Groot Gouda, woensdag 7 november 1945

BinnenkóHl rschijnt 4de distributie rijwieibanden De Dir Rijksbureau Rubber maakt aan grossiers en kleinhandelaren in rijwielbanden bekend dat in verband met de vierde distributie van rijwielbandep door de distributiediensten aan daarvoor in aapmerking ko mende verbruikers rijweilbandenbonnen zullen worden uitgereikt van 1 t m 20 Nov h aansluiting hieraan zijn voor grossiers resp kleinhandelaren data vastgesteld binnen welke zij de ontvangen bonnen moeten inleveren en wel als volgt 1 inlevering bonnen door verbruikers bij kleinhandelaren uiterlijk tot en met 22 November 2 inlevering bonnen door kleinhandelaren bij grossiers uiterlijk tot en met 26 November 3 verzending van bonnen door grossiers rechtstreeks aan de bandenfabrieken of haar filialen uiterlijk op 27 Nov De grossiers resp kleinhandelaren worden er met nadruk op gewezen dat zij de opgegeven data strikt in acht dienen te nemen aangezien anders het gevaar bestaat dat de bonnen hun geldigheid verliezen waarvan de verbruikers de dupe zouden worden De kleinhandelaren dienen de bonnen zoo spoedig mogelijk naarmate zij bij hen worden ingeleverd bij de grossiers in te leveren en niet te wachten tot den laatsten dag De grossiers dienen voor zoover zij niet uit eigen voorraad kunnen leveren de ontvangen bonnen zoo spoedig mogelijk aan de banden fabrieken of haar filialen in te zenden en hiermede ftiet te wachten tot den sluitingsdatum 27 Nov HUWELIJK Ook U wilt eens een gelukkig Huwelijk sluiten Aarzelt daarom niet langer maar vraagt heden nog om inlichtingen Wij verstrekken deze geheel kosteloos en vrijblijvendt in blanco enveloppe Geheimhouding is bij ons verzekerd Bureau KUNZE Postbus 8006 AmsterdamWest TH RICKEN Vakkundige en snelle reparatie van alle soorten Huithood Ambacht ca Indnatrie aaaimachiBM Zoatmanstraat 4 Gouda s Vüfse Trisie door LEO BOEKDAAD Gedichten geschreven in hei kamp Amersfoort De bundel is veriuchi mei leekenin en van C A B BANTZINGEC De ièVai is geleekend door D PISCAER Prijs ingenaaid f 2 90 gebonden f 3 50 Bestellingen kunnen gedaan worden aan Uiigeverij Gouden Garven Posibus 67 Gouda Korie Tiendeweg 1 en bij den Boekhandel Si ƒ ELLA SCHOUTEN ALTER Gediplomeerd DanS en Gymn leerares Laaiale inschrijvint voor do cursus Dhythm Gymnasliek DONDEDDAG os I NOV von 11 12 en 2 4 uur in H rfel Café Cenlral Marki ingang Zeufiesiraat Speciale condities voor moderne dansen oor privé lessen en kleine clubjes van 2 10 personen op Zaterdagmiddag of avond Ovetspuiten an oude Meubelen in elke gewenschte kleur als nieuw P H WOERLEE Fabriek van geschilderde meubelen RAAM 59 GOUDA LUIDSPREKER REPARATIE Voor H H Handaiaran en Partlculiaran reparaaren wij elke defad luidspreker inzetten van nieuwe conussen spreekspoeltjes enz Levertijd circa 2 A 3 weken Tevens repareeren wij elk merk radiotoette en geluids versterker A J VANBRK Gadipj Radlo technicus Boelekade 3 Gouda Verloofd NINI ALKEMA en H J SCHEELE Gouda Krugerlaan 179 r 11 Nov 45 Enschede G J V Heekstr 20 Gevraagd HUISHOUDSTER Middelbare leeftijd bij man alleen Liefst van buiten Brieven onder no 879 bureau van dit blad Te koop gevraagd Haardkachel of Haard In goeden staat met toebehooren F A NOORLANDER Persijnstraat 4 Gouda Gary Cooper tn De Avooturen van Ms rco Polo vanaf Vrqdag a s in Rennie Theater Goada Bespreekt tijdig Uw plaatsen Winterjas AANGEBODEN nieuw blauw oude kwaliteit in ruil voor damesfiets met goede banden V d Palmstraat 74 Heer zoekt Gemeubileerde ZIT cn of ZIT SLAAPKAMER met volledig pension Brieven onder no 1136 bur v d bl TE K©OP of TE HUUR gevraagd LANDHUISJE aan de Reeuwijksche Plassen Omgeving Plattew g i Gia veabrockicfacweg Br onder no 5U82 Adv Bur J Gr tecli Jr Nw Binnenweg 166 Rotterdam Wilt ge Uw Tuin dit Najaar of a s Voorjaar opnieuw beplanten of laten oplcnappen stelt U daneven in verbinding met de Fa SLUIS en v d WOLF Goudsche Rijweg H Boskoop BILLUKE CONDITIES Te koop aangeboden I EEN HUISORGEL KAREKIETSTRAAT 1 Tevens te rullen 1 paar beenpijpen voor turf Ver oren s waarschijnlijk Jozef bouw of Karneaielksloot EEN PLAID Eigenaar zeer gedupeerd T g b terug te bez F W Reitzstraat 1 Woningrui AANGEBODEN IN Amsterdam Alpheira d Rijn Bussum Den Haag Dordrecht Nijverdal Voorburg Waddinxveen en vele woningen ter plaatse t70or woningen in Gouda Inlichtingen Woningruilbureau SUCCES K Ticndcwcg 26 Goada 10 12 en 2 3uur HALLO HALLO Telefoon 3410 l aaH Sc mg UÉ t r Engelsche ziekte is weer genezen Vaarl ie WlCICr f f HUgale werk weer voorbij Laat thans Uw kamers vloeibaar behandelen Ook behang verkrijgbaar zoolang de voorraad strekt Uw adres voor Slaapkamer Meubelen en Kinderwagens te schilderen Alle kleuren Glans lakverf Buitenwerk vlugge bediening Schoonmaak art Teer Carbollneum Paratol Kwasten Lysol ALLEEN Creolln Amonlak Alle soorten Touw M A SMIT BchBBg Wit enSchilderbcdr Wcth Ventawag H 108 DASSEN reinigen ieeeren versieilen NIEUWE DASSEN bij inlevering van goed kunnen vanaf heden weer worden aangenomen DASSENREPARATIE STEIJNKADE 34 duiso BETER BRIEFONDERWIJS Joornalistiek en Publiciteit leergangen o l v dagbladdirecteur Dr WURMSER en F DE SINCLAIR Engelsch Fransch Duitsch Ned en Corresp mlddenst diploma steno boekhouden opl Practijkexamens ACADEMIEVOOR INDIVIDUEEL SCHR ONDERWIJS SECRETARIAAT LUSTHOFSTRAAT O ROTTERDAM Coupon no 3S4 Gratia proefles leervak t Naam Adrn Besteedt Uw bonnen bij het oude bekende adres P A DE HAASt v h De Koning Snikerbecatin = Gouda Groote sorteering Koek Banket Chocolade Snikerwerkcn Wijdstraat 27 === De A V U B Rodenrijschcwcg 133 BERKEL Z H Tel 228 Levert U alles op het gebied van Landen Tuinbouwgereedschappen Plantenziekten bestrijdingsmiddelen Vraagt zonder TcrpHchtiagea ooze BituiTien producten enz prqscoarant en nadere gtgeveas Wederi erfcooper poor Gouda en Omstreken M A KOLSTER Sr Vossiusstraat30 Gouda Reizende Modevakschool vraagt voor direct COUPEUSE OF LEERARES voor het geven van Knipcursussen Hoofdz in Z Holland Verg van alle reis ea verblijfkosten plus goed salaris Brieven onder no 1400 bureau van dit blad MBVR DEN HARTOG S V d Goudestr 4 beneden vraagt een Meisje voor h lve dagen of een werkster voor l Va dag per week Aan R K Jongeman mid denst wordt pension aangeboden in kl gezin zonder kinderen Brieven ooder no 1397 bureau van dit blad Wie helpt jongelnl die wenschen te trouwen aan een Zit en of Slaapkamer met gebruik van keuken Brieven onder no 1390 bur v d blad Z l p TE KOOP AANGEBODEN 1 ScbooUtlat VBB Vad en Alg Gucb door A L de Bont 1 Fransch woordenboek van Callewaert 1 Duiuch Idem van ager Cronjèatraat 22 Aaamaakpapicr voor de kachel D Ster Naaleratr 8a Geopend van 10 12 en 2 30 5 u Petroteumverganer fornuis lm bontmanteltje leeftijd 13 A M jaar t stoelen driewieler fietsje event rullen voor babypapof buitenband 26 x 2 Genestetstraat 6 Ronde salontafel z g a n 10 cm middellijnSteijnkade 21 Donkerblauw melsjashoedje en lichte cape 8 O Jaar Kllmopitraat 5 Ter ruiling of te koop Varadyne radio wisselstroom compleet zonder luidspreker niet gemonteerd toestel met losse spoelen gelijkstroom compleet zonder luidspreker niet gemonteerd Nieuw 2 pits gasBtel voor lakens sloopenof leeren jas Zoutmansplein 12 NabuurLuidspr ker Vlamingstraat 21 Een petrolcumstel Karnemelkstoot IM Papierwol voor verpakking De Ster Naaierstr 8a Geopend van 10 12 en 2 30 5 u Oud touw 50 cent per kg De Ster Naaierstr 8a Geopend van 10 12en 2 30 5a Vanaf f 5 boodschaptasschen De Ster Naaierstr 8a Geopend van 10 12 en 2 30 5 n Een gasoveatje en een Un piU petrolenmstcI De Wit Pr Hendrikstraat 30 Transporten bakficis biiiicnbanden Kidwtg 101 Gouda E a fornnis f 20 en een groene kaeki f 12 en visch netten f 30 eca paar gamal laarzen maat 42 oftcruiln voor tarf Nieuwe Haven 191 1 Ben heerenjas a 52 53 en damesmantel m H Weth Venteweg H Laldsprtkar ook geschikt voor radlO dliltl bnlle Krugerlaan 133 2 zomerjapenaen m 48 50 samen f 15 groote aardappstroolen f 12 50 Hallcrpctio Isumkaehtl f 32 50 en damesfiets met pl lt bandsa f 75 Edelman Koekaekplcla 10 Eeq prima damesfiets met luchtbanden Ook genegen tt rnilea v radio Kleiweg lOi en heeienrijwiet m asassieve banden Ets kelcatlt Een paarkorfbalschoentnm 40 41 Een koakkachtltji m platte pijp Prinsen Sophia v d Goudestraat 63 1 paar werkschoenen met beenkappen Ganistraat 10 Prima kookkacbcl Jouberlstraat 114 Een rok blonsa en bolero m 31 40 te koopof ruilen voor damesschoenen m platte bskm 40 Vierde Kade 3i DIVERSEN Goed tehuis gezocht voor een lieven jongcahoad Nleuwsieeg t Ef htpaar vraagt huiiwerk Br 1269 Weduwe van 29 jaar zoekt dito nette vriendin Br onder no 1292 Baurtvereenigingen Eng walsen foxtroli tango ea walsen kunt U dansen op uw daol avonden met ds geluidsinstallatie vsnJ Schoonderwoerd Lethmaetstr 10 Goua Gezocht een net burgerkosthuis van Maandag tot ea met Vrijdag Br onder no 1357 bur v d blad TE KOOP GEVRAAGD Ëtn persoons opklapbed fmet ombouw ev te ruilen vaor twee pers ledikant Br 1247 Een jasz gultaar Kalamatjah gewoon of electrisch Br aan A v d Wolf Zwarteweg B 67 Beeowijk PERSONEEL GEVRAAGD Een meisje voor de morgenuren Amesz Burgvlietkade 6 Werkster voor een heele of halve dag pWweek Beekman Krugerlaan 2 Gevraagd kraamhulp half April Br onder no 140Z PERSONEEL AANGEBODEN Net meisje vraagt voor 3 of 4 middagen inde week een werkhuis IJssellaan 10 TER RUILING een bordeaux roode leeren handtasch voor een paar avondtchoenen maat 38 of 3St Gtaaf Florlsweg 78 na 6 uur Philips radio voor linnengoed of huishou houdelijke artikelen Br Kleiweg 10 Z g a n dames glaci faaodschoeneD tegen wollen luiers of kiadercapc 2 jaar I Anker Stohvqkersluis B 251 Wollen damesbadpak tegen costumerokjeof stof Karnemelkaloot I97a 1 paar damesschoenen 38i v 40 Gouwe 60 E n mooie wieg voor heereaschoenen n Mosstraat l l paar z g a n donkerroode damesschoenen sicehak m 41 voor wollen luiers of fl Wachtelstraat 8 Tweeling kinderwagen in ruil voor wandel wagentje ea heel moola pltrleten wieg i rail voor damesfiets met baaden cvcntaeclmet b bcUliag N Thl KijnvU Feithsti