LAGER ONDERWIJS. 24 25 A J. N. Scheltema. rak, jlle. n n n n Mr. J. C. du Pui. Goor, Mr. J. H. van Mierop. C. C. Knaap. A. Brunting. len gehoud A.rti Legi, Beambten aan beide Scholen. H. A. Toen, Amanuensis voor Natuur- en Scheikunde. Hoof donder wijzers. J. D. Emeis, Hulponderwijzer. J. van Kempen, C. Begeer, Plaatselijke Commissie van Toezicht. Mr. A. A. van Bergen Uzen- Mr. P. P. P. Kist, doorn, President. Dr. F. H. G. v. Iterson, Seer. Dr. H. IJssel de Schepper. RIJKS HOOGERE BURGERSCHOOL MET DRIEJARIGEN CURSUS. Leeraren. Dr. W. Julius, {Directeur) Aardrijkskunde, Rngelsche Taal. A. Langerhuizen van Uven, Natuur-, Plant-, Dier- en Scheikunde. A. Roozeboom, Wiskunde en Rechtlijnig teekenen. Dr. C. A. Tebbenhoff, Geschiedenis en Hoogduitsche Taal. H. W. F. Bonte, Nederlandsche en Vransche Taal, {houden. Mr. J. Fortuijn Droogleever, Staathuishoudkunde en Boek- J. J. Bertelman, Handteekenen. H. J. Steenbergen, Gymnastiek. OPENBARE BURGER-AVONDSCHOOL. Leeraren. A. Langerhuizen van Uven, Directeur en Leeraar in de Natuur- en Scheikunde, Mechanica en Technologie. A. Roozeboom, Leeraar in de Meetkunde. H. W. Kramers, Leeraar in het Rekenen, de Nederlandsche Taal en Geschiedenis. Mr. J. Fortuijn Droogleever, Leeraar in de Staathuishoud kunde en het Boekhouden. J. J. Bertelman, Leeraar in het Handteekenen en Boetseeren. J. D. Rijk, Leeraar in het Rechtlijnig en Bouwkundig Teekenen. P. C. Schriek, Adsistent-Leeraar aan de voorbereidende klasse. J. Lugthart, Adsistent-Leeraar in het Handteekenen. A. Gravesteijn, Adsistent-Leeraar in het Lijnteekenen. J. E. van Dongen Bolding, Adsistent-Leeraar in het Hand teekenen. C. J. A. A. Kleij, A. E. Soet, geb. Berlijn, On derwijzeres Prouwel. Handw. B. Klaren, geb. v. d. Kleijn.. Avondschool. 109 Leerlingen. J. Gonda en S. Posthumus, A. van Wijland, Hubponderw. J. Griffioen, r Inspecteur. Dr. M. P. Lindo, te 's Gravenhage. Het zevende Schooldistrict der provincie ZiiidHolland. 25 gemeenten en 44 scholen. Ammerstol, Bergambacht, Berkenwoude, Capelle a'd IJsel, Gonda, Gouderak, Haas trecht, Hekendorp, Krimpen a/d Lek, Krimpen a d IJsel, Lekkerkerk, Moercapelle, Moor drecht. Nieuwerkerk a/d IJsel. Ouderkerk a/d IJsel, Oudewater, Papekop, Schoonhoven, Stolwijk, Vlist, "Waddinxveen, Zevenhuizen. Schoolopziener. 1". J. Gonda, Hoofdonderwijzer. C. Begeer, Hulponderwijzer. J. van Kempen, J. Griffioen, P. Visser, L. C. J. de Groot, 2°. Tweede Armenschool. 355 Leerlingen. S. Posthumus, Hoofdonderw. A. Schouten,Hulponderwijzeres A. Knoppert, Hulponderwijzer J. Kleinendorst, H. Heijman, F. Tuithof, J. Broedelet. Plaatselijhe Schoolcommissie. W. F. Barbiers, President. J. M. Noothoven van Secretaris. H. P. N. Koemans. De gewone Vergaderingen worden gehouden op den twee van iedere maand. in het gebouw Arti fijegi, des avonds ten I. OPENBARE SCHOLEN. Eerste Armenschool. 406 Leerlingen. W. Groot, Hulponderwijzer. A. H. C. Michael, Hulpon derwijzer es. E. van Rijk, Onderwijzeres Prouwelijke Handwerken. L. J. v. Wijnmalen, >eden Woensdag ’s ure. J. Bik, Concierge van het Gebouw.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1877 | | pagina 14