Goudsche Courant, dinsdag 3 augustus 1943

SDCCeSSEN VAN GOODSCBE BBDOINCSBUOAOE at PRESTATIETOCHT By een ï terdag gehouden nat onalen pres lalietocht 50O M gekleed zwemmen te Weesp waai aan plm eei tweehonderd deelnemers tsterz meetwemmen woa de Goudsche Redomgsbrlgade met een twintigtal damesen heei Ieden vertegenwoordigd Alle mien der brigade volbrachten den 300 M tocht binnen de voorgeschreven 25 minuten en werden daarvoor beloond met een rael ultfevoerd diploma Het waren de dames M Smallerburg C Korevaar M v d Berg M d Jong E Bllgers N van Dijk E van Hoorn W ce Gnjljl M de Jong A Blok en J van Wijngaarden en de heeren J Sanders P v d Heuvel C v d Berg P v d Hout P Eijnwaehter E Sanders A Verkerk G Eijnwacljter en H van LooiL Bij de dames plaatste mej M Smallenberg zich ala 7 mej C Koorevaer als 9 en M v d Berg als 11 uit eeji 75 tal deelneemsters Bij de heeren plaatste uit een totaal van veertig J Sanders zich 3 P v d Heuvel 6 C V d Berg 7 P v d Hput 10 en P Eonwachter 11 iedere hois roji Hem P rwhiki WW veniihillenj J TranifMira BERGAMBACHT Schooliwemmen Voor het diploma A scJiool7weir men hadden zich aangemeld 56 jongens en 70 meisjes Het diploma wetö uitgereikt aan 36 jongens en 45 meisjes Burgerlijke stand Geboren WUlem z van J Soet en A Verhoog Overleden Neeltje Adriana denOuiien 22 j j Burgerlijke stand Geboren Antonie z van A R v d Beirg en W A Ouwerkerk Over edwi A Bezemer 52 j eohtgenoote van A C Bezetncr WADDINXVEEN Burgerlijke Stand GeborJJhIan HiUebrand z van J H üittMj k en G M van IJrk Trijntje Hflernella d van C Wapenaar en P Monster Ondertrouwd P Hoogedoom en P L Flikwe rt Gehuwd G van der Sfhee en A M Groen Overleden KI Kromhout weduwnaar vlan A J Derksen 78 jaar Haagsche Gerechtshof Een maand gevangenisstraf had de Rotterdamsche Politierechter J M uit Waddinxveen gegeven voor de heling toen hij goederen aan nam die van diefstal afkomstig waren De verdachte vond die straf te hoog doch de adv generaal deelde die opvatting niet integendeel Hij vorderde thans zes weken gevangenisstraf De verdediger mr C J Kooy vond dat niet juist en pleitte vermindormg van straf Arrest over 14 dagen Burgerlijke Stand Geiboren Cornells z van H van der Bor en E J de Bruin Bastiaan Fredenk z van B iF Boonstoppel en F J Broer Sumulina Emelia d van J J van Dam en E Stam Corj tiia Dirkje Geertruida d van J Visser en A var der Spek l fl l tel Ol h k i W A SCHOLTEN s FABRlBoffl I An grond vr de verord Sa M l u I SE e 1 1 Nedertanf lil I hebben OFFICIEELE MEDEDEELINGEN MAXIMUM GROSSIERS EN DETAILLISTENPRUZEN VOOR GROENTEN EN FRUIT Bekendmaking No 68 Deze prijsiijst geldt van 4 Augustus 1943 af De eerst vermelde prezen zijn grossiers prijzen de tweede de prijzen voor den consument De grosslersp rijzen betreffen hoeveelheden per lOO kg per 100 bos of per 100 stuks die der consumenten ztjn per kg per bos of per stuk GROENTEN Andijvie 9 0 12 Savoye kool ƒ 7 50 ƒ 0 10 Roode kool ƒ 7 50 ƒ 0 30 Spitskool ƒ 6 50 ƒ 0 09 Witte kool 6 50 0 09 Chineesche kool 6 ƒ 0 08 Bloemkool soort A boven 27 cm over den kop gemeten ƒ 17 50 O 23 soort ï van 22 27 cm over den kop gemeten f 14 ƒ 0 18 soort U van 18 22 cm over den kop gemeten ƒ 11 ƒ 0 14 soort Hl van 12 18 cm over den kop gemeten ƒ 8 ƒ 0 10 Peen zonder lof t ort 1 ben 50 gr p st gewasschen ƒ 12 50 ƒ 0 16 sort U an 50 gr en hooger ongewasschen ƒ 9 ƒ Ö 12 Bospeen 0 6 kg peen 25 st p bos ƒ 9 50 13 Bosseldenj ƒ 4 ƒ 0 06 Peterselie en kteev ƒ 4 50 ƒ 0 07 Krops a minsten 2 kg p 10 st ƒ 3 50 ƒ 0 05 van 17 2 kg p 10 st ƒ 3 ƒ 0 05 Sla fdunse snij en stoofsla ƒ 10 50 ƒ 0 14 Spinazie b ad ƒ J3 ƒ 0 17 spinazie struik ƒ 12 0 16 Komkommers soort IA I Dit ver I tii 0P l personen dat ïij 1 U inbefrip fen SS I persotie Btaatregel cuatie ot I evei4ieidsi yincie hunne gé t andere pei toooen dsf het rUlt I meenten rechtelüke nen den d proviiKiesl 3 De gel M Diconunissal l vincie kanl tndere uitzonJ Er is teel eens verachü van opvatting Maar niet ovei Viaorii Biscuits I daarover denkt n en unaniem hetzelfde Góéd zijn ae héél goed Roofdiedacteur CTiefredacteuTt v E Tloter Goud dvertenttps ï iffl eefsler N V tf otterdam Perseiien fsÜHen vui I tl ie in Artikel INTinetes mo tfen na mi lli ng verli 1 m iie I lepaliti n den i M deee trac Mr zoover Magen een zwa Httraft met hJ i i maande I tal hoogste tl rf met een de nedeplegeTs eii b daders gestj J Het ne gellied v t onaanget lOeae beadiil den dag fOravenhafe De Getrouwd PIETEH IWiOGENDOORN Cz VACANTIETUD BEWAKINGSTIJDl Laat Uw huis tijdens Uw afwezigheid door nn i lae vata fl Geeft U nog heden op per telefoon 3082 Bij gpen getaf Jan van Renesseplein 12 Gouda Als U van Uw vacantie geniet zorgen wij oor ctngori bew al in van Uw eigendommen Billijke tarie Dag en Nachtveiligheidsdienst DE S Krugerlaan la TelctoonS Dir JOH v d GUtl PIETERNELT LENA i Ft IKWE Bhfcmendaal m fe Vaddmxvccn post Cftuda i S Augustus 1943 i Wacantiegangers Waar U ook verblijft B Tl Smo afM zijn overal de meest oedzame tractitli Bakkerij WEVER bakt Lekkere Stroopwafelen waar Uw kinderen dol op zijn Een voedzame tractatie BAKKERIJ WEVEI NIEUWE MARKT 25 KLEIWEG 4ó as l Oemeld wop jaar hebbe £ 1 4 oide provu I gehad I op transi nnen vafl r de plaatt fwenten we mten uit d 1 hoorden Jrüven wtbI gewapend 1 f elijke tnf I J Bovendiei I nuni tisclJ en in dea Wagen tot afdreven SS van wihe het Ia Te koop gevr gymsdnajl m 36 37 40 of 41 j Bakker St AnthoniestiMl 2 X bellen Te koop 2 paar joni schoenen m 36 en 39 ƒ rt en ƒ 18 H Hofman W mansplantsocn 18 WoningruiL Wie wil huis zonder bedstede ruilen voor huis met bedstede Br no 9530 bur van dit blad Woningruil Wie wil vrije woning in de P C Bothstraat ƒ 4 50 per week ruilen voor woning of ged woning van ongeveer ƒ 6 per week Br no 957 9 bur van dit blad Gevraagd v Reeuwyk flinke agent met fiets voor groot dagblad Br bijk de Tel Karnemelksloot 76 Gouda Te koop wit Malthezer lceuwtje 1 Meijer VecrstalJ l Te koop aangeboden 1 y wollen babydoek ƒ irjongenspet 6 jr ƒ 2 1 Hoogteijling KattensingL Verloren een wollen rose mcisjesvest op de Weth Venteweg Tegen bel terug te bezorgen Burg Martenssingel 4 Te koop 3 wielen voor 28 x l a banden twee met torp 1 voorwiel 70 als nieuw Krook Berkenwoude Gezocht buitenband 26x1 in ruil voor dito 26x2 Bellaart Varkenmarkt no 29 Te koop aangeboden prima handwaschmactwi ƒ 60 tevens 1 pr laarzen ƒ 20 A JTj Lange v Wijngaarden Gouda Nette huishoudster gevraagd middelbaren leeftijd by man alleen Br onder letlfer F Boekh T Burger Waddinxveen Te koop gevraagd een in goeden staat zijnde poppenwagen Br met prijsopgaaf M Lugtenburg Karekietstraat 102 Te koop 2 persooDS k l ƒ 5 Te bevr B JWJI Dijklaan 142a Ber gg l Te koop een astiej I gordel maat 42 jjI N Bosman KarneweUB 185 1 Laat Uw tnin aanle onderhouden door J ijj Leeuwen Verl W r I 187a hoek Mar ensgÜg l Gevraagd overall Mj l 54 Hischemoller t straatweg 6 Tel J ill Te keep wollen m 40 ƒ 10 fTfj l Bpdegr straatwej 3JL Net meisje Tb J halve dagen v Te koop stevige brochespelden m elk kwantum 7 7 4 en 8 cent v d Heuvel Weth Venteweg 57 Te koop gevgaagd een goed onderhouden kinderwagen H de Jager Westbuurstr 41 Moordrecht Te koop mantelcostuum m 44 zandkleur oude kwal bijpassende blouse en prachtige vos prijs ƒ 335 Frederiks Weth Venteweg H 61 8905 8930 8960 8968 8968 9014 B067 9137 9163 9180 9188 9309 8M4 9378 8288 9361 9388 9437 M l 6631 9697 8I7 9886 9861 98M 9709 9713 9764 9782 9798 9830 9862 9B86 9880t 9947 11988 9983 9989 10009 10017 10022 10038 0H1 0186 10338 10334 10367 I0Ï71 JU30 10113 10939 10828 10384 10408 I04I3 10418 10430 10466 10610 10818 18337 10630 10647 10649 10684 10687 10678 lOÜi 10884 10704 10741 10748 10748 10810 10113 10838 10878 10893 10903 10939 10937 10987 11055 11083 11080 lUOO 11107 11137 11189 11177 11316 11337 11169 11378 11397 11317 11344 11487 11488 11487 11638 11973 11673 11678 11680 11841 11736 11763 11780 HOS 11848 11887 119 1 HB tO 11983 13033 13081 13083 13078 13033 13308 iSlO 13326 12338 137 0 1 2 JI3380 13330 13J37 13382 194GO 1340S 1M4 lS3t 13333 I3U3 1286P 37M 12780 13789 13774 13788 li799 13889 13888 12880 13803 13980 3r fll 130 3 13099 13142 13339 13334 13336 13383 13387 13399 13403 13409 134SJ 13503 WWfi 13511 13648 13B56 U672 13833 13837 I3T89 13794 13838 13836 13851 lAlS I39J0 13938 13046 18953 13964 13960 14004 14008 14039 14064 U05B 14136 14161 14164 14188 14178 14338 14330 14346 14368 14363 14327 11364 437 14 58 14583 14507 146D9 14643 14860 14870 14887 1 741 I M7 14835 14830 I4S84 14872 H878 14888 14V2fl 14980 I495A 13058 1507O 16091 16149 13153 13183 15319 13334 16339 13281 15376 16262 15314 15322 15384 1547 1517B I34B0 15603 13514 16587 iW3 15651 15864 16680 16702 1Ï745 16765 15788 13703 15703 15803 16804 16861 1M80 13887 1S8 4 16919 15944 15957 15669 jCOOI IflOSg 16387 180 9 IfllCl 18113 I8I3B 1614C 18180 1 180 16347 16383 18313 18336 18393 18394 18396 18401 16463 lf474 18530 1655 18814 16616 16624 10636 18639 11838 l 7l 18702 16720 17031 17033 17068 17075 17082 17152 17324 17370 17372 17378 17379 17467 17487 17497 17498 I7i30 17588 i7575 17685 17509 17603 17810 17814 17618 17831 17826 17878 17748 17787 17784 17820 28 c 17840 17863 17879 t7903 1T898 18036 18060 18088 18151 18186 18208 I83I3 18262 lB35 18384 18384 18217 18288 18340 18369 18331 18634 18 44 18663 18874 18833 1M23 10638 18828 18884 18746 18780 18789 18800 18803 18810 18838 18867 18936 1M73 19003 19029 19049 1917 19186 19338 19311 19338 19386 19363 10306 19441 10447 19488 19492 10610 19388 I 603 10049 19808 19874 19730 19703 19763 IB760 10773 16770 19831 19003 1B80 10034 19900 19904 20001 30034 SfHUl 30064 30036 30089 20lC3 aoion aoiift no 30130 so36o aims 30377 20380 30388 soais sraao 203 o 10387 3088 30S09 30438 30461 30463 30473 90678 30817 9086O 30763 30789 M773 aOT7B aOTOa 3fW40 30041 30804 30908 30913 2P910 30074 30988 0 ONOfCOOIIlOHIO Auteped te koop gevraagd ook te ruilen voor poppenwagen Genegen bij te betalen Becker Spoorstraat S De Beeldendoktcr Keizerstraat 64 Gouda Repareeren bijwerken schilderen Te koop damesstroohoed gr model ƒ 5 H de Jong Walestraat 26 boven Te koop 1 paar z g a n biezen schoenen maat 6 j4 ƒ 6 50 V Bekkum R V Catsweg 202 Wie rolit een paar goede damesschoenen maat 7 voor maat 38 Goossens Wielewaalstraat 14 Jong echtpaar zoekt gemeub kamers met gebr v keuken Brieven Henegouwerweg 40cWaddinxveen Boeken ter ovem gevraagd voor practijkdiploma Boekhouden Mercuriils Alleen in goeden staat De Vries Sophiastraat 22 Westerkade 44 Te koop wollen D f JtI pak ƒ 12 50 Bene a weg 8 Jjjil Wie ruilt een V ffi voetbalschoenen j J in goeden staat zijw ong m 40 M C Anthoniestr IZ Tcrï t nd gevraagd COTJRANTENBEZORGER voor Reeuwuk met tiets Aanm no 8 uur bijk Tel Karnemelksloot 78 Gouda Jong echtpaar z kinderen zoekt woning of ged met vrije of gebruik van keuken liefst spoedig Br no 9529 bur van dit blad f fl IIEUEÜEEUNUEN PLAATSELUJU DISTimUTIEDIENSTEN BIJ LUCHTALARM ENNABOMiNSLAG DItTijlliUTIEKRIN t HAASTKECHT I Oe lO l Uitreiking mn raalafi fronnen brood voor oocstwerkieamheden ft de 8e periode zal plaats mdcn te Haabtrecht op Maandag Auf ustv 1H3 vfTR 13 30 en 1 30 5 uur WoenMiaf 11 AucWtUE 1 M3 van 9 12 30 en 13 i uur RS S BEKEBWEDSTHUD NIET TELEFONEEREN De vnfde to de van den bekerwedstr d van Meeaemaker had het volgende verloop r C Kamer T Rook I 0 B A de Mmk A Rietdijk 0 1 P Roggeveen J J Jager Er l D Vmk J H v d Horst P J Six C P Hooymeyer O J A Vente B A de Jong V j P Lafeber A Bruggeman I 0 H B A de Mmk 1 0 OOK N r CEOUKNOC Of € CRSt URtN DAMHA DE VEüaiNOrNCEN MOETEN VRII BLIJVEN VOOR OE LUCHT MSCHERMiNCSOIENSTEN EN ANDERE MUirOlfNSTEN ER STAAN MENSCHENLEVENS OP HET SPEL Doon dezen uitslag vallfn af de heeven A Bruggeman J J Jager TSr B A de Jong P J Kir A Vente D Virk De stand la thanz 1 I C Kramer en A Rielduk 4i ï pBt 2 J H v d Harst P Roggeveen en T Rook 4 pnt 3 C P Ho j ne er P Laleber H Me er en B A de M nk 3i 2 pnt De tweede ronde van de trooetwedstrljd had het volgende nioop W H M van Geelen J M Naeiebrjut 0 1 M Novak J r Rtvet 1 A Verhoef ft vin der Zouwen o 1 F Ejn actiter J Hamerslag 1 0 A van de Pool F P Oomens 0 1 A II Kulik J J Jager Jr 1 0 H van Gee enP J Re et 1 1 M Lakerveld G den Boer 1 0 N J F Huogendoorn G der Boer l fl Dt hee en J J Jager Jr A van de Pool en G den Boer zijn thans afgevallen A g C GOUDA iod Jl ffeicöod GEBR TEN HOEVE Voor de 7omenAedstrl den van A S C Gouda werder de volgepde resultaten bereikt K Veiwaal A Vejftieer 0 1 J M Gerhards M Btnr mga 1 J de Jong J Vos pion 1 0 A vaiy Maaren A P M Lafeber pion 0+J K de Jong P Lafeber 0 1 J de Jonj P M Lafeber pltin 1 O M Benn nga J Vos pmn 0 1 K Verwaal J M Gerhards pion 0 A Ver meer P Lafeber paard O 1 ROTTERDAM Tel 38427 OEN HAAG Tal 333298 De stand is 1 J Vos VA pnt 2 P Lafeber 7 pnt 3 J M Gerhards ft pnt 4 J de Jonff f n A de Vries 5 pnt 5 J Eikelenboom A P M Lafeber K de Jong en A v d Zaan 3 ujt 6 M fienninga 2 pnt 7 A Vermeer T z pnt WATERrOLO VIT8LAGEN ZWEMKRING GOUDA Heeier GZC IIISZ en PC II J O Boskoop II Gouwe II 2 1 Adspiianten GZl SZ en PC 1 1 Bos koop Bodegraven 4 1 Tïouwe Boskoop 2 3 ZWITSAL KINDERPOEDER Vmr de leere huid k j van baby is Zwilsalr fi poeder onntisbuart i Grootestrooibtts40c J Navulzal jes 30c l i D mti Gouwe II Boskoop II 2 1 De protesten mzake de wedstrUden OZV SZ r PC dames 3 2 en BZV OZV dames O 01 ziin afgewezer Er zijii besllssiag swedstrijder noodig AZCIl Gouwe II bij de oa nes Gouwe III OZVbij ue heeren eQ Gouwe Boskoop biJ deadspiianten welke ontmoetingen nog naderzuiJtn wolden vastgesteld PROGRAMMA DEZE WEEK Ned Zwem en Reddingsbond Din Od Bodegraveni Forel jl niores Woiistiag AZC Gnuue Donderdat GZC I ZC Boskoop GZC II Vnicii Gouwe Bodegraien Zattrdag Merwede SZ en PC juniores Weysterv Rotterdam nuda en Omatreken rtwoordelhk voor de tk Rotterdam Ultmnsch Nieuwsblad Zwcmkring Gouda Gevraagd Couranten bezorger Aanmelden Bureau GoudseHe Coarant Markt 31 L L Dint iip Bodeprflier IT AZC III heeren Wriiidiig AZr II Gouwe II heeren Donieidog GZC Itl E7C Bergambacht h€titi Boskoop GZC dames INLEVERING VAN LUISTERVERGDNNINGEN Gelr V vd IN AUGUSTUS DE LEHERS A B C EN D Ir jr R DE NEEF M IXSEBoMsE De Heer envMevrouw DE NEER Vixseboxée zeggen mede iMmens wederzijdse ouders rteli k dank veor de vele bewijzen van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden Gouda 3 Augustus 1943 Vw oude gramofoon t laten hebben m aatdel Wil geven 35 a 45 et p plaat Afhalen gratis HEES CO 60UDA Muziekinstr handel N V KLEIWEQ 64 De luister rgunningen der verbieurdverklaarde radio ontvangtoestellen moeten in den kx p van het jaar worden ingeleverd bij een postinrichtmg geen postagentschap Aan de beurt zijn In Augustus In September 5 t m 7 letter A 6 en 7 letter E 9 t m 14 letter B 8 en 9 letter F 16 en 17 letter C 10 11 en 13 letter G 18 t m 21 letter D 14 t m 18 letter H W lk Ma l r wenscht van haar overvjoed van melk af te staan B No 162 van Burk s Advert Bureau Kleiweg 39 Oouda I letter I en 22 letter J Naaimachine defect LEWENSTEIN repareert corre et ÜOUDA KLEIWEG 88 Verschuldigde luisterbijdrage tot en met de m nd waarin hel toestel is gevorderd Aan deze betalingsplicht moet geheel zijn voldaan Girobetalingsbewijzen bijvoegen I ZIT EN SLAAPKAMER te huur gevraagd mei gebr van keuken door echtpaar zonder kinderen Br No Q 5099 Sur van dit blad Oevraagd op Pabriekskantoor iOHGSTE BEDIENDE ca 16 jaar M U L O dipl Br No Q 5103 bur van dit blad ZSEP wfutEE i laaf het bthanda n stoomwasscheiïij II SCHMMÊeIn EraizQiEsiaDsmima Te yiBM betaalde gelden kunnen worden teruggevraagd door op de adreszijde van de vergunning een desbetrellend verzoek te stellen U nniINO RAieHTON C co WETTICE nEMELECMlNO lil Mevrouw Hagedorn vraagt een MEISJE van 8 2 uur Zondags vrij Zich aan te melden savords na 7 uur Van Swietenstraat 16 l ILASSE U ST TIEmNG VAN MXXMDAC 1 AUG 1143 Plasliuisjettkoop f2 500 staande op te huren land Te bevragen Dekker s Gravenbroekscheweg F4m Kceuwijk tilverteertinditlilail By den DlslrlbuUedlanift Oouda kunnen eenige krachten geplaatst worden man of vrouw Kantoorervaring beslist vereischt CHploma s strekken tol aanbeveling Salaris volgens ri ksregeling Schriftelijk aanmelden bij de Personeel Centrale ten stadhuize Oeen bezoek dan ni oproeping t De burgemeesler van Oouda HOOGE PIEMIEll 130000 431 f 30C 8783 7 HAM ƒ lOOü 33 7488 7M7 I63M f 10 6878 8579 H68 UOI 1400 aosfi 13181 iteoe 1979 riEMlCM VAN ƒ 2a v 14 34 83 98 133 1S8 139 lao lU 1W8 310 319 336 a8j 361 319 93S 431 a 42a 448 448 451 833 665 683 898 719 IM 14U 7t a 8W 83 851 869 867 948 988 1084 1098 nao tlbU lilÜ U31 li73 1278 1381 Lue 1j03 1310 1386 1378 imi l tM IJUft 1411 1414 i4ae 1468 4 9 1600 1607 1634 1680 IIUO IWV 1644 1860 1703 1705 1708 r n6 178 1796 1800 1803 11138 15 1041 3044 3078 ifm 105 3138 3129 3179 3193 31M 3 il a j4 3 4 ai liti 73 3381 3389 3339 3346 2409 aiift i4B6 3468 3a 3588 J5S1 j 9j 803 383 3861 3884 2MI isiia 3771 2 74 3838 3919 au j 3063 3130 31d8 i M antt 3 94 3340 t 3381 339 33 J 7 ami 3384 13 3447 3402 ÏjU 913 Ja40 jaot JMH 3 38 3773 3780 3aS3 V SSbf 3889 3877 3885 J8e8 3930 3988 4008 4014 4038 A 4037 4047 4 06 41 U 41J6 4168 4177 4193 4304 4312 4387 4331 4335 4388 437fi 438J 4430 4431 x 4441 4 iB 4fti7 4M7 4t 3 451 8 4700 4731 4738 4778 4778 48117 4Sb9 4878 4600 4J30 4S43 4B01 1146 8166 8389 ft9M ft3J3 J f n3Jt MU 64 D 489 6496 6609 tAll 6M 60 M18 MJJ 5 t J a 8773 6774 6783 m M17 583 S856 öefl 6930 6B63 8995 0088 8091 6002 eiftl 6103 6HW 81 f8 61 i9 63l 6 8312 8316 8317 8289 83W Ml 433 8437 8563 8586 o74 8667 8812 8840 8648 678 8M4 W14 826 8837 8850 883 8878 88871 8903 C9J8 8932 MO 8975 7019 7U44 7073 7134 7127 Wl35 1130 HM 7303 7388 73 73J 7419 7434 7438 7461 7461 KS 7 S4 woa 7083 7888 7716 77JS 7750 7761 77S3 777 7793 7798 700 7887 7988 7971 7977 7979 8038 8074 8088 8094 Sïï 3M 393 8318 SMa 8391 SHO 0683 86M 8889 8894 8703 8891 Middenstandsdiploma Algemeene Handelskennis chrVTiBg cnriisteD eanie ra exaaMaklaa vaaat IS aiir n ouder AANVANG SEPTEMBER Al Inlichtmgen bij onderstaande adressen J Eelkema cursusleider B Msrtenssingel 51 Tel 376 1 C A Oliemans Leeraar Gr Jac astraat 34 G Lasseur Leeraar Kpugertaan 101 Het Bestuur van de Afd Gotida van het Instituut voor Midden standsontwjkkeling J F W Turion voorz L Tiendeweg 24 Tel 2115 G W Aberson secr van Swietenstraat 22 Tel 3038 J L HuUeman Kleiweg 20 Tel 2850 B A de Jong Oosthaven 29 Tel 3364 B van Ton erloo WijdsUat 41 Tel 2115 C A Verechut Doelestaat 26 Tel 2910 Aaqgihe liefst zoo sixwdig mogelijk BONNEN T B V Ave No tt Audappelea A en B Brood A en B Beschuit Aardappelen 1 kff op bon eM Algem 7 l ossen per kg ƒ O 08 Kroten zonder o 7 M ƒ 0 10 Tulttboonm ƒ 8 50 0 11 Tomcten T II Ill en IV 32 ƒ 0 29 tomaten bonken ƒ 17 50 ƒ 033 tomiten knel ƒ 11 ƒ M4 Stokbponen Prlncesse ƒ 29 ƒ O 38 Snijen pekboonen ƒ 26 ƒ 0 34 Proiikboonen ƒ 18 ƒ O 23 Staniboonen witte coader draad tl M fItM Overic oortca ƒ 18 ƒ 003 1 7 AnEustas 32A l ranUoea 32 B J é rantsoen L 1 Aasnstas 1 rantaoen 1 rantsoen T i Vleesch 31 A Vleesch 31 B sigaren 31 Tabak 32 FRUIX T m 1 Anfustas Bloem brood of gebak 611 t m 614 Cacao voor kinderen 3 34 4 34 Chocotade 29 Chocolade of suikerwerk 621 Gort 607 Gort 29 A en 31 A kindervoedsel Havermout 609 Jam 60Ö Kaas 615 t m 617 KoMiesurrogaat 588 Melk 29 t m 33 Ryst 29 Ben 32 B kindervoedsel Suiker 605 Suikerwerk 30 31 Taptemelk 29 t m 31 Tapteme k of Karnemelk 32 Vermicelli 610 Verva gmgsmiddelen 1 rantsoen 604 T m 8 Augustus 31A Boter 125 gram T m 7 September 32A 32B Boter 125 gram Aalbessen rood wit boven Ift mm dlam ƒ 37 50 ƒ 0 48 aalbessen rood wit beneden lOmm diaTir ƒ 29 ƒ 0 37 Meloenen suiker en kL gr ananas 42 ƒ 0 50 Overige Eoorten 31 ƒ 0 40 Knilsbessen ƒ 22 O 28 Bramen fM ƒ 0 77 Druiven I Gro Colmar Golden Chanipion Mu skaat West Frisia Leopold ƒ lU 1 33 II Frankenthaler ƒ 103 ƒ 1 Hl Overige soorten ƒ 100 1 20 Perziken Eort ï bovtn 6 cm diam ƒ 20 ƒ 0 26 perziken sort II van 5 6 cm diam ƒ 11 Oil perziken ort III van 4 5 cm dïam ƒ ƒ 0 08 perziken sort LV beneden 4 cm diam ƒ 35 f 0 44 Framboztn ƒ 70 ƒ 0 84 Zwarte bcftten ƒ 62 ƒ 0 74 Voor de maximumprijzen van appelen peren en pruimen wordt verwezen naarpublicatie No 67 Voor Augurken zie pubiicatie No 66 Voor het snijden van kool mag 3 et per k berekend worden met dien verstande dat de kool na het snijden gewogen wordt Voor het schrappen an V Fing van groenten en fruit mag ïï len t et per Kg in rekening orden boven den verkoopprijs fv Ijkende kwahieit van bovengenoemde producten alsmede voor het zguitschot moeten prijzen berekend v orden üie In een redelijke verhouding staan tot dehierboven gepubliceerde maximumprijzen welke gelden voor de be te kwaliteit Bijinkoop tegen lagere dan de gepubliceerdemaximumprijzen moeten de verkoopprijzendienovereenkom tig worden verlaagdHft vragen van hoogere ijrljxen In strafbaar Bewaar deze opgave en gebruik haarNieuwe opgaven kunnen de vroegereongeldig makep 2448 TOEWIJZINGEN VLEESCHWAREN De geldigheidsduur van de toewijzmgen voor vleeschwaren met ern vervaldatum gelegen in het tijdvak van 1 t m 31 Juli 1943 wordt verlengd t m 31 Augustus 1943 2449 TOEWUZINGEN TABAK Grossiers kunnen de op hun eigen naam en codenummer uitgereikte toewijzingen voor tabak met een vervaldatum gelegen vóór 25 Augustus 1943 n its daarvan geen hoek is vervMjderd ruilen tegen toewijzingen voor tabak v aarvan de ïirkerbenedenhoek Is v erwijderld dat zijn dus toewijzingen welke uitsruitend recht geven op het koopen van kerftabak Deze ruil i echter flechts toegestaan tot een maximum van 50 pet van het aantal rantsoenen hetwelk Ie bet 0kken grossier in de week van 4 t m 10 Tuil 1943 heeft ingeleverd Het ontvangstbewijs dat bij mlevering in bovengenoemde wee t is afgegeven moet worden oie gelegd 2430 TOEWIJZINGEN VERVANGINGSMIDDELEN Tfiewijzinger wvervangsm ddelen afge even door het Centraal Dif tnbutiekantooraan hotels cafe s restaurants en bijzondereins ellingen en een codenummer dragend welkp begint met het cijfer 8 of 9 zijn teven ee dig als toewijzingen bedoeld m art 7 lid 3 onder a an het vervargmgsmiddeltnbecluit VVO 1 43 voor de afkvenng onderscheidenlijk de ontvangst van civervanging middelen 2461 DE NIEUWE SCHOUWBURG DE HAGHE SPELERS A Donderdag 5 Augustus 7 30 uur liet veelbesproken opzienbarende diep oniroerende looneelsucces W zuil geen valeclie getuigenis spreken bewerkt naar Meineed van L Anzengruber ROOSJE KöHLiER Moeder Lize ALFX HOEK Boer rföller en vele anderen Prijzen ƒ 0 75 ƒ ƒ 1 25 ƒ 1 50 belasting inbegrepen Overal uitverkocht dus bespreekt vooral Dagel vanaf Dinsdag 3 Augustus van 11 1 uur Teleloon 3750 Als U niet vroeg naar bed ifirllt moet s avonds de lamp een poosje aan Dat poosje groeitmet den dag en reeds spoedig is de lamp weer de voornaamste verzorgster van de gezellige sfeer in huis Metonze moderne fraaie LAMPEN bereikt U op dat gebied het meest WILLY BRCNKMAN NIEUWE HAVEN tS De KI EINTJ K rubriek nordt opgenomen Oüudscs Dondcrdafi en Zatereags Tarlsfi Betrekking advcftentiea 1 12 woorden 0J12 elke 4 woorden meer 0 09 Andere advertenties 1 12 woorden 1 0 2S elke 4 woorden meer 0 10 alles biJ vooruitbetaling Advertenties onder nummer aan tiet bureau 10 cent vertioogmg Bewtisnummers 6 cent extra Opname op een bepaalden dag kan niet worden gegarandeerd Brieven kunnen worden afgehaald eiken werkdag van S e uur Zaterdags alleen van S 12 3S nar Wij gaan met vacantie van 9 tot en met 14 Augustus U kent onze zaak RIEN BOEGHEIM Oosthaven 19 Tel 2392 Rijwielen Electra Onderdeden Rep innchting Dames Laat bij ons Uw hoed vervormen en appréteeren Hoeden worden alleen aangenomen Maandags Dinsdags Donderdags Na 6 uur gesloten Engellriet Goejanverwelledijk 43 Wie ruilt een paar jongensschoenen h m 34 voor m 36 W Lamers Reeuwal D 100 Reeuwijk Te koop een hangmat ƒ 17 50 Te bevr Prins Karekietstraat 27 Voor hotttdraaiwerk Koekoekplein 9 Houtdraaier Te koop 1 paar jongenslaarzen maat 39 voor ƒ 12 Te bevr A Blok Steijnkade 6 Gevraagd meisje voor halve dagen in klein gezin 2 pers met alles bekend Aanm na 8 uur Karnemelksloot 76 Net R K wed met klein gez vraagt R K huishoudster in Oudeivater Br no 9526 bur van dit blad Gevraagd een naaister voor het veranderen van japonnen Br no 9528 bur van dit bl GEVR NETTE JONGEN P J SNEL Groeneweg 9 Gouda Net meisje gevraagd voor halve dagen Adres H Both Karnemelksloot 114