EEREDIENST. 17 16 ï'iistos. 128 N" N“. NEDERLANDECHE HERVORMDE KERK. 11 129 15i 8 17 103 Bogen. Raam tot de Raam tot hel Klooster Raam tot de 8 21 26 Kerkvoogden. Orde van AFtreding. 1879. STEDELIJK MUSEUM VAN OUDHEDEN (Geopend 12 Mei 1874.) J. N. Scheltema, Voorzitter. J. J. Bertelman. C. J. C. Prince. 1881. C. Knaap, w. Voorz. Mr. P. P. P. Kis t i Secretaris. |W. B. v. Straaten. G. A. Oudijk. 2 112 124 191 25. Oude Gouwe. 36 1877. W. J. Fortui] n Droogleever, Voorz. C. Hoogenboom lW I? L CU„™4- STEDELIJK ARCHIEF. J. N. Scheltema. Dr. C. A. Tebbenhoff. Zijn belast met 'tinventariseeren en organisèeren. S. H. van der Kraats. De catalogus is verkrmbaar aan de Librye en bij den boekhandel. De Librye is geopend des Woensdags van 12—2 uur. Voor het bezoek op andere uren melde men zich aan by den custos. H. P. N. Koemans, Secr. D. J.v. Vreumingen, Penningm. Het Museum is gevestigd in netgebouw Arti-Legi. Dagelijksch geopend van des morgens 9 tot des namiddags 4 ure, tegen 50 ets. per persoon. LIBRYE. Libryemeesters. Dr. M. A. G. Vorstman, Pres. Dr. D. Terpstra. Mr. J. Fortuijn Droogleever, J. N. Scheltema. Secretaris-Penningmeester. 12 100 158 290 Bloemendaalsche weg tot het Tolhek. WIJK T. J. de Jong. 1 tot 10. Jaagpad. Van het einde tot de 34. Spoorbrug, Broek- weg en Goudkade. 44. Moordsche Tiendw 50. Hooge Schieland- sche Zeedijk. I tot 9 - H>1 144 161 172 188 197 222 268 311 358 407 430 '.43 456 468 504 524 533 Goejanverwellen- dijk. Van de Haas- trechtsche brug tot 20. Voor Willens N°. 241 tot 261. De Kleiwegsteeg, zuidzijde WIJK O. H. Faaij. W. T. Palms. J. J. Liesker. P. A. Zonne. N’. 1 tot 8. Nonnenwater. 100, Raam tot de 143 160. 171. Houtensteeg. 187. Raam tot de 196. Kruideniersteeg. 221 267 310. 357. Vlamingstraat. 406. 429. 442. 455 467 503 523 532 578 Raam tot de Messenmakersst. Raam tot de Kandeelsteeg. Raam tot het Verlorenkost. Lazarussleeg Rotterd Veer. Vest. WIJK I». J. Borkus. L* Visser. N°. 1 tot 7. Hooge Schieland- sche Zeedijk. 16. Bleekerskade. Turfsingel tot het Moordrechtsche Verlaat 123. Turfsingel tot de 190 Wachtelstraat. 207. Lazaruskade. 208 231 35 45 230 Onderde Boompjes 276. Korte Akkeren. WIJK Q. C. Wout. C. Spit. N“. 1 tot 63 Het Jaagpad Van het einde tol de 64 »128 Kattensingel lolde 128c 128k Crabethstraat »153 Kattensingel tot de 172. Spoorwegstraal. WIJK K. J. Brakel. J. F. Daalmans. 1 tot ll. Spoorwegstraat Van de Ouilegouwe. 99 Boelekade. 157. Bleekerssingel. 289. Karnemelkssloot. 365. Fluweelensingel. WIJK S. J. Mulder. 1 tot 7 102 111

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1877 | | pagina 10