Groot Gouda, maandag 6 mei 1946

Ajax 16 27 Emma 11 16 Haarlem 15 21 Volewijck 18 28 t Goo 16 10 Bl Wit 17 22 H DVS 16 21 EDO 16 10 Sparta 17 21 ADO 16 19 RFC 15 8 DWS 15 15 Xerxes 15 14 VSV 17 11 NeptuBiu 15 14 COS 17 17 DHC 18 19 A ax en DHC verliezen De grootc verrassingen van gisteren zijn wel de nederlagen van A ax in afd I tegen Hermes en die van DHC tegen Stormvogels t Gooi schijnt per sé niet op de onderste plaats te willen komen ze won gisteren met 3 1 van DOS Voor RFC wordt de toestand Bteed hachelijker gisteren verloor ze wederom en wel van De Volewijckcrs met 5 1 Xerxes sloeg Emma met 2 1 In afd II won Stormvogels zooals we al schreven van DHC met 30 Neptunus leverde een behoorlijke prestatie door DFC met een 2 1 nederlaag naar huis te sturen terwijl Feifenoord die den heelen middag in de meerderheid het tegeq HBS niet verder kon brengen dan een 2 2 gelijk spel Verder won in deze afd Haarlem van VUC 2 0 en Sparta van DWS 2 1 Waddittxveea 1 Haastrecht 1 Ia een onaaagenamen wedstrijd verloor W Het begin is voor W en in de eerste mtnutea schiet Geers een vqprzet van Verzijden in 1 0 H probeert het ook aaar de W verdediging geeft niet thuis TW is steeds in den aanval en als Verz Groole oirerwinnins wan Gouda GSV wint ONA tn DONK wcriiczcii Na haar groote 8 2 overwinning op Vriendcnschaar vorigen Zondag heeft Gouda gisteren HVC een 6 1 nederlaag toegebracht Jammer dat Gouda te laat op het goede pad is gekomen Doordat Unitas te n Vriendenschaar geen fouten maakte staat ze nu nog 1 punt achter bij HVC terwijl HVC nog één wedstrijd en Unitas er nog twee moet spelen zoodat Unitas kansen wel zeer gunstig rijn GSV boekte gisteren een nief onverwachte overwinning op RVC ofschoon we geen 5 1 kraak Verwacht hadden De twee andere Goudsche elftallen konden het niet tot een overwinning brengen Ona moest in Laakkwartier de meerdere erkennen ze verloor met 3 1 terwijl Donk door Siod met een 4 1 nederlaag naar huis gestuurd werd het L doel is opgedrongen wordt een f uitval van L hen noodlottig en van kortbij en onhoudbaar voor Flier maakt de rechtsbuiten er 2 0 van 5 Mia later wordt een misverstand In Ona s achterhotót door den zelfden speler afgestraft 30 De laatste 15 min is Oaa steeds sterker maar aiets lukt Verscheidene goed geplaatste schoten missen hondoel i tot 3 min voor het einde Dlck de long toch nog met eea hard schot de eer redt ik Weit I H DVS Aj x 2 1 De Volewi ckera RFC 51 Emma Xerxet 1 2 DOS t Gooi 1 3 West II DHC Stormvogeli 0 3 Neptunui DFC 21 VUC Ha rlem 0 2 Fei cooordHBS 2 2 DWS Sparta 1 2 Ooit UI Enêch Eoyi TubanUa 7 0 QulckGo Ahead 2 1 AGOVVWage Bingen 30 Be Qulck Heracles 2 l PE NEC ll Zuid IV Eindhoven Longa 0 0 Willem HN AC 0 3 ge t NOAD Vllisingen 21 RBC RKTVV 2 0 Helmond De Baronie 34 Noord V Fri ia Achinei 1 3 SneekGVAV 00 VelocitavLSC 6 0 Heeren vceaVeendam 8 1 HSC Leeawarden 1 2 H V C Ooada 1 6 Er hing een kampioebsfeer op sportterrein Birkenhovea pamflettoi werden verkpreid waarmede men de opstelling der elftallen aankondigde en een beschrijving vaa dea te spelea wedstrQd gaf de trllMineplaatsen waren uitverkocht fotograif graifen persmenschea waren drek in acHe Goada mUte Multem die aict was opgekomen en zoodoende door een aanwezigen reservespeler moest worden vervaagen hetwelk zeker eea verzwakking btteekende Direct na aftrap eea paar aanval lea van H V C waarmede de Goodsche diterhoede wel raad weet Gouda moet even aan het harde terrein wennen maar Iaat dan spoedig een rustig en vlot spel xlea Waaneer de H V C midvoor Kraak Is doorgebroken en hard inschiet weet Gerritsen ten koste vaa een corner schittcread te redden Voor de rost worden geea doelpunten gemaakt Na de hervatting zet de thuisclub een ofensief in men dringt de bezoekers naar igea helft terug De Goudsche achterhoede waarin Scholten uttb inkt geeft evenwel geen krimp Er is 5 minuten gespeeld als Walthie een bal krijgt er alken vaadoor gaat dea oitloopenden Brits omspeelt en den bal in het net deponeert 01 HVC raakt de kluts kwijt en Gouda komt opnieuw terug Even later straft Walthie handig een fout in de HVC achterhoede af 0 2 Hierna doelpunten vopr Gouda v Groningen en vaa t Hul 0 4 Er is nog 10 minuten te pelea als Melenstijo de eer weet te redden 14 Fel zit HVC nu op denhal en de Goudsche achterhoede krijgt het druk zi wordt door de halflinie goed Ingestaan de doelpunten vallen echter aan den anderen kant door Ottevanger en Walthie 1 6 Laakkwartier Ona 3 1 Om 2 uur treden belde elftallen In het veld Laakkwartier he ft 1 en Ona 4 invallers L wint den toss en verkiest met den straffen wind welke in de lengte over het veld staat in den rug te spelen Ona trapt af maar L is direct in den aapval en een ware belegering van het Ona doei volgt vele schoten gaan over en naast Ook Ona probeert enkele uitvallen bij een daarvan er is dan 20 min gespeeld denkt een ieder dat Ona de leiding zal Znid VI Brabantia Juliana 2 1 MVV Roermond32 Blei erhelde Llmbargia 0 1 Sportcl Emma VVV 1 4 2e kl B Hllversnm Herculei 4 2 SVW Velox 1 2 SUedrecht UVV 1 3 VrtcndenachaarUnitas 0 3 HVC Gouda 16 3c kl B GSV RVC 5 1 Laakkwar tier ONA 31 GDA Cromvliet 1 2 ScheveningenWesterkwartier 2 1 4e kl H Hellevoetiluii VND 0 0 OVVDEH 3 2 SIOD Donk 4 1 Florissant HlUegersberg afg 18 17 17 15 16 FcQenoord HBS DFC Stormvogels VUC 4e kl F Oudewater Schoonhovén 3 2 BergambachtMoordrecht 3 0 Waddinx veen Haastrecht 34 Stoiw k Ammerit SV 2 0 nemen door een mooi schot van Evers maar een achterspeler koa nog net op de doellijn redden Hierna is de beurt weer aan L en na een half nnr spelen krijgen z eea coraer te aemen welkf goed genomen ineens in bet doel verdwQat 10 Tot de rust blijft L sterker maar doelpunten bleven uit j Na de rust is Ona direct in den aanval Lakerveid lost al spoedig een schot dat tegea de lat ketst Oaa blijft een tijdlang sterker maar het doel kunnen zij niet vinden Als na 25 min heel Ona voo GSV RVC 5 1 GSV wint den toss en verkiest den sterken wind in den mg Direct nemen de groenwitten het spd in handen eenige goede aanvallen op het doel der Hagenaars volgen welke niets opleveren Als ongeveer 10 minuten zijn gespeeld weet C Brem zijn club met cenj oed schot de leiding te gevra 1 0 RV Tprobeett het ook maar de achterhoede der gastheerea weet van geen wijken Als het leder goed naar Vermeer wordt geplaatst weet deze keurig voor te zetten en D Stouthard geeft N Regeer het nakijken 2 0 Hoe de Hagenaars ook werken tij komen niet door de verdediging Na een sne len aanval is het P Nuvelstcin die met een prachtig schot doelman Regeer geen schijn van kans geeft 3 0 Opvallend is dat de GSV aanvallen snel en overrompelend zi de Hagenaars daarentegen plaatseen slecht Eenmaal zij zijn doorgebroken noteeren wij een kethardcn kogel van den midvoor die op sublieme wijze wordt gestopt Als nog 8 minuten in de eerste helft is te speten zien we wederom de GSVers doorbreken en C Brem passeert den Haagschen doelman voor de vierde maal 40 Met dezen stand komt de rust Na de thee krljqt de wedstrijd door eenige regenbuien en den sterken wind een minder aardig aanzien er wordt van beide zijden slecht gepIratst Na een doorbraak van RVC scoort haar middenvoor het verdiende tegenpnnt 4 l N dat GSV eenige corners heeft genomen aaakt tot slot P Nuvelste n het vijfde en laatste doelpont voor GSV Met GSV in den aanval fluit scheidsrechter v d Wiel die verdienstelijk leidde het ciade van dezen in goede verstandhouding gespeelden wedstrQd S I O D O O N K 4 1 Direct na den aftrap zet de thuisclob gesteund door den stevigen wind een serie aanvallen welke echter nieis optcverca Dan is Donk aan de beurt en er volgt een gelijk opgaanden strijd Na een aanval van Siod over links trapt een van van Donk s e gen spelers den bal in het net 10 Even later wordt de bal voor het Donkdoel onvoldoende weggewerkt en de Siod linksbuiten maakt geen font 20 Na de rust valt Donk energiek aan doch haar schoten falen plotseling weet W v d Bosch uit een doelworsteliog den stand op 2 1 te brengen Lang heeft Donk er echter geen plezier van want even later breekt de midvoor van Siod door en schiet onhoudbaar ia 3 1 De gasten geven niet op en de thnisclub moet alle zeilen bijzetten Toch is het Siod die door haar linksbinnen succes beeft 41 Nu is Donk een geslagen ploeg en na nog wat heen en weer getrap blaast de scheidsrKhter het einde den voorzet doelpunt Geers voor de 2e maal 20 H gaat na beter aaapakken ea Versteeg schiet ineeiu een voorzet van de rechtsbuiten in het net 2 1 Na de tbee zit H fel op den bal ea W moet alle zeilen bijzetten om doelpunten te voorkomen Toch gelakt het den prima llnksbnitea der gaatea te doelpunten Dit schot had V Vnrca moeten noppea maar hij was er vooral la deze periode slecht in 22 Even later weer een aanval vanH en baar rechtsblnnca doelpaat 2 3 Bq en aanval van W zet Monster voor een verdediger krQgt den bal op zi a kaie en de Btaad U weer gel k 3 3 H blijft er goed opxtttca ea als haar llnksblnnen een verrassend schot inzendt verdwijnt de bal onder gejuich der aanwezige sapporters in het W doel 3 4 2e klasse B 31 32 26 15 2119 19 17 17 17 16 16 17 Unitas HVC UW Elinckw k Vriendensch Gouda 3e klasae B 17 17 17 18 17 13 9 10 14 11 Hilversum Velox Slicd recht Hercules SVW 17 17 17 16 17 H 12 30 24 20 18 17 21 Scheven Laakkw Westerkw GSV Olympia 4c klasse VND ONA Crom vliet GDA RVC Tonegido Hlllegersberg 14 23 15 17 10 24 21 17 14 14 12 14 10 F 16 17 16 13 15 Hdievoctsl 4e klam Lckkerkerk Gottderak Haastrecht Stolwijk SV SIOD Donk OW NHS GVRAJO Schoonhoven 14 Waddlaxv 16 Moordrecht 13 Bergambacht 16 Oudewater 15 HOCKEY De GMHCdames niet op achot Onze verwachting dat GMHC de be eptiatjes makkelijk zon binnen halea is niet bewaarheid Excelsior 3 Schiedam wist de Goudsche dames een puntje te ontfutselen Een 1 1 gelijk spel was het povere resultaat van dezen slappen wedstrijd GMHC dat met 3 invalsters die zich goed geweerd hebben uitkwam was Hien geheelen wedstr d in de meerderheid Vooral in de tweede helft was deze meerderheid duidelijk te zien De voorhoede wist echter van de geboden kansen geen gebruik te maken GMHC had van het begin af aan het beste van het spel wat echter geen doelpunten opleverde Bij een van de weinige Excelsior aanvallen wisten de Excelsior dames Gouda een 1 9 achterstand te bezorgen De achterhoede van Excelsior was goed op haar post zoodat alle GMHC 98nvallen afgeslagen werden Eenmaal moest de Excelsior achterhoede zwichten en dat was toen mej Verduyo den bal vanaf de middenlijn meenam zich van alle tegenstandsters niets aantrok door de middenllnie achterhoede wandelde en tenslotte de keepster met een schot verschalkte 1 1 10 Min later was de eerste helft ten einde De tweede helft beloofde eerst veel goeds We zagen goede GMHC aanvallen maar telkens weer ontbrak in de voor hoede de finishing toach DeExcelrtor dames haddea heelemaal niets meer te vertellen en bepaalden zich tot verdedigen Ondanks verwoede stormloopen op óf ExcelsiOT veste mocht het niet gelukken deze te nemen Met dezen l l stud kwam het einde van dezen wedstrijd Goal I uit Dordrecht die naar Gouda kwam om beide puntjes mede te nemen tegen het tweede heerenelftal van GMHC moest met een 1 1 gelijk spel genoegen nemea Een goed resultaat voor de GMHC ers gaat zoo voort ATHLETIEK Saccessen van onze stadgenooten op de 10 km Aan de wedstrijden die gisteren over 10 km te Rotterdam gehouden werden namen ook een 5 tal Goudsche athleten deel die het volgende goede resultaat behaalden Bakker Achilles werd vierde bij een totaal van de 33 deelnemers in een tijd van 37 39 sec wat hem den 2ea prijs in de C klasse opleverde H Hei nemaB i XJ 5e in de B klasse tijd 42 57 sec I de jong Achilles 4e i d B lasse tijd 41 40 sec Oen aanval op het bestaande G A C record kon door de slechte weersomstandigheden niet met succes bekroond worden wat echter aaa deze schitterende prestaties niets afdoet Op de athletiek wedstrijdea te R dam wist B Molenbroek Hercules met een pla 80 m voorsprong als Iste door de finish te gaan tijd 36 67 Z sec terwijl na een feilen strijd om de volgende drie plaatsea in de eindspurt deze beslissing brach 2e Grlerijn A V 40 3e Overdijk A A C 4c Bakker Achilles 5ed Groot S V V Excelsior oageslagen Kampitiien Gisteren werd op het Ona errein de wedstrijd gespeeld tusschen Excelsior en Stolwijk Excelsior werd de winnaar van dezen wedstrijd en is tevens kampioen geworden Exelslor nam sael het keft la handen en wist voor de rnst 4 maal te doelpanten en Stolw k 1 maal Na de rast doelpunten Exelsior en Stolwijk beide 1 maal zoodat het eind kwam mef een 52 zege voor Exelsior DAMMEN Damclab MGoada Deze week werden voor de oadarltnge competitie van ét daaKlnb Goada de volgende partijen gespeeld P Op den Camp M V Vliet O 2 J HoogendoornD Stuurman 2 0 J Groenendijk G Potharst 0 2 J Hazelbag N Meyer 2 0 A A de long J Goudriaan afgebr J HeetlandP Bouter 1 1 L v d LiadeG Potharst 2 0 H de Jong A v Leeuwen 20 D Stuurmaa A van Leeuwen 1 1 H Tenwolde I Groenendijk 0 2 J Hazelbag G van Ardenne 2 0 G Potharst J Hertland 2 0 en L v d LtndeN Meyer 2 0 Uitsl biljart T O P Reeuw k Persoonlijk kampioenschap C Schakel Straver2 0 A v d Voora A Matze 30 A de Rooij P v Gameren 2 0 L PrIns H Uiterwijk 2 0 H v Os N J V Daa 0 2 T v Dam M Verkaik 0 2 A Matze A v d Voora O 2 A de Raaij P V Gameree 2 0 JM Verkaik T V Dam 0 2 H Ulterwqk L Prias 02 N J V Dam H v Os 0 2 M Verkaik T vai Dam 0 2 N I v Dam H V Os 0 2 Vrijdag avond speelde T O P I haar eeraten wedstrijd tegen de Viersprong alt Moordrecht Het resultaa een kllntoide overwinning vaa 7 1 De uitslagen waren als volgt P v GamerenW Stam 1 1 A Matze J Kruijt 20 N V Daa G jLaijtjes 2 0 J Straver L v Stein 2 0 Maandag avond vond de reVanch partij te Moordrecht plaats en de resultaten warea zeer bevredigend Wel moesten we nn met een gelijk spel 4 4 genoegen nemen maar gezien de resultaten kunnen wij h9 opvol aao verdere wedstrijden deelnemen De uitslagen waren G Luitjes N v Dam 02 y Stam P v Gameren 0 2 J Krult A MatZe 2 0 T Flvit Straver 2 0 Vooral N J v Dam speelde eenuitstekende partij en was in 18 beurten uit terwijl P V Gameren ook maar 19 beurten noodig had Bravo jongens gaatzoo door Woensdag en DinsdagavondT O P 11De Viersprong 11 STADSNIEUWS Postbestellingeii Bij wijze van proef is hedenmorgen de bestelling der posterijen vroeger uitgevoerd dan anders dit zal nog eenige dagen plaatsvinden waarna een definitieve be slissing genomen zal worden In welk ge I Val we onze lezers hiervan in kennis zul I len stellen TENTOONSTELLING ONZE MARINE Reeds door een kwart millioeo Nederlanders bezocht In de afgeloopen maanden is in 17 groote plaatsen van Nederland een tentoonstelling georganiseerd die door ongeveer een kwart millioen Nederlanders w o Prins Bernhard en talrijke autoriteiten werd bezocht Het was de tentoonstelling van Onze Marine die nu ook naar Gouda wordt overgebracht en a s Vrijdag door de burgemeester mr dr K F O James in het pand van de fa Bruns aan den Kleiweg zal worden geopend De NederlsTKische vereenigin Onze Marine heeft zich tot doel gesteld door deze tentoonstelling de belangstelling voor de Kon Marine de Koopvaardij de Binnenscheepvaart en de Visscherij te bevorderen t Goudsche Comité dat bestaat uit de heeren A W Molenbeek L H v d Molen J Jaring H de Meer j C Langeraar A Hulzen en J J van Geloven heeft alles in het werk gesteld om de tentoonstelling ook in Gouda te organiseeren en zijn hier uiteindelijk in geslaagd Op de tentoonstelling worden naast de prachtigste modellen van onze koopvaardij en oorlogsvloot tal van andere bezienswaardigheden geëxposeerd zooals b v een gedemonteerde luchttorpedo langeen kortegolfzendtoestellen zeenTijnen bij de scheepvaart benoodigde instrumenten zooals sextanten loglijnen scheepskompassen etc etc Naast deze vaste kern van de maritieme tentoonstelling stelt On e Marine voor elke plaats waar zij haar tentoonstelling organiseert de gelegenheid open voor het inzenden van scheepsmodellen marinevliegtuigmodellen welke door plaatsgenooten zijn gebouwd ledere Gouwenaar jong of oud die een goed model l e2it wordt hierbij in de gelegenheid gesteld zijn wefk te exposeeren De gelegenheid tot inzenden van de modellen voorzien van een kaartje met den naam van den bouM r staat open tot Donderdag a 8 De modellen kunnen worden afgegeven bij de fa Bruns of indien het vervoer moeilijkheden oplevert kan er bericht worden gezonden aan den heer J C Langeraar Burg Martenssingel 103 die dan zorg zal dragen dat de modellen worden afgehaald Prof Rooimc koat preken voor de K V P Vrijdag 10 Mei des avonds om 8 ar spreekt voor de Katholieke Volkspart in de zaal Concordia Prof Mr C P M Romme oud lid van de Tweede Kamer der Statea Generaal Sudsspaarbaiik en Stortingsdienat In de maand AprilIngelegd la 6758 postea f 195 969 99 Terugbet in 2170 posten f l91983 Meer ingelegd dan terupbet f 2 986 47 Saldo per 1 April 1946 f 3 195 22951 Saldo ultimo April 1946 f 3 198 216 05 Ultimo April 1946tSpaarboekjes in omloop 5841 Rekininghouders 2660 8501 8481 20 Ultimo Maart 1946 Spaarboekjes in omloop 5823 Rekealnghooders 2658 Meer laleggingen en aitbetaliogea in April bQ de Nvtsspaarbaok f 382 991 89 f Gedurende de maand April zijn Inge legd en terugbetaald de navolgende bedragen 22S 56 rT83 220 45 522 467 84 Inleg in 20 852 posten Bijgeschreven rente Meer terugbetaald dan ingelegd f 139 247 39 Aan het einde der maand Maart was en name der f 10 4i9 628 16 Teruqbetaling in 4 245 posten inleggers ingescheven zoodat hun tegoed ultimo April bedroeg f 10 300 3jg £ In den loop der maand April s 155 nieuwe boekjes afpegeven 79 o boekje oprieuw in gebruik gesteld 198 boekjes geheel afbeteald zoodat s het einde der maand April 23 W boekjes In omloop waren