31 NATIONALE MILITIE. 4 G A R N I Z 0 E N. H. F. Borel. 2 4 30 4e REG. INFANTERIE. DEPOT-BAT ALJON. Inspekteur. 2e REG. INFANTERIE. DEPOT-BATALJON. Iste en GENIE. GOUDA MET SCHOONHOVEN. W. M. H. Anten. Komp. W. J. C. Morrees. Commissaris van Politie. A. L Wieckert. J. F. Klinkhamer, Kapitein, Eerstaanwezende Ingenieur. J. Hemkes, 1ste Luitenant-Ingenieur. W. Vrancken, Opzichter 3de kl. H. A. Potter. J. C. H. Ehrenburg. J. A. Sikkens. A. L. de Wolff. J. H. de Wildt. 3 C. L. Vinkhuijzen. 2 4 5 2 3 2 5 J. F. Koels. M. L. L. Schell. Komp. 1 Komp. 1 Komp. 1 5 1 Komp. 1 4 1ste Luitenants. Komp. G. P. H. Zimmerman (e.k.5) 1 P. J. J. Vervenne. A. Evenwel (W. 0. 4) I. J. Friese. C. Bakker. 4de Kompagnie. Kapiteins. Komp. 4 A. J. Thyssens. 1ste Luitenants. Komp. 4 J. van der Meer. 2de Luitenants. Komp. 4 J. M. v. Stein Callenfels. 4 Kapiteins. Komp. A. G-. H. van der Poel. S. Baron van Lynden. N. H. A. Camp. NOTARISSEN. W. J. Fortuijn Droogleever. Mr. P. P. P. Kist. P. M. Montijn. j H. Bouters. 1 Agenten. 30 Nachtwakers en Noodhulpen. ADVOCATEN. Mr. P. P. P. Kist. |Mr. P. J Snel. Mr. J. Fortuijn Droogleever. i Mr. W. J. Fortuij Mr. H. J. Kranenburg. 1 leever Jr. Kolonel C, A. T. Vogel, Militie-Commissaris, te Lelden. P. de Haas. Secretaris van den Militieraad te Leiden. Onder het milltiekanton Gouda ressorteeren de gemeentenGouda, Krimpen a/d I.lssel, Ouderkerk a/d IJssel, Berkenwoude, Gouderak, Stolwijk, Reeuwijk, Haastrecht, Vlist en Moordrecht Het jaarlijksch contingent is afwisselend Voor 1876 bedroeg dit voor Gouda 49 man. der van Wapening Kazerneering C. J. J. Bijleveld, Luitenant-Kolonel. A. D. Petter, 1ste Luitenwit-Adjudant. J. Klem, Kapitein-Kwartier meester. 2de Luitenant-Kwartiermeester. J. J. Keijzer, 1ste Luitenant-Admin, van Kleeding en Wapening. C. J. v. d. Burcht v. Lichtenberg, Eerstaanw. Offiv. Gez. lekl. J. W. Kipp, Officier van Gezondheid 1ste kl. 2de Luitenants. Komp. Komp. A. K. van der Garden, In structeur bij het uitgebreid lager Onderwijs. J. G. A. Ingenluijff, Offi- en 3 ju Droog-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1877 | | pagina 17