Groot Gouda, maandag 15 april 1946

BINNENLAND i Es Co Jodan Boys O 1 De eerste wedstrijd om de K N V B beker is een benauwde overwinninig geworden Van beide zijden werd goed gespeeld en de wedstrijd was het aankijken volkomen waard Vanaf het begin wordt er direct stevig aangepakt en W8 noteeren eenige harde schoten DC sf €iu tsla €H PRINSELIJK PAAR TERUG UIT SCANDINAVIË Zaterdagavond om precies vijf minuten voor zevenen landde op het vliegveld Soesterberg het Dakota toe Leeu warden Velocltas 2 1 Sneek BeQuIck 1 1 Achilks LSG 0 1 Veendam Prista 4 1 iaid VI MVV De Spechten 4 1 PSV Limburgia CO Mauiits Roermond 3 1 Bléyerhelde luliana 0 1 Sportclub Emma Brabai ia 0 3 2e klasse B UVV Velol 5 0 Unltas SVW 2 1 Gouda Sliedrfcht 2 4 HVD Elinkwljk 2 1 Vrlend ichaar Hilversum 1 3 3e klasse B Laakkwartler Olympia 0 1 GSV ONA 2 2 van Keppel en v Dijk Bij een paar el bestuurd door kapitein Sonder man waarmede H K H Prinses Juliana en Prins Bernhard hun reis naar Scandinavië hadden gemaakt Het vliegtuig was omstrgjpks half vier uit Oslo vertrokken De reis had mede als gevolg van het goede weer een vlot verloop gehad Prinses Juliana en Prins Bernhard hebben zich direct na aankomst te Soesterberg naar het Paleis Soestdijk begeven PROF SCHERiVlERHORN OVER NED BEZETTINGSZONE De vorming van een Nederlandsche bezettingszone in Duitschland vormde één van de onderwerpen welke in de slotbijeenkomst tusschen de Britsche en Nederiandsche Ministers Zaterdagochtend ter sprake was gebracht De besprekingen er over vejiceeren nog in een eerste stadium aldus verklaarde de Minister President Prof Schermerhorn aan een redacteur van het A N P na afloop van de conferentie zoodat daarover thans nog niets naders kan worden medegedeeld Mocht de bezetting een feit worden dan zal deze niet voor het eind van dit jaar beginnen aldus Prof Schermerhorn Het doel van deze besprekingen was van gedachten te wisselen over een voorstel van Nederlandsche zijde tot het scheppen van een permanent contact tusschen de beide regeeringen over kwesties welke ont Goede dag van Olympia Laakkwartier zag gisteren haar laatste kansen op t kampioenschap den bodem ingeslagen doordat Olympia het bestaan heeft Laakkwartier er met 1 Q onder te houden bravo Olympianenl Zoo goed als Olyq ijU t het er afgebracht heeft zoo slecht deed het Gouda elftal het dat door Sliedrecht met 4 2 veftlagen werd Men kan wel zeggen dat de achterhoede van Sliedrecht de overwinning bevochten heeft en dat de Goudsche achterhoede die nogal eens eenige lekkage vertoonde de schuld is van de nederlaag Voor Sliedrecht was het overigens een goede dag daar Unitas S V W met een 2 1 nederlaag naar huis stuurde zoodat Sliedrecht practisch niet meer op de onderste plaats kan komeo Resteert nog de wedstrijd G S V O N A In en In goede vcrstandhiouding gespeelden wedstrijd hebben de Gouwenaars de puntea gedeeld beide clubs troffen 2 maal de roos eigenlijk trof G S V 3 maal de roos en O N A maar 1 keer echter was één van deze G S V doelpunten in eigen goal middenveld dirigeert komt het leder In het bezit van den ONA speler Everts die goed afgeeft aan B de Kogel welke voorzet waarna W Slaman den bal voor de voeten van Soestbergen speelt die L Broekhaizen niet een keurig schot het nakijken geeft O 1 Ook SSV laat zich niet onbetuigd en onderneemt eenige prima aanvallen waarbij wij goede schoten ooteeren van Vermeer en C Brem Als F Nuvelstein welke dezen middag van de l half naar de l buitenplaats is verhulst goed voorzet is het C Brem welke op listige wijze en goed doorzetten doelman Flier geen schijn van kans geeft 1 1 Van beide partijen krijgen wij ongeveer 20 minuten lang aardig voetbal te zien met wisselende kansen ONA vindt daarbiji deyéchterhoede der groen witten in prima i orm G S V daarentegen weet verschill mde malen de zwakke achterhoede vfen ONA te doorbreken maar schiet iwast o over of vindt doelverdedlger iFlier In behoorlijke conditie Als P Nuvelstein wegens een blessure bet speelterrein verlaat wordt deze door A Wermers vervangen Eindelijk echter weet J Vermeer utt een GSV aanval Flier op sublieme wijze te passeeren 1 Spordia gaat het spel over in handen der ONAmenschen en zien wij Broekhuizen in besten vorm Aan vele benarde situatie s weet hij het hoofd te biedan Als Hageman ON A 1 buiten den bal naar de richting van het GS V doel schiet loopt een knaap vanuit het publiek op den bal toe welke niet out was De scheidsrechter laat wederom beginnen met een scheidsrechterbal in ket strafschopgebied drt GSV ers waarbij F Lakerveld In eigen doel kopt 2 2 Overiaras jammer aangezien Lnkerveld een prima wedstrDd speelde Eeniae ooaenbllkkeo krijgt ie ONA defentle het zwaar te verduren ONA weet den druk der groenwitten te doorstaan en onderneemt eveneens eenige aanvallen waarbij ook zij In den stand geen veranderina weet te brengen waarmede het einde komt van dezen in goede verstandhoudinq gespeelden wedstrijd welke den uitslag juist weergeeft De leiding was in goede handen Volksherstel wil alleo helpen Geen van het kastje naar den muur sturen meeri mmm van Z F C In September volk oed n ten worden v r de e kluae West I Xerxes ADO 0 5 Ajax De Volewljkcrs 11 RFC tGool 7 2 DOSEmaa 1 2 VSV Hcrmes DVS 2 2 West II DPC StormTogeli 0 0 Haarlem Biauw Wit 20 HBS DHC 1 1 NeptunosSparta 2 3 Oost III NEC Ensch Boys 3 4 Enschede Quick 4 2 Heracles AGOVV 1 1 TubantiaGo Ahead 2 4 PEG Be Quick 1 2 Zuid IV BVV Baronie DNL 3 1 EindhovenNAC 1 2 o p E VlissingenRBC 30 Noord V G VA V Heerenveen 2 0 Gouda Sliedrecht 2 4 Na de successen der laatste weken heeft Gouda tegen Sliedrecht wel erg teleurgesteld weliswaar hebben de bezoekers hard gewerkt en tenslotte beide punten verdiend doch dit kwam hoofdzakelijk door het povere spel van de thuisclub Direct gaat Sliedrecht er van door r ontstaat een worsteling om den bal welke Gerritsen kwijt raakt en voor de voeten van Vogel komt die gemakkelijk kan doelpunten 0 1 Een min later is de stand weer gelijk wanneer Multem den Sliedrecht keeper juist te vlug af is 1 1 Na 10 minuten geeft linksbuiten Schram een hoog schot dat Gerritsen verrast omdat hij een voorzet verwachtte 1 2 Er is nauwelijks een kwartier gespeeld of uit n corner van rechts weet Sliedrecht de voorsprong te vergrooten 1 3 Thans gaat Gouda uit een ander vaatje tappen en weet het spel geheel te verplaatsen men houdt hierbij het spel echter te kort en de met 3 backs spelende Sliedrechtachterhoede weet hiermede wel raad Bovendien is het binnentrio van Gouda voor de goal niet gevaarlijk want we zien aanvoerder Ottevanger een paar opgelegde kansen missen en ook Van t Huil is geen waardig plaatsvervanger voor den naar Groningen vertrokken Rozeboom Bij een doorbraak van Sliedrecht begaat Boef een overtreding in het beruchte gebied en uit de strafschop wordt de stand zelfs 1 4 waarmede de rust ingaat Na de hervatting blijkt al spoedig dat Sliedrecht haar betrekkelijk gemakkelijk verkregen voorsprong zonder meer niet zal prijsgeven ledere Gouda speler wordt a h w afgedekt niettegenstaande geeft de thuisclub thans meer enthousiasme te zien Ook worden de vleugelspelers in het spel betrokken en van rechts maar het meerendeel van links komen goede voorzetten voor de doelmond Telkens denken we te zien doelpunten maar met bravour en het noodige geluk verdedigt keeper de Baat Tiierbij goed geholpen door backs en halflinie Wanneer er onverwachts nog eens een kansje komt zijn het weer de binnenspelers en midvoor die er geen profijt van trekken Een kwartier voor het einde krijgt Gouda een strafschop toegewezen welke door Piet Scfiolten hard wordt ingeschoten 2 4 Even later werkt Hommels den keeper met bal en al over de lijn doch de scheidsrechter annuleert het doelpunt De enkele Sliedrechtaanvallen welke door midvoor en vleugelspelers worden ondernomen zijn intusschen niet van gevaar ontbloot doch Gerritsen weet de scherpe schoten te keeren Wanneer scheidsrechter Vi n der Kuil die goed voldeed einde blaast hebben de Sliedrechtenaren de voor hen twee kostbare punten veroverd aS V OTN A 2 2 G S V trapt af en is het eerst in den aanval Din t hierna neemt DNA het Inltiatlcl over en ontstaan eenige gevaar Itoatie s voor het doel der groen witten Ala L Broekhuizen den bal nat r het snel opgezette aanvallen zien we Ver burg het doel te hoog zoeken Telkenmale bouwt de Haagsche voorhoede aanvallen op maar hun spel is te doorzichtig om bij de Goudsche achterhoede succes te hebben Na een half uur spelen weet Keppel uit een corner uitstekend te doelpunten Met dezen stand gaat de rust in Na de pauze is het tempo iets gezakt Keeper Muijderwijk krijgt eenige tamme schoten te verwerken hetgeen hem goed afgaat Plotseling vliegt Chr Boot langs de lijn passeert enke le tegenstanders en uit zijn voorzet kogelt Verburg in De bal werd achter de doellijn gehouden wat den scheidsc rechter echter ontgaat Es Co komt even geducht opzetten maar de Goudsche achterhoede doorstaat het beleg en weet tenslotte het spel weer te verplaatsen de Goudsche aanvallen hebben echter ook geen resultaat C Verdouw verdient wel een pluim voor z n uitstekend werken op de spilplaats HANDBAL Gouda Rotterdam 3 2 In het kader van den propagandahandbaldag speelden Zondagmiddag op het O N A terrein een Goudsch tegen een Rotterdamsch elftal uit de 2e klas van het Ned Handbal Verbond In dezen enerveerenden wedstrijd is Gouda als overwinnaar uit den strijd gekomen Al direct speelden beide ploegen met snel open spel een vrije worp van R dam ketste tegen de paal waarna eenigen tijd later de Rotterdamsche linksbinnen een prachtig doelpunt maakte O 1 Hierna schiet Mikkers in volle ren in doch de peeper redt Als Hammer te zwaar wordt aangevalllen neemt Wiltenburg de vi lje worp welke in het zijnet beiand Een vrije worp schiet van Kesteren hierna over Bij een mooie doorbraak van Gouda schiet Wiltenburg hard in keeper s handen Rust O 1 In het begin van de tweede helft is het spel niet bepaald beter Een goed scjiot van den R damschen linksbuiten stopt Spieringshoek zeer goed Bij een onverwachten aanval van Gouda doelpunt Wiltenburg op een goede wijze I 1 Kort hierop echter een aanval van R dam welke besloten werd met n doelpunt 1 2 Kort daarna krijgt Hammer den bal te pakken en met n ver schot is de stand gelijk 2 2 Daar er voor dezen wedstrijd een beker beschikbaar gesteld was wordt na dezen stand met 2 x 10 minuten verlengd waarbij direct eenige schoten van Perdijk en van Kesteren op niets uitloopen terwijl op de R damsche aanvallen de Goudsche achterhoede goed ingrijpt Na gedraaid te hebben een snelle Goudsche aanval met een goed schot van Wiltenburg wat de keeper goed stopt R dam is in deze periode zeker de mindere terwijl vermoeidheid zich doet gelden Na nog een R damsche aanval is ook deze verlenging ten einde daar de stand ook nu nog gelijk is wordt er wederom verder gespeeld waarin hij die nu doelpunt winnaar is De eerste tien minuten zijn dan voor Gouda terwijl in de volgende de keeper een haTd schot van Perdijk weet te keeren De strijd loopt dan ten einde als eindelijk Mikkers den bal krijgt toegespeeld en met een ver schot Gouda de overwinning bezorgt Het was een opwindende wedstrijd waarin de R dammers technisch het beste speelden maar het gfpoter élan der Gouwenaars besliste den wedstrijd HANDBAL DAMES Gouda Rotterdam 2 0 Bergambacht Wftddinxveea 1 2 VOETBAL Oostenrijk Hongarije 3 2 Voor ruim 40 000 toeschouwers werd gisteren de voetbalwedstrijd Oostenrijk Hongarije gespeeld De Oostenrijkers wonnen met 3 2 rust l r 2 Engelsch Jeugdelftal naar Zaandam Op de a s Paaschdagen zal een jeugdvoelbalelftal uit Paddington Borrough op bezoek gaan bij de Zaanlandsche Footballclub te Zaandam en een wedstrijd spelen tegen een juni In de eerste helft was hoofdzakelijk B in den aanval de W achterhoede stond echter haar mannetje zoodat de rust iet blanken stand inging Na de thee doet W er een schepje op en we zien don ook spoedig na fiaal samenspel Hofwegen he eerste doelpunt voor W maken Even later kruipt het W do door het oog Van de naald Daarna is het weer de beurt van W om aan te vallen en voor de tweede maal zltn we het B doelnet trillen B zet nu alles op alles het zit haar echter niet mee keer op keer zitten de Bergam achtenaren voor het W doel tot een doelpunt komt het echtar pas op bet laatste oogenbltk als de midvoor van Vuren geen schijn Van kans eeft a Si pen deze junioren $ en tegen bezoek tebrengen aan deze voorstad van Lon4enj Ook de overige W elftaUen hebben èisterèn het roet der overwinning geproefd het 2e 3e en 4e wonnen nl ii et resp 71 4 3 enn2 l hf n In Hotel Ter Gouw werd Vrijdagavond een vergadering gehouden Nadat de waarn Voorzitter de Heer M T Moons deze vergadering met een Woord van welkom had geopend verkreeg de spreicer van dezen avond den heer J Pront vert van h Landel Bur van Ned Volksherstel uit den Haag het woord met als onderwerp De Taak van Ned Volksherstel Spreker t egint met W verklaren dat wl ons er voldoende van rekenschap behooren te geven dat Ned Volksberstcl geboren in de illegalite h slechts een tijdelijk karakter draagt Niettemin zijn er nog zeer veel zaken te doen maar Voiksherstel moet diverse zaken nader in mijn betoog te noemen stimuleeren coördinceren en eenmaal op gang gebrachte zaken dirlgeeren caar bestaande of nieaw op te richten organisaties of organen In dit verband wijst spr op de groote verschillen die hieromstrent bestaan in het huidige werken In de Noordelijke provincies b v een sterk provinciaal contact met proviaciaale organisatie terwijl in Brabant b v een groot en Innige samenwerking bestaat tusschen allerlei orqanlsatie op sociaal terrein V anneer wij echter om ons heen zien zullen wij constateeren dat er nog veel elementen zijn waaraan wij ons niet kunnen en mogen onttrekken Men droomde in den bezettingstijd zelfs van een overkoepeling van allerlei particuliere Instellingen dit echtef is een verkeerde opvatting Wij moeten coördineerend optreden dat wil zeagen dat de daaruit geboren samenwerking bc tendigd moet blijven wat niet andera dan een groote winst kan beteekenen De opdrach aan den Regeerlngscommlssaris in November 1944 was om alle hulp vla één lichaam te doen plaats vinden Ech er In het Zuiden ontstond de H A R K daarna in den lande 4e Nat Commissie voor Uitzending 1945 Thans begint zich dit werk meer en meer te consolideeren en komt er langzamerhand meer een ideale organisatie te voorschijn noodlijdenden M t goeden wil en enthousiasme kan hier aog zeer veel bereikt worden Is het nu wel juist nu er nog zoovee nood in den lande heerscht te spreken over een eventueeleophefflaa of beê ndi qina der werVzaamheden Vooral w n neer wij ons ooq richten naar de oietroffen aebleden waar nog een schrijnend gebrek aan alles Is zien wij dat er noo zeer veel oedaan moet en kan worden In dit aeval denVt spreker aan de taak van het niet aetroffen oeKled wat dit aog kan doen voor hen die wonen In de meer of minder geteisterde gebieden Mogelltk a er dan ook nog in den loop van dit lane een beroep op het Nederlandsche staan zijn doordat het natuurlijk ach 4eriand van Nederland thans Britscji bezet gebied is De Nederlandsche Mj nisters vonden bij hun Britsche colle ga s volledig begrip voor de moeilijjcl heden welke onder andere betrekkin hebben op de omstandigheid dat goederen uit de Britsche zone in dollars moeten worden betaald Besloten is de besprekingen op een later tijdstip voort te zetten Inmiddels zal het besprokene nader technisch worden uitgewerkt POLITIEK DEBAT PROF SCHERMERHORN PROF DE VRIES Naar aanleiding van een door Prof ir W S chermerhorn te Rotterdam gehouden rede had Prof mr C W de Vries den heer Schermerhorn eenigen tijd geleden uitgedaagd tot een openbaar debat over beginselen van regeerigsbeleid Prof Schermerhorn heeft deze uitdaging aangenomen Nader k an worden medegedeeld dat het debat te Rotterdam zal plaats hebben op 24 April De plaats is nog niet vastgesteld Als voorzitter der vergadenng zal fungeeren Mgr Dr J Witlox hoofdredacteur van de Maasbode HET RADIOZEGEL De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft bepaald dat de houders van een ontvanginrichting aan de verplichting tot het betalen van de luisterbijdrage moeten voldoen door vóór den 15den van elke maand een onbeschadigd en ongebruikt radiozegel te plakken in het daartoe bestemd vakje der luistervergunning Een nieuw element in het werk van Ned Volksherstel is thans het Soc Adviesbureau welke alom in den lande zijn of worden opgericht die op uitgebreid terrein van advies kunnen dienen Aanvankelijk lag het in de bedoeling dit werk op te dragen aan het O b V O doch de Minister droeg na rijp beraad dit werk op aan Ned Volksherstel Htt gaat hier om den mensch om het berachte van het kasje naar den muur staren te doorbreken Ais zoodanig kan dit bureau uitgaande van alle sociale en cultureele vereenlgingen met een raad van beheer hieruit en e staf van medewerkers van blijvende beteekenis zijn Hierna wijst spreker op den paod der jeug i en toont aan dat hiervoor nog veel gedaan moet worde speciaal aet de a s vacantic Precies zoo staat het met de volwassenen Vervolgens behandelt spreker de poli tieke delinquenten waaronder toch zee zeker een aantal is dat onschuldig is o door hun langdurige opsluiting reedi lang voor hun daad hebben geboet Bij hun iftvrljhelditclling vinden zl geen tehuis meer want de woningen zijn Ib middels door anderen betrokken terwQl hun huisraad in beslag genomen is en verkocht Deze categorie aan hun lot overgelaten zou een broeinest van onrust kunnen worden Het is dan ook een nationaal belang van den eersten rang dat de opvoeding van dezen ter hand genomen moet worden Er moet dus komen een groote samenwerking van alle vereenlgingen organisaties zoodat op dit terreio ot leiding blijft in handen van het partlcn lier Initiatief Zi die altijd zoo defflond vol hebben over het particulier initiatief dienen wel degelijk te beseffen dat als dit werk niet in samenwerking ter hand wordt genomen waart l de overheid natuurlijk een wakend oog zal houden diezelfde overheid dit werk zelfstandig ter hand zal nemen Wanneer dan gesproken zal worden dat dit in particuliere handen moet blijven zal het te laat zijn Tenslotta wijst spreker op Drente enGelderland met bun Provinciale Opbouw raden voor Maatschappelijk Werk dat over het geheele land navolging za moeten vinden hetgeen door de overheid gesteund zal worden te des it Hierin ligt nu het perspectief Door verschilleade aanwezigen werden hierna vragen gesteld o a of de verschillende btturtvereenigingcn hierbij niet Ingeschakeld konden en moesten worden De spreker beantwoordde de verschiilende vragen waarbij hij liet uitkomen dat de buurtvereeniglngen helaas m al teveel zich bewogen op het terrein van ermaak maar dat er zeer zeker naar gestreefd zal moeten worden de 9 willenden in te sch kelMt In het prachtige sociale en cultureele Werk dat on wachten staat Met een woord Van dank s o sprekerj sloot vergadering de vvorzitter hierna