Groot Gouda, maandag 3 december 1945

dC S u iuüstafCft FIETS NIET OP SLOT Terwijl N uit dz P C Bothstr even in de Wijkverpleging was en zijn rijwiel aan de achterzijde van het gebouw had geplaatst werd zijn karretje gestolen Het rijwiel was niet op slot gezet VERKEER EN FATSOEN Veel verkeersongevallen zijn vaak te wijten aan onbehoorlijk weggebruik Van rechts komend verkeer voorrang verkenen hoort tot de regels van den weg dus zich hieraan niet storen en botweg doorjakkeren is feitelijk dubbel fout Over den Kattensingcl kwam K uit Rotterdam en P uit Gouda over de Kleiwegbrug en reed in de richting van de tunnel Bij de aanjjjding op het kruispunt krecj de stand vracht wage van den schuldige schade aan de voorzijde K treft ook zelfverwijt INSLUIPER AAN TOT WERK Handschoenen een sjaal n portemonnaie en last not least een bonnenétui W rin alle distributiebescheiden van het gezin werden uit de woning van de familie B uit de van Beverningblaan ontvreemd VOOR ZAKEN OP REIS VEILIG UG VOORDEELÏG Dat is het devies voor den handelaar en den zakenman en dan denkt men bij dezen slagzin aan de spoorwegen die u helpen u snel te verplaatsen Ook E eifT uit Amsterdam dachten zoo en ngen dus op reis Maar in Gouda werden ze aangetroffen in een vafloftrein voor geallieerde soldaten en met een kaartje A dam Hambtirg Met zoo n voordeelig plaatsbewijs wis VOETBAL hercules Gouda 1 1 Deze voor beide partijen van veel belang zijnde wedstrijd in verband met de situatie op de ranglijst begint in een matig tempo hetwelk geleidelijk wordt opgevoerd Gouda kék t hierbij het meest in den aanval maar met ket buitenspel zetten hebben de achterspelerv van Hercules nogal eens succes Wanneer na een half uur spelen Ottevanger aan Hommels een opgelegde kans geeft mist diens schot en komt de bal bij Max Scholten terecht die onberispelijk inschiet 0 1 De thuisclab is h erdoor niet ontmoedigd en speelt met vee elan verder waarbijTiaar rschtsbuiten een v litgcnd schot lost wat door Gerritsen meesterlijk wordt gekeerd Direct na de hervatting krijgt Max Scholten een goede kans doch schiet daarbij den bal over de lat Gouda valt herhaaldelijk aan en de Hercules verdediging met keeper Mackenzie aan het hooFd moet alle zeilen bijzetten om doelpunten te voorkomen Een door Walthie goed genomen vrije trap vanaf de rand van het strafschopgebied wordt vla een Herculesbeen net nog corner Weer komt Gouda gevaarlijk door de Hercules achterhoede en Rozeboom doelpunt onhoudbaar doch tot Ieders verbazing kent scheidsrechter Vlanen dit niet toe wegens vermeend buitenspel hetwelk ongetwijfeld op een vergissing moet berusten Gouda probeert het opnieuw en Rozeboom passeert na een goede schijnbeweging De Zeeuw zijn schot gaat echter via de paal naast Onverwachts gaat Hercules er van door haar mldvoor ontvangt In offside positie het leer en ondanks Piet Scholten nog probeert te redden wordt gescoord 11 Dit was vijf minuten voor het einde en de resteerende tijd passeert onder hoogspanning Gouda krijgt achtereen drie corners te nemen tenslotte nog een snelle doorbraak van Hercules haar rechtsbuiten zet goed voor maar mldvoor en Unks binnen missen Tegelijk fluit scheidsrechter voor het einde en zijn de punten gedeeld waarmede de thuisclub wel het meest tevreden zal zijn G S V Olympia 3 3 Onijer groote publieke belangstelling werd gisteren de wedstrijd G S V Olympia gespeeld G S V heeft een invaller voor C Brem Olympia is he eerst in de aadval Daarna Is G S V aan de beurt welke een hoekschop forceert buitengewoon scherp door J Vermeer wordt genomen en zonder dat iemand de bal aanraakt in het net verdwijnt een zelfde doelpunt maakte vorige week Laakkwartier 1 0 GS V iets in de meerderheid weet een goed opgezette aanval kort na het eerste doelpunt de stand op te voeren 2 0 Ben minuut voor het verstrijken van de eerste helft is het Olympia welke met een goed opgezetten aanval welverdiend de stand op 2 1 brengt Na de thee worden door beide partijen eeniqe aanvallen ingezet echter zonder succes Maar als K Kerk in het beruchte gebied een speler van Olympia afhoudt fluit de scheidsrechter Muijlwijk scoort onhoudbaar voor Brem en de stand is hiermede 2 2 Kort daarop brengt Vermeer de stand op 3 2 Olympia aangemoedigd door hun aanvoerder L Duis welke een zeer goeden wedstrijd speelde trekt enthouslut van leer maar tevergeefs H van Harten G S V neemt een strafschop welke beter lot had verdiend daardeOlym piadoel man op de verkeerde plaats stond opgesteld Wanneer P Nuvelstein wegens te rnw spel naar het oordeel van de scheidsrechter uit het veld gezonden wordt moet G S V ongeveer nog een halfuur met 10 man verder spelen zoodat haar voorhoede vanaf dat moment als een kaartenhuis ineen stortte Olympia komt tepen het einde nog even los en met een goed scho van Jue wordt de stand 33 waarmde het einde aanbreekt Deze stand weergeeft goed de verhouding Scheveningcn O N A 2 1 Om even 2 uur staan beide elftallen in het veld maar de aangewezen arbiter heeft verstek laten gaan Na ruim een half uur wachten is scheidsrechter Cortlever bereid gevonden den wedstrijd te leiden Scheveningcn heeft 1 Ona 2 invallers Scheveningen wint de toss en verkiest den wind in den rug Het veld is zeer zwaar bespeelbaar maar niettemin is Ona direct in het offensief en het spel is vijf minuten oud als van Willigen een mooi doorgespeelden bal van Pieihett el benut en onhoudbaar inkogelt O l Ona is het eerst kwartier sterk in den aanval in die periode denken we van Willigen w er te zien doelpunten maar hij raakt den bil kwijt Evers krijgt hem te pakken maar zijn schot faalt Hierna komt Scheveninqên opzetten maar Hofstede in bet Onadoel hec t er een goeden kijk op en redt verschillende malen De rust gaat in met 1 0 voor Ona Na de rost te het weer Scheveningen die den toon aangeeft Ook Ona doet eenlge aanvallen niet van gevaar ontbloot maar de achterhoede van Scheveningen is ook in goeden vorm Ongeveer 20 min na de rust is er een schermutseling voor het Ona doel en het is de rechtsbuiten welke door een kluwe van spelers doelpunt 1 1 Scheveningen blijft sterker maar in deze periode doet Ona s spil goed werk Het is ongeveer 20 min voor het einde als de mldvoor van Scheveningen een voorzet van links ineens onhoudbaar inschiet 2 1 Dit wordt Ona te machtig flink komt zij opzetten V Willigen komt goed voor doel maar wordt op hardhandige wijze van den bal gezet zoodat hij het veld moet verlaten Brenkman valt in en Ona blijft aanvallen echter zonder resultaat Ook vrouwe Fortuna helpt Scheveningen een handje Het einde komt met een verdiende overwinning voor Scheveningen Wil Ona in deze competitie nog een woordje mee praten dan zal er van het egin tot het einde goed aangepakt moeten worden maar niet met tusschenpoozen Scheidsrechter Cortlever leidde dezen wedstrijd subliem Donk Hillegersberg 3 6 Donk stelde zich enthousiast tegen het technisch goed spelende Hillegersberg teweer maar kon niet verhinderen dat de gasten een verdiende overwinning behaalden H berg trapt af met de wind tegen en al direct moet de Donk verdediglng In actie komen wat haar goed afgaat Ook Donk doet enkele schuchtere aanvallen maar door slecht plaatsen wat dezen middag bij Donk opviel leverden deze niets op H berg blijft Iets sterker hun goed spelende linksbuiten geeft menige voorzet maar steeds Is er een Donkbeen of hoofd om het gevaar te bezweren terwijl in laatste instantie van Vliet naar behooren z n taak vervult Het spel wordt nu wat meer verdeeld en alsv d Bos er snel tusschen uittrekt lost hij een mooi schot dat de lat kust Sevenhoven plaatst de terugspringende bal in De H berg verdediging krijgt het nu zwaar te verantwoorden wc noteer n enkele goede schoten maar de Hillegersberg doelman houdt z n heiligdom schoon en zoo breekt de rust met e n 1 0 Goudsche voorsprong aan H berg lenkt niet aan verliezen en ze zetten na rust een serie gevaarlijke aanvallen op die door de mldvoor en rechtsbinnen 2 doelpunten opleveren 1 2 en Donk mag van geluk spreken dat het daarbij blijft Plots een snelle Donk uitval Slootjes wordt gevloerd en Bakker benut de strafschop 22 Hillegersberg antwoordt met enkele snelle aanvallen die op hun beurt een strafschop opleveren welke de mldvoor inschiet Mooi open spelend trekt Hillegersberg de Donk achterhoede uit elkaar en het verwondert niemand dat de mldvoor den stand op 2 4 brengt Even later een blunder van den Rotterdamschpn doelman en Sevenhoven Is er als de kippen bij 3 4 Donk blijft nu in den aanval en eenmaal denken wc V d Bos te zien doelpunten maar de uttloopende keeper bezweert het gevaar Dan It Hillegersberg weer aan bod de rechtsbuiten passeert de verdediging en de llnksblnnen benut zijn voorzet 3 5 Direct daarop vergeet v Vliet uit te loopen en nu is het de mldvoor die doelpunt 3 6 Desondanks blijft Donk volhouden maar ze Is niet bijmachte de altslag te veranderen en zoo heeft ze haar derde nederlaag te pakken Oude water Lekker kerk 1 1 Na den aftrap ontspint een levendig spel met Oudewater iets in den aanval Oudewater krijgt de eerste mooie kans wanneer de linksbuiten alleen voor den keeper komt te staan maar het schot gaat rakelings naast HiernakomtLekkerkerkinden aanval De mldvoor van Lekkerkerk schiet echter over Wanneer de rust ingaat is de nog steeds 0 0 Na de rust is Lekkerkerk die met wind meespeelt iets meer In den anval 20 Minuten voor het einde weet de rechtsbuiten van Lekkerkerk met een goed schot te doelpunten Oudewater zet nu alles op den aanval wat 5 minuten voor het etdde beloond wordt daar G Stekelenburg uit een vrije trap de bal in het doel weet te plaatsen Voor lekkerkerk die nu alles op alles zet lukt het niet meer het overwinnende doelpunt te maken Het einde komt met een gelijk ipel waarmede beide partijen tevreden mee mogen zijn HANDBAL Excelsior I Vires et Celeritas L Handbal 14 Vires was over het heele veld sterker Zij wist voor de rust 3 doelpunten temaken Na de rust wist Exce s or verschillende malen het doel te vinden maar keeper Bos stond goed op zijn plaats Toen van Hoff een vrije worp moest nemen bioutte hij deze zoodat de stand op 3 1 gebracht werd Vires wist er nog een doefpvnt bij te maken zöodatde eindstand kwam met 4 1 in het voordeel van Vires et Celeritas ï HOCKEY Leonidas 3 G M H C 1 0 4 Heerenwedstrijd Door deze overwinning heeft G M H C zich met Noad 2 van de leiding In deze afdeellng verzekerd Noad 2 speelde n l vorige week gelijk tegen Leonidas 3 zoodat G M H C en Noad 2 thans leder twee verliespunten hebben G M H C was in de eerste helft het meest in den aanval Door het handige buitenspelvalletje van de Rotterdarasche backs gingen echter vele aanvallen verloren Een voorzetvan Catz werd keurig benut door Op denCamp 01 Een mooi schot van Leonidaswerd door keeper jonker corner gewerkt welke geen succes oplevert Toen brak Langeraar door en doelpunt 0 2 Bij een doelworstellng van Leonidas kon nog maarnet en doelpunt voorkoken worden De gastheeren kwamen er echter steeds beter In De Goudsche verdediging was veel minder dan gewoonlijk doch Jep Spaas en Vlietstra beheerschten het middenveld Twee strafcorners tegen Gouda leverden geen doelpunten op Voor de rest van den wedstrijdhield G M H C de touwtjes in handen Eenserie corners werd gemist terwijl een schotvan Catz keurig door den keeper gestoptwerd Uit een voorzet van Catz scoorde Langeraar 0 3 Klarenbeek speelde een zeer goeden wedstrijd en gaf vele prachtige voorzetten Tenslotte doelpuntte de Jong nog mede door missen van den keeper 0 4 Tothet einde toe bleef G M H C sterk in denaanval M R C 5 G M H C 1 0 5 Dameswedstrijd G M H C heeft een regelmatige overwinning behaald In een vlotten prettigen wedstrijd Vanaf de beglnbully nam de mldvoor mej Lavles den bal mee passeerde de geheele Rotterdamsche verdediging en scoorde 0 1 Twee minuten later herhaalde ze het kunststukje nogmaals 0 2 Mej Barentsen die thans in de voorhoede alsrechtsblnnen speelt en een prima wedstrijd weggaf verraste den keeper met een ver schot 0 3 G M H C overspeelde M RH C geheel en toen na een voorzet mej Lavies den bal kreeg omspeelde ze de keeper 0 4 Na de rust kwam de ploeg van M R H C veel beter voor den dag en kreea de Goudsche verdediging meer werk te verzetten een taak die haar overigens zeer goed afging Toch had Gouda het beste van het spel maar de goïde keeper van M R H C weet men g doelpunt te voorkomen Het was mej Barentsen dte tegen het einde nog succes had met een keihard schot vanaf den rand van den strafclrkel ten ze vlug beele réizen te maken in de verloftreinen en ruilden dan van allerlei voor Ejigelsche ciga retten en die cigaretten Enfin het bekende verhaal Op t moment dat de conducteur niet hun kaartje maar de heeren zelf knipte hadden ze pas 300 rookertjes Een poover begin voor dien dag zei de handelaar Dat ze gepakt werden was eigenlijk de schuld van het jongere familielid T dat met B een eerste reis maakte die had nog te weinig routine Thhans hier in bewaring gesteld gaan ze straks zonder kaartje maar onder geleide en met een extra briefje veilig vlug en voordeelig naar Mo kum terug BINNENLAND Vergoeding Militaire Vorderingen ea aanschaffingen In het Besluit vefgoedlog militaire vorderingen en aanschaffingen 1945 Is vastgelegd dat de kwestie der veigoedingen voor inkwartieringen vorderingen en aanschaffingen ten behoeve van de geallieerde strijdkrachten In Nederland thans in al haar vormen onder het ministerie van financiën gebracht wordt en daar centraal geregeld Er wordt een speciale instantie voor aangewezen In de bij ultvoeriagsbeschikking vast te stellen regels zullen duidelijk normen en limieten voor de diverse vergoedingen worden gesteld zoodat de grootte Her vergoedingen gemakkelijk zal kunnen worden berekend In het nieuwe K B is de mogelijkheid geopend ook onvermijdelijke Is sten en bedrijfsschade in bepaalden omvang in de regeling te betrekken Daar deze uit voeringsregelingen nog moeten volgen zullen de belanghebbenden nog eenig geduld moeten hebben totdat een en ander is gepubliceerd Binnen afzlenbaren tijd kunnen zij echter de aanwijzing der afwikke llngslnstantle alsmede de bekendmaking der normen tegemoet zien Prins Bemhard wordt voorzitter van het Nationaal Instituut Het A N P verneemt dat Z K H Prins Bemhard het voorzitterschap van het Nationaal Instituut heeft aanvaard Het is de bedoeling van den Prins actief deel te nemen aan de werkzaamheden van het Instituut hij zal zulks doen naast en tezamen met de gewone medewerkers Het Nationaal Instituut dat zooals bekend tijdens het verzet is ontstaan op initiatief van de verzetstrijders acht zich vereerd door het besluit van den Prins die thans zijn plaats inneemt naast Nederlanders uit alle rangen en alle geloofsrichtingen Mr Dr in t Veld zal de functie van vice voorzitter als voortieen blijven be kleeden Nallr de droogmaking van Walcheren De dienst droogmaking Walcheren deelt mede dat Zaterdagmorgen om tien uur bij d kentering van het getij het gat bij Fort Rammekens geblokkeerd is Voor de blokkeering werd gebruik gemaakt van Phoenix caissons van 62 meter lengte 12 meter breedte en 13 meter hoogte zooals die te V estkapelle worden gebruikt als golfbreker Er valt no vtel werk te doen om d dichting tot stand te brengen En of dit lukt zal afhangen van de hoogte der komende vloeden en van de weersgesteldheid Indien de omstandigheden medewerken zal met het dichten wellicht nog een week gemoeid zijn Hiermede nadert de deh nitieve afsluiting van Walscheren van de zee haar voltooing Het driemanschap der voormalige Nederlandsche Unie Naar het A NJ verneemt is door het Driemanschap d r voormalige Nederlandsche Unie aan den Minister Presidwit persoonlijk verzocht een commissie in te stellen ter beoordeeling van de ge t van de Nederlandsche Unie Prof Schermerhom heeft zich bereid verklaard ran dit verzoek te voldoen en echter niet in zijn ambt van Minister President daartoe een commissie van vooraanstaande Nederlanders samen testellen Paspoort en Visumformaliteiten Naar wij vernemen voert de Nederlandsche Kamer van Koophandel voor België en Lu emburg te Brussel thans een actie ter vereenvoudiging van de paspoort poorten visumformaliteiten noodig vo het verkeer tusschen België en Nederland teneiWe het industrieelen en han de areB 5 rtfogelijk te maken de handelsbetrekkingen tusschen de beide landen i verinnigen