Goudsche Courant, woensdag 29 maart 1944

Prüs 5 cent per nummer 82tt JaargMi No 31910 Ch pdactMir T f TOrrER Ck ud GOlDSCHE eOlBANT oen d tL 29 M art 1944 Bureau Markt 31 Ttktoim 1T4I Pottrtkcoing 48Mt pt NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN i Afweerslag woedt pnveriïiinderd hevig Brandpunltn bij Balla ProMkoerof en Tamopol Brluol gebombardeerd UuiUcffc iviillcjliB fw er uccet bebitld Do de I gj Nik ol iJ f üU aanvalliil vUuiid verloor wd rom VfMcbeldenp l LJZ difil Din iaii tixsic dar v irtiilLoixit Vi t i l tSsUnii aliemUnLun l eii JJIooid rtin UHttivan hobb jaKcrs fti korOaU k i cnaanv llcli ksrun óo i Üit IjoUicwieüfii vcrudtld bruitKi iiiliootd OVCT d fcucg JJ rt rwd n In het ebicd van iüiu ïun noii ileedk fcure nc ifhlcii 2i d Z a TuKcIwh Diijestr S5 h hobben ilerkf OulUoh fonna r lMjvliuKluiKen iti d Kovechtcii SiUfof 2U vcrVfiwültBn Mirul ïtaodplu tank en ei n rooi iaal SutinriMttTde m be panriwi voeilul STDuPbiJ vcrniHluidfi maiooi Huclel deroni iioüiii vu iid li k Wiik Uu Seft d iartn dc in ruim IBOO vlujhtcii Jjn J02 vii nd U e WoJu v mi Tftn Zuid n o Proifcoorot ten f oord Wwten v ii Tijernuwiti bU UWDol er in hfl ebl d v n Bnidy Jioit de Twfci taK mut imv miin l rt hB l rheid voort c 4 Unie tro Hiii bladen den Sovlet Uiisinocluni S Mrachion vnrtilttrrdrn tc en lUnd Het immMopn van Kowel hwfl M ww viiandFlilke a nviiU n tin jSin Ten Noorden van Kowel hc n OfiK diviiim In den aanvat verdar Kttlln i cwmvncn en vliandelllk t linMnvuIlcn ulleen e il iK n Bu de Jeroclilen In het fébied v n Kowel wit luiti nant KlawwrilUck r xnn Kpmmandant van een brlKsdc tnim öhut ioh door bllrondcre dnotwriei l muleriebeirtcn Tu ch ii Dnjapr en Tsj u sy hebtM onw l1 ppl n t iiein v r lie met iInii van lahlik tnnkn n alaüvlIeKiTi liMrWlend bolljflwmten opnivvvi c ii IPMMMiMiiiaMMMBMnaMa VRRKLARtNO VAN KDEN Ot HrlljiCi n IvUl VMT KitltvtOiiiulAch laktVt Fxtfn li ff iMv tn rinar do nrltM jMfkjhUndtri mitkft Ift ppn t 1 vrMM d l ud tt r VI U kffikui V rklAi rft dat Om nv r taMlaf vab fto rh nk lUkhfflfl ó r iwiflM W IkMr h l l lil nd hrglnm tar HrllM lniU nlAm M h politiek ditmt t 7itnAttnin WHiiTi 4 T turn niwt h Idrwnl van tUt inilüntUdM IM fh nk Ulkh4 M blllft IrnuuniMn litnn nnn rtt p rDiAfutlil n o WnpMiH lUad onlkom h M n h N ft K tTacht 1 m opnttllUï V l t I KCii lil dl doriitn iapn M op W ronilaivriUm ti Mnnk4tu fit Tnh rfl iÏÖO ll H i J l lil Nu tf wrv Il Iw hhcn ip thipKlblanHii hii ó t wndAmpbouw van Kurnpa ftl dfln TkiB ld f ilfll da nrijfp i hmnttt ftvpiaï t Rlitld hun m ntBa r inditr miWk wwrMluiiul jiMi until Pil kinmen opilrliü R ra n hPAft vvKlw v rkl4l id tol d vat aftlwoortlvillkekl vom h t iMhimd van d n mda In d i iiiaaw diotil n h ni i n bit d imilli iidhrilin dl cl Moakouai Hinrkknlne Iml l nn nncti ilMknnd MlfihM moat i h i rnkMiIna jfplvmd in wt rd n m l Iwt f lt da dn ii oKamIJi d n bi d aiootM VtranlwMrrtalljlhald diaern am blanit t lrtra flti in h hhrii blJ Tm I l i paloii van iMm dia 111 hut alK nwi tti iMibiiut lln Dit MtMkant aslitar uiH dat ar ivn ikltatui W ürnotp nwirrndh KlrTi ral itljn IIK NTRIin IN flIRIMA Hal iiiiiiiiiriia hixiMkwiiiilrr lifrti Diiia MllllddaK hpt vdljunda roinniii i iU WtrMfrlida dun iitljliMnn U ii n nun lii t Blrmiuinchi fii nl aepublUliwrd fllB IrildkimhUif In NhiuI ftlim rl n frvachtwn ai wikkrld ma 1 i pi Tsiin ne hlntiwlia dtvUiii rn onKPVrir Iwr hn ii 4la l r var illj ll AnKl Ain ftttManBClir ItWkurhlan dl v n hfl IlntkiiiiMi fblud II iij l rukl lul hl I Pil Pd l n N Kil Ii n n Mrlkklna Ut ilnu mn lie l wl IUk IrwjlM dia door da lilihl In hal eblvd van a mi hrachl ïUI wor it iit da iimiwri nat itriitt van iitwe trow Wi d n o nlril i uwl ir v n li l Indlnch BIrhiaanoch IrMMahIr l iiikl oii In hal dal van ImjAal T al lli rlljd wllan JapanHlm trofpm hun Hnmilia voorlfcjp bat nu vnn hal Riltacb lil l rhr l l ¥iT ii dal i Inuaalotpn In I T lni nl ii lr rn Ui l Kabaucinl I lil ilpn ik p ki ii i ilor van het WTduaih HirinaanaflH arMWaehlrd i i i M rfnu tmappii dia aan vnrnlallaini ai lia oiid r J lanpn hal roa vnn da Hillach lndlacha m itlvlalo rlln lh n wn l i nann nl IMWUm op hal IlMliih Indlwhi IMp lai r P lai lot d bfwl la doornadfomd n ïïïJ Pen vallen bovaiulian da l la w l A Mk an rha divlala In hat Kalndan n r loaatand In dll Ki blod oni ikki lt wi iivat h t aifainMn itiAona roordppi I ÏAAK PI Tmt 0 inahaM ii NaüondW lagen wlon In moordraak l allot inilljr vndxnklniian C Olrna door Jen rathtai van Wniclla vnrhonrfl an iiafhaalda jljn i pii J do iiolltla afiiPiPBil v rl arln n lï vaik iltlg n kan hal al la ï ï wiwilen baf tiouwii dal Patlrtt run MlloflM mlp J i f 11 oniiPikonbaar n woidpn PO dal il hii r van dan T Mifiintia Petlot dnarvan afwlal n rotldH r ld hPPd da p hpl i nlIPPd vainlPllKd wnarmade l pilol dp a ijfatlaa niivoaida an ook da nniwiaa npVmiind dia bllrondpihedpn h vatlpti ovar wuidailmi van 1 1101 ron vrathtaiito r t ba lar alail lolfpra int da Kii LTJJ WPI phaald Ifpii l oarvioiiw v r NI varband tn novar da polllla h Jr aardleti W hpl aantal iiirftar u Il dat wpril ln 1adan an lol a nliniTiati WlHTt BERlCHTtH nï y aa van da I t1l h taaaarliif Da ipgaorl is Imnfl ïflUaj In hM La a ii tuMlPTlaaa l d n W atanv SJJ var plljka aatariaprln va vr iW J n inj in l ln ofidorwlt traplil ii Hal l aat rtpi HipioiiHnK waa 117 atptmnan T a an lilt itaioinpti voïii da rpijiaarinir tii o d da iPl tPr dar IjihoiKfrarlla waiaardi dal hu niat kon aanopiopn ilal Ifotimniiaata pn rm ua van wanli niw ii HJ inIMalar baaft wlllan lndl ii i t a Si arliiiU Kdan voikla rda J aa raK rlo liat raaiiltaat itpr alpimnlna E tS an wio apoadlii iii i ll k f bpalnil n 1 11 Tïii rr pnpwniprt t iiartll In da v Naar Knllad j mpljll I i i Ui 7 lid Oar iUna op rlili da iililalilkp lailll dla rii II IippiI i m pii iw 1 fï Vmit tfiKiwaV II Wtp t PFlIl ataikl ia iMiff nIat ba fcEiL Si I aan l pil f 5jjj laania h Unat ij i ataal vald Him al ha wPdaioi talrllkp fi V W il ilan l h Vlaai lói ovprliilsd kn kraiM d r ftl owa vaalln Idl I IIN B iok BPn taal n pii aan dth kiiat mmJL 11 a kimlna l atar l raalAtil l ïlS 1 lil aan Sa da i e l e aid van d n vai ll ï b ila tiln J o Hlavl r J vilPMteibal van lm t J Katlfcal l Khl t ii r i i volk lC halfiPld Naar da S klrJTu ll ii pidt haal linrd f an la ü l ♦ l t C h 1L 1 t ll U Mn H Kaaf rVS f Wl lilln van p ma £ rail W iw ntMtaiMm voor tó ff lil van I jaar na dan owki wtnnrrai lw hi i ndi n doodfii en talrijk iware fn lic hle w pena bi het it i d ten Zuiduoaten van Oalrof If h t H wliaelvajliije l f t eHjke gvvethieti gekomcn In det nom ♦ elilkcn ector vwn t Or lellJk front herft het grenadier regiment nr MI2 zich ond T leidnm v aii nujoor Itai te amen met de daarontU r gepl l le eenheden inffltit rie n pionier biiwnid i ondwdcheidi n In bet hoo te noor den uan het LizafTont hebben Otitmarkwli bernjaKer veraeheidene vii ti l Juk h mv l t lUn en genomen en vécht ni tall ti nwt h r bcm nnine n vernietigd In ItaliC ia het giatvren niet tot ge ve Mitstiandieliiis i n van bcteekcnl g kvtnen DuitïHie alagvlie tuli en hebben vyandtluki acbwi wUwien voor Anno m t siirc l c lre ion Een vnKbtaihip w Td Urt rlnkcn gebracht drie aivtlei e werden beactiadiigd By den afweer vao vhi ndeU k lurhtamivallcn op Duitucli vliegvelden m Zuid Wwt FVankrük r iyn gillereii Ml AinerikaatiHfh vUeglulgen necrge ichotcii KonijDP vti nd fiik aloorvlM ttuigen run m den afgclofpen nacht hrt Ryn i n liich W 1fiwTiich indM triei bi i WTmengedrongen St k Uuitsche ev i h t akad Tii hebben in d n na van 27 op 2 l Miaant een rwaron aanval op Briatol fTTuht l i het iieerwïi pen van een Ifrrxit aantal biiMiit en brmidtximini n ontirtiafvdien r ed ttid n dien geooncenlref ixl ii aanval c invan fri ik vernieUngen en ifr K t branden in het doelgebied BuiHUUOHd KRN EKRIJJKK KAN M i tiAn nlrinamt v rliini t ii Ocik nl l aW turt r om iffial rich min tncktHtmt np m b mwnti 1ot duivni Minji femürbdH Umpbami tikwyij Kïtitni K van nnuitartdl r NMfni tll bultten riin lj relk iiit n tj kl mi tit lK l Rk hijivfltjki oni ctNrMltgh l n mi7 al hfl wal to lc iTwii Umi n VftntpM Wi JoiiRphH viwi 16 Uil M J iar dlr mrcn n Uit t n vvrtlcrv iilufll In alaai t Jn kun Ufii iloii anif fi I tn btl hft lanijtnnnri k SttKlliiin E afHK Vttv r rr If n IU € slwa ook na l r Inlk bdnEwn a lirlflpUlk knifniwi wnrijfin aanH vra g l All rim iWalfntó WO fifn ci4 ilK n ll H na Ku9 Hflflini IrtliMt opi ciui pei v nr r ii hlfüninkainp ntwii r vtMitii air t wntcll In Iwwvrrra rij g chik i n Vrrknn t fct Orontboeklnarhrttvlngen In dp Npd nimilti iiiiant van M M iai 11 44 11 opWPnonM n mii li llt van drn tictailr H nel 01 van hnl dppcjtamant van FliianclUn Int lol varknojK n vAn InarhiljvloKPn n hpl CtoollioPk Wr 1 lil Nalionala mhiilfl Hli titi wordt o in het voly da bppa ld Da aoCiPtarl kioip aal van hpt dPliartrno 1 van Tlliantlèn u t Pvi Kd li i i htl vlnilrn In hpl JroolbopV dpi a pil tpiiteiiavpndp Nnllo rIp i h4ild ta varkoopan tot aan nominaal IndraK var IhhiIpuI mllll Pi IfUldan Dl Jtplajïpnhptd lol hpl koopm van In illii l vii rn In jji niVTiid loolb ipk wjidt KPo wnd op apn liadW ta hppnlpii daR lïa ln=ithriJvlngPn wo danr aaiimnoii pii In brdragpii van W of vpplvirtidpn daaivan Dp kopril waar pji ii d 1na t t vin pn wotUpii varhopht wotdt ilntfi lykailoor flpi nriiptarla ganaraai van bp dppartpmptii b irinanpian bppaajd rip tpiitp Til dp kiflihtpti lilt Vip ltiit ta v rkrll an iok t rijvlngpn u hptaaibaar halflakriiika op 1 Mniirt n 1 sapiambat De bpiallng van da nikochto lm hri vllii arhiadt op dan dan iipt Inaahntvintr mat b t hatalina van l rnnta npiipri 1 en laaiitm VtirWtiUnaaa dPt i pel Inepmhrrvm aihiiïd aarllika ui 00 iia bPBimitini dpr ri ka ultgavan vooi hpi aatat op dia vaor IMA vow Inkonfl of atliaialnï vm snvpatlgdp wbuld aan aoin wordaiO tiHlfptir kkao t n Irabaipo van tw a pn ppn half tiin hoildpid van het ahppla bpdrait Ipi kiathipna dl banllllt op an Juni tpvotpii Ingpjiliiavpii Phlll tla ataal I1 t allpi lljdp bpvoPK lmppr af ta Iiwaan ttan In iiat aptuta Md labppaald Tan aalvrla van l n kraibt na dn tiaalllH vpikofbtp InarhrMvinaao rlSn mtlkal Iwaada lid dar pon Nalilll piyiwpt lllaal blad ll 1 No ïtini pn artlkpl dPT wat van Jl Dpipinbpr IBJII UtaaHlilad No Vn I l I d bil da WPl van ill Klaalublad No 4lni nIat van loppnaaina tfWtir mt hU a w f van art I reirnb r IMIH aBf tblB I No 4lB nlPf van tn pi Tlh rrpbrnnK t f1 i In n ka n f rjaar v i kfirhtp Inwhrljvlngan wordt gatiraih tanbal van U mlddplan van dpii kapilaalitlPnalvan hPt mat rta kalandrrjaar ovarppnkimiaiida iHanatJaai Kadar wordt nog bakand gPmaakt dat d aalpganhald tot ankmip wordt opan faatpld inat Inltanv van 1 Ainll a a hit bP aifpntaphap van bat da artamant van rlfHin Iftn la Ainalardam m Iran avatMI niatarmlddat ooKPvaar half vlar lal da 411 orl a mavi A A van n fl lilt da Noot IpoldPriitiaa op ilan hoak van da Lijnbaan an da l rlnap UralW la a Otavanhaga In da boPht van lijn 10 uit dll tram l waa op alan dood n barwMin vqiir larf In bat tlliki oinwMiio Voor l al llT ko Itlalorta la l aldan wi r tl pn Brofd illar tfeiilat n 1 da van aab rPiiaatlb B i vlnvlai h pprapaiaaid Mat wark dal bUaimdara hanwkpiirtabali var lachl naatrrt iaran In baaiag I M r Van nhllM T Dootalonme aangaaehvteii Dei avonds ei en tid U uur bevond zich aan de Biirgenitfitcr Slulemeuer laan te Bergen op oi n ccii dtiofsUmune nuin afkumftig uit Halttercnt w itraat Hu wenl door een iphild waoht ge i mffli rd balt te houipi doch hii hiMirde de e aommatie met tn he ruittg verder Da childwiK ht M uurluk niet op de hoogte van het feit dal hij met een do fatomm ui man te doen had maakte overeenkomatig iin inatruclioa v in zun vuuj wapen gebruik en schoot den roan m uu di tbo n Mi l een zeer emalige vri won 4in werd de nun naar het alge meen burger anthuta overge rachl Dit voorvol moge niet alleen een algi meeiio waaischuwiiig iivbouden om ich an di voornchriften te houdi n m ar ape ia l ook ren waai liuwins zijn voor doove nx n tclieii dat ich niet na dm voorgeschreven tijd op iilraat bevinden Braodbakkartirn en da faaatdagcn Rvennla In vmlgo iaran heeft dnsecretaria generaal vnn het depnrtementvan Sftcinio akMi In verband met donadcrtlndo PaaiiFlien Pinksterdagen afwiikVngi n UiigeHliun van Je bli deArbeldüwet voorgeschreven werktijdenvoor broudiiakkci Lleii Deza arw lkingen ziln in hooldfaak golilk aan dia van hot vurig jaar Boehie vemorglng der OennaanM be O T arboldera De heiT P Kuiper wathoudor v n SiK iale Rkrn te n Oravtmhage la met Ingang von 1 Maart 1 1 tUcloUik banoeiiid bil den stat van de OrganlaaUe Todt bil den chol vitnido Fiontleldlng voor de cxriale verzorging vnn aile O T arlieldera uit de GcnnaanaclH landgebleden in hoofd aak uit Ncderlat l Heici n Noord iTJOkriik We buigeninnater iioiimt zich gedurende de nfwe ighi id vnn don hi er Kuiper met da waBrncmltiK van dien werk nainheden ais wchouder van Snciaia iSakcn RadlopraaUa Maa Blokzlll Mnx hink lli spreekt In de serie bianctende kwcatloa morgen over Hii vcrauiii 1 om lU 4 uur ovar Da verloudiihiiig der krrk OeinleriMf rde burger in Nfd Indië Ilat Nad Itooda Knila ontving wadarom optfavpfi van iii Npil lndl jpplnfai naarde Iniriiora van NpdprI iiaa tt o nia t allteH Van dr navol nik pinlprnaaidptt konriaai lol op hpilan da adioMaan dar iwaaata rami llabpliakkmKprk of van aiKtpia t alanghpblH n don lilat p fcandpn nipl w ii n in HaBpoord Aihta i dp naiocn vindi inpfcjai n koi lp aan doutllMI oioirpi l lepdild 11 1 Il Nadai lawlaj ha aa l1t in pll ll iMt Javaka IIP Alm litt j PiplAjetfaii 34 onder ba lopitt A inal l It l Ivan 40 klnrk AranAuriik J II II van J koopman Aatpn i 1 van U aiiA ianl liatUlni U B van 4 k k Hpp1i I F van 47 lnHifddtMncniPi Ilarg 11 J vin dan ftl klerk llara I A vao den lU Iraillng Üopo A J VM1 nz klmk Onnniipl Fradarlk v n M eh lloa t J van dar M in binlat ol ln piil iii Hluak W J van 0 n 93 tiurtlai Uropkhovi n A J A vmn W wakar llaalan M W N van M aiivl vi DUk l J van 4 klaik lutaiiia Eniil an St klark KpiIp t tl vaJI M IVKifll atlPnl ftiidp II u btpclit an dpii SI IkkiM op iililar KtivTiabnan Kla Un vaa ia laarhng Uaaal NiOo van dai 2a ataithpk ia Baalatpfll ipffPh 1 W 1 dlipiipiii vaii aan mij f dUk M J van M liooli ofH rlrlilw Tlah H A van ID kwillim liurat laii van dpr 43 klark Hnvpti vait f MKtair Atitoi vmi dot 21 gtudaiil 111 vpn Uvan ondpten Diim van dan 17 hKlp it Hovan van CMiidpipn D van dan 9 1 rantinapwtpi K iaavaU M J van 4 ditpitaui van pti lolj Moulin A iv N laii dn S2 aiolilanaai Mpypi k A 1 1 clltpf tatir van pna nill Moyar riarra Vi kliik Moyar r I M J 92 li nfj parhinl of uiliPlilPili MaypiB Matni lil atialpnt MéVPta laiikiiMk I H M dtraetaor dnikkarU Tarol al Imci 40 ofVdarxöakai Ipdari D W M i it iip iaur van poiiiip tpp allrai W 11 ÏO aifalant Tannin W aa pairWn labtiatta ïaatt 44 plaitfotpfll nlai h Iniïpn Uf Ipiiii ailan Ifanrlina 111 Wakpr TbnpflfIKJ J 4d wakar Ihauifliiaan W r ei doiitoi Ihiiiaaa II t 4 1 klat liiga J I If kiatk Tuk w r magn Tlad i an f r maablnlal I l n Ira Nkio 10 laarllog III A van S kioda Tirwi pr 1 A flfl klaib tinioieta J M iniialrua linkalanibari I l IS laaillng Haikalra K 1 SI kapltaliv Toiiial r J iS IpprilhK Ton ïiadarlk ld kooprtiari Traffat Jan fkl loaiaar Irpiirpfl W J L IS liaaillni rilbala t t r M anndar barooii liilnliof N r lns 43 lllaik rilikania Nalhan 11 klarlt ïlplanshabbandpn BPllavp rt di lai vit krtjstbia van itödara Inlii htlnjlan ta wanijpn t t da va afdoallrig van hM fnmrfnstl iuraau van t al Nail Itiaida Knila da Kilvpaialr O ta a Clravanliftsa ondar o jifttvp van r io volladlg niogaUfka SPfPtVprif mol rant naam vofimaaaan irannnrtadaliim baroap wark Kfp rti an laalvt bakanda aoraa ll l saïnlar naai dan TaaidhaalkonNUsa I ab nda1tn vaalitlpli to aaltardan Om ailn ItilatrattPVP tp lPTi l tippfl da p nniln atla liplaflt inPl hpl t a Il hl ov iP kpnf ilid rli liapaald dal l n voorarltrlflpo liplipffpo la aPii aV4lPioolt i b ra l tnppla tan llioplkiMwllua baban lplliie ilor logpvirlg iK l ipkPnfiindaanbPalilK ilnp l Pil lii llipil VI ipll ltl varrpkar lan iilp ii pt liiaaint van I April dilah aarat o pl I ItiH a a lii wpihlng rilllpo trartan rUlltpr ba itaal PI iilnl lipf nilnata bPflWaar iKtn lat da iinda n pi ilpaondanka rapda Ihana nar aiipvan VOO wiovar dtt njat aaila hai b vai la da tandlipplkuiNdtaa lïuki aan varpilill vpr kard n I jl r aaapbladan volapiia tivaiaiiMiiiBi lip latlonaaln bagtnaalan I llfc fpvin 1an Ondpr I ottino II linili 1 wp 1 In dP Maaa lipl 1 tf ll li oVPia l iil i P V t p van dw at liljAiif i p van K lilt VpiiIo dia al wla 3B fmi itait WPid vProHct Mpii vartnopill lUt da vrimw paf miKt luk taualPl la fjpiaakl Da T rr lrgitiionpdardpn t dit l 1 Da MiiMi ioiitorr iiiiiidld n idri af r flflfl i i0 rr dAl i inffflla tiiiii i i n Bofarfifii forrjifi r rilan knuT hrnifit lip aan li t itrnda lujnviftfhnp imn ifljn n irlifiyan nhunfMl Icon tmllonfliil alflii iiiii f Hjn nla Ot i anfrii f rliPMff n noi i ed baiinll inp lid loowor baadini riff imler apt tinn Inijpr lidSr ii tdn Wil plfiKlBPo ItatU IHBiLARU BU ONS BKLANQ t c heer t StannhoTg gehuldigd Maandag waa de heer J Sterenborg 28 ja ir m dienst ai bakkerabedicnde l tj de K K C öpMTitie Ons Belang D avonds werd de jubilaris met ecntfeiioote ten kantore der coöperatie ontvangen door k bestuursleden en het ameniyke peranneel van d afdeelmgi n kruidenicrswarcn en het Wkkersbedrijf I e voorzitter de heer Riimrgn wcnsohte hem geluk spiak Woorden wan lof tot den jubilan en dankte b m voor het vele on goede werk wat b in da atgeloopen 3f Uar voor de Coöperatie heeft gedaan Narncnj de verrenigin bood do voor it tl r een c chrnJi onder couvert aan D hemDo Bruin öhcf der afdeclme Jtruidenltrawaren overhandigde na itfns het gezamenlyke pcrsonwl oveneena en goaebenk in enveloppo Aan mevr Steremborg werden bij dn e huldiging bloemen aanüobodcn De jubilnri heeft ten lotte voor de huldlgln g b4Hlankt rjLVRRKN PRie8TeiUUBII i A Pastoor Blom en pater Ponaloen De zeereerwaarde heer W Blom OFM aindi 1 Scfttemiber 1940 p t 4 toor der parochie v ii den H lo ef h M pt morgen zijn f 5 jiirig priesleracbap te herdenken j In verband mot dh vasten Ml hel feest Zondaig 16 Aif il ki rkcUjk worden tf cvlerd Ook oti e oiid ïladgenoot puter H ransK n 0 fT kapelaan la Haar lflm boopt morgen vijf en twintig jiiur prieWr te yn VOOBMCHTING VOOR DB HIHSVBOCW Curauaaen In koken naaien waaachi n en klndervenorghig Dn huisviiiuw onUitoet motmentiel vein moellgklieden op bet gebied van na ii M ktiketi wasaehen en kinder ver rirging C tn haar bij het over winrirn daarvan te helpen nrgiiniscirt dl UI 1 14 ipgcslx lde coitimiasio voor hunhiiuiielyke voorllohling nu liil jiai opniiuw cviniuasen vtanr gelm nl werdl hoe tnen van hi igcen incii bei ft voor do volle 100 kan piofi leprrn I e oursuMon vnngen aan na I ll f hl tl er wiinli n gagnven Hiiishiiudarbooi I e kiuik rn de wiai hctir4u bcstann bride u t vlo lasifii die m njaien en kindei vorzoi gifig uit tien kism en elke es duurt Iwoe uur Gisteren heeft op een filminKlilag in Central georganlsi er I door Ie rtvmnilsaie mei M t de Wilda dtrec Irice der Hiitshoudachonl e n iiilix ti retting bcttaffeiuta dvt cursutiaii geg ven Ken film Van wasaohbn n itrijken leerde aan de talrijke aan wr ge dafnes o a de bejia rn inier om I 11 hevreiKlaa en csfl iiMn op te ifrtjken boe de babywT iili mori wnr ♦ pn gedaan en hoe A ii wollen iip ii in eepwortcl kan wordm gewayi Mi J B C aHrhard vnteliie d iB ne ivir da cursus voor RiiHloiver i iniiig In het theoretische geil i He wonlt i i lipli kodeld de normale ki enleinUo nut wil ktyllng van bet kin I en viimIu IciKle moclUikilieden lm dn uvvoeiJing li iwljl er ruime geli gi iiheiil ii oiri vrigi ii te stellen hein ffi i d eigen 10 II ijklieden Diiariiiiiil wnrdl In lul itaili he gedeelte giliiid hoe ineii spi i lgoed en feeulvrj ieriligen kun miikin hoe fe sljps wolden vooi br reld en Ken lilmpjo oeden tnad In tnnei lijke tliilen Int li ii lillli i lul li llike wijze lien boe ren niiililagniiinl lip iTioileine wij e iirri ld Wiinlt I R HI ER J nr JONfl Tl R BlISTK iF I K6l N een dooi k ipel lan J C M van l gk mtgedrngi n II Mn van IW fJuidiu in de puriK hii kerk vin L Viouw Hetiii Ivnnit IS gislpniinldiig op de 11 K flegi infplnau he Inffeliik overaclio van den beer 1 de Jong f IH jarigen leeftijd overlivlen dte in da zeven en deitig J ir dnl hij hier nljti raak vner de oen tleVenile flginit In koppel kring n was en leli 1 besttiutsli vnn de Vakifikiep en dn vakschool voor lie be1u 4ten vnn het kappi hwliilf beijverd Mn de u rde iievSritToimii liet ba tUUr der vakgroep eollegn s en leerlingen eiV een vertegenwnortiiger vnn de landeilike commissie voor vnkiiplaldlng te Amsterdnm drdnn ijjSJgeli iile en dsarmnst bewe en vPTs bil leiKifi klanten vrinndeii an leden van do Deide en vnn la SI Viilemiliiisvi reenlging waaivati da hefjo dJe Joiitg lid waa de laatste eer Onk In ten vijftal filoetmsliikki n wrfd de waaideerliig viioi dei ni lialtl ƒ den oveileilenn llltgedrilkl DnVoU A Iloli verrirhile ile abaniiio V Wat Waar Wanneer 1 laMa ThMlft Mfl ha In hiivt mi ar Int ilv PU W lf Alhai li IU U Annvpi Il 11 ir T M fltfl llfbipa Vlva nanala HlnaPeop Aai vang S uut S Maaal 1 f nni MIanwa Br hon bnrS H nlpi eiaoiina loPl o a Willy llpihv pnland Waal iPO 1 Maart 7 ie nor HpiniinalranliHPik Inl llpiioiaionil I hl iina in vptiPiilBlnS DatilHI Ipi ÉplPtfoohP Wi iptlK baataan M MaaH nar platlns lraa U i tilt IPlkioB vltainlop laiilpllo OOI klndPiPli t il n J l lalipn A lol Pil tl al I ld Pn JI staar 7 al mir Nlpi i p ibo eibnri l vo illill vPt twaalf UB n V Ipfpn inldilprnai 1 1 tewir aibpl b mIoi pIvpi a ttlalns II ol on vooi hal i ilk m 1 MaatI S nor Mat IMailwa KiolP Wl k f Kaïk nor KV4np Kalk nilaanknmit tlof ab lnd apiiiViilPia lopvt II do I itif Maaalarol n loi l 1 npvndPra Aiiill 10 iHfr I af l uvnplpp AlSPinppna VPiitalPtInK I llopiallpva M pt pnippnhaok I II la PO OU al tPkPn A pi 14 1 ilr Vaanwiakf raataiuanl I tlllP Ipilo knnppnvarppiilsintfpii pii bui uba van l tir Joiu pinannaovpippti aihtf riantai tat galpfipnhpiil Iipalaali AroTnr ra ni NsT aipaila aOftPHiI dPa naitila tPnaaatnlddPtpi I Afio liPak K IIMn rrlna llorMlilkalraal ISo n II Maalt K nt HAA08CB OERerilTSlIOF KonderUnnt iebcurt nti ieii r iid oer rn v rken raadsman van n knt mMm C Kaïrs 1 Oouda wai van nw nlnii dal van ambUillfli rtjrt d iivwlrwiins wm uigi4ii k w r K r 4 rr mo UiM hf r oliU r Riltt nli KM maamli n fwuipulaulrar hnti MMf t l Hl m wulkw Uflk bU d iMihandoiinK in hm fffi b rm v voor hut Hataüeh nenteliU hof ifa Bdraoaal Kmaraal nu vriiapf ak lach tv VJJf r lwrtit n alonilvn mhlfrrmwotiitnii larvHhl en p cn pnwnen wiit n il aUil n ftedAfviiard D 4 kiM pinan Kaai a rnu opdrAchl h bliT n fvpn tot het clandwittM alachlvn vun rn T iprwtjl hlJ ook vlecich nu h bb n vcrlmndptd f p l Mk had vpn bljr nd r aiv ct 9 kr tpn dni r hft np ird n van di ollckoo man J J T dai Oiont uit n Mlr travc n Naar de mnlrnlfur van d n f CI JÏ Wt rtU pil Umot 7kt bn MUl vtfklMrd np tr trv Iw ftU vm tt iiw n tnian van dwi r r D hU i waniKrbiiwpn ta hem Ifla ter ofun kwam in alrlW mttt d vo iriwtiriften Vil im drn cnnlmlMir vu ftmttUA dut nt t pnivoicer bd opgvtrridfMi rmicht wor l n In bi bt IMl h di Cïroot aan drn Conitrolpui mwleifwleelrt dat Kuan enn atlrr had virkwht pn rlat df i mei 79 varkens ctandeitlfn gfnlm ht vt i wiinVn T ien til plnita votvd kwanien de nüilrtinrpn hlniten T e gptuiiie de fïrwit fi lfle mede da Kaata liwn Wf enln te levrrrti ntwlat lil Been UKer waa Tnen hit dH aan mntroteiir Wl nfl iMd nied tRpdPwld vntid laaiplRpninni de drn latter f v d Sloot Ie Am terdain epeU nU koopftr r p te tratkin Deri gaf voor dnl allee veitroiiwd yi M en hel vle iPti bpelr iml waa voor r r u Iwitel Dasrnp wan KnaiH 4ip Ie vr otH r ll n In gntfimi V Ivlal l e r tte ulleen dat de fJroof dilenia l bIJ hem waa n vn li om aan te drin tfen op het verkoinif n dl t en IV rat had de OMni een hwl varhaal tfedaan ver lln rnvcntlir Inrljen m teder die too terhi fc en had nafr p h l 1il a n de O een lukte fipek ffw pvri vaardoyr litl conlact imi fnnd Wadal v ïO hti eenige maliph had s weltprd op de voorstellen lot verkoop In t flan waa hij tenalotte wwlcht d K n hM wlTde ntela met do alachteitj Ie make t hehbrn r e aftvfvraal aeneraat rrwwnde dat er it d i e raak geen bewit heatond dat verdachte de npdrnilil lot hol larblen tieefi eeae inm n pverwnin dal hit vleearh n voorraad h d Aodal Int vrtjapraak werd xernnrlbdeerd De raadrtian mr q H Rmit uit Gnuda ko ifleh daar bIJ aan iIftUm Joch mri ftde dalhl r iprnk waa v i uUlnkklnj door M ml i miar T B4ipr te l anifp Rnliïe Wrld had vier menn loti rfviinirpnl it af Kek igen voor niPrt niiii litiEhrld awn bpt ataitili n van p n pr en rri vnrkpn wnik alqrlitet reheilfdp nmm ti n p1 I f M Dnwleman uil fïonda Vprdidii bek mde lp hebhen feilafht ha tfM h hl f d omdit hij Tonder Inkmnat w a De dvoraal reneraat merkle op dal dp fnllrn ffppleepd w nren to n noR feen nilnltmnn ttraf Iteetond joodat hit tr me vter mtBitdrh Iton afkomen van wplk vonnU iti he eilWlmr vorderd Mf J T JA irnn Mrrlielpn uit fïfnidn plelHp Ii m n l Wit nnp pman brirefl dpTp bad vl m ndrn ffpvantfenNiIrnf Rpkrofien tn d l erval n rpi Hw d a fe oraal f pn r a1 d l dn fnrmerip ptnpdrn hpf vonnU vnn den FrrtT om lichen Perhlnr niet In tand kon tilM M nam 1 IJ de parle dp Mfttf wpI iH t aehtfe vnrdewl hl ftpti iw vter ma ndrn evatifpol mtriff Mr ftmlt etoofd duf tndipn dp ifflrler tn ï tlp f1fltl1 fle mi Hf dicbp len In dp7a 7jiBk ron liphben ReWPten tiir dt v rtfilKlr rnti Tifn over teüaen Ptrllpr tpforbl en geldbople op te Ipfppn f f d fjflllp 1 m1 tor Ip pnJM n A Kaïlii Ie ï artfp Bvlap Weide had irmneend dat het wel In orde wat toen hii d or hfiulddrllng vnn Kaat a r Ptal i Ier en nog een drie varkrna had aflfeleverd De dtpepH Toii hit hphl pn doen aUr ilpn en hr vleearb In voorraad h bh n rahad Waat voor prn Jaar eevani rnl liaf waa optfeleird fV p veirtnrhle verklserdei wrk In d t val Rtln retiMH en dte wa npl erei IH hadtrmtwenu rlp varken die hlJ Iev t de offleterlinnöP t K n O adMif nel pnerafil arhlfo In dl fe f hf Mirtw Hj dp nd tiM v n verdarl Ie n pi ptrvrrd PM vrr K vrti praak Damn lp kon de rfiadiitiao mr Vnn Mei lit len rlrh veieenlwen Ulf vines nok hpf tn heitn tfrnnrnei pU1 pfiiK n brtaJpn In lr trtimn van 1 nn Oe tn T anpp Hol Wrldn WBiPi d rtlcfi ee lndif en nni hri j Pven vnn rlr eeleB nh dnai lnp wnn v On I dr p ywtf rn ïevanHen traf vrfrmtrdpe d n il el Keneranl ttdldp de Irnf hii vni loiildl lol Iwpe weken Mr V an Vf rbPirn irHte rlpinenlta Tills iranV ïi B April Ci4wl iig U Tc Den Hung sl inj ü t n v iT rnupcuiW 1p iftitifi n Ni vf lt P Ip HmtPf ffi I U J nii mi v tor rnnttmiioji tJanu 8 iT v d Kr tof N fie i n tó h io ïiïTia T nikhiWïrr n lïiKktr D ütivn T vnn Dbiiv M OiriKhot B Np f T Wt r ln I v d Ileydni tl VoHurult T v d w q 3 Jinvnkjmp I ll J Jon gkind H mU itp dwir dlrhl tjit dp ktinn vnn rrti wnnihiK nan dl ViPldf ttdw Is oen diiftip un il l ontvrppTmi i Feuiüeion Nadruk verboden De rei om de wereld in tachtig uren ir en verhaal uit de nerfte tUden van het vliagwozeo door W C COKNEN 98 Ik denk murder d t de hCstuuriler iillehei nr p itit zUn Ikaar vixir Ie knineii ineeiiilo Oaler Nu ze m dfchl bil iiot doel lin boiult elk t n positie VOOI den aiiiiei kill nm iiem in l wnr t liietigeii lliillBril verlfkt naar het lanilinjjsli ireml riep l t Oinaf door helraoiiii kiikititl Uu stapt net in ijnauVy Miiirinï ptronst ovpr in l en greep iin Iweil Mism lilep heeft hU eenlg bnrlclilvan Tiiimiirl gekr Ken iiiiiiii M lile hhiiiiijenisl We moi aleil M lf lieii kiinlnok fitfiiii iiitgnniil I R liegHven 7iilij nl e drla iiiiit l eneden en slapten in de eitto vnn M i iitvg die edert negen uur vi nrK el inillou klnar slnml Hel liep legen Il leen toen ze ru e ni wei Iinmiiien mwlii II dul emleii i iit i j dm r die itui li iii het groole vllrgveltl stnailen llei lil hl liepen noar den vuur den Aieiiil liraliMmlui hatignr w iir drie viiiiwaliieloii vont hen alftki ptntiden Diiiil lil tjiiii iinltifhel i slniii een le eTlle liptsfoliigi feu en verilogj vers inigo lelil Ken linif iln hn fllin niipfnlniia wlil non gneil ili nli e Uel iinntil I loBThoiiwera snM riij e lii Mtul uil Ie Inrugkoin iieo vlleElinveiiAla len VOS ItlPaT ilnn hondelrl iiillnl 71V1 piMitl als ilnl lei aati A e iMi 11 hii Iir I verlreilt Foil tnilll iitii de werelil lilt tieti vlri Ugeti waa w in af nat grV hlebeii aller iiloiiw sglei Igbekl loi rlk kolen Het Is een itinrkiuilo Ingolti deiïr biotlpntit vnn hel vriegivi is vpi lilnnrtlo later en Imi ♦ inpln Tnn eeiyiii teet tueiiw llldlielh Kr tnnelit iv en lieiiniieihiganieilBllle wntilt geKüiUfe i f tt Hat otywn lilik hwltitv R illard Inrrr erri linir dii iil yilenleli vrlge ld hel veUJ op eii eg nf lell tmni den flfi leieii hfinfnr rfii Imrlesl riep Mofing lintnen a e 5a 1 1 Ué 1 i De drie bl Mhaar behmuende iwvMnUend eenwarhe panden aan de nkkeinvwHi No RT W en VI tie tin terdam eigentviin van d VPreent loK llrndrtrk de Key ei rull n itipt atmtn van Rijk eiw piovincle Kruf dUworden ultR voerïl mider leiding vanafrbllprt J n d Maywr CNr Noake ifU V fn j i FR04IRAMMA VpOR ZONDAO Ned Voetbalbond a KamHaeMH hae van Naaarhuid UINOA Vtl liaraolps iipernivaen Dlatrlot I t kliriiwi A kMneei iiawadattUtlKrc OBV District II V klaaaa A kamploi nQws latrU4 Qitlek HVV tarratn AIX aa klsaaa B kain4ik anawad rll4 Unite vrt ror N apt II I nil motlacdinpatlltt Sa klasaa tuna taMkhwaillae Waasanaar 3e klaaaa r ksmplo iawedatrtjd VOC riuka Prnimillaaompatllla klasaa DBt Itvr fllkkanroar MAnrdjwhtl ronrtutfasl llraua 4a klaaea 1 l h ip ket k lla nnendiad Dlatrlot ISf IVinnotieroiiippllUp p klaaaa VVV TSO VooraantpatHla Nad Vaathalfcsker loop VIII i Hidia Ovprmaea Xelsae nrr flaiinaanVS l iopn i Al hls 01 inpla ONA Alldlan IV BONK i r iap V Haaalraohl HpoorwUk WIKMot Unit Tiiep W noiidarak WaddtllKvaan ArDKHMNO fldllDA Kaint l ianar1iap Ia afdaallng HarKamÏHichl I Ntauwaa kerk ï roep II KtW rUynaiila lit Ornap wol vara II Lioenrwag I i f ttrn Aifnitwiiw anFKW Miierrapelle Nlpuwrrkarll Nasakiiman iilialBaaa Nlaniwrkark II Ijl Ji waivara II T 3 nllJA TKN irH cMniw vriii irsT van drn hAau ond Bpaalil lal lïoiiw Ipgen i f a l ia VPi liaatpRlM Illljailpbili hpl Iwppika odaella van i an weitatlld om dpil wlaaalliakar Uit BpilOTUa wpid diHir fai louw mat a Mvar loipii iioodat da bilaal iillalas w id 1 18 Mioi Dan ltaj ilal aldiia v pir dan aeiNtiit Itppr baalag killllip op don liakai tb baat N 11 ih won liPliJa iwnlljpii ntfd aan ipd Il VPIMW WKnsTRUDSKiiia nhi vkdkhr lvad iB Aiitl Iiopdwl t II Aapera dVaHa l I l Hal l plva Ai g lippfl HUI wpilalttld georiani aaid met dilp Cmidwplia HltjaltvanponlslivKPii I ar p p talu d lipalaal lilt drlo lonibn naiv 0 la opiato an da itanla K p Plrt lildon In hal oliitiltiknnl v n Malvad ite He Mtand Is lalvad6ia Ali l l optWl ta II 11 IvPdOrr l er v l rfl NSll 11 13 wAitair ii i WINIWMiUm rllTIB XWMVIKIUNU 1 IIIA Illtalagaa van lalaiavontl H an P II iwa 1 H anP II l l l iamrarniiia a Dlnadas Boskoop n 11 1 juiiiiii nil gil IIII wp s nllo drio je ma ihlnea ter Ug of maareenlle Sij ilits Aen Inn nlwiMiridde hU iniiar a h Ui drie niiK liiii s had loudan e allo dtio vi iór d touwe bltUKn llmnenl Die kist vnn rnll waa torti wel slev g i 7 nep Moring larfiend Dat heeft Trossiiit goed ezien toen Ivy er 111 Trepasanv mee vandoor elnX imtkiiiiar voelde Kollnrd welnUt l iimi terug te auotten zeker niet nu lln steken Hi raak waren HII Hap niiillg Verder j Allm lei vliegtuigen rirkeliien l Ov n het veld In da lioim nnar het westen Ie kunnen vllnffen nin den venfin iiaar ala eciegelpld in Ie halen Pint solliig slunkten de ri lehines haar I irkel ljrwegiiigen wenkleii als enn lixipp vetaelirlkla virgels en vlogen wejt legen de dalende iin In Dit was VOOI de merjgte het eemle teehen dal de rtvarwlniilinr bi k hl wal ek i n Kr V erTlelw U ankela itillitllfui en t ien kim men heel In de hoogte 11 dfr v iairy tnine1lltie Uit het Wl len ri n illderrtn ratst VIM liet sle l4 enn ilimker lli e nnn den stralenden ht lliel dnl ei 11 heel rewium V lleglul jf knn rlln diH li t ien het nutleTlili kwanten de lUneii en iIp Mtim Ie onderactielilnii waren siirnng De fJlSaf 1ll l PIV0 lie ttielit In Hel iiiv e Mmiiigl 1 11 wea vuur Mei ing de apnnnltut vuiihll I e oii ekpi4ield die lin enu 011 liiid gekweld wns gewefcen II u Flak n ii vnn hu fwniVi at e yinu hoof lln loél wal In V e tliiw v n len linngtii en gftmlnclilevnikornen li vtedeli Ik lirli Iliillnr w nip eeVkeerte neef lieniaehllgil el bil T ei Otter Ik Willi lint Ik duht genoeg liHlil 111 was irtn hem Ie vniven me ireliikIe welieel en Wi nll WANNEER VERDUISTEREN ♦ Tol I April moei verdiilalerd wnriKin van III lil I IH 9 Mri Maan ii l l onder 0 1 Mrt Maan op 10 11 iintler I l Mrt Maan p llUfl onder