm M taxHalptmton 1 lllawl flAl An 170x210 zwara Itwaliteit mooie f Q OR licKellS fantatiedeiiin 63VVwpunl n I IQtCil METALEN BEDKRUIKEN Prima ofwarklng f 1 10 1 25 1 50 T i 4 i il l Icwoliteit 1 c braad puo c I OCniVlll tanvrll par itrang van 6 Mater f 9 TAnkthaiifl 8 i Hnnan overtroliken zaar na t UCniOallU practitch punt nvH par meter Cl J L BrunS j O 570 70 Adverteert in dit blad 7a TBESXINO HAIGHTOH Co wmnoB nau Lsama ina u nuse 4a tqiT TUmMO VJUI OONDEUMUJ IJWINUI IMS HOOOB nEMGN I 1600 MMS t 1000 2 14MB 18WT 400 8SM M37 laaia f aoov IMO iM 4T0a 87aa f 100 1S 1 76S7 7B08 lOaM IU48 30 4 MTIÏ yhetULH VAM ƒ 70 aa S8 Ml 70 na Ml ÏS3 au aaa iom 1174 IXM 131 1 ISOfi 1344 1361 1664 iSOO 1S7 167 1786 1863 3060 3081 31tM 3884 3635 3737 3838 3S71 8160 835J 33J3 3631 3830 8893 3807 41U7 4318 4418 4 08 4B3S 4886 6180 6333 6388 S411 6617 6778 6 74 eu36 6300 6311 6370 6808 8881 6634 8736 001 7118 7138 7766 780 7B06 7848 8173 8376 8376 8487 8880 8888 8016 8464 6S8 8881 8638 8708 8 3S 10047 10118 10168 10181 lOSn 10433 10789 IIOIS 11030 1108 11630 11638 11636 11704 11816 118G6 13380 13471 13486 1361 13690 1818T IS330 18834 1836 13414 13686 13687 13803 13930 18884 1400 14061 I M7 14880 14813 14848 148 7 14403 14616 1463 14687 16016 16808 19867 15443 18646 1S67 16687 ie 44 16003 18108 16146 16343 16434 16469 16687 17009 17136 17804 17666 17606 17666 17807 18068 18188 16363 1M61 18790 18880 1S88T 19641 19664 18778 300131 304SS 30483 30684 30786 20797 30806 GEEN Pl aiEN 38 76 160 lU 181 303 J03 381 6 888 413 48 487 601 667 660 606 618 637 643 688 713 783 831 87 887 873 883 1016 1037 1064 1071 1008 1177 1361 1363 1366 1384 13 7 1341 1886 1433 1684 1641 170 1801 1826 183 1837 1866 1863 1813 1833 3017 3038 3076 3102 2133 3131 3137 3148 2231 2233 2368 2410 2467 2581 2671 2687 3718 3768 3780 2814 2884 2806 2874 3004 3036 3086 8088 8101 3140 3146 3146 3157 3174 3332 3276 3319 8348 8353 3367 3436 3488 3488 3681 3687 3688 3860 8861 3827 3850 3853 3867 3880 3886 4101 4206 4348 4363 4366 4380 4382 4488 4488 4570 4616 467 4686 4716 4743 4760 4781 4783 4820 4843 6063 6083 5378 6395 6378 6387 6440 6488 6622 5563 6688 5747 6766 6840 6861 6897 5858 BiU 6234 625 6312 6406 6444 6463 6476 6508 6528 6632 6640 6647 6667 8726 6878 6013 6073 6885 7004 7043 7118 7144 7187 7201 7219 7294 7356 7368 7416 7472 7483 7560 7584 7803 7814 7830 7830 7860 7883 7808 7817 7847 7892 8026 8180 8158 8276 8381 8313 8417 8478 8598 8632 8638 8643 8706 8718 8726 8823 8908 8826 8881 8022 9107 0146 9178 9371 8486 8611 8621 9631 8568 9Ü77 958S 9613 9634 9840 8773 8776 9812 8903 0939 S 08 9896 10O31 10041 10073 10163 10190 10231 10361 10364 lu l 10308 10333 10340 10469 10476 10644 10618 10666 10680 ICbOO 10783 10803 10875 10936 10969 10996 11189 11194 11216 11234 11347 11386 11397 11306 11363 11383 11429 11433 11465 11508 1164 11688 11666 1166 11811 11847 11860 11 84 13060 13136 13166 13169 1225 13296 13405 12460 12630 13638 13667 13S60 12561 13666 12566 13681 12593 12660 12684 13708 12739 13741 13760 13831 13881 13974 12983 13075 13127 13129 13136 13163 18311 13818 13370 1888 18456 13462 13535 13567 18601 13643 13648 13671 18687 18706 13712 13761 13764 13771 13786 13801 13846 1384 18860 14016 14066 14108 14110 14170 14I8S 14300 14333 14380 14377 14381 14303 14318 14323 1484 14381 14433 14439 1448 1460 14638 14537 14643 14688 14691 14607 14653 14687 14756 14777 14806 14888 14933 16049 15064 15063 16084 16101 1516 16179 16107 16336 18347 16376 1538 1581 15341 16367 16380 1640 16431 16446 16436 15606 15618 16661 16603 16633 16733 15768 16813 16836 16839 16841 15863 16913 15988 18078 16086 16186 16144 16199 18318 16326 16348 16360 18349 16391 16413 16448 164 164S6 16603 16696 16869 16733 16776 16813 16868 I68T1 16888 16919 1693 16984 16993 17010 17039 17094 17188 17318 17388 17346 17348 17433 17483 1749 17680 17637 17593 17618 1768 17674 17737 17879 17896 17903 17961 17978 17064 16146 18163 18198 18378 16313 18333 18870 18438 18443 184 1864 18684 18636 18683 18641 18738 18747 1875 18784 18836 18886 18038 I8 86 18061 19084 19335 193S5 19364 19338 19369 198S6 19437 l 46a 19537 l SaO 18663 18587 l 6a3 18731 19803 19843 19848 19883 1 13 18936 l 97a 30048 30063 30064 30083 30134 30138 30153 301 6 amt 30856 20870 30403 30473 30493 30864 30660 10675 30769 30643 20847 20877 20804 30038 20967 30961 20 a ONCECOtRIO EEIID VelDetCTlngen 6e klawe 3e lljst aeen pcemMn 008 mott tlfa 036 3 n04 moet Terrallea 0 5effi GEVRAAGD KANTOORBEDIENDEN en FACTURISTEN Parfumerie ANDRELON van Tolstraat 25 BODEGRAVEN O 569 30 WAT IS HET PRIMAIRE VERKOOPSMIDOa Primair is Courantenreclame Iedereen leeat een krant en bewezen is dat vrijwelledereen de krani juist ook leest om de adverteotfes wat voor geeo enkel ander reclamemiddel geldt Vandaar dn courantenreclame de kern moet blijven van ied re reclamecampagne Vraagt inlichtingen voor ieelden etc van courantenreclame m de erkende advertentiebureauz of het Cebuco Dam 2a Amsterdam V Lf mam lu t it ttlgmA admrmtu tk Wtiwiag 4 Mnutn msthipitl Om uH ie knippen INWISSELING VAN LUISTERVERGUNNINGEN Houders van e n radio ontvanglo tei die hun biisiai bijdrage over 1941 door hal plekkan van xagali hebban voldaan ook al Is aan gedeaita per giro baUald moeten vóór 12 MaaH 1942 hun ouda vargunning in wissalen lagan aan nieuwe ZQ moeten zich daartoe op aan bepaalden dag begeven naar aan postinrichUng gaan porfr agonischapX volgens onderstaandan aHabalischen rooaler lader wordt in zijn eigan balang aangaradan tich stipt aan dezen rooster la houden t lil da maand Februari zijn zg aan do baurt wier nemen beginnen mei de iallar U t m Laic op Woensdag 4 Fabr 1942 Leid l m Lon op Donderdag 5 Fabr 1942 Loo l m Mast op Vrijdag 6 Fabr 1942 Masu l m May op Zaterdag 7 Febr 1942 Maz einde M op Maandag 9 Febr 1942 N op Dinsdag 10 Febr 1942 t ro Os op Woensdag 11 Febr 1942 t m Park op Donderdag 12 Febr 1942 PeH t m Pos op Vrijdag 13 Fabr 1942 Pot l m Ram op Zaterdag 14 Febr 1942 Ren l m Roos op Maandag Ut Febr 1942 Rooi einde R op Dinsdag 17 Fabr 1942 Sa l m Schno op Woensdag 18 Fabr 1942 Schnu l m Sap op Donderdag 19 Fabr 1942 Seq l m Sm op Vrijdag 20 Febr 1942 Sn t m Steenm op Zaterdag 21 Febr 1942 Sleenn einde S op Maandeg 23 Febr 1942 T op Dinsdag 24 Febr 1942 Eind Februari volgt aan mededaattng W over de volgende namen en dale jE O 571 120 OOK GIJ ZUT DAAR BIJ GEWEEST 1933 30 JANVAIH 194 Wednlg hebben d velerlei spijzen Tan den levenadiach zoo innig doorproefd als Goetlie Zün müverseele geaat vennocht het menschelijk beoHjf op aarde in al zijn achaiceeringen van hoog tot laag te omvatten en zijn gerijpte wijsheid schouwde steeds den diepen zin der dingen óók in het chijnt aar alledaagsche en in de quasi willekeurige toevalligheid Een dezer dagen bladerden wij weer eens wat in een van ziJn geschriften In zijn Kampagne in Frankreich en dadelijk trof ons opISeuw die hooge begaafdheid van den schrijver om alle dhigen onder een hóóger li t te zien koe plat en zinloos zij overigeni dis jroote massa ook mogen lijken 1Ï92 La patrie en danger Het Fiansche vaderland in gevaarl Want en Pruisisch Oostenrijksch leger trekt n nkri k binnen om er te interveniee ren ten gunste van Mane Antoinette n Koning Lodewijk contra Danton 1 Robespierre Goethe trekt mee in dagboekvorm vertelt hij er ons van en aanvankelijk schijnt alles vrij normaal ♦ e verloopen de Sansculottes der Revolutie moeten wijken voor de zoowel numeriek als qua geoefendheid sterkere troepen der bondgenooten Doch dan begint in Goethe s aanteekeningen een ander een onrustig geluid naar voren te komen Het is alsof hy een mioRtJcooinbare ontwikkeling der gebeurtenissen voorvoelt En inderdaad dat onontkoombare treedt weldra naar vorm de Marseillaise bezielt de troepen van Dumouriez en Keilermann tot nleuw kracht en bij het artillerieduel te Vabny weten de Fïanscbe kanonMen den vijand voor het aerM ia ctfn opoiarseh te atniten Op zichzelf beschouwd was dit vog aleehta e n kleine tegensbig vo a de MirvaUcnd parttf Ifaar de p nUtea mmm waren waarltfk wondarwMO k want in het Pruisiscli Oaatenrijksdie feser twenehte opeens een vaiwai ri ng n wtlafmhi aia had men een onhenrtaffiara Mderiaag dan Men begreep zichzélf niet meer en vroeg daarom ain Goethe wat hü eigenlijk wel van dit vreemde verloop der dingen daaht En Goethe zei letterlijk Von hier und heute geht eine neueEpoche der Weltgeechichte aua undihr könnt sagen ihr seid dabti gewesen Thans zijn re precies honderd en vijftig jaar verder Maar juist dit verhaal van het gei eurde 1t ij Valmy lijkt ons zoo uitermate g chikt als inleiding toor een korte herdenking v n het feit dat het heden 30 Januari negen jaar gleden ia dat Adolf Hitler in Dultachland aan de maciH l wion Want de parallel tusschen vroegar en nu dringt zich zóó suggestief op aan allen die ooren hebben om te hooren en oogen hebben om te zien dat wij het Goethe ondanks alles zullen moeten leeren nazeggen een nieuw tijdvak in de wereldgeschiedenis is begonnen Het goede inzicht hebben niet diê Nederlanders zich verworven die in de machtsovername van 30 Januari 33 er ke maar het beginpunt kunnen zien van allerlei persoonlijke en nationale nooden van dit oogenbhk Want eenmaal zai de geschiedenis leeren dat de dag waarop Rijicspresident Von Hindenburg Hitler tot opvolger van generaal von Schleicher benoemde een Valmy is geweest het t €gin van een nieuw tijdvak niet alleen voor Duitschland maar voor geheel Europa Voor Duitschland opdat Versailles met zijn militaire machteloosheid zijn economische luiechting en socialen chaos frerdwijaen zou om plaats te maken voor een sterke Duitsche sodalistisclie vplltsgeméénschap Voor Europa opdat eindelijk de vicieuse cirkel onzer continentale verdeeidheid voorgoed doorbroken worden o er met foiaehe hamerslagen ruim baas woFdt gemaakt voor sen hecjiite Bunqjeeaehe eenheid een eenheid in versdheidenbdd en rijk aan volkaebe vrijheid doch waar ittt radit op rr Md teveoa ba g repen wtmlt ab een plidit tot nauwe aamenwerking Vden vermogen het loo nog piet te I zien De harde vaak wieede wericeVikbta van bat beden maakt bet bun onmogelijk Ze kunnen nog niet i eseffen dat alhetgeen wij beleven evenals in dedagen van Napoleon veel meer een revolutie dan een oorlog is doch dat tegelijk die revolutie Juist door de onvermijdelijke oorlogsomstandigixeden van dit oogenblik nog zelfs niet vooreen tiende deel de kans gekregen heeftom te toonen wat zij wil en welk eenzegenrijk regiem zü zal vermogen tevestigrai Niemand zal willen ontkenen dat wij het in deze Jaren moeilijk hebt èn als Nederlander èn in on persoonlijk leven van lederen dag Docly dit alles zal ons er nooit en te nimmer van mogen weerhouden om one op den dieperen zin van het wereld ljeuren Van thans en daarmee onvermiidelijk ook op de beteekenis van 30 januari 1933 ernstig te Ijezinnen Goethe s woorden gelden ook voor ons Und ihr kSnnt sagen ihr seid dabei gpwesen Hoe zwaar dit dabei gewe soms ook valt Ons volk zal in zijn breede lad en moeten willen beseffen r at het fhati niet zoo maar eens toevallig een oorlOg meemaakt met alle trieste gevolgen van dien en dat strakjes als die oolv log maar eerst weer voorbij is alles opnieuw in dg voor menigeen maar toch ook voor lang niet allen ge noepelijke banen van vroeger zal gaan loopen Wii moeten leeren inzien dat wij veel méér beleven namelijk de ge Ixiorfe van een nieuwer tijd met fil de pijnen en zorgen welke elke geIjoorte van nature steeds met zich mee heeft gebracht oo alleen icunnen wü ons als volk in de toelcömst handhaven omdat die toeicpmst tegenover elk reciit een pUchl zal stellen In ons geval het recht op nationale zelfstandigheid de plicht tot nauwe samenwerking in een vereenigd Eurt a en om dien plicht te kunnen vervullen zullen wc ons eerst op de beteek iia van die nieuwe samenwerking bezinnen moeten Zoo alleen krijjft het leven voor ons nieuwen rijken inhrfud en kimnen wü o in een tijd als dezR ondanks alles moedig verder leven inplaats van te verzinken tei moedehxMheld of reo cltraate koppli ieid BUmERLAND OOK DE DOOI KAN LAST VEROOR ZAKEN Hoe is achade aan hmzen te permgden AU na zworeit saceuuwal welke de uiegen tehitr anbegamUxutr fcon maken de dooi Mrêedt loordt deze olterttfese mat iwvde beeroet D dooi fcon emoel tceer andere ongenuMcen met zich medebrengen tooartetwn men goed doet reedt tijdig voortorgtmaatregeh te treffen Immert aUi g roote hoeveelheden sneeuw opgehoopt liggen in roten op balcoju daken en plotten tooor het dootwoferniet kan xoeglooften omdat de afvoerpijpen en vergaaftiakken nog bevroren zijn xal het gevolg zijn dat die goten bóleona doken en plotten graan overloopen en lekkage kan ontstaan Het herstel non de daardoor ontstaneschade aan plafond behang meubelen vloérkleeden enz bre iót hoope fcorten met zich tnede Bot ndien zijn de meeste matertoien schaarsch soms ielfs heelemaal niet meer verkrijgbW VoorfcAnen is beter don jenezen Oe eennoitdi rst momer om zich tegen alli kwade gevolge te tfr waren is de olgende schep ti ti de sneeuw van dak plat of bolcón af maak de goten vrij en ontdooi de afvoerpijpen en vergaarbakken door het ingieten van heit uater of pekelwater Door het Opnotpen non dezen raad zal m n zich veH tast en ongemak fcunntn bcqwren De neBcvoorzieninff BDBi wKamwAjatot au Van b e la iM wordt ar d aandadit p g v aHf dat b t in d hui dige omstandigheden is voorgekomen en ook in de naaste toekomst nog zal kunnen voorkomen 4at de melkbüidel niet over een voldoende iioeveeiheid gestandaardiseerde melk beschikt om aan consumenten di in het beztt zun van melkbonnen de hoeveelheden melk af te leveren wellte deze dagelijks plegen te betrekken Dit is uit den aard der zaak onvenniJdelQk en betekent geenszins een tUdelüke rantaoenvei mindering De meUdiaanen hebi en im men e t geldighekladuur van vier weken zoodat gedurende liet verdere verloop van dit tijdvak alle gelegenheid bestaat om het op de bonnen verkrijgbare rantaoen alanog in zijn geheel te ontvangen Wanneer b v een gezin over twee D M of D N kaart i beschikt en gewoon is op de bonnen daarvan een liter melk per dag te betrekken kan het voorkomen dat dit gezin eenige malen met een halve liter per dag genoegen zal moeten nemen waartegenover dan echter staat dat het later eenige malen IM litter per dag lai kunnen ontvangen Inkrimping van reizigertyervoer De Nederlandsche Spoorwegen dce len mede dat tij ingaande Zaterdag a s 31 Januari zullen overgaan lol verdere inkrimping van den reizigers treindienst op werltdagen Voor bijzonderheden wordt verwezen naar de rose aanplakbiljetten welke van Vrijdag 30 dezer af op alle sla tioos zullen z4n aangebracht VRU TERTOER TOOR nnTAUDE OODS RUI RiL Naar aanleiding van een bericht betreffende vrij tramvervoer voor zwaar invalide oud atr era vem men wij dat een soortgelijke ragelinir eveneens bestaat ten aaoxien van het vervoer par apoorweg Evenalir bij het varvoer per tram wordt het vrU vervaar par apoor verstrekt op vsrAonjirsn een legitimatiebewijs dat in overiig net den chef van den rljkageneeslHii gen dienrt aan den betrokkens wordt uitgarsikL 2 5 ton boete voor ijzerwarenhandel KORTINBEN VERUlAOD EN WIN8TEN OESTBOEIf inspecteur voor de pr si lie g te favenhage haeft De sching boet van 280j000 opgelegd De oordeelde heeft de prijïvoorschnlM in ernstige mate overtreden en hi door zeer aancieniljke winsten rechtmatig verkregen HIJ exploiteerr een groote ijzerwarenhandel en li na Mei 1910 de usantieele oHingU welke hij tot dusver aan zijn a mers verleende op groote schaal v laagd De uitsindslljk te betalen piüzen van püpen fittings draadartik len en dergeÜJWa waren hierdoor o itemotiveerd omhoog gegaan wuf tegeh de prijsvoorschriftcn zich v zeiien De winsten bielden hierme natuurlijk gelijken tred Zoo was ii het bruto winstpercentage van eond belanfrrijk rte artikeigroepen van 27 41 ge tegen COMMISSAU8 VOOS DE BELANGEN VAN DE VOORMALltf NEDERLANDSCBB WEERMAriA Op bevel van den Duitscben machtsbeveihebber in Nederland is ingang van 1 Februari de titel van hoofjJ van het Afwikkelmgsbufeau het departement van Defensie gew tigd in OommiaaKis voor de bela gen van de voormalige Nederlafi is weermacht De bevoegdheden van a oommissaris zün dezelfde als die het hoofd van het Afwikkelmgsbure Ala commissaris is aangewezen kapite van den generalen ataf B P F Hasselman tot dusver booM bet AfwikkeUngsbureau van het ya rtement van Defensie Correspoodentla bastemO voor Afwikbelingsbureau dient dus J higmg vnn buv eu g e nu e iiK ten dat ui worden gericht aan An conuniss root de be1s en van de voorm MMsrtoWariia twermachf