L MIDDELBAAR ONDERWIJS. I HOOGER ONDERWIJS. BESTUREN OVER GODSHUIZEN. 23 22 J. Kromhout, gel. Jonker. Caldemeijer. I i T. A. G van Deth. A. van Dorst. A. van Dillen. E. S. Cats, Voorzitter. A. J. van Dantzig, Thes. C. Knaap. M. H. Kluitman. L. P. Hoogendijk. T. Draijer. H. F. Roll. J. Schumer, Amanuensis. Inspecteur. Dr. D. J. Steijn Parvé, te Leiden. Regentessen» Leeuwen. Dyxhoorn, gel v. Bentum. Regentessen. C. W. v. Zeijlen, gel. Schenk. J.A. Lunenburg, gel. Gabry. SINT CATHARINA EN ELISABETHS- GASTHUIZEN. Regenten. H. P. N. Koemans. J. F. M. Temminck, Godsdienstige Israëlitische Schoolcommissie. E. S. Cats, Voorzitter. I M. Monasch, Secretaris. M. B. van Leer, Thes. A. Ketellapper, Godsdienstig Hoofdonderwijzer ALGEMEEN BURGERLIJK ARMBESTUUR. Dr. A. Romeijn, President. W. Post Drost, Secretaris. F. C. van Zeijlen. ISRAËLITISCH OUDE MANNEN- EN VROUWENHUIS. Regenten. i M. A. Trijbits. N. van Buuren, Secr. BESTEDELINGHUIS. Regenten. J. Brakel. H. Jager. De Lange, gel. v, Kabel, gel. Biezenaar. J. Droogleever Fortuijn. G. F. van de Velde. W. Post Drost. i Secretaris. Dr. F. H. G. van Iterson. LATIJNSCHE SCHOOL. Curatoren. Mr. A. A. van Bergen Ijzen- J. W. Haverkamp Begemann, doorn. Mr. J. H. van Mierop. Docenten. Dr. D. Terpstra, Rector. N. Servaas Eversz, Leeraar in de nieuwe Talen en de Wiskunde. GECOMBINEERD WEES- EN AALMOEZE NIERSHUIS. Regenten. P. van Essen. A. J. Biezenaar. Regentessen. Roest v. Limburg, gel. v d. Haverkamp Begemann, gel. Meer van Kuffeler. Caldemeijer. Steens Zijnen, gel. v. d. Does. OUDE MANNENHUIS. Regenten. W. J. Fortuijn Droogleever. W. Post Drost. A. Smite. |G. C. Fortuijn Droogleever, Dr. A. Romeijn. Secretaris. Regentessen. Viruly, gel. Ledeboer. Fortuijn Droogleever, gel. Nijhoff.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1877 | | pagina 13