OUBSME MiOM I /<araM rWw aa raaW ‘/i^. NIEUWE JAAR 1865. A A. BRINKMAN. i ••I 's VOOR HET GOUDA, '■^7^7

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1865 | | pagina 1