Groot Gouda, zaterdag 18 mei 1946

EENDRACHT GROOT GOUDA A Redactie L J A v d Steenboven Mr A A J Rijksen Ifukker Drukkerij Veriijl Gouda Sf ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN S vK Redactie en admimsfane ZATERDAG 18 MEI 1946 NUMMER 231 EXTRA EDITIE Bur Markt 67 Gouda Telefoon 30Ö8 Abonn p w 27 c Losse numm O ü COMMUNISTEN WINNEN 7 ZETELS 1 s Hertogenb i Tilburg Arnhem Nijmegen Rotterdam s Gravenh Leiden Dordrecht Amsterdam den Helder Haarlemlï Middelburg Utrecht Leeuwarden Zwolle Groningen Assen Maastricht nieuwe Kamer 29 zetels 31 32 zetels 31 13 zetels 17 8 zetels 8 6 zetels 4 10 zetels 3 O zetels 0 2 zetels 2 O zetels 0 O zetels 0 fweede Kamer Verkiezingen Gisteren bracht bijna de helft van het Nederlandsche volk haar stem uit in de eerste verkiezingen na 1937 Voor sommige partijen beantwoordden de uitslagen niet aan de gestelde verwachtingen De volgorde van de lystnunmiers der partyen pfigaande behaalde de P v d A 29 zetels terwijl de S D A P met de CD U en V D in 1937 31 zetels innamen Bij de eerste verdeeling waó aan de P v d A 28 zetels toegewezen terwijl na ver k tling der restztetels de P v d A haar aantal met 1 zag vermeerderen De verwachtingen zoowel van partij als van nietpartij kden waren wat het zetel aantal betrof hoo ger gestemd De katholieke partij handhaafde zich volledig Oorspronkelijk kreeg zij 30 zetels toegewezen ckxh tójde vcrdeeling van de restzetels kreeg zij er nog 2 bijlDe Anti Pev Partij bezette in 1937 17 zetels in deTweede Kamer Thans behaalde zij er 12 en kreeg er 1 toegewezen hetgeen een vefrlies van 4 zetelsbcteekent De Christ JElistorischen Unie die bij de laatste verkiezingen 8 zetels behaalde verkreeg na toewijzing van 1 zetel hetzelfde aantal dan in 1937 Ondanks de intens gevoerde propaganda is het de P V d V niet gelukt meer dan 2 zetels te winnen boven het aantal dat de partij waaruit zij werd geboren in 1937 in de Kamer bezette De grootste verrassifig van deze verkiezing was de enorme winst die de Communistische Partij Nederland behaalde Van 3 zetels die zij in 1937 bezette steeg bij deze verkiezing het aantal tot 10 een stijging van ruim 300 pCt hetgfeen een succes is waarop weinig partijen kunnen terugzien Zooals algemeen de verwachtingen waren hebben de Prot Unie de BcUamy partiji en de groep Lopez Rodrigucs geen zetel kunnen behalen De Staatkundig Gereformeerde Partij behaalde haar oude zetel aantal De uitslag is aJs volgt Het zetel aantal van 1937 achter de P v d A is de som van de zetels der S D A P CD U en V D Aantal zetels in de Partij V d Arbeid Kath Volkspartij Anti Rev Partij Chr Hist Unie Partij v d Vrijheid C P N De Waarhei Protest Unie Staatk Gerei Partij Ned Bellamy Partij to Rodrigues Lopez HOE DE GOUWENAARS STEMDEN 3 t 3 u t f X pi H O H STEMBUREAUX ft 5 4 1 a il t l 18 48 25 39 29 21 30 40 21 47 57 29 46 25 59 68 36 43 39 26 3 6 1 8 5 8 3 6 O 13 O 8 9 2 7 3 4 1 8 4 29 42 79 83 104 112 111 84 305 43 83 70 38 77 42 J49 162 188 256 158 110 108 54 99 24 81 53 47 17 133 68 98 111 93 174 52 26 20 34 42 702 847 602 832 684 790 721 1115 928 1066 1082 879 1028 1298 1020 1284 1061 1040 1230 1161 43 37 21 16 30 14 23 32 44 21 40 51 48 55 35 50 17 52 42 52 133 173 117 143 90 121 128 186 103 182 205 165 244 219 187 177 116 139 127 144 192 262 100 222 171 195 142 294 89 355 252 122 199 324 263 187 195 201 15 8 218 172 176 208 225 228 243 228 432 436 285 368 336 333 503 253 598 505 396 566 517 Raadhuis Markt Gr V Pr sch Groenend School B Reg plant R K Ver geh Gouwe School 6 Keizerstr Rest Vark markt School 1 Groeneweg School 2 Elis Wolffstr C K sch A G d Vrijestr Pr Julianasch B Mart s Sch V B L O Paradijs Opepb U I O B Mart s 11 R H B S ing Krug l 19370 7008 4141 3098 723 1444 2110 100 746 Amhachtsch Gr Flor w Soc Ons Gen Boelek 2e Op Bew sch R plant Sch 7 E Schoolstr Sch 8 Pr Hendr str Op Bew sch Lethmaetstr West sch J V Lenn kade 100 TOTAAL Percefitage 36 18 21 38 16 3 73 7 45 10 89 0 52 3 85 S I S I I t i § I é o UITSLAGEN PER VERKIEZINGSDISTRICT ë a O DISTRICTEN w ca Ph 1 2 114 2302 1103 121421072 5957 6789 2921 2088 2882 10902 21778 798 555 11951128 2524 1989 13344 9486 1567 8751 281 1213 286 481 290552 246067 279732 230540 338725 275957 243616 307670 4 9758 215785 276914 136182 271419 236576 321714 234763 125771 298224 37722 29359 89325 55024 131733 87478 57505 95443 140465 76173 83688 33497 78735 88869 92333 83355 49524 37391 223939 10340 5787 2858 6788 816 192834 7249 6540 2877 5232 878 46035 41515 48256 22292 16é29 2263 115225 19525 17902 10523 6384 48219 44355 15867 25210 62042 1589 57767 37250 15605 31592 36721 4574 69076 41819 31269 19442 11690 1913 42076 69567 33029 23336 20884 1562 74315 36570 12963 27755129189 2148 65249 20477 7 391 11475 32191 506 74279 31516 18382 24993 33299 2244 28545 22224 23539 9699 3755 1579 70051 46847 26151 16807 20514 2828 15637 56390 36999 11096 23834 2184 85621 44815 34873 17208 33621 4492 12965 52858 21863 26239 2373 1816 7271 24100 15149 19866 8954 621 237418 2731 1633 1932 16835 J TOTAAL Percentage 113476641466510 614177 373191305202 502935 3201310177211205 5537 4 760 206 I 28 31 30 81 12 90 7 84 6 41 10 56 0 67 2 15 0 23 0 12 1 IpO