29 28 GENE E S K U N D E. RECHTSWEZEN. Rijks-Veearts. Mr. J. C. du Pui. Rinisterie. H. W. Kramers, Hoofdondertv. Gr. B. Lalleman, te Moor drecht 3 Hoofdonderwijzer. J. Gouda, Hoofdonderwijzer. H. J. Steenbergen, Gymnast. M. Spruijt, President. F. T. Lafeber. D. Hoogeboom. Dr. A. Romeyn. Dr. A. Luijten. M. Spruijt. Cs. Thim. H. G. Hoefhamer. F. Grendel Jr. C. H. Steenmeijer. A. Rost. H. WoerleeSchophuizen. P.C. Woerleev.d. Schelden. I A. S. KohlbruggeBrunold. W. N. J. van Helden. Mevr. Ludérus. J. A. Vreeswijk. Commissaris van Politie, waarnemend het openbaar Ministerie. A. L. Wieckert. Vroedvrouwen. |E. J. Wulffraatde Haas. W. M. de Knoopv. Wierst. H. J. W. Huber, Hoofdonderw. S. Posthumus. D. J. v.Vreumingen Djz.,TeeA MUZIEKSCHOOL. Commissie van Toezicht. H. J. Beusekamp. F. Harting, Secretaris. E. Overbosch. Geadmitteerd Mond-, Kies- en Tandmeester. J. M. van Minden. Kantonrechter. Mr. J. H. van Mierop. Plaatsvervangers. Mr. J. Fortuijn Droogleever. Mr. P. J. Snel. Griffier. Dokters en Artsen. IF. H. G. van Iterson, Arts. Jhr. M C. F. J. de Rotte, Arts. Onderwijzers. S. van Milligen, le Leeraar. j J. A. Vreeswijk, 2e Leeraar. MUZIEKONDERWIJZERS. P. Brons Middel. S. van Milligen. W. K. van Zutphen. W. Konincks. G. P. Büchner. A. Romeijn. A. Luijten. J. C. Th. Gandvuurder. Heel- en Vroedmeesters. Dr. F. H. G. van Iterson. Jhr. M. C. F. J. de Rotte. P. de Wilde. Apothekers. 1 J. H. Boers. J. C. W. Ter Bruggen. Wolff Cie. KANTONGERECHT. Gemeenten, Gouda: Broek, 't Land van Thuil en liet Weegje, Bloe- mendaal met Broekhuizen, ’t Land van Stein, Kort Haarlem, Voor- en Midden Wilnis, benevens Vrijhoef en Halverbroek, Waddinxveen {Noord en Zuid-): met Noordkade. Moordrecht, Reeuwyk: Middelburg, Banden burg, Tempel, Sluipwijk. Gouderak: Halblak (Veer), Kattendijkspolder, Middelblok. Deurwaarders. B. H. van de Werve, bij de Arrondissements-ReclMank. L. Slotemaker Pzn., bij het Kantongerecht. Rijksveldwacht. C. De Lange Brigadier, C. Weststrate, Brigadier tit. De terechtzittingen van het Kantongerecht zijn bepaalt! als volgt: Voor Burgerlijke- en HandeUzaken Donderdag voormiddag ten li ure. Voor Strafzaken Woensdag voormiddag ten II ure. POLITIE. Bureau op het Raadhuis, geopend van ’s morgens 8 tot ’s avonds 10 ure

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1877 | | pagina 16