Groot Gouda, dinsdag 2 april 1946

de tafel plaats nam Op mijn vraag hoe of zijn debuut als internationaal hem bevallen was antwoordde Holleman dat dit hem niet was tegengevallen al zijn deze wedstrijden waarvan je weet de kleuren van je land te verdedigen niet te vergelijken met gewone of zelfs kampioenswedstrijden Hij prees den geest welke momenteel bij onze jongens heerscht terwijl hij met Wilkes als binnenspeler uitstekend overweg kan wat zeker aldus Holleman aan mijn spel ten goede komt Als ploeg in zijn geheel was Luxemburg geen bijzondere ploeg maar het speelde sportief terwijl de bevolking al het mogelijke deed om t ons zoo aangenaam mogelijk te maken Overal werden wij even hartelijk ontvangen waarbij de ontvangst op t raadhuis wel een der hoogtepunten was Op mijn vraag hoe lang hij nu al de voetbalsport beoefende antwoordde hij dat hij met zijn 10e jaar zooals vrijwel iederen voetballer in clubjes van diverse straten uitkwam en met zijn 14e jaar bij V U C lid werd waar hij met zijn 16e jaar reeds voor het Ie elftal gekozen werd en nadien onafgebroken voor deze vereeniging is uitgekomen Over het geval B de Harder sprekende zei Holleman te hopen dat deze kwestie spoedig tot een oplossing komen zou wat zeer zeker V U C ten goede zal komen daar deze ploeg er momenteel niet al te gunstig op de ranglijst bijstaat Aangaande zijn tegen Luxemburg opgeloopen blessure deelde hij mij mede dat deze niet van ernstigen aard bleek te zijn en hij nu wanneer hij even ergens naar toe moet dit maar op een drafje doet wat ook ik ondervond om weer geheel fit te worden Alvorens dit sportjpraatje met hem te beëindigen vroeg ik Holleman nog naar zijn persoonlijke meening over de komende Holland België ontmoetingen Nu antwoordde hij mij het is op het oogenblik zoo gesteld dat wanneer het woord België maar wordt uitgesproken dan voelen we ons van binnen gelijk een orkaan en wanneer het zoover is gekomen dat deze tot een uitbarsting moet komen dan Nu wanneer de geest onder onze ELECTROTECHNIER Th G Barendse prijs W P Busker P Th earlier Th A J v Eijk prijs G J Nederhoff 0 J M Niekerk prijs A Spelt T Toes prijs C St Vooijs prijs N Vos P A M Bakker MEUBELMAKEN C Bosch P de Gruijl A E Kruijf Joh van Ruiten A Schreuder C Verkerk Ch Beloöje SCHILDEREN J C den Hoed POTTENDRAAIEN C J Blom A v Kersbergen TYPORAFIE M Spelt J J Overboek F Valk M G Scholten G Prins GEDIPLOMEERD BOUWKUNDE A C Buitelaar prijs G F de Bruijn J P de Graaf P Groenewoud prijs H J Rabouw W J Smit prijs H H Verbeij M Verkleij W J M van Ooien SMEDEN BANKWERKEN J E A M Bultman P Hoogendoorn W G Kersbergen J v Meteren prijs Joh P Monster M Rabouw I J C Radder Ch Slager L Verboom J D Eveling 1 leerling niet gediplomeerd AUTOHERSTELLEN J Barendrecht G D v d Broek Joh Hoeksel prijs B M Jochems N A den HaakrIVl J Snoek SPORTNIEUWS Uitslagen Wintercompetitie Rotterdamaclie Schaakbond A S C Gouda I Centrum UI R dam A de Zeeuw H Raven afgebr P Spleringshoek H J Keukens A Broekhuizen A Timmermans P Lafeber H J Mosterd A van der Zaan W Kole A de Jong G van Katwijk I de Bruin Huliken A van Eijk A Everts M Schouten B Boot M Flux Z Saarloos Voorloopige uitslag ASC Gouda II SIO II P Herland L van Zijl J Tom G C Vis j Polling L Hoogevcen A van Maaren Slif A van den Berg A de Reus j van Engelen W Quispel P J Revet B G Zwaan C Pille C M Tomsen de Jong L Schenk A de Vries Schuld rVa V 0 1 1 0 1 0 10 10 10 1 0 j 2 Totaal 7Va 2 2 Biljart Ver Belvédère t 2de team Districts kamp J Christ kamp 1ste klasse libre 3 4 25 De Goudsche biljartvereen Belvédère welke reeds op weg i naar haar 5dé lustrum en thans in 2 bonds competities heeft medegespceld heeft ook na beëindiging der competitie 45 46 wederom kans gezien met kampioenen uit de bus te komen In 42 43 was heft 1ste team dat afd kampioen werd Met den aanvang dezer comp kwam deze vereen uit met 5 teams w i 2 eerste klassers 2 tweede klassers en 1 derde klasser Hiervan werden 2 A en 3 afd kamp 2 A moest een strijd om t dlstrictskamp aanbinden met t Zuid 2 Tunnel II en Sportrust 2 Bij beëindiging dezer wedstrijden was de stand Belvédère 2 34 punten Sportrust II 24 punten t Zuid 2 2Q punten en de Tunnel II 18 pnt Dus een glansrijke zegen voor Belvédère 2 Bij de persoonlijke wedstrijden om t distrlcUkampiocn wist Christ als sterkste speler beslag te leggen op de bondsmedalUe welke door den consul aan Bém werd uitgereikt Een dezer dagen zal er een onderlinge roosterwedstrijd beginnen waarvoor aan den winnaar ofwel dekampioens clubtea prachtprijs in den vorm van een miniatuurbiljard zal worden uitgereikt HOCKEY Dames Tempo II R dam G M H C I De Tempoploeg scheen de opvatting te huldigen van eerst de man dan de bal tenminste ze trachtten eerst de GMHCdames te raken en den bal te missen Bovendien leek deze ploeg wel te bestaan uit ex voetbalsters daar het trappen tegen den bal wat bij hockey nu eenmaal niet mag beter ging dan het slaan De GMHC dames vonden dit niet leuk en protesteerden bij den scheidsrechter die echter Oost Ind blind was Daar de GMHC dames er niets voor voelden als slagobject te dienen staakten zij den wedstrijd na de rust De G M H C heereii op de eerste plaats NOAD II R dam GMHC 11 3 Het was in dezen wedstrijd evenals in alle anderen de GMHC ers behaalden de overwinning door grootere geestdrift en meer uithoudingsvermogen Direct na de middenbully ging NOAD tot den aanval over Mooi Open spel lange slagen over het heele Veld GMHC liet zich echter niet in een hoekje drukken en gedurende een 20 AVONDNIJVERHEIDSSCHOOL TE GOUDA Vorige week had de jaarlijksche bevordering van leerlingen van de Avondnijverh school waarvoor groote belangstelling bestaat plaats Bevorderd werden BOUWKUNDE 1ste klasse M Boone G van Dijk P J Heisterborg J Hoogendoorn J G Hoogendoorn D de Jong C E Mokveld M j de Mol P de Mooij J N V d Pool N Revet j J Schoonderwoerd S v d Sloot P C Vente B Versluijs C Verweij prijs W Verweij prijs P v Vliet D v d Werke M Willemsen Joh B Stolk J D Pijpers joh E Edeling niet bevorderd 1 leerling 2e klasse C J Bouman A Brem H V Herk A Kortleven prijs G J Meijer A M Ravesteijn J F Signer N J W Verboom C de Vries Jac van Waas 2 leerlingen niet bevorderd 3e klasse C J v d Maat C Schiebroek B Streef land G Th Vlasveld 4e klasse S Bouter prijs Z Groengwoud D den Hertoa prijs P v d iTooft S W Hoogeveefi A de jong prijs G K V d Klis prijs T Radix prijs A Snoeij Ch L Spruijt L van Unen N G Verbeij prijs H v d Weijde prijs SMEDEN BANKWERKERS 2e kiasse Joh Boere G Kortland H Metselaar prijs Ch Slobbe A de Kedts Houtman 3e klasse A Schoonderwoerd 4e klasse A C v d Berg P A Blok C BouwiTian N H Danens F Ch Geerling B Qoudriaan G A de Kruijf P G Looijaard D van Zuiden W Scholten v w A C Schriek M Willemsen niet bevorderd 5 leerlingen AUTOHEHSTELLEN 2e klasse W Buitelaar G A v d Laan H Nouwen P Reparon 2 leerlingen niet bevorderd 3e klasse W Flux Joh Freriks G H Raversberg P Rijnhout S A Straver v w J F Pennings 4e klasse H Boer J Deelen J v Kersbergen ELECTROTECHNIEK 2e klasse Gvd Brand v w 4e klasse J B van Anraat A H D den Edel Ant v Gooi W G Groenescheij P C den Hertog D Hoogendoorn D van Leeuwen joh Lugthart 1 leerling niet bevorderd MEUBEhMAKEN 2e klasse A ten Donkelaar J van Erk prijs M C Hordijk T Verkade prijs 1 leerling niet bevorderd 3e klasse C de Bruin prijs M Kuiki A M Rietveld L H Spee C W Spek L de Vries prijs j C Thesingh 4e klasse W ü J Agten L J Brouwer prijs A F V d Eng N W de Groot Joh Harskamp A W Heerkens J van Leeuwen W Revet A Verweij prijs Joh Wensveen A P de Busschére 1 leerling niet bevorderd SCHILDEREN 2e klasse D L Binnendijk J H v d Broek B v Dijk A F Dijkman B P J van Eijk P N Geleijn P Revet C F W Verkleij Joh Verlaan L Blom A M Thesingh G Hanse 1 leerling niet bevorderd 3e klasse Joh Vet 4e klasse F de Jong J v d Vlist prijs P Konings J M Brauns W A Visser TYPOGRAFIE Ie klasse C J van Berkesteijn A van Buren A A Straver T de Vries C J den Hartog J van Sprang B Veer 1 leerling niet bevorderd 2e klasse W de Korte A A van Setten J Deelen G Heeren 3e klasse L Boonekamp PRAKTIJKCURSUS SCHILDEREN R Alkema H Ballering G Blom W Blonk F P Brink J Buitelaar L C v d Bijl N B van Eijk J J Gerts M G Gerts W Hermenet Gvd Heuvel M Kersbergen M C Kloet A Rehorst B Stolk D Stouthart Joh Straver Joh Vuijk H J v d Weelden H Mikkers C v d Zwaard AUTOHERSTELLEN J Droog A Edelman C Boot C V d Berg C Futselaar P Groenevdd H P Oroeneveld Jac van Leeuwen Q T J Verkaaik H J Voskuilen POTTENDRAAIEN L Kosterman E E Meijer A vart Eijk C Verwoerd A J v d Wal D Bikkers J Bot Joh de Gruijl J A Glissenaar minuten was de strijd volkomen gelijk opgaand Juist toen NOAD in de meerderheid begon te komen deed GMHC een plotselingen uitval De Jong linksbinnen zet door hij weet te doelpunten 0 1 NOAD ging tot het tegenoffensief over wat een doelpunt opleverde 1 1 De snelle aanvallen van NOAD deden iemand het hart vasthouden maar de GMHC ers weten wel raad met den bal Met deze 1 1 stand gaat de rust in Na de rust probeerde NOAD nog een de Goudsche ploeg te overspelen wat echter niet lukte Een bliksemsnelle uitval van GMHC werd bekroond met een doelpunt door Langeraar 1 2 NOAD een verlinespuntje in het zicht ziende werkte verwoed om den achterstand te niet te doen Resultaten kwame er echter niet De verdediging en middenlinie zaten als duivels op den bal Keeper Jonker redde verscheidene malen op sublieme wijze Als de bal voor de zooveelste maal uit den strafcirkel is gewerkt neemtv Catz de rechtsbuiten den bal mee en weet na een solo ren te doelpunten 1 3 NOAD doet wat het kan maar in den stand komt geen verandering Een verdiende ove vinning hoewel de cijfers eenigszins geflatteerd zijn GMHC heeft zich aldus ontdaan van haar sterkste concurrent voor den kampioenstitel iV et nog 3 wedstrijden te spelen kan men net anders zeggen dan dat GMHC er best voor staat HOCKEY Rhime Army Team Batavieren 4 1 Zondag werd op de Roggewoning te sGravenhage de hockey wedstrijd Rhine Army team tegen de Batavieren gespeeld De Engelsche gasten toonden zich de meerderen van hun gastheeren en wonnen met 4 1 VOETBAL Jolin Langenus komt in Amsterdam Onder auspiciën der afd Amsterdam van de centrale organisatie van voetbalscheidsrechters in samenwerking met de subscheidsrechterscommissie van den K N V B komt de bekende Belgische scheidsrechter John Langenus op Zaterdag 11 Mei den avond voor Holland België dus een praatje houden over Humor in de voetbalsport in De IJsbreker aan de Weesperzijde te Amsterdam Hij zal daarbij vertellen uit zijn nieuwe in Nederland nog niet uitgegeven boek Onze vroolijke voetballers HOE STAAN DE KANSEN TEGEN BELGIË Holleman rechtsbuiten van het Ned elftal geeft zijn meening Dat het als verslaggever nuttig kan zijn sport beoefend te hebben ondervond ik Donderdagmorgen in Den Haag waar ik op een gegeven moment den zwartharigen Holleman rechtsbuiten van ons nationale elftal langs mij heen zag draven op een wijze zijn naam eer aandoende Dat was voor mij aanleiding onmiddellijk een achtervolging in te zetten waarbij ik het genoegen smaken mocht hem te achterhalen Na mij voorgesteld te hebben als medewerker van Groot Gouda vroeg ik hem of hij bereid was voor de Goudsche voetballiefhebbers het één en ander uit zijn loopbaan als voetballer te vertellen waar hij direct mee instemde Ik ging even mee naar zijn juwelierszaak welke hij met een vriend samen drijft Daar aangekomen bood hij mij een stoel aaa welke zeer zeker tot een der modernste modelteh gerekend mag worden daar hij verre van makkelijk zat terwijl hij zelf heel gewoon zöoals we hem van het groene tapijt kennen op Holleman laat dan komen wat komen moet Wij zijn overtuigd van pen goed resultaat ook tegen België L Vs M ZWEMMEN Nieuwe Nederlandsche successen De belangrijkste resultaten van de internationale zwemwedstrijden welke Zaterdagavond te Antwerpen plaats vonden luiden 100 meter borstcrawl dames 1 Hannie Termeulen HDZ 1 min 9 6 seconde 100 meter rugslag dames juniores Nelly Beuk ZDR Nederl 1 minuut 31 4 seconde 100 meter rugslag dames Mevrouw Koster v Feggelen 1 min 18 2 sec 400 meter borstcrawl dames Beppie van Schaik 5 min 44 6 sec 3 X 100 meter wisselslag estafette juniores 1 De Robben Nederland 4 min 26 8 sec 2 Olympic S C 4 min 35 sec 3 Parijs 4 min 39 8 sec 3 X 100 meter wisselslag dames estafette 1 Nederland met de dames mevr Koster v Feggelen Wil Haverlag en Hanni Termeulen 3 min 57 4 sec 2 Frankrijk 4 min 5 sec 3 Engeland 4 min 5 4 sec 4 België A 4 min 17 sec rest van Willem III De volledige uitslagen zijn 1ste divisie 1 Willem III A v Dale boeg P V Schelt H Alberts W v d Bunt Chr Neumeier H Coerman H v d Meer A Heemskerk slag en E Palmboom stuurman tijd 30 minuten 42 sec 2 Delftsche Sport I 30 m 51 sec 3 Nereus I 31 m 27 sec 4 Laga 31 m 37 sec 5 De Laak 31 m 42 sec 6 Triton 32 m 04 sec 7 Amstel 32 m 29 sec 8 DeHoop 33 m 21 sec 2e divisie 1 Delftsche Sport II J Marrenga boeg C de Vlieger H v Stolk J Verhulst 1 Roos J Bockmeulen J Hamstra J v d Berg slag en G E Engberts stuurman 31 m 28 sec 2 Laga I 32 m 19 sec 3 Nereus III 32 m 43 sec 4 Amstel II en Triton II 32 m 51 sec 5 Spaarne 32 m 50 sec 6 Laga III 33 m 07 sec 7 Nereus II 33 m 33 sec 8 Z Z V jongens werkelijk van dien aard is 135 m 03 see De achterstand bij den postcheque en girodienst Deze achterstand is nog een overblijfsel van den laatsten tijd vóór de bevrijding Eerst eenige maanden na de bevrijding kon de diensttijd pas regelmatig worden Het inhalen van den achterstand heeft vrij lang geduurd Toen de geldsaneering kwam was men in een week tijds gereed met 160 000 opdrachten Welke daarvan het gevolg waren Nieuw werk veroorzaakten de banken die werk afstootten naar den postchequeen girodienst en zoo ontstond een nieuwe achterstand Van dezen achterstand is nog altijd iets over hetgeen neerkomt op drie a vier dagen arbeids Deze achterstand nu is moeilijk te liquideeren Door een deel van het personeel wordt geregeia overgewerkt dit geschiedt door vrijwilligers Een groote moeilijkheid is dat men niet aan nieuw personeel kan komen Wanneer men de beschikking had gehad over een staf van geroutineerde krachten zou men er met eenige aanvulling royaal gekomen zijn Er is echter veel verloop onder nei personeel geweest Veel geroutineerde krachten hebben den dienst verlaten vaak omdat zij elders iets meer konden verdienen maar veelal ook omaai men eens iets anders wilde doen Hun aantal loopt in de honderden Na ae bevrijding heeft de dienst omstreï 1200 nieuwe menschen gekregen W daarvan zijn weer weggegaan De dienst heeft 50 000 rekenmg dat BINNENLAND Prins Bemhard moet rust houden In verband met een lichte bronchitus moet Prins Bernhard op dokters advies eenige dagen het bed houden mede met het oog op de a s reis van Hunne Koninklijke Hoogheden naar Scandinavië Vaten inplaats van hekken Van den Rijkswaterstaatsdienst in Noord Brabant ontving de K N A C bericht dat het met het oog op de materiaalschaarschte niet mogelijk is de bij gevaarlijke punten geplaatste verkeershekken langs de Rijkswegen welke herhaaldelijk worden aangereden en vernield en zelfs ook worden gestolen steeds weer door nieuwe te vervangen Bij wijze van proef zijn de hekken door witgeverfde met zand gevulde vaten vervangen Deze proef voldoet zeer wel De Tabinta in Suez aangekomen De afdeejing Pers en Publiciteit van den Dienst der Repatrieering deelt mede dat het motorschip Tabinta op 30 Maart 1 1 te Suez is aangekomen Arbeiders van Schiphol opnieuw in staking houders een gevolg daarvan is er naar het bedrijf gekeken worm veelal met de oogen van vóór oenoorlog Toen was het immers zoo datmen wist dat een opdracht t twee dagen was uitgevoerd Nu kan het gebeuren dat er zeven dagen mee gemoeid zijn Men realiseere zich mdit verband tevens hoe lang een brieivaak er over doet voor hij zijn oestemming bereikt heeft Alle verveergaat nu eenmaal niet zoo snel als menwel zou wenschen Voorts denke men dat er dageliJK heel wat werk verzet moet woraen ook buiten de eigenlijke uitvoering der opdrachten in het gebouw aan het Spaarneplein Een paar getai tot besluit er komen per dag tw a 70 000 zendingen binnen omvattenac 300 a 350 000 opdrachten En daap naast komen er dagelijks stapels g wone b rieven gemidgleld P P Het conflict met den principieelen achtergrond tusschen de arbeiders eenerzijds en de werkgevers en aannemers anderzijds over de bevoegdheden van de tusschen deze twee groepen uit de arbeiders gevormde con tactcommissie is weer in volle hevigheid ontbrand Ongeveer 500 arbeiders vergaderden gistermiddag op het open terrein van het vliegveld met de Contactcommissie De voorzitter de heer Jan van Nes gaf een overzicht van de pogingen door de commissie in t werk gesteld om tot overleg te komen zooals dat in een voorstel van B en W was vervat Veertien dagen lang hebben de aannemers echter hardnekkig geweigerd met de commissie te confereeren Zaterdag j l is een algemeene conferentie ten Stadhuize o l v den wnd burgemeester met de Contactcommissie de aannemers de werk geversorganisaties en de vakvereenigingen op een volslagen mislukking uitgeleopen door de besliste weigering T u u v v g y van de aannemers ook maar 1 woord I dag waar men zich ook doornmet de commissie te wisselen moet vorstelen