Groot Gouda, zaterdag 1 juni 1946

nTTfü S f w v i ii l MJ i J J ri r t1 ttlX A 4Hn tt MORCiiEN NIEVWE KAMPIOEHEN spd van afgeloopen 2 dag tegen Neptunus Biet zoo onwaarschijnlijk is dan kan in deze afdeeling Haarlem als kampioen toegejuicht worden We betwijfelen het echter nog Dat Haarlem kampioen wordt U zoo goed als zeker in 3 wedstrQden moeten 3 punten verzameld worden maar dat ze het Zondag al wordt betwijfelen we nog StormvogeisD F C zal wel eens een punt voor de lub van Kraak op kunnen leveren De club van Holleman zal daarentegen tegen D W S wel een groote veer zal moeten laten Oost brengt Zondag daar Go Ahead vrij is geen kampioen N E C gaat naar Heracles eu zet dezen wedstrijd in winst om Daar A G O V V eergisteren van Enschedé verloren beeft zijn haar kampioenskansen practisch verdwenen Ook All A ax morgea ia dta Haag van A D O weet te winnoa wat faevsch soo zeker nog niet is dan kannen ze de kamptoens vlag hijachen Daar Ajax echter tegen t Gooi vorige week maar c t atpi rt e gewonnen beeft is er alle kus dat de laaUte wedstrijd Aj x aan het kampioenschap moet helpen R F C zat t Zondag tegen Xerxes wel niet bol kannen werken Hemelvaartsdag versloeg R F C Emma xoodat de kans dat RPC toch nof een punt weet te bemachtigen la t geheel niet uitgesloten is E D O D O S zal wel in een pnntendecIlngeindigen Haarlem ontvangt Sparta ook een candldaat voor het kampiocnsachap terwijl Nept nus een bezoek aan Blauw Wit brengt Als Haarlem wint wat zoo zeker nog niet is en BlauwWlt speelt gelijk wat gezien het gelijke baar weitfatryd tegen Be QfM k la Nij j fflégea zat haar wel aj déH jrolledigenl winst opleveren Quick n Bitsch Boysj bdcampen elkaar waarbii potntendeelingl het meest waarschijnlijk ia Wagcnlngen zal wel weinig plezier hebben van haar teU naar Enschede Een kat üa bet nauw Voor Tubantla P E C kunnen we ook het bekende katten spreekyoord aanhalen In afdeellng Zuid heeft B V V bet vrij zwaar tegen N O A D terwijl N A C tegen Helmond een Jljntje heeft We twijfelen echter nog een B V V nederlaag en zelfs een gelijkspel als B V V tenminste geen kamploenszenuwen heeft Een beslissingswedstrijd zal dus wel de kampioen moeten aanwijzen Longa zal In Eindhoven nog wel twee Punten weten te vergaren R B C wordi door Willem II nog iets verder In den hoek gedrukt R B C heeft wel bar weinig plezier van haar eerste klas wedstrijden Achilles geven we weinig kans tegen G V A V evenals L S C teg n Leeuwarden lFrtsla H S C geeft eea pimten deeling De laatste wedstrijd za voor de Spechten geen succes wordep We zien er tenminste Maurlu niet om aan dat ze tegen de Spechten e n nederlaag moet Van de GoudKbe clubs komt alleen DONK in de ring tegen Hellevoetsluls Gezien de rare streken van DONK in de laatste twee wedstrijden zullen we ons maar niet aan een voorspelling wagea Het programma luidt i District U 2e klasse B Sliedrecht Elinckwijk SVW Hercules Hilversum Velox 4e klasse F Schoonhoven Moordrecht Stolwijk Oudewater 4e klasse H GVR A JO Florissant DONK Hellevoesluis OW NHS DEH VND Hét progranv van ep Qv luidt kampioenschap Ie klasse 4 VEP 1 Groot Ammers J Zi k 2e klasse A Nieuwerkerk 2 Gotxda 5 DI lA 5 Bergambacht 2 3e klasse A Lekkerl erk 4 OudeWater 3 Berp ambacht 3 Amm SV 3 UNIO 2 Stolwijk 3 Nieuwerkerk 3 Schoon 4 12 uur 3e klasse B Zwervers 3 Waddinxveen 4 DONK 4 Moercapelle 2 12 uur Boskooo 4 ONA 6 12 uur Boskoop 2 Moordrecht 3 VEP 4 DONK t 12 uur GDS 2 UNIO 3 3e klasse C Bodegraven 3 GDS 3 12 um GDS 4 Nieuwkoop 2 12 uur Gouda 6 Boskoop 3 ESTO Ï Nieuwkoop j3 PEP i5icti Prtildte Hei MM ick e ces op herdenk Vtterm Hct ipelnp dtrhie lich de plaats wO nuKht itadhn Kcrt itnt h de gr Delft I heeft ardlg Gouda evenal overig vroege Haarlt dam Het uitte ttlqke van e of die of vr ligt n plaata zich 1 deftï Dr A BEEK loi nadere aankondiging AFWEZIG SCALA Den Haag Telefoon 117714 Gelaatsbehandeling Evening make up Manicuren Electrisch ontharen Jeannette de Jong Gouwe 125 Telefoon 2738 Gooda Heeft U voor dit acizoca grat te maaica StaurA ericht of bel op J Brud Vec cn Goedereaverrotr IJaeld k B 173a Gaadcrak Telefoon Gouda 2264 Eindelijk weet een nieuwe Jeugdfilm II ZeYen jongens in een onwe tMV Een Hollandsche geluidsfilm naar het gel knamige jongensboek van A C C DB VLETTER Woensdagmiddag 5 Juni 2 voorstellingen 2 en 4 uur Hotel De Beursklok Markt kO Prijzen der plaatsen f 0 50 en f 0 75 Voorverkoop aan de zaal TelefQon 2982 Laat Uw kinderen genieten van een amusante maar teveas opvoedende jeugdfilm Toegang eiken leeftijd 5 van l een i kerk bottt al tl alleg stadf verst gelui vad OuM gekei grilüj Na blaze van I geadc Kgeh Gevraagd zoo spoedig mogelijk BEDRIJFLEIDEB IM HEUBEIFABHIEK Moet grondig met het vak bekend zijn en het bedrijf energiek en zelfstandig kunnen lelden Ervaring met tijdstudie strekt tot aanbeveling Br onder no 7725 bur v d bl Uw cadu Of ftacaaihiU ocd in wde Slechts een gediplomeerd vakman is bevoegd het te repareeren Er is in Gouda maar één oud en bekend adres H P V MEERTEN St Josephstraat 6 Da Kène door oor Har die a ni Philij van I aismc soonl aanta het V tegen tegen Alva Khlji van door Delft zoals Tron De 1 puatt afgcli Tech en o is ge gebo klok op o van ook E open berel voor onar goed Is Prtn Verzilvering Vacantiebons In verband met de loonderving op Hemelvaartsdag en Tweeden Pinksterdag kunnen ten hoogste acht wacantiebonnen ter verzilvering worden aangeboden aan het adres Kattensingel 85 te Gouda op 3 en 4 Juni a s s avonds van 7 9 uur Loaac bons worden Biet aangenomen NBD HBRV VBREENIGING CALVIJN Turfmarkt 142 Woensdagavond 5 Juni half acht hoopt voor te gaan Ds J VAN DIJK van Monster HET HUWEIUK T l l tZ en gelukkiger BUREAU DISCRETIA helpt ook V Nic Witsenkade Si A damC Spreekuur 9 30 12 u voorm Vr gt direct kosteloos inllcbtliigea is blancd eineloppe Gevraagd een R K Huishoitdiiter ongeveer 50 aar bi Heer alleefi Br rader no 7747 bur v d blad Gcborea Wilhelmina Johanna Gerdina dochter vaa J C Spek ca A A G Spdc Broer Hulz m bl Leeuwardea 30 Mei 46 Vtaceat van Goghstraat 56 Verloofd Mia pan Erp ea Theo Vroom Groningen Ie Piriksterdag 46 Heden overleed tot onze groote droefheid na een smartelijk lijden onze lieve Man Vader en Behuwdvader de Heer Cornclis Knoop ia den ouderdom van 65 jaar Gouda J Kaoop vaa Kraaenburg Utrecht P Kaoop A Kaoop Schaap Gouda Ida Kaoop Gouda 31 Mei 1946 Graaf Florlsweg 74 De teraardebestclllag zal plaats hebben Woensdag 5 Juni a s op de Aig Begraafplaats te Gouda Vertrek van Graaf Florlsweg 74 te 12 uur Heden nam God tot Zich onzen lieven zoon en ons aller lieveling Pictcr Karcl v Maareo in den jeugdigen leeftijd van 15 jaar Zijn diapbedroefde Ouders en Familie A van Maaren E M van Maaren de Kok Wien de Goden lief hebben roepen Zij vroeg tot Zich Gouda 31 Mei 1946 Vijverstraat 10 De teraardebestelllng zal plaats hebben Dinsdag 4 uni a s op de Algemeene Begraafplaats Vertrek van het Dlaconessenhuls De Wijk te 1 10 uur Hiermede betuigen wij onzen oprechten dank aan den WelEd 2 ergel Heer Dr C van Elk alsmede aan familie buren en belangstellenden voor de liefdevolle behandeling tijdens de ziekte en overlijden van onze geliefde Moeder Behuwd Grooten Overgrootmoeder Maria Magdaleoa Rijaibnrger geboren De Vtiei Uit aller naam G R nsburger Waddlnxveen Bloemendaalscheweg 77 Dr P Beisraver en G J Swart Keel Neus Oorartien Van 29 Mei tot 15 Sept GEEN spreekunr voor particnliere patiënten Particuliere patiënten kunnen geholpen worden op de volgende uren Dlaconessenhuis De Wijk Maandag 1 30 2 30 nor V Iterson Ziekeahuls Dinadag en TLateraag 830 10 mtr St Jozef PavUjoen Donderdag 8 30 10 aar Stemmen en Repareerei van alle ACCORDEONS en HUISORGELS Croaiatiscli ea dcoBatiach Teveas verzorgen van alle voorkomende reparaties van het mechanisme GR V BLOISSTR 14 Gevraagd flinke Dienstbode Goed kunnende werken Concierge M V Z Crabethstraat 66a Te koop een Baby commode geschikt voor bureau Een korte leeren jas met broek en leeren beenkappen alles vooroorl kwaliteit Zaterdag tusschen 7 en 9 uur Nooth V Goarstraat 4 Te koop pracht SIKEI IUrillllMUIilE In salonkast zoo goed als nieuw Gouwe 156 CMfictiifikr lm BrinkBiim vraagt Naaisters en Leerling Naaisters Aaom Kantoor Peperstraat 11 Reiskosten worden vergoed öeld crcditten f SOO 5 pCt zondar borg I cl r n proipactui Br ntw porto Spaarcrvd intt Mathon w 11 0 RoUerdam W MEISlESGEVIIillGD t oor alle afdeelingen Hoog loon Reiskosten worden vergoed 8tM iBwnaelic l DE BLAUME HAAN KanciMlkaloot 110 Revue De nieuwe groote Bouwmeester De lichten zijn weet aan met Stoethaspel Jacq w Bijlewelt Een keur vèn Dansers I Een openbaring van Schoonheid en Humor I 0 lederen avond half acht Beide Pinksterdagen 2 uur en half acht Plaatsbespreken 2 dagen vooruit van 10 4uur Gevraagd voor spoedige indiensttreding jong actief Reiziger voor het bezoeken van Winkeliers in Gouda en omliggende plaatsen Br onder no 7781 bur v d blad Voor een meisje van 18 jaar en ouder met voldoende kennis van en aanleg voor de Nederlandsche taal bestaat gelegenheid te worden opgeleid voor de bediening van de zetmachine Sehciftelijke of mondelinge sollicitaties aan N SAMSOM N V Alphen a d R a NETTE JONGEN er opleidiag Beeldhoawerij K t ESSEN It Hyr t Alphcoitr 12 SGHOENREPARATIE kunnen wij VOOR IEDEREEN uitvoeren tsóndu OH met rubber Binnen 1 week gereed BATA Hoogstraat 14 Gouda Verhuizingen door bet gek e el e land Vakkundige bediening ♦ HoOgendoOrn Bogen 23 Telefoon 2818 Goada ROTTERDAMSCH PHILH ORKEST Dirigent Gyula Bando it DONDERDAG 6 Joni Nienw Schouwbarg 7 onr Solist THEO VAN DER PAS Oofertare Coriolaa 5e Piano coacert 3d Symphosie Kaarten ad f 2 veikrijab btj Bockh J de Ven Wijdatraal en loocer voorradig avonda aan de laal Abonnementen ad f 6 iO voor de 4 Concerten Pabriekskantoor vraagt aank eo joogste Bediende Goede salarieering Brieven onder no 3114 Advertcntie bareau Houtman Burgemeester Martenssttaat 6 Gouda De Commissie gezinshulp te Gouda vraagt voor haar op te richten afdeellng Gezinshntp 4 NETTE MEISJES om ionder leiding van een Leidster gezinshulp te verrichten Loon 1824 gld per week Arbeidsdag 8 uur met vrijen Zaterdagmiddag en Zondag Sollicitaties vermeldende leeftijd godsdienst etc te richten aan Comtti Gczinsholp Oost haven S9 Gooda i Uitstel veilioji De tegen Woensdag 5 wd a s aangekondigde meedveiling wordt tot nader i bepalen datum uitgesteld B J N Akken Deurwaarder VRIJZ NBD HBRVOSilDEN Kleine Kerk Pepersfraaf 12i A S Zondag 10 30 a va Mej Ds CP Thomsei WILLEM DB BBUN Muzickachool WcsthaTcaJ Leeraar Middelbaar Ondtrmiji ALLE VAKKEN f 12 50 per kwutaii Voor Oamie met aankg voor bet Biljartspel goede verdientte en afwi$ eling Br V Zullen HoMl Riifl sod Steenstraat Leiden Gevraagd Naaisters Leerlinö naaisters Af werkiten Afwisselend werk Zaterdags i Aanmelden Coafectiefabr BORGHSTI N Ridder ▼ Cataw efl65 Gos Te koop Beschrijving van Co 4 De Walvis Achter de Vlschmarkt M Aan el oden lief ras Keesje IV Jaar Krugerlaan 51 Goa j WONINGRUIL RotterdamGoüda en omgevi Aangeboden vrij huis Ro efd T bregge ben 5 kamers keu badkamer kelder groote toin fc loods Huurprijs f 15 P fj excl water Gevraagd dito hj met tuin G Schravesande tect Gouwe 37 Gouda ltUVi Te koop aangeboden 6 pcrs kampeerteflt z g a n en Ucrcn jekker ScheltemastrasH damSi Wij VEDVOCMEN Ihan Siroo en Villhoedeo eo mokon van Iweo hoeden een grooi model Malson Van ElMj Gfo id l 12 Voetverzorging en massage Ook mantdf l WESTHAVENJ Aangeboden gIggppSl met volledig pension inChr flP l Br onder i o 3120 Ad rt Hout man B Marten sstt Adptrtetrt in GroetO