Groot Gouda, zaterdag 16 februari 1946

Zet weer lekkere HOLTHUIJSBN Gedipl Leeraar T Goedewaagen 6 Zonen Meukt 38 Gouda vragen een KASSIED en een Correspondeni W of Vr tenminste in het bezit van een Mulo of gelijkw Dipl Aanmelding schriftelijk JIOgHltSSCIEIIl PEEUIS vraagt MEISJES voor alle afdcelingcn ea JONGEN V Expedlliewerk Aanm Bleekerisingcl 59 61 Aanleg en onderhoud van SIERTUINEN Billyk tarief Adres M DE STROETB Sophia ▼ d Goadestr 79 Gonda Gevraagd R K MEISJE voor heele of halve dagen of WERKSTER Mevr Steenkamer N Haven 147 Wl zoeken een gebruikt ORGEL ter overname Gebr KOOY Boskoop E warsNleuwstraat 5i Mevr VAN DRIEL NIJHOFF Krogerlaan 96 vraagt MEISJE voor halve dagen Gevraagd voor spoedige indiensttreding een WERKSTER zich persoonlijk te melden KaQtoor H V v h Corm ofiker Zooa Turf singel 61 Gouda GEVRAAGD FLINKE Kantoorbediende M of Vr goed kunnende typen Br onder no 4390 bnr v d blad NET MEISJE gevraagd ter assistentie van de naaisters voor halve dagen hoog loon Stoomwasschert DAALMANS Fluweelensingel 25 Steno typiste voor secretaresse werkzaamheden In de avonduren Uitsluitend schrift soUiclt onder no 4401 bur v d bl Gevraagd In gezin van 2 personen Ben Juffrouw in de HUISHOUDING Zelfstandig kunnende werken en koken Werkster aanwezig NlcuweParklaan 133 Scheveningen Café Rest DE KROON Kleiweg 97 99 vraagt voor de morgen oren s Maandags en Vrijdags den gcheelen dag EEN WERKSTER tevens gevraagd een meisje voor de afwasch s middags van 2 7 uur Acht m m SPEEL en TEEKENFILMS te koop gevraagd Br onder no 4396 bur v d blad Te Koop WOOMHUIS met 270 m bouwgrond 5 minuten bulten Gouda adres Kleiweg 101 Te koop prima rohcostuam groote naat 50 i H DE PATER singel 31 KT Bij de N V tot Aanneming van Werken voorheen H J Nederhorst te Gouda kan geplaatst worden een ervaren KANTOORBEDIENDE Kennis van de Engelsche taal vèreischt Bekendheid met inklaring van goederen en behandeling van materiaalaanvragen strekt tot voorkeur Sollicitaties met uitvoerige gegevens mondeling of schriftelijk te richten aan het kantoor der N V TURFMARKT 8 DANSSCHOOL HOLTHUYSEN CONCORDIA WESTHAVEN The Rhythm Players spelen Zondagavond in Concordia Aanv 7 30 u 2 ndag 3 30 uur inschrijving voor een cursus van BcntbeglBnaadcsi Wederom slaan wij U len diensle voor hel wasschen en scheren van Uw hond en hel Irimmen van 1 erners engelsche methode Le rt eintiiiiiutop iiiiinBi j Op Fabriekskantoor wordt gevraagd een BOEKHOUDER m o w en een STENO TYPISTE Br met voU inl onder no 1297 bureau van dit blad Bij de N V Koninkl Plateelbakkerij Zuid Holland te Gouda kunnen jongelui worden geplaatst ter opleiding tot Ovenisten en Hulpstokers op beh arbeidsvoorw Voor flinke jongemannen is de mogelijkheid geschapen tot het opdoen van grondige vakkennis en het verkrijgen van een prettige werkkring op alleszins behoorlijke arbeidsvoorwaarden Aanm op alle werkdagen bij den Portier Verlorenkost 7 Voor in Gobda te vestigen Industrie GROOT PAND te koop of te huur gevrkagd Geheimh verzekerd Br onder no 4408 bur v d blad Jongeman gevraagd om opgeleid te worden in den LEDERHANDEL Leeftijd ongeveer 18 jaar Bij gebleken geschiktheid goede vooruitzichten Aanmelden Pa C Sliedredit Zn Oos thaven 13 Gouda T P VimiLY 9t € o g Stoomxeepzlcderli De Ifanier N V te Gouda vraagt STENO TYPISTE met eenige jaren practijk ervaring Niet enedcn den leeftijd van 22 jaar In Gouda of omgeving van Gouda woonachtig Sollidtaties te richten aan de ÏHttcUt Voor spoedige indiensttreding gevraagd STENO TYPISTE FACTURISTE Brieven onder no 4388 bureau van dit blad De Vakgroep Detailhandel Melk Boter Kaas en EiereiL deelen ons mede dat I met ingang van Maandag 21 Vthi 19 et per L wordt gebracht MELK YOGHURT pei flesch 33 centf Namens de Goadsche Melkhandel I Goudsche Melkinrlchtlng Verecniging van Meft l hande aren Onderling Belang M elcana St llan RESTAURANT TER GOUW Vanaf 17 Februari iederen Zondagavond weer VRIJ DANSEN in de bovenzéal Orkest Dick Sirre VergaderHiw Telefoon 2353 MËLKBRO0D verkrijgbaar 3 Buurvrouwen aan t woord 1ste Al gehoord Op de N HAVEN bij BROKKING S BAKKERIJ is Melkbrood te verkrijgen 2de Da s kras zeg hoe kan dat 3de Neen mensch k heb t wezen vragen t is geen melk doch ze hebben grondstoffen die net zoo god zijn t Heeft de kleur de smaak en de malschhdd van melkbrood Fijn hoor Dinsdag s Donderdags en Zaterdags te verkrijgen Dat gaan we probecrea P DE GRUYTER 6 in N V vraagt WINKEUUFFROUW leerden reedt 15000 militairen In dienstverband met onzen ichriftelijken cursus samengesteld voor het Departement van Oorlog Een beperkt aantal burgert kan deza lessen ook volgen In 22 lessen Malaisek l r ii mat elllciealan cursus Lesgeld ƒ 2 90 par maand ƒ 14 50 totaal ENGELSCH 2 50 p mnd Franseh Duilseh steno boekhouden mlddenstandsdiploRia Opleiding practljkexainens 20 tot 24 jaar Aabmelden s Middags tusschen 3 en 6 30 uur in onzen winkel Markt Gouda NED TALEN INSTITUUT ROTTERDAM EERST ILLEGAAL I Q U Gratis proeMes ani I Dun M i NU NATIONAAL te lx Café Restaurant DE BEURSKLOK Markt 40 Goué Vanaf 16 Februari iederen ZATERDAG en ZONDAGAVOND DANSEN fnU fttedew uan üo ohi UwcM Zalon disponibcl ioi 500 personen jj j MAB B Te koop gevraagd IJZEREN AAKil lang ca Ö m britd ca 3 Hetzij nieuw of in prims Brieven onder opgave vaa gegevens met sdietije onder no vf bureau van dit blad T koop gevraagd PLASHUI eventueel met verkoop van gfO ZEILBOOT bi voorkeur kki groote B M Brieven onder no bureau van dit blad U wen cht een overhemd glad en fijn Dan moet het door om behandeld zijn STOOMWASSCHERU fl SCHRAVEftZn ja l fcad 171a 173 goud I