Groot Gouda, maandag 18 maart 1946

Bully V G M H C 0 8 damef Ondanks het feit dat GMHC met verscheidene invalsters in het veld verscheen werd n gemakkelijke overwinning behaald Reeds na cenlge ain scoort de I buiten 01 na een aanval over de linkervleugel Dit goede voorbeeld wordt gevolgd door de m voor mej Lavies 0 2 Na een goed opgezette aanval van de geheele voorh heeÏFt mej Verduijn succes 0 3 Wel weet Bully het spel eveil te verleggen naarde Goudsche helft in welke periode zij zelfs scoqrt doch in buitenspelpositie De verdediging van GHMC verstaat haar taak Nu probeert de Goudsche m voor het alleen en heeft met een hard schot succes 04 even later gevolgd door het 5e 0 5 Na de rust hetzelfde teeld Mej Lavies scoort nog uit een strafcorner en verhoogt daarna de score regelmatig tot 0 8 Zwaluwen De Jodaa Boys 2 1 Beide partijen wegen goed tegen elkaar op en er wordt vinnig gespeeld Het spel der Boys kenmerkt zich door hard zwoegen terwijl de Rotterdammers beteKsameaspeelden De Goudsche achterhoede weet echter met de goed opgezette aanvallen vaa de Zwaluwen wel raad Na 30 min moet keeper Mijderwijk voor een hard schot van de Zwaluwen linksbuiten zwichten Even later zien we een hard laag schot van Keppel dat de keeper slechts ten deele keeren kan en Verdouw is er bij om den gelijkmaker te scoren Na de pauze hetzelde spel Een kwartier lang kiijgt de Gaudsche achterhoede het zwaar te verantwoorden maar v Leeuwen en van Wijk zijn goed op dreef en keeper Mijderwijk keert diverse k gels Tenslotte weet de Rotterdamsche rechtiblnnen te doelpunten Even denken wij den gelijkmaker te zien scoren maar de rechtsback weet het schot nog net op de lijn te keeren De Boys zetten alles op alles doch zonder resultaat Gouda U V V 1 0 Het la Gouda gelukt de kampioenspreteadente UW een nederlaag toe te brengen en al Is het dan ook met n zoo klein mpgelijk verschil het is van onze plaatselijke 2e klasser n goede prestatie Wanneer nog maar 5 min is gespeeld geeft rechtshalf Boef een verren trap naar linksbuiten Multem die voorzet en Rozeboom iloelpunt Dit succci geeft de thuiscl b moed en er wordt verder enthousiast gcespeeld de rood wlt geblokten worden soms danig ip het nauw gedreven want Bteeds zijn de Gouda voorwaartsen voor kun veste Door goed verdedigen v daelasan Slob en ook wegens het niet benutten van enkele goede kansen blijven verdere doelpunten uit Na een half uur spelen probeert UW het spel te verplaatsen en zij betrekt hierbij herhaaldelijk haar buitenspelers de Gouda backs zijn er echter goed in en tenslotte blijkt ook Grerrttsen sommige Éaomenten uitgezonderd weer beter in Vorm Vlak voor rust Mt hij n vliegend schot klemvasT te toppen In de tweede helft Is de wedstrijd meer verdeeld beide doelen komen om beurten In gevaar maar de verdedigingen weten doelpunten te voorkomen Max Scholten heeft het zwaar tegenover Baams en laat hem een paar keer glippen dan zijn het Boef en Scholten die de voorzetten van den Utr r buiten ons hadelijk maken Ook Gouda lost schoten op het UW doel hetwelk door veel bravour van den keeper evenwel niet meer wordt doorboord Tenilotte wordt de U W m voor nog gevaarlijk en lost kon voor tijd een paar harde schoten welke beiden door Gerrit cn die op zijn plaats stond worden ge topt Gouda heeft hard gewerkt en daardoor de overwinning verdiend Grootendorsl en Piet Scholten waren de besten Aeolus in G MH C I Heeren 1 4 G M H C blijft 2ijn kamploens aspira ties voortzetten Op een zetr slecht terrein werd een regelmatige verwi ning bereikt Spoedig na het begin wordt een aanval over de rechtervleugel besloten met een goede voorzet van Catz die midvoor Marees benut C 1 Na goed samenspel van P op den Camp Klarenbeek en Marees weet de laatste wederom te scoren 0 2 Dank zij de Rotterdamsche achterhoede wordt de score voor de rust nog slechts eenmaal verhoogd en wel door Klarenbeek uit een strafcorner Na de pauze is Aeolus even sterk in den aanval doch zonder resultaat tot Marees de bal bemachtigt en alleen doorbreekt 0 4 Uit een doelworsteling voor het Goudsche doei weet de midvoor van Aeolus de eer van zijn club te redden 14 E armee breekt het einde van den wedstrijd aan Achillesnieuws Zondag namen een viertal leden van de athletiekvereeniglng Achilles deel aan den Jullaaaparkloop over drie KM te Utrecht doar Hellas gehouden met het VQlgend resultaat J de Jong 12 e en B Vreeswijk 20e in totaal bij de a b en c klassers terwijl het Jeugdig lid P van Reede 15e werd ia de D klasse winner van deze wedstrijd werd v d Kis van G A K Hilversum Moordrecht WVeen 0 5 Onder een stralend zonnetje speelde Waddinxveen tegen Moordrecht te Moordrecht Waddinxveen heeft den midvoor van het 2e elftal opgesteld wat een geduchte versterking is Na 10 Minuten is het na wederzijdsche terreinverkenningen Waddinxveen dat het eerst doelpunt door Burger na een goeden voorzet van Kant Het spel gaat van doel tot doel beide partijen zitten goed op den bai Eens denken we Moordrecht gelijk te zien maken als Bongers alleen voor van Vuren komt maar hij schiet over Even later bij een aanval van W veen plaatst van Wijngaarden bij een misverstand in de Moordrecht achterhoede den bal met een treiterend rolletje in het leegc doel daar de keeper ergens in het veld was Nog voor de rust maakt van Wijngaarden er 3 0 van Na de thee weer hetzelfde spelbeeld Moordrecht in den aanval en W veen doelpunten maken bij snelle uitvallen Corner op corner wordt op het W veeri doel genomen maar zonder resultaat Zwanenburg maakt hands in het beruchte gebied Bongers schiet echter tegen den paal Nu krijgt Monster den bal net bij de achterlijn te pakken zet voor en van Wijngaarden kopt onhoudbaar in Een juweel van een doelpunt dat de scheidsrechter afkeurt voor vermeend buitenspel Even later zet Kant voor van Wijngaarden snelt toe tegelijk met denuitgeloopen keeper hij probeert te p sseeren maar de keeper houdt hem zeer onsportief vast wat den scheidsrechter ontgaat Het is uitstel van executie Weer komt W veen terug en nu heeft van Wijngaarden succes 0 4 Dit is Moordrecht te bar en W veen wordt ingesloten Doch de backs staan als rotien W veen neemt weer het spel in handen Hofwegen krijgt den bal plaatst naar Kant een mooien voorzet en van Wijngaarden legt nr 5 achter den Moordrecht keeper Als deze speler nog wat meer kijk krijgt op de spe verdeel Ing is hij beslist een aanwinst voor Waddinxveen Nu is het pleit beslecht en zoo komt het einde met een 5 0 overwinning voor W veen Ona Scheveniogen 3 4 Op een slecht bespeelbaar terrein blaast scheidsrechter Versteeg beide elftallen in het veld Ona dat een invaller voor De Jong heeft wint den toss Scheveningen trapt af en gaat direct tot den aanval over Gedurende 15 minuten gaan belden goed tegen elkaar op en de acliterhoedes blijven meester van het veld Na ongeveer 20 min spelen krijgt de m voor van Sch den bal goed toegespeeld Ona s achterhoede wijfelt en Flier wordt onhoudbaar gepasseerd 0 1 Ona doet hierna eenige mooie tegenaanvallen maar dan komt Sch weer voor het Ona doel en nu passeert hun r binnen FHer 0 2 Met goed opflezette aanvallen komt Ona steeds terug maar de achterhoede van Sch staat pal Zij kunnen toch niet verhinderen dat V Willignn die den bal goed van Evers krijgt toegespeeld onhoudbaar doelpunt 12 F r is dan 30 min gespeeld Ona blijft aanvallen en weer straft v Willigen 5 min voor de rust een fout in Schevenlnfen s achterhoede af door op schitterende wijze gelijk te maken Na de rust is Ona weer direct in den aanval en na 5 min breekt v Willigen wedarom goed door en maakt er 3 2 van Goed blijft Ona aanvallen en weer is het v Willigen die doelpunt doch uit buitenspelpositie 20 min na de rust komt Sch opzetten maar de achterhoede met Flier ea Valk aan het hoofd slaat zich er goed door Steeds komen zIJ terug en 30 min aa de rust breekt de 1 binnen door en brengt den stand gelijk 3 3 Hard wordt er gevochten om het winnende doelpunt ea de scheidsrechter neemt in dien tijd niet geheel juiste beslissingen Soesbergen doelpunt maar weer is buitenspel geconstateerd Er is nog ongeveer 5 min te Biljarten Het Westen Enreka Vrijdag had de voorlaatste ronde plaats vanden bekerwedstrijd het Westen Eureka waarbij Eureka ondanks de vreesde omgeving toch de gelegenheid waarnam om verder uit te loopen Van de zes gespeelde partijen won zij er vier De laatste avond Maandag 18 Maart gaat met een mooien voorsprong van 22 14 in voor Eureka De uitslagen waren als volgt van Dijk 66 v d Pol 69 in 24 b Th Nobel 36 G Hofsrede 36 in 26 b R Brandse 42 F Boegheiro 47 25 b Ramp 40 Wi v Willigen 41 in 33 b terwijl G van Vüet 23 en L Zwanenburg 20 beide voor het Westen wonnen tegen T Steenbeek 23 en Spruit 23 in 25 en 30 b Het Nationaal Orkest van België naar ons land Het Natloöaal Orkest van België en het bekende Caecilia koor zullen in Mei naar ons land komen Op 18 en 19 Mei zullen zij resp in Amsterdam en s Gravenhage optre en Onder leiding van Lodewijk de Vocht zal uitgevoerd worden Jeanne d Arc au bucher van Paul Claudel muziek van Honegger Voorts zal het Nat Orkest op 24 25 en 26 Mei concerteeren resp te Adam Rotterdam en Utrecht Het zal dan onder leiding staan van Desire Defauw die thans aog ia de Ver Staten vertoeft De bemanning van het Noorsche s s Betty in veiligheid Naar wij van het Noorsche Consulaat vernemen is de overige bemanning van het SS Betty in Antwerpen aangekomen Over hun lot was men Zeer bevreesd Het schip zelf is met behulp van sleepbooten tusschen Hoek van Holland en Maassluis aan den grond geset De uitwisseéng tusschen Huil en Rotterdam Zooals indertijd bekend is gemaakt zullen in het kader van het Anglo Netherlands sportschema tijdens de Pinksterdagen sportteams uit Huil Rotterdam bezoeken en er eenige vmi strijden spelen Aanvankelijk had fie in de bedoeling gelegen op den Tweeden Pinksterdag een voetbalwedstrijd Rotterdam Huil te organiseeren voorafgegaan door zwem wedstrijden in het Oostelijk zwembad op den Zaterdag vóór Pinksteren Naar het A N P thans van bevoegde zijde verneemt zal dit programma voor wat den voetbalwedstrijd betreft eenige verandering moeten ondergaan Hoewel de Tweede Pinksterdag voor deze ontmoeting reeds in October van het vorig jaar was vastgesteld is het door het trage verloop van de competitie noodig gebleken den Tweeden Pinksterdag voor deze competitie te J enutten Van de zijde van den K N V B IS reeds voorgesteld den voetbalwedstrijd Zaterdagmiddag vóór Pinksteren te laten spelen maar dit wordt van Rotterdamsche zijde ongewenscht geacht omdat de clubs als zij op Tweeden Pinksterdag een competitieWedstrijd moeten spelen haar spelers Dinteloórdsche boeren helpen elkaar Als overal elders tn het land hebben de landbouwer te Dinteloord met zeer vele moeilijkheden te kampen De vordering van paarden de slijtage van landbouwmachine en het verloren gaan vaa menige inventaris als gevolg van het oorlogsgeweld hebben vele bedrijven voor de onmogelijke opgave gesteld zich geheel opnieuw van werktuigen te voorzien De toewijzing van machines is nog zeer gering en de kosten zijn voor velen niet te dragen De Iandbou vers te Dinteloord hebben nu na gezamenlijk overleg een coöperatieve vereeniglng tot exploitatie van landbouwwerktuigen gesticht die zal overgaan tot den aankoop van twee rupstractoren een vlasplukmachine 2 tweescharige tractor wentelploegen 2 schijveneggen 2 tractoreggen en 1 kop egge en 2 cnltivatoren De Dinteloórdsche boeren zijn van mining de raadgeving van Min Marsholt den landbouw zooveel mogelijk te ratónaliseeren naar behoorea te hebben opgevolgd beiders ingevolge het ziekenfondsenbesluit en hier de looongrens van 3000 te behouden Met betrekking tot hetgeen in de artikelen wordt gezegd wordt nog het volgende aangehaald De Minister is van oordeel dat de aanvangsloongrens der invaliditeitswet van 2000 voor het oogenblik niet behoeft te worden verhoogd Voor de toekenning van de uitkeering van kraamgeld aan een verzekerde echtgenoote of inwonende dochter stiefof pleegdochter van een verzekerde wordt vereischt dat de verzekerde in het jaar voorafgaande aanden dag der bevalling op ten minste 156 werkdagen verplicht verzekerd isgeweest Niet meer dan redelijk is datdeze eisch verplicht wordt voor hen die door de stijging van de loongrensonder de verzekering gebracht wordenen die alleen omdat hun loon bovende 3000 lag voor de wijziging nietverzekerd waren Gouda verslaat U V V O N A verliest op het nippertje Verzwakt G S V delft hbt onderspit spelen als de m voor van Sch doorbreekt ea Flier onhoudbaar passeert 3 4 Ona doet een laatste poging om aog gelijk te maken wat bijna gelukt door toedoen van V Willifen die een schitterend schot lost dat een zeker doelpunt geweest zou zijn als niet een achterspeler van Sch den bal over de lat stompt hetgeen den scheidsrechter ontgaat De corner laopt op niets uit Hierna komt spoedig het einde Sch heeft meer geha4dan het verdiende Na den wedstrijd protesteerde Ona tegen het niet toekennen van een strafschop welke ta den wedstrijd nog is genomen en door Scheveningen s doelman goed werd gehouden 01ympia G S V 5 0 Olympia heeft geprafiteerd van de gelegenheid dm het sterk verzwakte G S V elftal met 5 invallers te verslaan Door deze nederlaag zijn de kampioenskansen voor G S V vrijwel nihil terwijl Olympia zich steeds verder van de laatste plaats verwijdert ammer dat de start van Olympia zoo slecht geweest is Zij heeft nu drie overwinningen in successie behaald met een totaal deelcijfer van 150 Een prestatie die er werkelijk zijn mag De wedsttijd zelf was eentoonig met de rust was de stand reeds 4 0 voor Olympia In het begin waren beide partijen aan elkaar gewaagd Maar na 10 min spelen kwamen de Olympianen steeds meer in den aanval Een schot van Van Zutphen belandde naast het doel Vermeer zette voor maar niemand was er bij zoodat de bal tergend langzaam langs het doel ging Lafeber kreeg een kans voor het G S V doel maar treuzelde waardoor de G S V verdediging gelegenheid had zich te herstellen Olympia komt steeds meer in den aanval maar G S V verdedigt zich hardnekkig Een voorzet van A de Jong Van Ruiten kopte langs den grond maar de bal stuit terug vlak voor de voeten van Duys die voor het inschieten heeft 1 0 Hierna worden nog verschillende schoten op het G S V doel gelost maar zonder resultaat Van Ruiten lukte het echter 2 0 Een G S V aanval wordt door Mallon onderschept Bij den volgenden aanval van Olympia geeft Lafeber een schot langs den grond 3 0 Het lukte hem ook het vierde doelpunt scoren 40 Na de rust zakte Olympia iets af G S V deed verschillende mooie aanvallen maar geen van de voorhoedespelers was in staat om te scoren Van Ruiten wist een voorzet van Breeroan te benutten en kopte den bal keurig in het GS V doel 50 De zesde goal van Olympia werd afgekeurd wegens hands Op het laatst zet G S V nog alles op alles om de eer te redden met een doelpunt Maar het lukte niet om Mallon te passeeren Voetbaluitslagen Cistrict I Ie klasse Ajax Xerxes2 1 DOS RFC 3 1 VS VADO 2 7 Emma De Volewijckers 5 1 EDOHermes DWSjl O District II Ie klasse HBS Haarlem 3 1 Sparta DFC 2 0 DWSStormvogels 2 0 Feyenoord Bl Wit 01 VUC DHC 1 2 De bloembollenexport Dr A J Verhage voorzitter van de algemeene veteenigiag voor loembollencultuur heeft medegedeeld dat de expart van bloemballen nog altijd geremd wordt door de soms kleine contingenten die allerlei landen toestaan Alleen Amerika en Zwitserland zijn vrij de overige staten hebben den import gecoQtingenteerd Met verschillende landen 3eoah Tsjecho Slowakije en Engeland wordt nog onderhandeld Toch was de export het vorige Jaar de omstandigheden in aanmerking genamen vrij bevredigend Totaal zijn elf a twaalfduizend ten in 1945 geëxporteerd Bloembollen is een rullartikel geworden op de internationale markt dat wil zeggen dat wij er producten van het land waarheen wij blaembollen exporteeren moeten afnemen zooals oa parfum poederdoozen enz van Frankrijk Er wordt wel eens geklaagd dat wij producten invoeren die als luxe worden beschouwd maar men moet niet vergeten dat ook bloembollen als een luxe worden opgevatdoarde landen die dit Hollandsche product afnemen Hèt 50ste vliegtuig naar Indië Gisteren morgen is hetSOcte vliegtuig van de Regeerings Luchtttansportdienst de N L 304 naar Batavia vertrokken Gezagvoerder was Peetoom hever fit houden en daarom niet eaar ne afstaan voor een stedenontmoetX De mogelijkheid wordt nu overwogen een wedstrijd op een Woensdagmid dag te doen spelert hetzij onmiddelliilr voor hetzij onmiddellijk na de Pink sterdagen Tevens kan nog worden medeee deeld dat omstreeks 15 April een tegenbezoek van een delegatie van Huil aan Rotterdam wordt gebracht Met deze delegatie zullen meekomen de LordMayor en de Sherif van Huil met hun resp echtgenooten Een grootsche ontvangst is in voorbereiding Inlijving v dienstplichtigen Het ligt in de bedoeling m de tot gewoon dieastplichtige bestemde personen van de lichting 1945 voor verreweg het grootite deel in begin Mei a s t e doen inlijven voor het vervullen van de eerste oefening Een zeer kleine plaeg van pin 700 personen moet reeds op 25 Maart a s ter inlijving verschijnen terwijl een ploig van plm 5000 personen zal worden inoelijfd in begin Juli as De plaatsen van opkomst voor de Maart ploeg zijn voor hen die ingelijfd worden bij a de artillerie regimenten de Artillerieschool in Oldebroek b het 1ste verkenningsregiment de Pantserschool in de Willem Illkazernete Amersfoort c het Isteregibent verbindlngstrcepen de Verblndingsschool in de Nieuwe Frcderikskazerne te s Gravenbage Richtlijnen tot wijziging v de kieswet de Prov wet en de Gemeentewet De in verband met de verkiezingen voornaamste groep van in het Centraal Bevolkingsregister opgenomen personen vormen de schippers Teneinde te beoordeelen of een tot deze groep behoorende persoon werkelijke woonplaats in de gemeente heeft dient te worden nagegaan welke bandec met de gemeente bestaan Als zoodanige banden welke als regel aanwijzingen voor het hebben van werkelijke woonplaats opleveren kunnen o m worden beschouwd woonplaats aan de wal van gezin of samenwoning van den schipper geregelde ligplaats van t schip anders dan op doorreis plaats van vestiging der kerkelijke gemeente waartoe de schipper c q behoort en onder omstandigheden het aangesloten zijn bij een plaatselijke afd van een politieke groepeering of bij vereenigingen tot het dienen van algem plaatselijke 4 elangcn een en ander mits gepaardji ande met een min of meer geregeld V blijf Tn de gemeente Ten aanzien van de overige In het Centraal Bevolkingsregister opgenomen personen ware mutatis mutandis zooveel mogelijk overeenkomstig de bovenstaande richtlijnen te handelen De kunst gaat door het vrije 1 Mei 1946 Onder den slagzin De kunst gaat door het vrije land Mei 1946 wil men de komende Meimaand over het geheele land maken tot een maand van de kunst en de cultuur in bevrijd Nederland De gedachte daartoe is uitgegaan van de Federatie van Beroepsvereeni gingen en van Kunstenaars die een Centraal Bureau in het leven geroepen heeft dat de leidng van de plannen ter hand genomen heeft en dat in volledige zelfstandgheid zal werken Het gebaar van de Fedetatie gaatuit naar de totaliteit Niet alleen van de kunstenaars doch ook van de uitspringende figuren zooals de vereenigingen de publieksorganisaties degroepen van abonnementenhouderi enz De kunstmanifestaties omvatten alle terreinen van de kunst Ook het amateurisme zal daarbij ingeschakeld worden i ligt in de bedoeling een tijdelijke periodiek uit te geven Voor de erste maal zal dat begin April zijn eze zal Feest der Muzen genaamd orden Ook het Natonaal Instituut heeft zijn medewerking toegezegd en zijn apparaat ten dienste van het Bureau gesteld Organisatie van pijl en boog schutters opgericht Volgens den Nederlandsch Indischen Voorlichtingsdienst is op Midden Java de Barisan Panah opgericht Het is een militaire organisatie welke gebruik maakt van vergiftige pijlen Op het oogenblik wordt volgens berichten de organisatie te Soerakarta en Djokjakarta onder leiding van een zekere Djajo Pranoto getraind Niderlanil helpt Indie i Sa é i W r