Groot Gouda, maandag 29 april 1946

RKTVV NOAD 3 4 7 1 RBC Elndhoven 8VV 03 Zuid V Maurtis Sportdub Emma 3 2 PSV De Spechten 1 2 MVV Brabantla 0 1 RoermondBleljcrbelde 2 3 JulianaVVV 3 2 Noord VI Veendam Leeuwarden 1 0 AchlUes GVAV 05 Be Qulck Sneek 2 2 LSCFrlsia 0 0 HeerenveenVelo citas 71 Na de rust probeert GDA direct haar achterstand la te loopen Ze zetten eenige goede aanvallen op maar doelpunten blijven uit Als er echter 10 min gespeeld zija beoordeeld de Ona linksachter een bal verkeerd en de GDA midvoor maakt er met een onhoudbaar schot 21 van In deze pctiode moet Ona alle zeilen bijzetten om haar voorsprong te behouden Na 20 min spelen krijgt Soesbergen den bal mooi aangegeven hij passeert eenige spelers en met een mooi schot doelpunt hij 3 1 10 Min later Is het dezelfde speler die den stand op 4 1 brengt GDA geeft zich nog niet gewonnen en het is vooral haar linksbuiten welke steeds goede kansen schept maar Flier heeft er aardig kijk op en houdt eenige goede Schoten uit zijn doel Als er aog 5 min te spelen zijn lost Biesheuvel een schot De keeper kao den bal niet in zijo macht krijaen en van Willigen maakt in buitenspel positie het vijfde Ona doelpunt Na nog cenig heen en weer getrap kondigt de scheidsrechter die dezen middag goed leidde en geen moeilijke taak had het einde aan Olympia Scheveningen 1 0 Voor den aanvang van den wedstrijd biedt de heer Piersma voorzitter van Olympia den aanvoerder van Schev bloemen aan in verband me het behaalde kampioenschap van de afdreling Om kwart over 2 laat de scheidsrechter deo wedstrijd beginnen Bij S ontbreken 3 spelers waaronder de keeper en de midvoor S speelt met de wind mee en gaat direct tot den aanval over Dan is weer de beurt aan S Het zijn gevaarlijke oogrnblikken voor het doel en de Ove dedlging Moeten alle zeilen bijzetten om doelpunten te vooi komen Voor I v d Winden staat een aardig partijtje te backen Bij een aanval van S loopt Mallon een heel eind uit de liaktbuitcn bereikt den bal het eerst en schopt hem voor het doel Mallon staat echter gelukkig weer gauw op zitn plaats en nu ontstaat een doel worstel ing met als resultaat een doelpunt dat echter wrgens buitenspel geannuleerd wordt Pij ren O aanval briaodt de bal bij Aart dr Jona deze qeeft drn bal keurig door aan Breeman drze zet voor L Duys chiet ech er over Nu wordt eeniren tijfi het S doel zonder resultaat bestookt Vlak voor de ruot denken wr O te z en Hoel pun ren maar de S back verwerkt het schot van Dny tot corner Met den stand 00 gaat de rust in Nu de rust is het even hachelijk voor O a s de iiiraelooprn Mallon a p eerH wo dt de mtdvoor inschiet maar v d Winden op het nippertje reddtno weet te hr noen Fenlof tild a er krljo ny den b drte oeeft hem door fnn ree De sftoduiista CH NA Vllssingen 0 2 Helmond West L Xerxes EDO 5 3 Ajax Eama 2 1 t Gooi VSV 3 1 DOS H DVS 1 1 RFCDe Volewijckers 2 7 West II Stormvogels Blauw Wit 1 2 DFC DHC 31 Haarlein Neptunus 1 0 Sparta Peijenoord 11 Oost III Herades Ensch Boys 3 2 Tubantia Quick 33 Go Ahead AGO VV i 1 EnschedeBe Quick 3 1 Wagenlngen PEC 10 Zuld IV LONGAWillem II 2 1 GOUDA IN TOPVORM St k staaltje van Olympia Ook OI en DONK wmncn Dc Goudsche elftallen hébben zich gelukkig weinig van onze sombere voorspellingen aangetrokken Gouda om met de tweede klasser te beginnen had gisteren een waren doelpuntenhonger en maakte tegen het toch lang niet zwakke Vriendenschaar liefst 8 doelpunten terwyl Vriendenschaar slechts 2 maal den Goudschen doclmond kon vinden Gouda heeft dus wel dubbel en dwars revanche genomen op haar indertijd geleden 32 nederlaag Het stoutste stukje haalde gisteren Olympia uit door de kampioen Scheveningen met een 1 0 nederlaag naar huis toe te sturen Aan de Walvisatraat heeft ON A een ruime 5 1 overwinning op GDA i behaald Laten we hopen dat ON A het goede pad weer heeft teruggevonden en na de debacles van dc laatste twee weken nu ook weer wat punten gaat vergaren De eenige Goudsche club die gisteren geen punt kon bemachtigen is GSV die met een 2 0 nederlaag door Wcsterkwartier naar huis werd gestuurd Tot slot leverde onze 4e klasser DONK een goede prestatie door 20 minuten voor het officieele einde een 3 0 voorsprong op DEH te hebben Met het feit dat twee van deze doelpunten uit een penalty gemaakt zijn blijkt al dat het er op dc DEHhelft vrij raar toeging Na de tweede penalty bleken de DEH ers ook nog slechte verliezers te zijn ze weiger4§n verder te spelen en verlieten het veld zoodat DONK de voll iuit wel zal opstrijken Al met al een voordeeligen dag voor de Gou dc 5 gespeelde wedstrijden Ücfsf 8 punten wiste te bemichtigc £ Gouda Vriendenschaar 8 2 De bezoekers tellen drie invallers terwijl bij Gouda Max Scholten nog niet van de partij is Aanvankelijk bepaalt de strijd zich tot het elkaar verkennen en gaat vrijwel gelijk op waarna bij een algemeenen Gouda aanval Van t Hul voor de leiding zorgt Even later brengt Mommes uit een voorzet met een kopbal den stand op 2 0 Vriendenschaar komt hierna eenige malen gevaarlijk voor het Gouda doel de achterhoede grijpt evenwel goed in doch uit een voorzet van rechts weet Bijl met een onhoudbaren kopbal te doelpunten 2 1 Even voor de rust is het Multem die er met een harden schuiver 3 1 van maakt Na rust eerst een gelijkopgaand spel waarbij de beide doelen om beurten in gevaar zijn Gerritsen stopt n paar harde schoten van de bezoekers wier halflinie thans mee naar voren trekt Toch wordt hun dit spoedig noodlottig de Oouda voorhoede krijgt daardoor aanmerkelijk meer ruimte en omdat juist Vriendenschaar s verdedigers de invallers zijn kunnen deze niet beletten dat spoedig meerdere doelpunten volgen Eerst kopt Multem den bal juist voor tie handen van den kee per vandaan in het net even later is t Van t Hul die scoort en daarna Ottevanger die fraai inkopt 6 1 Bij een scrimmage voor het Ooudadoel maakt Bijl 6 2 De rood witten demonstreeren tenslotte een geheel overwicht en t valt hun door Walthie en Multem niet moeilijk om nog tw e doelpunten aan de score toe te voegen zoodat het einde komt met een 8 2 overwinning Van Vriendenschaar waren midvoor Bijl en rechtsbuiten Van Zomeren de besten terwijl de Gouda backs en spil er gped in waren ONA GDA 5 1 Ona probeert het direct met eenige aanvallen maar de GDA achterhoede heeft er voorloopig een goeden kijk op Ook de GOK aanvallen zijn ntrt van gevaar ontbloot maar hun ichotlszock zoo zien wi alt er ongeveer 20 minuten gespeeld is dat de midvoor allera voor Flier staande hoog over schieten Het pel Is een half uur oud als Even era mooien vrijgespeelden bal goed voorzei waarna Biesheuvel met een keihard schot den GDA keeper geen schijn van kacs geeft 1 O Vyf min laier noteeren we eea doelpunt van Evers 2 0 Hierna zien we een tijdlang een gelijkopgaaoden strijd Voor ie ruit wordt er met meergedoelB nt man die doorbreekt en langs den uitloopenden keeper den bal in het net weet te plaatsen 1 0 De kampioenen zetten alles op alles om minstens een geliik spel te forceeren Verschillende corners worden prachtig voor het doel van O geplaatst maar ze brengen niet het geweaschte resultaat aangezien de verdediging geweldig op den bal zit Een vrije schop op den raad van het strafschopgebied wordt keihard over de lat geschotem Het einde van dezen best geleiden spannenden wedstrijd brengt een welverdiende overwinning aan de thuisclub Westerkwarticr GSV 2 0 GSV stelt zich op en heeft twee Invallers Het eerst zijn de groen witten in den aanval als Westerkw het initiatief over neemt ontstaat er voor het Goudsche doel een gevaarlijke situatie waaraan de rechtsbinnen der Hagenaars cea einde maakt door keihard naast te kogelen Wanneer F Lakerveld het leder met zijn handen stopt wordt op den rand van het strafschopfebied een vrijen schop tegen GSV genomen die onhoudbaar in de touwen verdwijnt 1 0 Bij een uitval der Hagenaars als de rechtsbuiten van W in buitenspelpositie staat denken Slaman en Lakerveld wanneer den bal van den spil naar den midvoor dit niet ia buitenspelpositie staat gespeeld wordt dat scheidsrechter Ramkema zou fluiten maar deze laat zeer terecht doorspelen waarbij Broekhulzen uitloopt de aanstormende midvoor tegen Broekhuizen aanschiet waarna de buitenspel staande rechtsbuiten den Goudschen doelman voor de tweede maal het nakijken geeft 2 0 Na de rust pakt GSV stevig aan de Gouwenaars kregen daa ook in totaal 18 hoekschoppen te nemen ze leverden echter niets op Het einde kwam met omgewijzigden stand DONK D E H 3 0 Donk trapt af en voor haar zijn de eerste aanvallen doch verder dan de verdediging brengt zij het ntet Langzamerhand weet D E H het spel te verplaatsen en er ontwikkelt zich een feilen strijd met snelle aanvallen waaraan de verdedigingen hun haadea vol hebbca Bij een Donk doorbraak wordt de Boer ongeoorloofd aangevallen De toegestane strafschop wordt ovberispelljk beaut 1 0 Oe thuis club bjijft in de meerderheid en het is C Bakker die uit een snellen aanval Ineens doelpunt 2 0 D E H reageert fel en aanval op aanval volgt doch de verdediging met den keeper aan het hoofd staa pal Na de rust heeft Oonk den wind In den rug ea neemt het spel geheel in handen Mede door de slappe leiding wordt het spel gaande w j ruwer en voaral de achterhoede der gasten schijnt het spel te willen forceeren Als C Bakker in het strafschopgebied bij een zeker schijnend docip wordt vastgehouden wijst de scheidsrechter op de elfmeterstip ook deze penaltij wordt ia eea doelpunt omgezet 3 0 De gasten zijn het schijnbaar niet eens met den scheidrechter ea weigeren verder te spelen Na eenige incidenten verlaten zij het speelveld Jodan BoyS Zwervers 0 2 Nog steeds wil het In de Goudsche voorhoede niet lukken trouwens het ge heele elftal speelde Zaterdag bijzonder slecht De Boys dienen in t vervolg wat meer op het plaa sen te letten Voor de rust die met blanken sjtand inging werd één schot van de Boys door de paal gekeerd en een ander dobr het gezicht van den keeper Na dc pauze zagen we weer hetzelfde futlooze spel waarbij de Rotterdammers niet over geluk te klagen hédden toen zij op qoedkoope wijze aan twee doelpunten kwamen Laat deze weds rijd voor de Boys een les zijn om in de volgende ontmoeting wat beter aan te pakken Jodan Boys 11 Zwaluwen II 0 2 Exelsior Krachtsport 2 4 Als het spel nauwelijks begonnen Is begint het te regenen waardoor het spelpeil niet erg hoog stond Er Is 10 min gespeeld als B v Rerde den bal goed krijgt toegespeeld en met een hard schor Krachtsport de leiding geeft O I terwijl Perdijk even later in de gelegenheid ge stc d wordt den voorsprong op 0 2 re brrngen Na nog eenige ongevaarlDkp schoten van belde zijden is het ru t N de pauze is het weer Perdijk ie Hage man weet te passeeren en daarmee dr stand op O 3 weet te brengen Dit wo dt Exelsior toch te erg en na ernlge vr gcefsche pogingen weer S Hammer drn achterstand te verkleinen 1 3 Pit cref F xe sior mord en uit een vriien wrrp weet V H ff plewingshork wed om p pasleeren 2 3 Terwijl ieder in de veronderstelling if dat deze stand welk e verhoudirg goed had weerpepever orrr verandering meer ondergaan zal wrrt A V 0 s toch nog uit een vrljm wcp den stand op 2 4 te brengen In dei n stand komt geen verandering aseer Achilles doet het goed Bij den Zaterdag te Wassenaar gehouden Duinrell boschloop over en afstand 3 KM waarvan 2 KM zwaar terrein en 1 KM over een verharden steenweg was ook Achilles met enkele leden van de partij In de gecombineerde A B en C klasse wisten M Bakker en B Vreeswijk de 10e en He plaats te bezetten Wij kannen dit een goede prestatie van deze C klassers noemen De jeugd meet haar krachten Het Ona terreln aan de Walvisstraat bood Zaterdagmiddag een fleurigen aanblik toen daar ca 350 kinderen van de diverse buurtvereenigingen als fiaalevan de voorjaarsweek in de Korte Akkeren de krachten in aihletiekwedstrljden onderling gingen meten Na een marsch door De korte Akkeren werd met het programma dat bestond uit 60 M hardloopen batwerpen en verspringen voor de leeftijden van 10 tot 12 en van 12 tat 14 Jaar een aanvang gemaakt Ook nu weer werd bewezen dat er onder de jongeren vele goede krachten schuilen Zoo werd door W jongeneel de 60 M in 9 3 sec geloo pen terwijl er bij het balwerpen verschil lende de 23 M passeerden C v d Berg leverde met en sprong van 4 01 M een goede prestatie en het meisje dat 385 M haalde houdt zeker een belofte voor de toekomst ia Na afloop van dezen geslaagden middag waarvoor een selectie prijzen beschikbaar waren gesteld sprak de heer de joode eenige opwekkende woorden tot de Jeugd waarin hij de Jeugd aanraadde de athletlek bij dc vereentglngen te gaan beoefenen De uitslagen waren 1 Meisjes van 10 van 12 Jaar 1 Oranje Bevrijd 2 Pr Hendrikstraat 3 Het Westen 4 Je Mantiendral 2 Meisjes van 12 tot 14 jaar 1 Pr Hendrikstraat 2 Door Eendracht sterk 3 Het Westen 4 Je Mantiendral 3 jongens van 10 tot 12 Jaar 1 Door Vrijheid Vereenigd 2 Ons Genoegen 3 Door Eendracht Samengebracht 4 Door Vrijheid vereenigd 4 Jongens vaa 12 tot 14 Jaar 1 Pr Hendrikstraat 2 Het Westen 3 Door Vrijheid Veieenigd 4 Ons Genoegen 5 Vereenlgingsp ijzen 1 Pr Hendrlkstraat 2 Het Westen 3 Door Vrijheid Vereenigd 4 Je Mantiendral Onderlinge wedstrijden Vclocitas De Gym en Athlet ver Velocltas beeft op 26 April onderlinge gymnastiek wedstrijden gehouden waarop zij met groote voldoening kan terugzien In vlot tempo werd het programma afgewerkt dat voor de Dames 3e graad uit een 5 kamp en voor de overige groepen uit een 6 kamp bestond Sportief en fair Is er gekampt en het turnen stond op een behoorlijk peil De jury bestond uit de heeren Slappendel Slim en van Tongeren De voornaamste uitslagen waren Dames groep A I kampioene Mevr T V Welzenis Knigge SO pun Annie Hearkens Q p 3 Mevr L v Kleeff Schouten 46 P Dames profp B 2e graad 1 Mevr W van Rijswijk Langedam 43V4 p 2 Y M G van Wclzenis 42 p 3 Mevr W van Reenen Kwlnkelenberg 40 4 p 4 D Steijn 36 4 p 5 Mevr S v Leeuwen Marine 34V4 P Dames 3e graad I C Revet 37 P 2 M Zieteman 36 p 3 M de Jonn 33 4 p i A van Dijk 32V4 p 5 J Ntordergraaf 31 4 p Heerrn prorp A 1 kampioen Jac van Welzenis 54 p 2 J van Kleef 45 P Heeren groep R 2e graad 1 T Kruit 42 p 2 P Horten ilus 39 p Heeren 3e graad 1 A Heerkens 39 p 2 M B Stolk 34 p Begin Mel wordt tevens een aanvang ge ankt met de athletlek en handbfl tralnl g welke gehouden worden op het Olympia terrein HOCKEY HEEREN G M H C weer een stap dichter bij het kampioenschap GMHC heeft j l Zondag met de 2 1 overwinning op Victoria V Rotterdam de competitie beëindigd en is aldus in punten gelijk gekomen met no 1 Leonidas IV Zij heeft dus de kans op t kampioenschap volledig in eigen hand Een beslissingswedstrijd zal nu de club aan moeten wijzen die aan de promotiecompetitie mag deelnemen Als we onze meening over den ge heelen wedstrijd moeten weergeven dan kan deze niet onverdeeld gunstig zijn In het grootste deel van den wedstrijd zou men niet gezegd hebben dat er een a s ka ipioensploeg aan t werk was Eenigejfmalen echter zagen we goed spel dat was in de eerste en laatste 10 minuten van den wedstrijd üMHC zal tegen Leonidas IV uit n ander vaatje moeten tappen Het voornaamste wapen van GMHC het doorzettingsvermogen is nog steeds aanwezig dat hebben we Zondag weer geconstateerd GMHC ging gelijk vanaf de bully lijn tot den aanval over en was direct gevaarlijk voor t hok van de Victo rianen Na vijf minuten wist Langeraar uiteen aanval over den linkervleugel te doelpunten 1 0 Na dit doelpunt zakte het spelpeil zienderoogen Hoewel wij een meerderheid van GMHC blijven opmerken wisten zij dit niet in goals uit te drukken Mét 1 0 blaast de scheidsrechter voor half time De tweede helft vertoonde hetzelfde spelbeeld maar na een tegenpunt van Victoria gescoord na een snellen uitval ging GMHC harder aanpakken Verscheiden kansen werden geboden maar de voorhoede profiteerde er niet van Een doelpunt kon niet uitblijven Als de bal van rechts wordt voorgegeven wist B de Jong den keeper met een hard schot het nakijken te geven 2 1 Met dezen stand kwam het einde Zaterdagmiddag j l bond het tweede heeren elftal van GMHC den strijd aan met Ervea 11 uit Rotterdam Gelukkig kwam er aan de nederlagen een einde en wist GMHC II een puntje in de wacht te sleepen Beide keepers hadden 2 maal het nakijken Mes semaker Oude watc r Donderdagavond yond In de Reunie een vriendschappelijke wedstrijd plaats tegen de schaakclub Oudewatcr Deze club Is pgekoaien met 21 spelers en hoewel er afin alle borden flink partij werd gegeven moest Oudewater tenslotte de vlag strijken In het najaar komt Messemaker uit in de hoofdklasse van den Rotterdamsche Schaakbond waarvan Be verwachtingen hoog gespannen zijn Messemaker Oudewater P Roggeveen D Hagoort 1 0 I C Knmèr Mr Verhagen 1 0 J J Jager Vermeulen 10 Ö A de Mink Deurwaarder 1 0 H Meyer D Hoolng 1 0 T Rook Kroche 1 0 W E de Jong G IHeyenberg 1 0 J M Nearebout A Hey v v W Meyer J dè Paruim 1 0 P J Hardus J Knol Jr 1 0 H W M v Geelen G Bleycnberg r O l A Hey J Verhagen 1 0 J Baggerman Jansea 1 0 A P M Lafeber Knol Sr V Vs C Revet H de Laan Vs A J Hollebeck Hoogenboom 1 0 P Katwijk Versluls 1 0 M Both J Hagoort 0 1 W Plets v d Heuvel 1 0 A Stolk Sr Buts 1 0 G Kooy L v Dam 1 0 Derby County wint de Cup Dc grootste Encelsche voetbalgebeurtenis van het seizoen de strijd om de iip in Zs erd grnlddag na een vrij aai begin n een sensationeel einde qerindigd m een overwinning van Derby County die na 2 maal 15 minuten verlenging Charlton Athletic versloeg Vergeet II niet dat U morgen nieuwe levensmiddelenkaarten en brandstoffenkaartcn moet halen als Uw naam ligt tusschen de namen DOCHUM GRONINGEN U moet medenemen Uw tweede distriSutlr stamkaart het nieuwe inlegvel het Ingevulde brandstoffenformulier en de oude brandstoffenkaart met bon 49 U Itunr In het Gymnastieklokaal aan de Pperst raat terecht aan loket 7 8 9 in 0 usschen 9 en 12 uur en van 2 4 uur Voor bi zonderheden zie aanplakbilirrten K L M dienst ZuidNederland Londen Naar wij vernemen zal de K L M dienst Zuid Nederland Londen niet voor eind Mei worden geopend Het beginpunt zal niet Eindhoven doch Beek Limburg zijn Voor de nieuwe lijn bestaat in het Zuiden van ons land groote belangstelling vooral omdat het de omslachtige reis naar SchiphO overbodig maakt Voor Philips en andere Brabantsche industrieën zal Q lijn Van groot belang zijn