Groot Gouda, donderdag 25 april 1946

kent ids het eigen blad dat zij hebben meegemaakt A nai het eerste biegin tjot den tijd waarin het terecht mag heeten H el Gouda l est Groot Gouda Het is gemakkelijker vanuit de verte een aigie meene reclame te vperen dan van daaruit een blad te laten voldoen aan wezenlijk plaatselijke vereischten U weet van ons en wij hopen het ook verdei waar te maken dat wij zijn Hoogachtend GROOT GOUDA Wie mogelijk nog niet abónné is kan zich door invulling en opzending van onderstaande strook abionneeren Hierlangs afknippen 0 I Inleveren bij GROOT GOUDA Markt 67 Hj het Politiebureau Hierbij geeft Naam en voorletter Straat zich op als abonné van Groot Gouda tegen 27 et per week doorhalen hetgeen niet verlangd wordt f 1 08 4 weken t jt 12 bij vooruitbetaling te innen Onderteekening