Groot Gouda, zaterdag 12 januari 1946

066031 Brammetje Flapoor en z n vrienden De Aoonturen van Nêtkuk perboden Joo G Th Rotman II En zoo trokken ze weer huiswaarts Bram met de zak goudgeld vóór zich op het nijlpaard Als we maar geen roovers tegenkomen zei Menelik Maar Bram stelde hem g£rust en zonder ongelukken kwamen ze bij het vallen van den avond aan een oud verlaten gebouw Daar kunnen we uitstekend overnachtenr zei Bram Vastberaden stegen ze af en traden binnen 12 Jongens wat heb ik een hongerT zei Bram terwijl hij met Tom bezig was om de rijdieren op de binnenplaats vast te ma en En alles is op Geen wonder dat ze verrast opkeken toen ze even later de struisvogel gingen halen en deze terwijl drie groote prachtige eieren bleek te hebben gelegd Maar waar is Menelik riep Bram opeens Ja waar was hij BUITENLAND DE TIJDEN WORDEN WEER GOED Een bijzonder voordcel voor het gezin Nederland herrijst weer I Bruggen worden hersteld wegen vernieuwd huizen weer opgebouwd Nederland doet zijn stem weer hoeren in de wereld de tem vwi een vrije natie NederUnd is uit zijn doodelijken sluimer tot een nieuw leven opgewekt De tijden worden weer goedl Elk gezin deelt n deze opleving Door de toeoamr an den aanvoer en de vergrootinjï van den omzet kan De Gruytcr eer cassabons geven Met de kassabons van tien levensmiddelen akkctten kan het elfde pakket jekostigd worden Want men ontvangt voor tien gulden bons een gulden contant terug Ingez Mededeeling Voorstel van Nederlandsche delegatie ter U N O Het Hoofd van de Nederlandsche Delegatie Minister Van Kleffens heeft ter algemeene vergadering van de U N O voorgesteld dat vertegenwoordigers van China de Sowjet Unie de Vereenigde Staten ürootBrittannië Frankrijk Venezuela en Zuid Afrika zouden gekozen worden als de zeven toegevoegde leden van hét bureai van de algemeene vergadering De andere zeven leden van hei bureau zullen zijn de voorzitter van de vergadering en de voorzitters van de zes commissies Het door Minister Van Kleffens ingediende voorstel Tevoren had men over deze verkiezing een langdurige woordenstrijd verwacht Radio Moskou deelt mee dat de besprekingen tusschen den Bulgaarschen eersten minister eenerzijds Stalin en Molotof anderzijds zeer bevredigend zijn yerloopen Er is onder meer besloten tot economische samenwerking Reuter In Griekenland is een reeks stakingen jjtgebroken Wegens te lage loonen en in ve band met de tewerkstelling van Duit lichers Te Athene zijn demonstraties doo de plaatselijke autoriteiten verboden In Nacussa Westelijk Macedonië kwam het tot botsingen waarbij de burgemeester het leven liet Reuter De Canadeesche premier Mackenzie King heeft vandaag verklaard daf de Mount Castle in de Canadeesche Rockies in Mount Eisenhower zal worden omgedoopt Reuter MBDBDBBLINGfiN PLAATSELIJKE DISTRIBUTIEDIBNST GOUDA Textiel De komende weak kan antwoord gehaald worden op ingediende aanvragen voor extra textlclpunten aan loket 11 van den distributiedlenst Peperstraat volgens onderstaand schema Nos 34305 3 4576 op Maandag HJan 1945 Nos 26000 26466 op Dinsdag 15 Jan 1946 Nos 27800 28199 op Woensd 16 Jan 1946 Nos 31314 32176 op Donderd 17 Jan 1946 Nos 21600 28999 op Vri dag 18 Jan 1946 Telkens van 9 30 12 uuren van 2 3 30 u r BEKENDMAKING Uitknippen en bewaren Br i ao Zonte viach bij eiken VUchh ndelaar en bereiding hiervan ia volflt i Men laat de Zoute visch 10 12 uur of langer weken en verveïscht het waer dan 2 of 3 maal Daarna de visch ven laten uftekken en dan kokend water erop gieten Laat de v sch dan on en zacht vuurtje 15 tot 20 minuten gaar moren I e efscJdan nog te zoit dan giet men het water eraf giet dan Lw kokend water op de v sch en laat ze dan nogm 15 20 min opnieuw l oitenawa F j i Hars wordt ze stua en zout sudderen Zoute vi I I I I I DcgrooUlarltkI Il dom zinki in heli nl v rg l k n hat geluk van een vredigen eigen haard Wie dat geluk hel zijne wil nocman vraga ons om raad Alle inlichtingen werden U kosteloos zonder eeniga verplichting in blanco cnveïoppa toegezonden SEMiDOELIHGSKANTOOR MIDDELLANDPLEIH 2IA I EFADRES POSTBUS 70 ROTTERDAM oonTeuw kokendVater op de v sch en laat ze dan nogmri5 20 min Zt nZouU isch mag niet koken anders wordt ze stug en zout voor alle soorten honden k Verkrijgbaar bij G WIENTJES L Tiendeweg 44 Tel 3265 Voor vakkundige schoenreparatie Met prima materiaal Tegen lage prijzen Binnen een week klaar Spoedwerk de volgende dag klaar NAAR BATA Schoenreparatie wordt elke Maandag van 1 tot 5 uur aangenomen Schoenenmagazijn BATA Hoogstr 14 Gouda Telef 28M Eet nui blanke xoutc visch Daar er heden geen ander is DcRictvoorn L Noodgodsstr 21 Goada DAMESTASSCHEN DAMES en HEEREN portefeühles l Mmc poRTEMONNAIES g Verzijl steeds de nieuwste modellen Markt 20 ouda Schouder en Laktasscheb CONFECTIE FABRIEK Brinkmann Gouda vraagt raiNG NlllilSIEIS Aanmelden Kantoor Peperstraat Te koop gevraagd een in prima staat zijndeVLOERKLEED event te rullen voor dito tafelbillard of kofferaramofoon met platen Boelekade 175 2 x bellen Gevraagd een nette werkster Mev WOLFF Park 19 Radioprogramma van hedenavond HILVERSUM I 18 00 Ensemble Gedrge Frank m m v Henk Dorel zang 18 30 Het Rijk overzee p J Duynhouwer over De planter in dé Oost 18 45 Jane Bron in oude en nieuwe songs 19 00 Nieuws 19 15 Reportage 1930 üeraldo en zijn orkest 20 00 isjederland herrijst Pater Henri de Greeve Lichtbaken 20 15 Hans Jongman guitaar 20 25 Korte toespraak van Drs L de jong Chef van het Rijksbureau voor Oorlogsdocumentatie 20 30 Bonte Vond door het gezelschap Herman Tholen 21 45 Er gaat iets vreemds gebeuren detectivehoorspel 22 15 Mensch en Maatschappij Dr M C Slotemaker de Bruine Zelfkennis 22 30 De componist van de week Jean Sibelius 23 00 Nieuws 23 15 Avondwijding Kap J Kraakman te s Gravephage 23 30 Ensemble Canzone 24 00 Sluiting en Wilhelmus HILVERSUM H 18 00 Nieuws 18 30 Gevraagde platen jg 30 Programma voor de Nederl Strijdkrachten 20 00 Ensemble Jetty Cantor 20 30 Sportpraafje door Chris üeudeker 20 45 Italiaansche Opera concert gr 21 45 Avondwijding Ds W Willemse Ned Herv Pred te Hilversum 22 00 Nieuws 22 30 Gramofoonmuzek 23 00 Sluiting en Wilhelmus RADIOPRORAMMA VOOR ZONDAG HILVERSUM 1 8 30 Van man tot man Ds W Willemse Ned Herv Pred te Hilversum 9 00 Nieuws 9 20 Slavische dansen van Dvorak 9 3 Vierhandige pianocomp van Schubert 10 00 Weensch Philharm Ork 10 30 Hoogmis uit de St Joseph Par kerk te Helmond 12 00 Opera en Operetteconcert 13 00 Nieuws 13 20 Eddy Walis speelt 13 45 De spoorwegen spreken Dr P Th Posthumus Meyes 14 00 Wereldprogramma 14 30 Concertgebouworkest ol v Charles Munch solist Theo v d Pa piano In de pauze ± 15 25 Het doodenmasker éénacter n Arthur Schnitzler 16 45 Sonates voor clavecymbel en fluit 17 00 Lof uit het Collegium Maximum v d Paters Jezuïten te Maastricht 18 00 Jascha Heifetz viool 18 15 Broadway Melodie 19 00 Nieuws 19 15 Reportage 19 30 Bach Cantate No 32 20 00 Nederland Herrijst J de G aaf De Betuwe zooals wij die niet kennen 20 15 Oude bekenden gespeeld door het New Mayfair Orkest 20 30 Jan Corduwcner Nonstop 20 53 Rubriek van den Wederopbouw 21 00 Vaudeville orkest o l v Cor V d Linden 21 30 Oeler Koening No 4 Hoorspel 22 00 Fritz Kreisler viool 22 15 Mensch en Maatschappij Prof Dr J A Veraart Grondwet en Constitutie 22 30 Kamermuziek 23 X Nieuws 23 15 Avondwijding Ds J J Thomson Ned Herv Pred te Baarn 23 30 Sluiting en Wilhelmus HILVERSUM IL 8 00 Nieuws 8 20 Zondagmorgenklanken 9 00 Harry Horlick en zijn orkest zang Pau Robeson 9 30 Orkestsuites 10 00 ondagsh fuur voor kinderen o l v Mevr L Spelberg Stookman 10 3 1 Kerkdienst uit de Ned HerV Kerk te Stompetoren Voorganger Ds J M de Jong 11 30 jewijde muziek 12 fXl Nieliws 12 20 Ens Jetty Cantor 13 00 Lichte orkestwerken 13 30 De wonderbaarlijke historie van een oude matras Voordracht door Johan Lapperre 13 40 De Spi eilieden o l v DAMES I I I I I I Lut th nt Uw vilthoed weer vtrvermen bij Maison Van Eijck Groencadaal 12 Gouda VRIIZ NED HERVORMDEN Kleine Kerk Peperstretat 128 A Zondag 10 45 uur lij Os RiGilitti 1 IraiRing te Rijswijk VRIJZINNIGE JBUGDKERK Keizerstraat 2 A g Zondagavond 7 uur Ds J NIENHUIS vraagd Ret RieiSJC van 4 tot 8 uur of WCrkStCr Aanmelden Hoogstraat 23 Gevraagd een FLINKE WERKSTER f 2 ochtendc in de Week Reg plantsoen 13 W€ssel Dekker 14 00 Kamermuziek 14 30 Ensemble Nina Dolce 15 00 Friesche gedichten voorgedragen door Anny Schuitema en Douwe Tamminga 15 15 Instrumentale soli 16 00 Filmpraatje door L J Jordaan J6 15 De eerste schreden cabaretprogramma van Willy van Hemert 16 45 s Werelds hoöfdstden spreken 17 00 Tableaux fl une exposition Moessorgski 17 30 I e avonturen van Oome Keesje 18 00 Nieuws 18 20 Gramofoonmuziek 18 45 Denksport door Prof Dr F Schuh 19 00 Schumann programma door Herman Schey bariton en Jan Odé piano 19 30 Programma voor de Ned Strijdkrachten 20 00 Omroeporkest o l v Willem Loff m m v Frieda van Hessen sopraan 20 45 Brief uit Londen vah J H Huizinga 21 00 Het orkest van de Soc des Concerts du Conservatoire m m v Joseph Szigeti viool 21 45 Avondwijding Past S V Nuïnen O E S A v d St Aug Par te Utrecht 22 00 Nieuws 22 15 Fred Hausdorfer trompet Joop Walvis orgel 23 X Sluiting en Wilhelmus BINNENLAND De 21 2 Spaarcertificaten Ter beantwoortling van daaromtrent P estelde vragen deelt het Ministerie van inanciën mede dat de 2 2 Spaarcertificaten ter Beurze tegen vrij geld zullen kunnen worden verhandeld ongeacht of ze aanvankelijk uit geblokkeerd tegoed tot een maximum van ƒ 300 per geblokkeerde rekening of met vrij geld werden aangekocht Met het oog op de bepaling dat de aankoop van Spaarcertificaten uit geblokkeerd tegoed is beperkt tot f 3 X per geblokkeerde rekening is het splitsen van geblokkeerde rekeningen niet toegestaan Unie van Nederlandsche ambtenaren Ü N A Binnenkort zal tot oprichting worden overgegaan van een Unie van Nederland sche ambtenaren Het doel van deze Unie is alle ambtenaren landelijk te organiseeren geen geoorloofd middel onbeproefd te laten dat noodig is om al haar leden een menschwaardig bestaan te waarborgen zich achter geen enkele politieke partij te scharen maar te allen tijde de belangen der leden bij iedere regeering of regeeringsvorm te bepleiten Duitsche bom in logger gevonden In een van de vele loggers die tijdens de bezetting door de Duitschers tot mijnenvegers zijn omgebouwd en waarvan vele thans weer hun gewone functie vervullen heeft men een ontstellende ontstellende ontdekking gedaan Eeri Scheveningsche logger die i dsdirect na de capitulatie in 1940 doo deDuitscher s in beslag was genomenv werdin Augustus j l weer eigendom van dereederij Van de Zwan Zonen De schuitwerd omgebouwd en maakte reeds eenige reizen voor de haringvisscherij Bijeen schoonmaak van het diepste punt van de boot werd ontdekt dat tusschende huid van het schip en een U balk eenDuitsche bom geperst zat De veer vandeze bom was tegen den uitersten randvan de balk gekneld en een vallendesleutel of moer op het uitstekende gedeelte van de bom had de ontploffingkunnen veroorzaken De bemanning vandeze logger is het er algemeen over eens dat hier uit dankbaarheid voor God s bescherming wel een bidstond gehoudenmag worden