Groot Gouda, donderdag 25 april 1946

D GROOT G OUDA ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN GOUDA April 1946 I Markt 67 LS In deze dagen gaan onze gledachten vaak terug naar den tijd van honger en druk van het vorige jaar Weet U nog wat toen het gestencilde blaadje De Vidje Pers beteefcende met zijn opwekkende en tevens betrouwbare berichtgeving Het werd overal gelezen en honderden hielpen mee aan de verspreiding E e kern van het blad werd gevormd door eenige jongeren die na de bevrijding grootendieels de leiding hadden van de gedrukte Vrije Pers en vervolgens van Groot Gouda Aan dezen arbeid heeft héél Gouda meegeholpen en hiervoor tevens vaak in ruime mate geldelijke bijdragen geschonken Tienduizenden guldens zijn hierdoor uitgereikt kunnen worden aan onderduikers en anderen die hulp behoefden en na de bevrijding aan Nederlands Volksherstel de Stichting 1940 45 en andere organisaties die werken voor steun aan ben die voor het vaderland hebben geofferd Zoo is Groot Gouda bet blad dat door Gouda zelf is gevormd en terecht het Goudsche naast het Nederlandsche wapen voert Het wordt te Gouda verzorgd geschreven en gedrukt het kan uiteraard het best zorgen voor het stadsnieuws waarin iedere Gouwenaar belang stelt Een blad dat te Rotterdam wordt gedrukt kan hierin nu eenmaal minder goed voorzien Een Rot terdamsch kopblad wordt in dat opzicht niet anders al noemt het zich Goudsche Courant Wie met zijn kapitaal de aandeelen van een krant koopt koopt nog niet het hart van lezers die het wel en wee met een blad hebben gedeeld eta dat