Groot Gouda, vrijdag 31 mei 1946

flirist Hist Unie CN P De Waarh Partij V d ArbcMl Partij V d ViirTïdd gath Volkspartii Staatk Ger Partij Overige partijen TOTAAL r UTRECHnr 1939 1946 1946 rJSr pCt TwlK pCt pr St pCt Zt 27 895 12 2 26 151 9 64 34 987 13 02 5 3 342 1 4 20314 7 56 21 763 8 10 3 43 151 18 8 46 847 17 26 43 430 16 16 7 63 255 27 6 78 735 29 01 Z2 559 27 00 12 14265 6 2 16 807 6 19 16 746 6 23 2 59297 25 9 70 051 25 82 70 246 26 13 11 8 865 3 0 9 486 3 49 9047 3 36 1 8 95Ct 3 9 2 828 1 04 229 020 100 0 271 419 100 00 268 778 100 41 Partij V d Vrijheid Katii Volkspartij Gro3p Blommaiert Partij V d Arbeid CJP N X e Waarh Anti Rev Partij Groep dUert Staatk Ger Partij Christ Hist Unie Overige partijen TOi AAU 1946 Pr St 13 399 26 540 1 857 28 963 31 18 19 852 503 12 760 25 873 Zt 4 9 O 10 1 6 O 4 S pCt 10 08 19 98 1 40 21 81 2 3414 94 0 38 9 60 19 43 ZEELAND 1939 194Ö Pr5t pCt Tw K pCt 13 649 11 0 9 699 7 12 23349 18 9 345 20 96 21 7 16 9 26 909 20 950 33 497 24 Ö0 3 755 2 76 22224 16 30 9 80 17 28 1 16 10 616 8 6 23 580 19 0 4 724 3 8 123 777 100 0 13344 23339 1 579 136Jl82 IXWjOO 132 875 100 42 TOEKOMSTBEELD Bi het bezien van de uitslagen der Prov Statenverkiezingen denkt men onwillekeurig hoc het beeld van de gemeenteraden aan de hand van de huidige cijfers er uit zou zien Hieronder plaatsen wij een lijst van de samenstelling van de gemeenteraden van een aantal belangrijke plaatsen Wij hebben niet vergeten om ook Gouda er bij te plaatsen hetgeen onze lezers ongetwijfeld het meest zal interessecren A R St G f PT dV K V P P TdA CHU C F N P U ToU 1 15 4 2 3 f 8 6 1 4 9 5 3 1 3 45 37 19 2 45 36 39 31 35 45 39 2f 19 35 2 3 2 1 3 4 1 3 3 3 3 3 15 13 9 9 13 14 15 4 17 16 13 12 7 8 Amsterdam 3 2 8 Arnhem 3 2 12 Assen 4 2 GOUDA 4 12 5 s Gravenhage 7 5 10 Groningen 6 4 n Haarlem 3 2 12 s Hertogenbosch 26 Leeuwarden 6 2 3 Rotterdam 6 13 7 Utrecht 4 2 12 Zwolle 4 1 6 Middelburg 4 12 1 Maastricht 24 Bovenstaande lijst wil geens ns zèggèn dat de nieuwe gemeenteraden er zoo zullen uitzien Bij de gemeenteraadsverkiezingen speelt het persoonlijke een belangrijke rol De Tweede Kamerleden worden allen nauwelijks bij naam gekend Men stemt op aanbeveling Bij de gemeenteraadsverkiezing is dit echter anders Vrijwel iedere Gouwenaar kent de leden van den gemeenteraad en dit element speelt bij de komende verkiezing een belangrijke rol Wie weet welke belangrijke verschuivingen wi dan weer zullen constateercn in de Gouda 7 245 160 3 2 95 43 7 4 6 30 122 92 2296 11 21 21 1 145 236 2 125 19 113 7 12 35 8 8 8 30 3 1 69 95 2 O 66 33 5 4 928 4 103 82 15 4 31 28 19 142 2751 3 147 76 54 548 592 O 310 671 614 489 1026 21 55 472 68 75 337 108 486 1 27 32 21 41 405 295 159 131 34 308 72 939 141 93 37 202 21 385 6 1448 100 507 1149 256 82 312 415 268 38 1627 348 21 72 581 199 108 58 151 451 693 1267 6381 335 289 69 34 741 1272 12 523 99 1035 103 511 647 176 103 88 241 170 10 550 450 21r 34 805 527 46 28 4758 24 938 969 84 54 534 509 177 2596 2016 4 70 12 13 386 1193 3 413 748 914 48 4201 17 492 968 100 11 23 20 3123 537 11 2 156 157 947 414 665 2 889 80 1164 721 65 147 442 13 1159 52 5722 18 540 1447 552 282 31 896 363 40 444 56 4 29 255 39 22 209 109 156 582 292 1435 154 112 57 34 140 168 13 216 30 706 29 198 181 139 48 31 239 65 2 119 318 14 10 154 22 31 28 2940 8 245 237 90 10 250 126 85 O 365 19 36 296 374 85 29 105 98 239 220 740 804 192 r 57 121 34 135 666 69 41 14 321 116 218 276 62 21 19 600 43 8 261 169 21 45 189 224 67 52 114 101 891 285 69 12 153 417 102 273 2417 18 105 88 523 231 572 93 224 1228 10 8 579 3163 297 225 765 85 544 406 166 359 257 380 210 348 361 143 204 71 590 264 44 493 588 7 79 677 277 244 81 2609 204 803 845 227 78 258 374 275 Verfciexing voor de Prov Staten 29 Mei 1946 gemeenten behoorende tot den Prov kieskfing 4 d M a o 73 O 3 4 Z CU tj o E CL Ü CO CU M ê Cu a C N Alkemade Alphen a d Rijtn Aminerstol Barwoutswaarder Bcnthuizen Bergambacht Bergschenhoek Berkcl ea Rodenrijs Berkenwoude Bkiswijk Bodegraven Boskoop Capelle a d IJssel Gouda Gonderak Haastrecht Haaerkwoudi Hekendorp Kximp n a d Lek Krimi en a d IJssel Lange Ruige Weide Leidschendam Leimuiden Lekkerkerk Moerkapelle Moordrecht Kieuwk Tkerk a d IJssel Nieuwkoop Nieuwveen Nootdorp Ouderkerk a d IJsoel Oudewaetr Papekop Pijnacker I a Seeuwiijk Rfetvtóld Rijnsatcrwoudi Sdiocnhoven Stolwijk Ter Aar VHst 1 Voorburg Waarder i Waddinxveen Woerden Wouhiuggfi Zevcühovwi ZevieBihuizen Zoetermeer Zv aramerdem 11221 34845 28961 17031 5406 24515 9604 TOTAAL AntuRtvlationaitt Partij 14 ZtteU J Wilschut Rotterdam J Verhoeven Lzn Krijn Voorburg A R dt Kwaadstenlet Rotterdam E van Ruller Barendrecht jhr J M M van Asch van Wijck Gravenhage J W Noteboom iGravenhage I A J Jan jen Manenichijn Zwi ndrecht N van der Brugge Mlddelharais P G Knlbbe Leiden G van Bar n Delfl E P Verkerk Boskoop E A Polet Gouda Dr F L Muiswinkel s Gravenhage P G Monster Voorburg K Aantjes Bleskensgraaf StaatkandigGereformeerde Partij 3 Zetels P Zandt Delft H van Rossem Melissant A Vlasblom Delft Party van de Vrijheid i 7 Zetels F W C Blom Voorschoten A F Poggenbeek B otterdaa Jhr Ir O C A van Lldth de Jeude s Gravenhage Mr H van Riel s Gravenhage H P C M d e W i 11 W ij n e n G o u d a Dr D Zijp Slledrecht J van de Griend Ml osheereoland Katholieke Volksparty 16 Zetel E if Kraayvanger Rotterdam F Keesen Rotterdam A H J Steeman Rotterdam J A L M Loeff Rotterdam M A Oons s Gravenhage Th M Dresmé t Gravenhage W J van Dljck s Gravenhage Ir C H Wittenberg Wassenaar E J M H Bolsius Leiden J C Schrama Sassenheim M P van der Weijdea 2ievenhove A C A Deereaberg Sdio hoven A Heerkens Goudi F J G Spiekma RjJsw k Th P J Eisen Naaldwijk J P de Wit Vlaardlagca Party van den Arbeid 21 zetels de léste zetel woTdt by loting toegewezen aan Mevr de Waiter de Letuw R dam of aan J Pasman te Voorburg L A Donker Rotterdam H WiUemsc R dam j Zeelenberg R dam G E van Walsum R dam A B Poaper R dam R Langerak R dam J Spronkers R dam J van Tilburg R dam C A M Diepenhorst s Gravenhage J C Deering Voorburg Barents s Gravenhage C P Damme s Gravenhage J van Langeo s Gravenhage H van Woudenbicrg Leiden A J Jongelcen Leiden C H Hagedorn Gouda T de Bruyn T de Bruin Vlaardingen Mr G J C Schtlthuis R dam Ir J D J Waardenburg Alphen a d Rijn P van Praag Dordrecht A D van Dijk Spijkenlssc T J A M van Lier Dordrecht A Vcavcrloo Slledrecht Chris Htst Unie 7 7 zetels de 8ste zetel zal bij lotinff worden toegewezen aan J J v d Toom Scheveningen of W Cnossen Woerden P A Nelemans R dam H C Kranenburg R dam W Wagenaar s Gravenhage Mr J J R Schmal Voorburg B J Thijssen Katwijk aan Zee C van Dijk sGraventande Jhr V P A Beelaerts van Blokland Barendrecht Comm Party Nederland De Waarheid 10 zetels G van Praag s Gravenhage L v Halm R dam G van Reemst geb de Vriea Vlaardingen H v Welzen Leiden L v d Knaap Oostvoorne D Verslul Dordrecht B T Peters s Gravenhage B Kcdde Schiedam J Saci Goada C Boaie Ondeahoomi